Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Kultur- og Fritidsudvalget den 11. juni 2019

Mødefakta

Dato: Tirsdag den 11. juni 2019
Mødetidspunkt: Kl. 08:00
Mødested: Hvidovre

Medlemmer

 • Anders Liltorp (A)
 • Maria Durhuus (A)
 • Mikkel Dencker (O)
 • Niels Ulsing (F)
 • Yasir Iqbal (A)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-06-2019

Godkendt.


2. Meddelelser

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at tage meddelelser til efterretning

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-06-2019

 

Årsberetning fra HvidovreBibliotekerne uddelt til udvalget.

 

Invitation til DB Kulturkonference 2019 uddelt til udvalget.

 

Kulturchefen orienterede om vandskade i Avedøre Idrætscenter.

 

Kulturchefen orienterede om planlagt afholdelse af nordisk mesterskab i ”Speedcubing” i Hvidovre.

 

Meddelelser taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Orientering om administrativt behandlede tilskudsansøgninger

Bilag

 1. Ansøgning om tilskud til 3 Mands Cup (pdf)
 2. Ansøgning om støttemidler i forbindelse med midsommermarked (pdf)
 3. Ansøgning - Sanddag 2019 (pdf)
 4. Oversigt over administrativt behandlede tilskudsansøgninger pr.11. juni 2019 (pdf)
 5. Klang Festival Projektbeskrivelse (pdf)
 6. Klang Festival Budget (pdf)
 7. Årsberetning fra Hvidovrebibliotekerne (pdf)
 8. DB Kulturkonference 2019 (pdf)

3. Beslutning om bevilling af tilskud til Avedøre Monarchs

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede den 7. november 2017 90.000 kr. til foreningen Avedøre Monarchs til brug for etablering af nye omklædningsfaciliteter ved foreningens bane, der er placeret ved hjørnet af Byvej og Naverporten, på et areal ejet af Hvidovre Gymnasium. Efter indkøb af nye omklædningsmoduler har foreningen erfaret, at modulerne ikke som forventet kan køres ind på arealet via Byvej; i stedet er det nødvendigt at løfte modulerne ind på området med kran fra Naverporten.   

 

Kultur- og Fritidsudvalget skal derfor tage stilling til ansøgning fra Avedøre Monarchs om tilskud på op til 62.500 kr. til leje af kran til brug for etablering af omklædningsmoduler.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at beslutte, hvorvidt der skal bevilges tilskud til Avedøre Monarchs til brug for leje af kran. Såfremt der bevilges et tilskud, skal udvalget desuden beslutte tilskuddets beløbsstørrelse

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-06-2019

Der gives afslag på ansøgningen med henvisning til Rådighedspuljens formål.

 

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede den 7. november 2017 90.000 kr. til foreningen Avedøre Monarchs til brug for etablering af nye omklædningsfaciliteter ved foreningens bane, der er placeret ved hjørnet af Byvej og Naverporten, på et areal ejet af Hvidovre Gymnasium.

 

Foreningen opnåede først sent i processen byggetilladelse til projektet, som desuden har været kompliceret grundet udskiftning af leverandør. Kultur- og Fritidsudvalget har således to gange givet foreningen dispensation til at udskyde projektrealiseringen (senest på udvalgsmødet den 3. oktober 2018).

 

Efter indkøb af de ønskede omklædningsmoduler i slutningen af 2018 har foreningen nu erfaret, at modulerne ikke som forventet kan køres ind på arealet via Byvej; i stedet er det nødvendigt at løfte modulerne ind på området med kran fra Naverporten. Foreningen har fået udarbejdet flere tilbud på arbejdet, og søger på denne baggrund om tilskud på op til 62.500 kr. I tilbuddet er desuden indarbejdet administrationsomkostninger i forbindelse med indhentning af byggetilladelse; aflukning af vej med mere.

 

Avedøre Monarchs gør i ansøgningen opmærksom på, at alle tilskudsbeløb vil have interesse.

Politiske beslutninger og aftaler

Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede den 7. november 2017 90.000 kr. til Avedøre Monarchs til brug for etablering af nye omklædningsfaciliteter.

 

Kultur- og Fritidsudvalget gav den 11. juni 2018 Avedøre Monarchs dispensation til at forlænge

tidsfristen for afregning frem til den 30. juli 2018, og den 3. oktober 2018 gav Kultur- og Fritidsudvalget igen foreningen dispensation til at forlænge tidsfristen; denne gang frem til den 31. december 2018.

Økonomiske konsekvenser

En bevilling af det ansøgte tilskud vil formindske Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje med op til 62.500 kr.

 

Der resterer følgende beløb på Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje:

152.167 kr.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne, efter hvilke kommuner kan yde økonomisk støtte til kulturelle og idrætslige formål.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Ansøgning til kultur og fritid - Monarchs (pdf)

4. Beslutning om bevilling af tilskud til Lejerbo Boldklub

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Lejerbo Boldklub om tilskud til

leje af toiletvogn, kølevogn, telt samt påsætning af dommere fra DBU i forbindelse med foreningens årlige sommerstævne, der afholdes den 22. juni 2019.

 

Lejerbo Boldklub ansøger Kultur- og Fritidsudvalget om 10.000 kr.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at beslutte, hvorvidt der skal bevilges tilskud til Lejerbo Boldklub til brug for leje af toiletvogn, kølevogn, telt samt påsætning af dommere fra DBU i forbindelse med foreningens årlige sommerstævne. Såfremt der bevilges et tilskud, skal udvalget desuden beslutte tilskuddets beløbsstørrelse

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-06-2019

Der bevilges 10.000 kr. til Lejerbo Boldklub til brug for leje af toiletvogn, kølevogn og telt.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Lejerbo Boldklub har ansøgt Kultur- og Fritidsudvalget om økonomisk tilskud til brug for leje af toiletvogn, kølevogn, telt samt påsætning af dommere fra DBU i forbindelse med foreningens årlige sommerstævne og efterfølgende fest, der planmæssigt afholdes den 22. juni 2019.

 

Der forventes deltagelse af 200-300 deltagere fordelt på 15-20 hold.

Da der er betydelig afstand mellem foreningens lokaler ved Gungehusskolen og foreningens kampbane ved Tarta Ground, har foreningen betydelige omkostninger til leje af toiletvogne, kølevogn samt telt til at huse arrangementet.

 

Foreningen ansøger derfor Kultur- og Fritidsudvalget om tilskud på op til 10.000 kr. til delvis dækning af de nævnte udgifter.

Politiske beslutninger og aftaler

Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere bevilget tilskud til Lejerbo Boldklub til lignende formål:

2017

10.000 kr. til brug for fodboldturnering

2018

10.000 kr. til brug for afholdelse af sommerstævne

 

Økonomiske konsekvenser

En bevilling af det ansøgte tilskud vil formindske Kultur- og Fritidsudvalgets puljer med 10.000

kr.

 

Der resterer følgende beløb på Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje:

152.167 kr.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne, efter hvilke kommuner kan yde økonomisk støtte til kulturelle og idrætslige formål.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Ansøgning fra Lejerbo Boldklub (pdf)

5. Beslutning om bevilling af tilskud til Boldklubben Friheden

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Boldklubben Friheden om tilskud til

leje af toiletvogn i forbindelse med afholdelse af ungdomsstævnet Kræmmercup, der afholdes den 3. og 4. august 2019.

 

Boldklubben Friheden ansøger Kultur- og Fritidsudvalget om 10.000 kr.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at beslutte, hvorvidt der skal bevilges tilskud til Boldklubben Friheden til brug for leje af toiletvogn i forbindelse med stævnet Kræmmercup. Såfremt der bevilges et tilskud, skal udvalget desuden beslutte tilskuddets beløbsstørrelse

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-06-2019

Der bevilges 10.000 kr. til Boldklubben Friheden til leje af toiletvogn.

 

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Boldklubben Friheden har ansøgt Kultur- og Fritidsudvalget om 10.000 kr. i tilskud til leje af

toiletvogn til brug for afholdelse af ungdomsstævnet ”Kræmmer Cup”, der planmæssigt afholdes den 3. og 4. august 2019.

 

Der forventes deltagelse af ca. 600 deltagere fordelt på ca. 60 hold samt forældre og tilskuere. Da klubbens egne toiletforhold er begrænsede, søges der om tilskud på 10.000 kr. til leje af en stor toiletvogn.

 

Foreningen forventer en indtægt på ca. 18.000 kr. fra deltagergebyrer, og ifølge det estimerede budget mangler der en finansiering på 6.000 kr. for at realisere arrangementet.

 

På denne baggrund indstiller administrationen, at der kun bevilges 6.000 kr. i tilskud til Boldklubben Friheden.

Politiske beslutninger og aftaler

Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere bevilget tilskud til Boldklubben Friheden til samme formål:

2017

10.000 kr. til leje af toiletvogn

2018

10.000 kr. til leje af toiletvogn

 

Økonomiske konsekvenser

En bevilling af det ansøgte tilskud vil formindske Kultur- og Fritidsudvalgets puljer med 10.000 kr.

 

Der resterer følgende beløb på Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje:

152.167 kr.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne, efter hvilke kommuner kan yde økonomisk støtte til kulturelle og idrætslige formål.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Ansøgning fra BK Friheden (pdf)

6. Beslutning om bevilling af tilskud til Kulturhuset BuQetten

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til ansøgning om tilskud på 10.000 kr. fra Kulturhuset BuQetten til afholdelse af arrangementer i forbindelse med BuQettens 20 års jubilæum, der afholdes i perioden fra den 1. – 6.  september 2019.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at beslutte, hvorvidt der skal bevilges tilskud til Kulturhuset BuQetten til brug for afholdelse af arrangementer i forbindelse med kulturhusets 20 års jubilæum. Såfremt der bevilges et tilskud, skal udvalget desuden beslutte tilskuddets beløbsstørrelse

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-06-2019

Der bevilges 10.000 kr. til Kulturhuset BuQetten til indkøb af materialer, udstyr, teknik samt PR.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Kulturhuset BuQetten fylder 20 år den 1. september 2019. Jubilæet fejres med en lang række forskellige arrangementer i perioden 1. – 6. september 2019, og publikum vil bl.a. kunne opleve foredrag, koncerter, teater og dans.

 

Kulturhuset BuQetten ansøger om 10.000 kr., der bl.a. skal anvendes til indkøb af materialer, udstyr, teknik samt PR. Kulturhuset bidrager selv til finansieringen med 35.000 kr.

Politiske beslutninger og aftaler

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 13. maj 2019 revideret kriterieliste for udvalgets Rådighedspulje, hvori det fastslås, at der kan ydes tilskud til foreningers afholdelse af jubilæumsarrangementer med 25-års intervaller (dvs. 25-, 50-, 75- og 100-års jubilæer og derover).

 

Da Kulturhuset BuQetten er en kommunal institution og ikke en forening, vurderer administrationen, at Kulturhuset BuQetten ikke er underlagt samme kriterier. 

Økonomiske konsekvenser

En bevilling af det ansøgte tilskud vil formindske Kultur- og Fritidsudvalgets pulje med op til 10.000 kr.

 

Der resterer følgende beløb på Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje:

152.167 kr.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne, efter hvilke kommuner kan yde økonomisk støtte til kulturelle og

idrætslige formål.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Ansøgning til KFU - BuQettens 20 års jubilæum (pdf)

7. Beslutning om engagering af moderator til borgermøde

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 11. marts 2019 administrationens oplæg til arbejdsproces for udarbejdelse af ny kultur- og fritidspolitik. I oplægget foreslås det, at der afholdes et borgermøde i august 2019, og at der skal engageres en facilitator til mødet i løbet af april/maj 2019.

 

Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende administrationens valg af facilitator samt godkende, at honoraret til facilitatoren på 32.000 kr. tages fra Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at godkende engagement af Peter Kær som facilitator for kommende borgermøde
 2. at godkende, at honoraret til facilitatoren på 32.000 kr. tages fra Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-06-2019

Ad 1-2.

For: Gruppe A og F

Imod: Gruppe O

 

Godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenpunkt.

 

Den seneste Kultur- og Fritidspolitik gælder for perioden 2015-2018, og der skal derfor udarbejdes en ny politik for området gældende for udvalgets resterende udvalgsperiode 2019-2021.

 

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 11. marts 2019 administrationens oplæg til arbejdsproces for udarbejdelse af ny kultur- og fritidspolitik. I oplægget foreslås det, at der i løbet af april og maj 2019 indgås kontrakt med en mulig facilitator til brug for borgermøde, der planmæssigt afholdes i august 2019.

 

Administrationen har undersøgt mulige facilitatorer til det planlagte borgermøde og foreslår, at Peter Kær engageres som facilitator.

 

Peter Kær er tidligere tv-vært og arbejder i dag med formidling og undervisning i kunst og kultur. Peter Kærs tilgang til et kommende borgermøde forventes at være fagligt funderet på en underholdende og dialogbaseret måde. Det er således administrationens vurdering, at Peter Kær med sin mangeårige erfaring som interviewer kan igangsætte en borgerinddragende proces, og at han formår at formidle i øjenhøjde, så et kommende borgermøde ikke bliver for elitært.

 

Engagementet af Peter Kær koster 32.000 kr. og involverer foruden afholdelse af borgermøde desuden to planlægningsmøder.

Politiske beslutninger og aftaler

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 14. januar 2018, at der ønskes, afholdt borgermøder med henblik på at indhente borgernes input og ideer til en kommende politik.

 

Administrationen blev desuden bedt om at forelægge udkast til drejebog for en kommende arbejdsproces på udvalgsmødet den 11. marts 2019.

 

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 11. marts 2019 administrationens oplæg til arbejdsproces for udarbejdelse af ny kultur- og fritidspolitik.

Økonomiske konsekvenser

Engagementet af Peter Kær som facilitator vil formindske Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje med 32.000 kr.

 

Der resterer følgende beløb på Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje:

152.167 kr.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag for beslutningen.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.


8. Beslutning om etablering af betalingsautomater i Hvidovres svømmehaller

Beslutningstema

I forbindelse med vedtagelse af budgetaftalen 2019 var der politisk enighed om, at der skulle udarbejdes forslag til etablering af automatiske betalingsautomater i Hvidovre Kommunes offentlige svømmehaller, der består af svømmehallerne i Frihedens Idrætscenter (FIC), Avedøre Idrætscenter (AIC) og Friluftsbadet (under AIC).

Administrationen har derfor indhentet tilbud hos den nuværende leverandør af det billetsystem, der anvendes i kommunens svømmehaller. Tilbuddet involverer køb af tre billetautomater samt nødvendige bygningsmæssige ændringer af indgangspartierne i AIC og Friluftsbadet og lyder på ca. 0,9 mio. kr.

 

På baggrund af tilbuddet vurderer administrationen, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at etablere billetautomater i Hvidovre Kommunes svømmehaller. For det første fordi etableringen er forbundet med høje omkostninger, og dernæst fordi automaterne ikke kan understøtte særlige lokale forhold; herunder udlejning af skøjter samt håndtering af differentierede billetpriser for udenbys borgere.
 

Endeligt vurderes det, at en potentiel etablering af billetautomater ikke vil kunne frigive væsentlige personalemæssige ressourcer, da det personale, der står for det nuværende billetsalg, løser mange andre opgaver, der ikke kan varetages af billetautomaterne; herunder borgerbetjening samt administrative og teknisk servicerelaterede opgaver.

Kommunalbestyrelsen skal på denne baggrund beslutte, hvorvidt der skal etableres betalingsautomater i Hvidovre Kommunes svømmehaller.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende, at der ikke etableres betalingsautomater i Hvidovres svømmehaller

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-06-2019

Det anbefales, at der ikke etableres betalingsautomater i Hvidovre svømmehaller.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.
 

Baggrund

Partierne bag budgetaftalen 2019 var enige om, at der skulle udarbejdes forslag til etablering af automatiske betalingsautomater i Hvidovre Kommunes offentlige svømmehaller, der består af svømmehallerne i Frihedens Idrætscenter (FIC), Avedøre Idrætscenter (AIC) og Friluftsbadet (under AIC).

 

Samtlige svømmehaller anvender same billetsystem, og administrationen har i samarbejde med halinspektørerne fra FIC og AIC været i dialog med leverandøren Via Systems A/S, der også leverer billetautomater, der kan håndtere salg af billetter til svømmehaller. Halinspektørerne har ligeledes været i kontakt med Grenå Idrætscenter og på inspirationstur hos Valby Vandkulturhus og Slagelse Svømmehal, der alle har etableret billetautomater. Administrationen har desuden været i dialog med Egedal Kommune, hvor man ligeledes har overvejet etablering af billetautomater.

Som det fremgår af nedenstående redegørelse, vil en etablering af billetautomater i Hvidovre Kommunes svømmehaller involvere en lang række logistiske problematikker og krævende omkostninger.

Bygnings- og facilitetsmæssige problematikker

Billetsalget i svømmehallerne i AIC og FIC adskiller sig fra andre offentlige svømmehaller som f.eks. Valby og Slagelse, idet AIC og FIC’s svømmehaller er placeret i idrætscentre, der også rummer andre idrætsfaciliteter. Billetsalget/kontoret i FIC varetager eksempelvis også salg af billetter til skøjtehallen, mens udlejning af skøjter varetages af forpagteren af Restaurant Halvleg, og koordineringen af billetsalg og skøjteudlejning kan ikke umiddelbart håndteres af de automatiske billetautomater.

 

I AIC anvendes der desuden 20-kroner som poletter til skabene i omklædningsrummene, og ved en eventuel reduktion i bemandingen, vil der muligvis enten skulle etableres vekselautomater, eller findes et alternativ til de nuværende omklædningsskabe.

 

En eventuel reduktion af bemandingen i svømmehallernes billetsalg/kontorer som følge af en potentiel etablering af billetautomater vil medføre mere eller mindre uhindret adgang for besøgende gæster til både AIC og Friluftsbadet. Etablering af billetautomater disse steder vil således medføre behov for en række bygningsmæssige tilpasninger for at kunne omgå snyd i form af brugere, der hopper over betalingsmøllerne og lignende.

 

Personalemæssige problematikker

Billetsalget/kontorerne i både FIC og AIC varetager mange andre opgaver end blot salg af billetter; heriblandt varetagelse af borgerhenvendelser vedrørende centerets øvrige faciliteter samt diverse administrative og teknisk servicerelaterede opgaver i både idrætscentrene og de tilhørende fritidsfaciliteter. En etablering af billetautomater vurderes således ikke at kunne frigive personalemæssige ressourcer, da de medarbejdere, der varetager billetsalget i dag, stadig skal varetage en lang række andre funktioner med stor betydning for idrætscentrenes drift og for brugernes oplevelse af deres besøg i idrætscentrene.

 

Billetautomaterne kan desuden ikke håndtere salg af andre varer end adgangsbilletter, og salg af f.eks. blebukser, der er påkrævet i forbindelse med babysvømning i AIC, vil derfor fortsat skulle håndteres manuelt.

 
I Friluftsbadet varetager livredderne både billetsalg, rengøring og opsyn ved bassinerne og afløser hinanden ved behov. Ved etablering af billetautomater og en eventuel delvis reducering af bemandingen, vil der ikke være nok personale til rådighed til at livredderne ved bassinerne vil kunne afløses ved pauser, ved opgaver i omklædningsbygningen eller ved eventuelle akutte hændelser. I perioder ville der kun være én livredder til stede ved bassinerne i stedet for to livreddere, og ved en eventuel reduktion af bemandingen vil de tilbageværende livreddere desuden både skulle varetage oprydning, rengøring og kasseoptælling, og deres vagter ville derfor skulle forlænges, da der vil være færre medarbejdere til at udføre disse opgaver.

 

Problematikker vedrørende differentieret billettakst
Taksterne vedrørende billetter til skøjtehallen i FIC er differentieret mellem Hvidovreborgere og udenbysborgere, og leverandørens automater kan pt. ikke aflæse sygesikringskort eller på anden vis identificere de gæster, der besøger svømmehallerne. Leverandøren kan dog muligvis udvikle en løsning på sigt, der kan understøtte dette behov.

 

Erfaringer fra andre kommuner

Erfaringer fra andre kommuner, der har indført billetautomater, viser, at automaterne periodevist er ude af drift og dermed kræver en del vedligeholdelse. Ved nedbrud i spidsbelastningsperioder - såsom i weekender - vil dette udgøre en væsentlig personalemæssig udfordring og være til gene for borgerne.

 

Administrationen har i den forbindelse været i dialog med Egedal Kommune, som har valgt ikke at etablere billetautomater med netop den begrundelse, at erfaringer fra andre kommuner viser, at der jævnligt opleves driftsnedbrug. Egedal Kommune har således valgt at prioritere værtsrollen og den direkte dialog med borgerne.

 

Pris på etablering af billetautomater

Der er indhentet tilbud fra Via Systems A/S. Tilbuddet indeholder etablering af billetautomater i FIC, AIC og Friluftsbadet samt bygningsmæssig tilpasning af indgangspartierne i AIC og Friluftsbadet. Administrationen understreger, at nærværende tilbud ikke understøtter skøjteudlejning i FIC, salg af blebukser i AIC samt håndtering af differentierede billettyper for udenbysborgere.

 

Frihedens Idrætscenter – billetautomat

195.000 kr.

Avedøre Idrætscenter – billetautomat

195.000 kr.

Avedøre Idrætscenter – indgangsparti

148.350 kr.

Friluftsbadet – billetautomat

195.000 kr.

Friluftsbadet – indgangsparti

109.650 kr.

Transport, undervisning og installation af samlet anlæg

  50.000 kr.

I alt

893.000 kr.

 

Administrationens vurdering
Det er administrationens vurdering, at en potentiel etablering af billetautomater i Hvidovre Kommunes offentlige svømmehaller vil være særdeles omkostningstung samt indebære en lang række logistiske problematikker, idet billetautomaterne pt. ikke kan understøtte kommunens særegne, lokale forhold. Etablering af billetautomater vil således ikke kunne medføre nævneværdige personalemæssige besparelser.

 

På denne baggrund indstiller administrationen, at der ikke etableres betalingsautomater i Hvidovre Kommunes svømmehaller. Administrationen vil i den kommende tid vurdere, hvordan intentionerne i budgetaftalen bedst muligt kan realiseres. Findes der en rationel løsning vil denne blive forelagt udvalget.

Politiske beslutninger og aftaler

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 besluttede Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2018, at der skal udarbejdes forslag til automatiske betalingsautomater i Hvidovres svømmehaller.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til etableringen af billetautomater i Hvidovres Svømmehaller vil udgøre ca. 0,9 mio. kr., såfremt der anvendes en løsning fra Via Systems A/S.

Retsgrundlag

Efter kommunalfuldmagtsreglerne kan kommunalbestyrelsen støtte idrætsområdet, herunder gennem indkøb af faciliteter til kommunale sports- og idrætsanlæg mv. Der kan i forlængelse heraf træffes nærmere beslutninger om anlæggenes praktiske drift og indretning.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Hvidovre Kommune - Billetautomater - Samlet Oversigt (pdf)

9. Eventuelt

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-06-2019

Formanden stillede forslag om potentielt samarbejde med Center for Skole og Uddannelse om mulig udvikling og vedligeholdelse af den eksisterende militærbane ved Quark.

 

Niels Ulsing (F) spurgte ind til status for projekt Byen Som Motionsrum og samarbejdet med Det Spiselige Hvidovre.

 

Anders Liltorp (A) spurgte ind til status for videreudvikling af Mit Hvidovre-appen.

 

Formanden spurgte ind til status for etablering af skaterbane.