Lyt til KB-møde den 26. februar 2013

1. Godkendelse af dagsorden

2. Forskellige cirkulærer og meddelelser. Orientering ved borgmesteren

3. Debatoplæg fra KL om fremtidens kommunestyre

4. Medlemsforslag fra SF - Earth Hour

5. Genplacering af Quark Centret. Projekt nr. 3425. Potentiale for energioptimering

6. Live-transmitterede vælgermøder på TV Lorry

7. Hvidovrevej 272 - ny anvendelse

8. Miljøstyrelsens sammenfattende redegørelse af VVM-høring af brændselsomlægningen på Avedøreværket

9. Principbeslutning om etablering af en fælles rensekoncern

10. Anmodning om kommunegaranti til fjernvarmeudbygning i Hvidovre

11. Tilslutning til Kombits fælleskommunale udbud på IT løsninger på monopolområdet

12. Forslag til Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2009 om samlet butiksareal i bydelscenter i Avedøre Stationsby

13. Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2009 om mindste grundstørrelse i tæt-lave boligbebyggelser

14. Forudgående høring af kommuneplantillæg for Næsborgvej 90-92

15. Forslag til Lokalplan 457, Centerformål og bypark ved Hjulmagerporten

16. Risikovurdering for store haller i forbindelse med snebelastning. Projekt nr. 0199. Bevillingsansøgning

17. Ansættelsesformer og procedure i forbindelse med ansættelse

18. Forskningsprojekt Faglig Læsning VIS

19. Forlængelse af aftale om banksamarbejdet

20. Revisionsberetning nr. 6, delberetning til regnskab 2012

21. Regnskab for renter vedr. arven efter Edvard B. Olsson

22. Afdragsordning vedr. ejendomsskat

23. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn, samt embedslægetilsyn Søvangsgården 2012

24. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn, samt embedslægetilsyn Svendebjerghave og Holmelundsvej 2012

25. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn, samt embedslægetilsyn Strandmarkshave og Torndalshave 2012

26. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn, samt embedslægetilsyn Krogstenshave 2012

27. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn, samt embedslægetilsyn Dybenskærhave 2012

28. Projekt nr. 5762 - Udskiftning af køkken i Børnehuset Egevolden

29. Projekt 5763 - Udskiftning af køkken i Børnehuset Rosenhøj

30. Orientering om tildeling af midler fra Social- og Integrationsministeriets pulje "Særlig indsats for børn og unge"

31. Projekt 0196, 0175 og 6174 - Aflæggelse af anlægsregnskaber

32. Køkkenrenovering i Sønderkærgården, Lejerbo

33. Forslag om ændring af styrelsesvedtægten - hjemmel til stedfortrædere i udvalg

34. Efterindtægt og borgmesterpension til fratrædende borgmester - Ansøgning om tillægsbevilling

35. Eventuelt