Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Økonomiudvalget den 27. november 2018

Mødefakta

Dato: Tirsdag den 27. november 2018
Mødetidspunkt: Kl. 16:55
Særlige forhold: Ekstraordinært møde
Mødested: Sollentuna II

Medlemmer

 • Anders Wolf Andresen (F)
 • Gert Wahl (Ø)
 • Helle M. Adelborg (A)
 • Kenneth F. Christensen (A)
 • Mikkel Dencker (O)
 • Torben N. Rasmussen (V)

Fraværende med afbud

 • Steen Ørskov Larsen (C)

Bemærkninger

Ekstraordinært møde Lisa Skov deltog som stedforstræder for Steen Ørskov Larsen

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-11-2018

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-11-2018

Borgmesteren orienterede om brev fra Kommunernes Landsforening om de økonomiske rammer

 


3. Godkendelse af låneoptagelse, Rebæk Søpark Kollegiet

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning om godkendelse af låneoptagelse til brug for indfrielse af statslån som forfalder til betaling.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget

 

 1. at godkende optagelse af realkreditlån på 13.109.000 kr. med pant i Rebæk Søpark Kollegiet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-11-2018

Behandles på det ekstraordinære økonomiudvalgsmøde.

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-11-2018

Ad 1. Godkendt

Supplerende sagsfremstilling

I sagsfremstillingen er det ved en beklagelig fejl anført at sagen vedrører Hvidovre Hospitals Kollegium. Der skulle rettelig have stået Rebæk Søpark Kollegiet.

Sagsfremstilling

Dagsordenspunktet er udarbejdet af Center for Politik og Ledelse.

 

Hvidovre Hospitals Kollegium v/ KKIK (Kollegiernes Kontor i København) har modtaget besked fra Udbetaling Danmark om, at der forfalder nogle statslån den 19. december 2018.

 

Der er tale om 10 lån, som forfalder til en samlet betaling på 12.883.477 kr.

 

Til indfrielse af statslånene ønsker Hvidovre Hospitals Kollegium at optage 30årigt realkreditlån på 13.109.000 kr.

 

Optagelse af lån til indfrielse af statslånene er godkendt på bestyrelsesmøde den 30. oktober 2018.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

 

Optagelse af lån til indfrielse af statslånene bevirker en stigning i huslejen for et kollegieværelse fra 2.212 kr. mdl. til 2.351 kr. mdl.

Retsgrundlag

§ 3 stk. 3 i bekendtgørelse om organisation af ungdomsboliger, der er opført med offentlig

støtte (nr. 666 af 27/09/1991), som bestemmer at bestyrelsen kan træffe beslutning om

pantsætning af ejendommen.

§ 21 stk. 1 i bekendtgørelse om drift og tilsyn med ungdomsboliger, der er opført med

statsstøtte (nr. 340 af 01/06/1993), som bestemmer at låneoptagelse skal godkendes af

kommunen.

Høring

Der er ingen høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Mødereferat 181030. bestyrelsens beslutning låneoptagelse (pdf)
 2. Bilag 3 - NK - email med bemærkninger til lån Rebæk (pdf)
 3. Bilag 2 NK beregning af lån (pdf)
 4. Bilag 1 Varslingsbrev statslån til betaling 2018 (pdf)
 5. Anmodning godkendelse låneoptagelse (pdf)

4. Eventuelt

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-11-2018

Intet.


5. Ansættelse af ny Plejecenterleder ved Dybenskærhave

Lukket sag