Referat - Børne- og Uddannelsesudvalget den 2. december 2019

Mødefakta

Dato: Mandag den 2. december 2019
Mødetidspunkt: Kl. 19:00
Særlige forhold: Ekstraordinært møde
Mødested: Sollentuna II

Medlemmer

 • Gert Wahl (Ø)
 • Kenneth F. Christensen (A)
 • Lars G. Jensen (A)
 • Lisa Skov (C)
 • Sara Benzon (F)
 • Yasir Iqbal (A)

Fraværende med afbud

 • Charlotte H. Larsen (O)

Bemærkninger

Mikkel Dencker deltog i stedet for Charlotte H. Larsen. Borgmester Helle Adelborg deltog i mødet, jf. styrelseslovens § 31 a. Følgende øvrige medlemmer af Kommunalbestyrelsen overværede forhandlingerne under punkt 3, jf. styrelseslovens § 20, stk. 4, 2. pkt.: Anders Liltorp (A), Anders Wolf Andresen (F), Arne Bech (H), Kristina E. Young (H), Steen Ørskov Larsen (C), Torben N. Rasmussen (V)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 02-12-2019

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 02-12-2019

Intet at bemærke.


3. Beslutning om fremtidens skolestruktur i Hvidovre Kommune

Beslutningstema

I denne sag fremlægges forslag til ny fremtidig skolestruktur i Hvidovre Kommune, der har til formål at sikre pædagogisk, fagligt og økonomisk bæredygtige skoler, som er forberedte til at imødekomme den fremtidige udvikling samt de udfordringer, det medfører, i form af:

 

-         Stigende elevtal

-         Flere børn med særlige behov

-         Forskelligartet socioøkonomisk grundlag for skolerne

-         Skæve søgemønstre til folkeskolen

 

Forslaget er tænkt som en helhedsplan for fremtidens skolevæsen i Hvidovre Kommune.

 

Helhedsplanen har været i høring hos skolebestyrelser, faglige organisationer og Hvidovre Handicapråd.

 

Kommunalbestyrelsen skal godkende helhedsplanen for fremtidens skolevæsen i Hvidovre Kommune.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende, at der arbejdes med en målsætning om, at alle ni folkeskoler på sigt bliver 3-sporede.

 

 1. at godkende, at der arbejdes med en målsætning om, at Præstemoseskolen udbygges med ét spor, estimeret fra skoleåret 26/27.

 

 1. at godkende, at der løbende arbejdes med at gennemføre distriktsændringer for at sikre bæredygtige skoler.

 

 1. at godkende, at 10. klassecenteret lægges sammen med Ungdomsskolen i Enghøjhuset og organiseres under Ungdomsskolens ledelse og administration pr. 1. august 2020.

 

 1. at godkende, at Hvidovre Kommunes specialskole Sporet og gruppe 1 og 2 på Holmegårdsskolen samles og flyttes til Sønderkær pr. 1. august 2020.

 

 1. at godkende, at der arbejdes med muligheden for at oprette elitelinjer på nogle af kommunens skoler.

 

 1. at godkende, at der arbejdes med muligheden for at etablere profilskoler.

 

 1. at godkende, at der arbejdes med en afdækning af muligheden for at samle Huset og C-klasserækken på Præstemoseskolen.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 11-11-2019

Ad 1-2.

For: Gruppe A.

Gruppe C, F, O og Ø afventer Kommunalbestyrelsen.

Anbefales godkendt.

 

Ad 3.

For: Gruppe A og O.

Gruppe C, F og Ø afventer Kommunalbestyrelsen.

Anbefales godkendt.

 

Ad 4.

Gruppe O stillede ændringsforslag om, at det anbefales godkendt, at hvis 10. klasserne skal rykke fra Engstrandskolen, rykkes disse til Sønderkær sammen med Ungdomsskolen, så Sporet i Enghøjhuset kan blive.

 

For: Gruppe O.

Imod: Gruppe A, C, F og Ø.

Anbefales ikke godkendt.

 

For: Gruppe A

Imod: Gruppe O med henvisning til eget forslag.

Gruppe C, F og Ø afventer Kommunalbestyrelsen.

Anbefales godkendt.

 

Ad 5.

For: Gruppe A.

Imod: Gruppe O med henvisning til eget forslag.

Gruppe F, C og Ø afventer Kommunalbestyrelsens behandling.

Anbefales godkendt.

 

Ad 6.

For: Gruppe A

Imod: Gruppe Ø

Gruppe C, F og O afventer Kommunalbestyrelsens behandling.

Anbefales godkendt.

 

Ad 7.

For: Gruppe A

Gruppe C, F, O og Ø afventer Kommunalbestyrelsens behandling.

Anbefales godkendt.

 

Ad 8.

For: Gruppe A og Ø

Gruppe C, F og O afventer Kommunalbestyrelsens behandling.

Anbefales godkendt.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-11-2019

Ad 1. - 2.
For: Gruppe A.
Gruppe F, O, C, V og Ø afventer kommunalbestyrelsen.
Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 3.
For: Gruppe A og O.
Gruppe F, C, V og Ø afventer kommunalbestyrelsen.
Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 4.
Gruppe O stillede ændringsforslag om, at det anbefales godkendt, at hvis 10. klasserne skal rykke fra Engstrandskolen, rykkes disse til Sønderkær sammen med Ungdomsskolen, så Sporet i Enghøjhuset kan blive.

For: Gruppe O.
Imod: Gruppe A, F, og Ø.
Undlader: Gruppe C og V.
Ændringsforslaget bortfaldet.

For: Gruppe A.
Imod: Gruppe O med henvisning til eget forslag.
Gruppe F, C ,V og Ø afventer kommunalbestyrelsen.
Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 5.
For: Gruppe A.
Imod: Gruppe O med henvisning til eget forslag.
Gruppe F, C, V og Ø afventer kommunalbestyrelsens behandling.
Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 6.
For: Gruppe A.
Imod: Gruppe Ø.
Gruppe F, O, C og V afventer kommunalbestyrelsens behandling.
Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 7.
For: Gruppe A.
Gruppe F, O, C, V og Ø afventer kommunalbestyrelsens behandling.
Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 8.
For: Gruppe A og Ø.
Gruppe F, O, C og V afventer kommunalbestyrelsens behandling.
Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-11-2019

Borgmesteren stillede ændringsforslag om, at der indkaldes til ekstraordinært møde i Børne- og Uddannelsesudvalget med henblik på drøftelse af sagen, og hvor hele kommunalbestyrelsen inviteres.
 

Ændringsforslaget vedtaget.
 

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der indkaldes til ekstraordinært møde i Børne- og Uddannelsesudvalget med henblik på drøftelse af sagen, og hvor hele kommunalbestyrelsen inviteres.
 

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 02-12-2019

Ad 1.

Gruppe C stillede ændringsforslag om, at det anbefales godkendt, at der arbejdes på et gennemarbejdet løsningsforslag for en ny skole på Strandmarkens Fritidscenter.

 

For: Gruppe C.

Imod: Gruppe A, F og Ø.

Undlod at stemme: Gruppe O.

 

Ændringsforslaget bortfaldet.

 

For: Gruppe A, O, F og Ø.

Imod: Gruppe C med henvisning til eget forslag.

 

Anbefales godkendt.

 

Ad 2.

For: Gruppe A, O, F og Ø.

Imod: Gruppe C imod med henvisning til eget forslag.

 

Anbefales godkendt.

 

Ad 3.

Gruppe Ø stillede ændringsforslag om, at det anbefales godkendt, at distriktsændringer kun gennemføres hvert andet år.

 

For: Gruppe Ø.

Imod: Gruppe A, O, F og C.

 

Ændringsforslaget bortfaldet.

 

For: Gruppe A, O, F, og C med den tilføjelse, at fordele og ulemper ved flydende skoledistrikter skal undersøges.

Imod: Gruppe Ø med henvisning til eget forslag.

 

Anbefales godkendt med den tilføjelse, at fordele og ulemper ved flydende skoledistrikter skal undersøges.

 

Ad 4.

Gruppe O stillede ændringsforslag om, at det anbefales godkendt, at hvis 10. klasserne skal rykke fra Engstrandskolen, rykkes disse til Sønderkær sammen med Ungdomsskolen, så Sporet i Enghøjhuset kan blive.
 

For: Gruppe O.

Imod: Gruppe A, F og Ø.

 

Gruppe C afventer Kommunalbestyrelsens behandling.

 

Ændringsforslaget bortfaldet.

 

For: Gruppe A, F og Ø.

Imod: O med henvisning til eget forslag.

 

Gruppe C afventer Kommunalbestyrelsens behandling.

 

Anbefales godkendt.

 

Ad 5.

For: Gruppe A, F og Ø.

Imod: O med henvisning til eget forslag.

 

Gruppe C afventer Kommunalbestyrelsens behandling.

 

Anbefales godkendt.

 

Ad 6.

For: Gruppe A, O, F og C.

Imod: Ø med følgende bemærkning: ”I Enhedslisten er vi klar over at der er elever der har evner ud over det sædvanlige, og mener selvfølgelig at der skal tages et hensyn til dette, men ikke ved at oprette elitelinjer.”

 

Anbefales godkendt.

 

Ad 7.

For: Gruppe A, O, F og Ø.

Imod: Gruppe C.

 

Anbefales godkendt.

 

Ad 8.

For: Gruppe A, O, F og Ø.

 

Gruppe C afventer Kommunalbestyrelsens behandling.

 

Anbefales godkendt.

 

Sagsfremstilling

Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Administrationen har på baggrund af de sidste års skoleprognoser og tendenser på skoleområdet identificeret en række udfordringer, som Hvidovre Skolevæsen forventes at stå med i de kommende 10 år. Udfordringerne er:

 

 • Ca. 600 flere elever frem mod 2030
 • Stigning i antallet af elever, der får diagnose
 • En skæv fordeling af henholdsvis ressourcesvage og –stærke familier i de enkelte skoledistrikter
 • En markant forskel i elevernes søgemønstre til distriktsskolen

 

Administrationen har udarbejdet en samlet helhedsplan for området, der har til hensigt at imødekomme de identificerede udfordringer i de kommende 10 år. Helhedsplanen bygger på en overordnet bæredygtig tilgang i forhold til både pædagogiske og faglige tilbud på skolerne samt kommunens økonomiske ramme, således at der fortsat sikres skoler af høj faglig kvalitet. Helhedsplanen er uddybet i bilaget ”Helhedsplan for fremtidens skolestruktur i Hvidovre Kommune”.

 

Helhedsplanen for fremtidens skolestruktur har været i høring hos skolebestyrelserne på alle skoler i kommunen, de faglige organisationer og Hvidovre Handicapråd. Administrationen i Center for Skole og Uddannelse har modtaget 16 høringssvar. Kun FOA/PMF og skolebestyrelsen på Sporet har ikke afgivet høringssvar.

 

Som udgangspunkt er høringsparterne positive over for helhedsplanen for fremtidens skolestruktur. F.eks. skriver skolebestyrelsen på Risbjergskolen”Skolebestyrelsen vil gerne give cadeau for et samlet scenarie, som bygger på en overordnet fornuftig bæredygtig tilgang i forhold til både pædagogiske og faglige tilbud på skolerne samt kommunens økonomiske ramme, så der fortsat sikres skoler af høj faglig kvalitet de næste 10 år.”  

 

Hovedparten af høringsparterne svarer primært på de forslag, der berører deres egen skole eller fagområde. Såvel høringssvar samt en sammenskrivning af høringssvarene med administrationens bemærkninger er vedlagt som bilag i form af ”Høringssvar vedr. fremtidens skolestruktur i Hvidovre Kommune” og ”Administrationens bemærkninger til høringssvarene”. 

 

Alle ni folkeskoler bliver 3-sporede

På baggrund af arealanalyser af kommunens skoler, vil det være muligt at rumme de forventede flere elever ved at udvide alle kommunens ni folkeskoler til tre spor. Dette vil kræve, at Præstemoseskolen udvides med ét spor, samt at der foretages justeringer af funktionerne på Engstrandskolen, således at 10. klassecenteret rykkes til Enghøjhuset og placeres under Ungdomsskolens ledelse og administration. Derved frigives der plads på Engstrandskolen til et ekstra spor.

 

Ved at fastholde ni selvstændige folkeskoler i Hvidovre, vil der fremadrettet være behov for løbende distriktsændringer, for fremadrettet sikre bæredygtige skoler, for så vidt angår størrelse og elevsammensætning.

 

Høringssvar

Otte høringsparter giver udtryk for, at de er positive over for bevarelsen af ni selvstændige skoler, der på sigt alle bliver tresporede. Fire høringsparterne retter opmærksomhed på, at det skal sikres, at SFO’erne og klubberne ligeledes kan rumme det øgede elevtal og at de fysiske rammer indtænkes i udvidelsesplanerne.

 

Ti høringsparter er åbne over for forslaget om jævnlig ændring af skoledistrikterne. To skolebestyrelser fremhæver, at der bør sikres søskendegaranti ved jævnlige ændringer af skoledistrikterne. 

 

Samling af ungetilbud i Enghøjhuset

Det anbefales, at der etableres et samlet ungetilbud for Hvidovres unge, bestående af 10. klassecenter, Ungdomsskolen, Ungekontakten og den kommunale ungeindsats med uddannelsesvejledning i Enghøjhuset. Ved budget 2018 blev det vedtaget, at der skal oprettes et lokalt STU (Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) i Hvidovre Kommune. STU’en kan med fordel også placeres i Enghøjhuset. Derved er der mulighed for at skabe et sammenhængende ungdomsmiljø til gavn for elever i både Ungdomsskolen, 10. klasse og STU. Et samlet ungetilbud i Enghøjhuset vil ligeledes være placeret tæt på både Hvidovre Gymnasium & HF, FGU Vestegnen (Forberedende grunduddannelse) og TEC Hvidovre – hvilket ligeledes vil øge mulighederne, for at udvikle et tættere samarbejde mellem egne tilbud og de omkringliggende uddannelsestilbud. 

 

På landsplan ses en tendens til, at antallet af elever, der vælger 10. klasse, er faldende. 10. klassecenteret i Hvidovre har ligeledes haft faldende elevtal. I 2014 var elevtallet 140, mens det i 2018 var 90. Sammenlægning af 10. klassecenteret og Ungdomsskolen, vil kunne styrke og opkvalificere Hvidovre Kommunes 10.-klassetilbud samt skabe rammerne for, at de unge sikres en god indgang til voksenlivet. Ungdomsskolen har stor erfaring med udvikling af tilbud, der understøtter de unges personlige, sociale, praksisfaglige og faglige kompetencer. Hertil har Ungdomsskolen veludviklet faglokaler, der er meget velegnet til valgfag og øvrige aktiviteter.

 

En organisering med et samlet 10. klasse- og ungdomsskoletilbud praktiseres allerede i dag med succes i 30 af landets kommuner. Erfaringer viser, at de sammenhængende tilbud i høj grad kan rumme fagligt svage elever og unge, da de har en bredere tilbudsvifte og et større ungemiljø. Derudover fremhæver mange ungdomsskoler med 10. klasse, hvordan et ungemiljø uden folkeskolens mindre klasser, kan skabe en større identificeringen og retning mod uddannelses- og erhvervslivet.

 

Høringssvar

Skolebestyrelsen på Engstrandskolen og Hvidovre Lærerforening udtrykker bekymring ved flytning af 10. klasse til Enghøjhuset og organisering under Ungdomsskolen. De er bekymrede for at flytning af 10. klasse medfører tab af faglige kompetencer, der kan have konsekvenser for Engstrandskolen. Hertil udtrykkes der bekymring for, at lærergruppen tilknyttet 10. klasse i fremtiden kommer til at indgå i et mindre team, der kan påvirke kvaliteten af det samlede tilbud til de unge. Endelig udtrykkes der bekymring for frakoblingen til folkeskolen, der betyder, at 10. klasseleverne ikke længere kan indgå i faglige sammenhænge med de mindre elever. 

 

Omvendt er fire høringsparter positive over for, at ungetilbuddene samles i Enghøjhuset.   Heriblandt fremhæver Ungdomsskolen og Uddannelsesforbundet, at de er meget begejstrede for forslaget, og de fremhæver en lang række fordele ved sammenlægningen. De fremhæver bl.a., at sammenlægningen vil kunne understøtte 10. klasseelevernes uddannelsesparathed, da det allerede er et centralt fokusområde på Ungdomsskolen, hvor de samarbejder tæt med erhvervsuddannelser og praktiksteder. Hertil fremhæves det, at samlingen af ungetilbud ikke alene vil øge muligheden for at skabe en bred bæredygtig vifte af forskellige elevtilbud, der kan understøtte den enkelte elevs forudsætninger og potentialer. Samlingen af kommunens ungetilbud vil også øge mulighederne for at matche kompetencer, ønsker og opgaver for den enkelte ansatte.

 

Nogle høringsparter retter opmærksomhed på de økonomiske omkostninger, og Hvidovre Lærerforening fremhæver, at det medflyttende personale skal sikres trygge og gode ansættelses- og arbejdsforhold.

 

Specialskole på Sønderkær

Kommunens specialskole Sporet har elever på alle klassetrin og er i dag placeret i Enghøjhuset. Det anbefales, at tilbuddet udvides og udvikles, så eleverne fra gruppe 1 og 2 fra Holmegårdsskolen samles med Sporet, da eleverne har en række fælles udviklingsområder. Ved at samle tilbuddene, skabes der et stærkere fagligt miljø for medarbejderne, som højner kvaliteten og understøtter udviklingen af målrettede undervisningstilbud for elevgruppen.

 

Udvidelsen af kommunens specialskole gør det muligt at udvikle fleksible tilbud, hvor læringsmiljøet tilpasses det enkelte barn, og hvor der vil være bedre mulighed for holddeling efter elevernes niveau og kognitive profil. Således vil sammenlægningen muliggøre, at medarbejderne kan arbejde differentieret med både elevgrupper og elevernes individuelle behov.

 

En samling af tilbuddene vil desuden understøtte udviklingen af specialskolens udgående funktion, både i forhold til at udbrede viden fra specialskolen til almenskolerne, samt ved at styrke inklusionsarbejdet ved, at der i højere grad kan allokeres midler til at understøtte elever i overgangsforløb til kommunes almene skoler.

 

Det anbefales, at Sporet og eleverne fra gruppe 1 og 2 flyttes til Sønderkær, da bygningen har alle de nødvendige faciliteter, herunder faglokaler samt generelt mindre og dermed mere overskuelige undervisningslokaler. Hertil skabes der plads til et samlet ungetilbud i Enghøjhuset. Flytningen af kommunens specialskole er ikke en del af en besparelse, men en mulighed for at udvikle og udvide tilbuddet, så der skabes et styrket pædagogisk og fagligt specialundervisningstilbud.

 

Høringssvar

Hvidovre Handicapråd er bekymret for sammenlægningen af Gruppe 1 og 2 og Sporet, mens tre andre høringsparter, herunder Holmegårdsskolen, bakker op om forslaget. Hvidovre Lærerforeningen og skolebestyrelsen på Holmegårdsskolen gør opmærksom på, at der skal tages højde for de økonomiske omkostninger ved flytningen.

 

Ændring af søgemønstre ved oprettelse af eliteklasser og profilskoler

I dag er en række af kommunens skoler udfordret på elevsammensætningen. På disse skoler ses det, at andelen af ressourcesvage og tosprogede elever stiger, mens de ressourcestærke familier i distriktet vælger deres distriktsskole fra. For at ændre søgemønstrene kan der arbejdes med henholdsvis eliteklasser og profilskoler.

 

Eliteklasser er et tilbud på en skole, hvor elever fra hele kommunen kan søge optagelse. Lovgivningen giver mulighed for at oprette eliteklasser i henholdsvis idræt og musik. Desuden har Esbjerg Kommune fået dispensation til at oprette en elitedramalinje. I dag har Hvidovre Kommune en eliteidrætslinje på Engstrandskolen. Det anbefales, at der igangsættes en afdækning af muligheden for en eller flere nye elitelinjer, samt hvilke skoler, der kan drage særlig nytte af at etablere en elitelinje.

 

En profilskole er en folkeskole, der har en særlig profil. Det kan være science, musik, idræt mm. En profilskole er for distriktets elever, og elever fra andre skoledistrikter kan kun optages efter gældende regler for frit skolevalg. Profilskoler kan være med til at øge interessen for distriktsskolen. Det vil kræve en afdækning, i samarbejde med de enkelte skoler, at undersøge, om det vil være meningsgivende at etablere profilskoler på nogle af kommunens skoler.

 

Høringssvar

Otte høringsparter har fremhævet, at de er meget positive over for etablering af profilskoler. Seks af høringsparterne fremhæver vigtigheden af, at skolerne inddrages i drøftelserne og beslutningerne om etablering af profilskoler. Musikskolen fremhæver, at de bifalder forslagene om profilskoler og eliteklasser og meget gerne vil involveres i samarbejde omkring udfoldelsen af disse forslag.

 

Fire høringsparter bakker op om etablering af eliteklasser. Heriblandt fremhæver skolebestyrelsen på Engstrandskolen, at de har gode erfaringer med eliteidrætslinjen, der har medført, at de har et mere bredt socioøkonomisk funderet elevgrundlag.

 

Udvidelse af gruppeordning på Præstemoseskolen

I forbindelse med en udvidelse af Præstemoseskolen anbefales det, at de nuværende tilbud til børn med indlæringsvanskeligheder samles på Præstemoseskolen. Tilbuddet vil omfatte målgruppen til henholdsvis Huset på Avedøre Skole og C-klasserækken på Præstemoseskolen.

 

En samling af tilbuddene skal ikke ses som en del af en besparelse, men som et initiativ, der kan styrke det faglige miljø i tilknytning til specialundervisningstilbuddet og skabe øgede muligheder for at arbejde med inklusionsforløb.

 

I modsætning til eleverne i C-klasserne, har eleverne i Huset begrænset muligheder for at deltage i aktiviteter sammen med elever fra almenområdet, da deres funktionsniveau ligger for langt fra almenskolens elever. Eleverne i Huset kan derimod profitere af at deltage i aktiviteter sammen med eleverne i C-klasserne. Ved at samle Huset og C-klasserne på Præstemoseskolen, vil alle eleverne i specialundervisningstilbuddet opnå mulighed for at kunne spejle sig i andre elevgrupper.

 

Funktionsniveauet for de to grupper er forskelligt og derfor vil der være behov for at etablere rammer med en afdeling/et afsnit for både Husets elever og for C-klasserne.

 

Høringssvar

Fire høringsparter, herunder skolebestyrelserne på Præstemoseskolen samt Avedøre Skole, giver opbakning til at samle C-klasserne og Huset på Præstemoseskolen. Det fremhæves, at der bør være en særlig opmærksomhed på de fysiske rammer for specialundervisningstilbuddet, når Præstemoseskolen udbygges.

Politiske beslutninger og aftaler

Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede den 19. august 2019, punkt 6, at sende helhedsplanen for den fremtidige skolestruktur i høring hos skolebestyrelser, faglige organisationer og Hvidovre Handicapråd.

Økonomiske konsekvenser

På nuværende tidspunkt er der ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

 

På sigt vil de økonomiske konsekvenser af de otte tiltag foreløbigt kunne opgøres således:

 

Beslutningspunkt

Tiltag

Pris

1)

Alle skoler bliver 3-sporede

 

 • Indretning af læringsmiljøer på skoler, der får et ekstra spor
 • Udgifterne til indretning af læringsmiljøer holdes inden for centerets centrale budgetramme

2)

Udbygning af Præstemoseskolen

 

 • Bygning af ét spor på Præstemoseskolen

 

 • Ca. 100 mio. kr.

 

 

 

3)

Flytning af 10. klassecenteret og sammenlægning med Ungdomsskolen

 • 10. klassecenter til Enghøjhuset. Flytning og indretning af læringsmiljøer

 

 • 10. klassecenteret sammenlægges med og organiseres under Ungdomsskolens ledelse og administration

 

 • Ca. 300.000 kr. Afholdes inden for centrets centrale budgetramme

 

 

 • Driftsmidlerne til 10. klassecenteret flyttes til Ungdomsskolen

4)

Sporet flyttes til Sønderkær

 

Gr. 1 og 2 flyttes til Sporet på Sønderkær

 

 • Sporet til Sønderkær. Flytning og indretning af læringsmiljøer

 

 • Gr. 1 og 2 flyttes til Sporet
 • Ca. 400.000 kr. Afholdes inden for centrets centrale budgetramme

 

 • Driftsmidlerne til gruppe 1 og 2 flyttes til Sporet

 

5)

Løbende distriktsændringer

 • Løbende distriktsændringer, når der er behov for at sikre bæredygtige skoler

 

 • Fremlægges i selvstændige sager, når distriktsændring er nødvendig

6)

Elitelinjer

 

 • Oprettelse af elitelinjer
 • Fremlægges til selvstændig sag i midten af skoleåret 19/20

7)

Profilskoler

 

 • Oprettelse af profilskoler
 • Fremlægges til selvstændig sag, når afdækning er afsluttet

8)

Sammenlægning af Huset og C-klasserækken

 

 • Sammenlægning af Huset og C-klasserækken på Præstemoseskolen
 • Fremlægges til selvstændig sag, når afdækning er afsluttet

 

Retsgrundlag

Efter folkeskoleloven § 40 stk. 2 (lovbekendtgørelse nr. 823 af 15. august 2019 med senere ændringer), beslutter kommunalbestyrelsen skolestrukturen, herunder antallet af skoler og hver enkelt skoles omfang med hensyn til klassetrin, specialundervisning og specialpædagogisk bistand efter § 3, stk. 2, og § 4, stk. 2, undervisning i fritiden efter § 3, stk. 6, og skolefritidsordning efter § 3, stk. 7. Beslutningerne træffes efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler.

Høring

Materialet har været i høring hos skolebestyrelser på alle skoler i kommunen, de faglige organisationer og Hvidovre Handicapråd. Administrationen har modtaget 16 høringssvar.

Personalemæssige konsekvenser

Helhedsplanen for fremtidens skolestruktur vil ikke resultere i afskedigelser, men betyde, at nogle personalegrupper flytter arbejdsplads og bliver placeret under en anden ledelse.

 

 • Medarbejdere tilknyttet 10. klasse flyttes fra Engstrandskolen til Ungdomsskolen.
 • Medarbejdere fra Sporet samt medarbejdere tilknyttet gruppe 1 og 2 fra Holmegårdsskolen flyttes til Sønderkær.
 • Medarbejdere tilknyttet Huset på Avedøre Skole flyttes til Præstemoseskolen.

 

Når der er truffet politisk beslutning om helhedsplanen, vil der ske en løbende involvering af MED-systemet. Derudover vil det berørte personale vil blive underrettet og involveret i de fremadrettede processer, herunder om udviklingen af fælles pædagogiske og didaktiske strategier samt forberedende aktiviteter, der kan styrke samarbejdet på tværs af personalegrupperne.

Bilag

 1. Helhedsplan for fremtidens skolestruktur i Hvidovre Kommune (pdf)
 2. Høringssvar vedr. fremtidens skolestruktur i Hvidovre Kommune (pdf)
 3. Administrationens bemærkninger til høringssvarene (pdf)
 4. Høringssvar fra Esajasskolen (pdf)
 5. Besvarelse af spørgsmål vedr. fremtidens skolestruktur (docx)

4. Eventuelt

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 02-12-2019

Intet at bemærke.