Lyt til KB-møde den 28. maj 2013

1. Godkendelse af dagsorden

2. Forskellige cirkulærer og meddelelser. Orientering ved Borgmesteren

3. Revision af den finansielle strategi

4. Økonomirapportering pr. 31. marts 2013

5. Forslag til Tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2009, nyt område 1D18 til offentlige formål ved Næsborgvej 90-92

6. Enghøjbygningen. Projekt nr. 0193. Godkendelse af samlet helhedsplan

7. Rammeaftale 2014: udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning

 

8. Timeprisberegning for personlig og praktisk hjælp

9. Kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp 2013 -2014

10. Kvalitetsstandard Socialpsykiatri 2013

11. Kvalitetsstandard på træningsområdet 2013

12. Kvalitetsstandard for plejecentre 2013

13. Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje 2013

14. Kvalitetsstandard for Dagscentret Karetmagerporten 2013

15. Kvalitetsstandard for daghjem 2013

16. Kvalitetsstandard for Aktivitetscentret 2013

17. Kvalitetsstandard for aflastningsophold 2013

18. Afrapportering vedr. det specialiserede socialområde 1. kvartal 2013

19. Uanmeldt tilsyn bofællesskaber 2011 og 2012

20. Særligt tilskud til Hvidovre/Københavns Jagtforening som kompensation ifbm. ophævelsen af medlemspligten i Hvidovre Lystbådehavn

21. Hvidovre Lystbådehavn - driftsaftale juli 2013 -31. december 2017 og fastsættelse af havneafgift

22. Påbudt konvertering af lån

23. Vedståelse af garanti i forbindelse med låneomlægning

24. Ordinær generalforsamling i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S

25. Aflæggelse af anlægsregnskab - salg af grunde i Præstemosen og Dybenskærvej samt IT-udviklingspulje

26. Tilsynssag - Konvertering af CHF lån, Forslag til udtalelse til Tilsynet

27. Eventuelt