Referat - Økonomiudvalget den 20. marts 2018

Mødefakta

Dato: Tirsdag den 20. marts 2018
Mødetidspunkt: Kl. 16:45
Særlige forhold: Ekstraordinært møde
Mødested: Hvidovre

Medlemmer

  • Anders Wolf Andresen (F)
  • Helle M. Adelborg (A)
  • Kenneth F. Christensen (A)
  • Mikkel Dencker (O)
  • Steen Ørskov Larsen (C)
  • Torben N. Rasmussen (V)

Fraværende med afbud

  • Mogens Leo Hansen (Ø)

Bemærkninger

Arne Bech deltog for Mogen Leo Hansen

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-03-2018

Dagsorden og tillægsdagsorden godkendt.


2. Forskellige cirkulærer og meddelelser. Orientering ved borgmesteren

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-03-2018

Borgmesteren orienterede om,  at stillingen som skoleleder på Avedøre Skole genopslås.


3. Eventuelt

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-03-2018

Ingen bemærkninger.


4. Ansættelse af ny skoleleder ved Engstrandskolen

Lukket sag

5. Avedøre Flyveplads

Lukket sag

6. Lille Sky / Tumlehuset

Lukket sag