Lukket referat - Økonomiudvalget den 18. december 2018

Mødefakta

Dato: Tirsdag den 18. december 2018
Mødetidspunkt: Kl. 17:00
Mødested: Hvidovre

Medlemmer

  • Gert Wahl (Ø)
  • Helle M. Adelborg (A)
  • Kenneth F. Christensen (A)
  • Mikkel Dencker (O)
  • Steen Ørskov Larsen (C)
  • Torben N. Rasmussen (V)

Fraværende med afbud

  • Anders Wolf Andresen (F)

Bemærkninger

Niels Ulsing deltog for Anders Wolf Andresen

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Lukket sag

2. Meddelelser

Lukket sag

3. Beslutning om køb af ejendom

Lukket sag

4. Eventuelt

Lukket sag