Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Nyt forslag til lokalplan for erhvervsområdet omkring Gungevej og Arnold Nielsens Boulevard

Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. marts 2014 at offentliggøre forslag til Lokalplan 232 og det tilhørende forslag til Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009.
8. april 2014

Hvidovre Kommune fremlægger i perioden fra den 8. april til den 3. juni 2014 forslag til Lokalplan 232 for erhvervsområdet ved Gungevej, Arnold Nielsens Boulevard, Bibliotekvej og Høvedstensvej i offentlig høring.

Bemærkninger til forslaget skal sendes til Hvidovre Kommune, By- og Teknikforvaltningen, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre eller på e-mail, bt@hvidovre.dk og skal være modtaget af forvaltningen senest den 3. juni 2014, kl. 12.

Midlertidige retsvirkninger
Efter § 17 i planloven må ejendomme ikke bebygges eller udnyttes sådan, at det kan foregribe den endelige lokalplans indhold. Dette gælder, indtil lokalplanen er vedtaget endeligt og offentliggjort, dog højst ét år efter forslagets offentliggørelse.

Miljøvurdering
Planforslaget er blevet screenet efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. Kommunen har vurderet, at der ikke skal gennemføres miljøvurdering, jævnfør lovens § 3, stk. 1, nr. 3 og § 4, stk. 2.

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse. Klagen skal sendes til Hvidovre Kommune, By- og Teknikforvaltningen, der sørger for at sende klagen videre. Kommunen skal have modtaget din klage senest den 6. maj 2014. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at du indbetaler et gebyr på kr. 500. Læs mere om gebyrreglerne på klagenævnets hjemmeside, nmkn.dk.

Læs forslag til Lokalplan 232 (pdf)