Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Ikke godkendelsespligt for nyt nødstrømsanlæg på Hvidovre Hospital

Hvidovre Kommune har afgjort, at der ikke er godkendelsespligt på et nyt nødstrømsanlæg på Hvidovre Hospital, da det ligger indenfor gældende miljøgodkendelse.
11. marts 2014
Hvidovre Hospital har den 6. januar 2014 ansøgt om tilladelse til udskiftning af et eksisterende nødstrømsanlæg med et nyt anlæg, der vil kunne opretholde strømforsyningen til hele hospitalet ved strømsvigt. Det nye anlæg vil have en indfyret effekt på ca. 15,5 MW. Der anvendes let dieselolie til driften.

I hospitalets gældende miljøgodkendelse af 18. december 2012 er kravet, at NOx-emissionen fra nødstrømsanlægget højst må være 4.000 mg/Nm3 ved 5 % oxygen. NOx-emissionen vil i det nye anlæg være på 2.640 mg/Nm3 ved 5 % oxygen.

Det er kommunens vurdering, at det nye nødstrømsanlæg ikke giver anledning til øget forurening, og at udskiftning af nødstrømsanlægget kan ske indenfor rammerne af den eksisterende miljøgodkendelse.

Klagevejledning
Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald kan klage over Hvidovre Kommunes afgørelse. En eventuel klage skal være skriftlig og skal sendes som e-mail til bt@hvidovre.dk, eller som brev til:
Hvidovre Kommune,
By- og Teknikforvaltningen,
Høvedstensvej 45,
2650 Hvidovre.

Klagen skal være modtaget senest den 8. april 2014, inden kl. 16.00. Hvidovre Kommune vil herefter videresende klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.