Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Kultur- og Fritidsudvalget den 21. april 2018

Mødefakta

Dato: Lørdag den 21. april 2018
Mødetidspunkt: Kl. 12:00
Mødested: Skriftlig votering

Medlemmer

  • Anders Liltorp (A)
  • Maria Durhuus (A)
  • Mikkel Dencker (O)
  • Niels Ulsing (F)
  • Yasir Iqbal (A)

Bemærkninger

Afgjort ved skriftlig votering. I Kultur- og Fritidsudvalgets forretningsorden § 3 stk. 2 fremgår det, at en sag kan afgøres ved skriftlig votering, hvis der er enighed herom i udvalget

Indholdsfortegnelse


1. Offentlig visning af fodbold-VM 2018 på Hvidovre Torv

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende, at administrationen arrangerer offentlig storskærmsvisning på Hvidovre Torv af Danmarks tre indledende fodbold VM-kampe henholdsvis 16/6, 21/6 og 26/6.

Realiseringen af arrangementet forventes at medføre en udgift på ca. 100.000 kr., der skønnes at kunne afholdes indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets samlede ramme.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

  1. at godkende, at der afvikles storskærmsvisning på Hvidovre Torv af Danmarks tre indledende fodbold VM- kampe henholdsvis 16/6, 21/6 og 26/6

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 21-04-2018

Godkendt ved skriftlig votering.

Sagsfremstilling

Danmarks herrefodboldlandshold har kvalificeret sig til VM i fodbold 2018, der afholdes i Rusland. På nuværende tidspunkt er Danmark garanteret deltagelse i tre følgende kampe i det indledende gruppespil:

·Lørdag d. 16. juni kl. 18.00 (dansk tid): Danmark – Peru

·Torsdag d. 21. juni kl. 17.00 (dansk tid): Danmark – Australien

·Tirsdag d. 26. juni kl. 16.00 (dansk tid): Danmark – Frankrig

Fodbold-VM er et af verdens største sports-events og følges erfaringsmæssigt af mange danskere. I og med at Danmark deltager i den aktuelle turnering forventes der stor lokal interesse, og det er derfor administrationens vurdering, at en offentlig visning af Danmarks kampe i forsommeren vil kunne tiltrække mange potentielle tilskuere i alle aldersgrupper og danne ramme for et stort, spændende og velbesøgt arrangement i det offentlige byrum.

Udgifterne til storskærmsvisning af de tre indledende gruppekampe forventes at udgøre i alt ca. 100.000 kr.

  • Leje af storskærm: 71.000 kr.
  • Leje af toiletvogne: 15.000 kr.
  • Rettigheder til offentlig fremvisning (FIFA, diverse tv-kanaler mm.): 6.000 kr.
  • Annoncering: 8.000 kr.

Ovenstående er udelukkende baseret på visning af Danmarks tre gruppekampe og tager ikke højde for Danmarks eventuelle avancement fra gruppen.

For at understøtte arrangementet og skabe mere liv på torvet op til og under kampvisningerne, påtænker administrationen desuden at indbyde relevante lokale foreninger til f.eks. at opsætte boder og afvikle forskellige aktiviteter. I denne sammenhæng bemærker administrationen, at visse af de kommunale eliteklubber ifølge de kommunale sponsoraftaler er forpligtet til at deltage i relevante, kommunale arrangementer.

Administrationen bemærker, at der skal indhentes tilladelse fra FIFA til visning af Danmarks kampe under VM. Såfremt tilladelsen ikke gives, uanset hvilken beslutning, der ligger til grund, vil det igangværende arbejde blive afsluttet. En eventuel langvarig behandling af administrations ansøgning hos FIFA, vil ydermere kunne betyde, at de indhentede tilbud og optioner fra leverandøren frafalder. Såfremt førnævnte scenarie bliver aktuelt, vil der skulle indhentes og indgås nye aftaler. Der er indhentet option på visning af 2 yderligere kampe, ottendedelsfinale og kvartfinale, der udgør ekstra udgifter for ca. 65.000 kr. Der kan på nuværende tidspunkt ikke anvises finansiering hertil.

Retsgrundlag

Ifølge Kultur- og Fritidsudvalgets forretningsorden, § 3 stk. 2, kan en sag afgøres ved skriftlig votering, hvis der er enighed herom i udvalget.

Politiske beslutninger og aftaler

Arrangementet forventes at tiltrække interesserede borgere i alle aldersgrupper og understøtter dermed Kommunens vision om at være Børnenes og Familiernes By.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til visning af Danmarks tre indledende gruppekampe ved VM i fodbold vil udgøre ca. 100.000 kr. Center for Kultur og Fritid forventer, at udgifterne vil kunne afholdes via en tværgående prioritering indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets ramme.

Udgifterne foreslås finansieret via forventet mindreforbrug vedr. sponsoraftaler og egnsteateraftalen - som følge af mindre differencer mellem pris- og lønskøn og de aftaleregulerede tilskud samt puljen til kulturelle udviklingsprojekter.

Der er indhentet option på visning af 2 yderligere kampe, ottendedelsfinale og kvartfinale, der udgør ekstra udgifter for ca. 65.000 kr. Der kan på nuværende tidspunkt ikke anvises finansiering hertil.