Lyt til mødet den 26. november 2013

1. Godkendelse af dagsorden
2. Forskellige cirkulærer og meddelelser. Orientering ved Borgmesteren
3. Medlemsforslag fra Gruppe C, drøftelse af Materielgården og sagen om cykelprojektet
4. Økonomirapportering og budgetopfølgning pr. 31. august 2013
5. Økonomirapportering pr. 31. august 2013 -Social- og Sundhedsudvalget
6. Garanti for lån til den nye rensekoncern
7. Anmodning om kommunegaranti til fjernvarmeudbygning i Hvidovre
8. Arbejdsklausuler og kædeansvar i forbindelse med udbud
9. Allonge til reklameaftale for opvisningshallen mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ishockey Klub
10. Ny forpagtningskontrakt mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Avedøre Rideklub
11. Ny forpagtningskontrakt mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Badminton 2000
12. Ny reklameaftale mellem Hvidovre Kommune og HIF Håndbold
13. Ny reklameaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Boldklub
14. Ændring af udlejningsaftale
15. Ansøgning om skema A godkendelse, Lejerbo afd. 83, Dryadevej
16. Reklameaftale for klubberne i træningshallen - Frihedens Idrætscenter
17. Køb af forsikring
18. Endelig vedtagelse af Lokalplan 132 for et boligområde mellem Femagervej og Rebæk Allé
19. Endelig vedtagelse af Lokalplan 133, Offentlige formål ved Næsborgvej
20. Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2009, nyt område til offentlige formål ved Næsborgvej 90-92
21. Opfølgning på forudgående høring af kommuneplanændring for området ved Gungevej, Arnold Nielsens Boulevard, Bibliotekvej og Høvedstensvej
22. Planteheldvej - optagelse som offentlig vej (kommunevej)
23. Projekt nr. 3395. Brandalarmering til skolerne, ABA-anlæg. Omdisponering
24. Projekt nr. 5742. Vision for den fysiske standard for 0-6 års institutioner.Tre udvidelser på dagtilbud. Bevillingsansøgning
25. Eventuelt
26. Juletræ på Hvidovre Torv

Spørgetid inden mødet den 26. november 2013