Lyt til KB-møde den 28. august 2012

1. Godkendelse af dagsorden

2. Forskellige cirkulærer og meddelelser: Orientering ved Borgmesteren

3. Kriterier for støtte til frivilligt socialt arbejde (§18) i Hvidovre

4. Fremtidig anvendelse af Enghøjskolen

5. Deltagelse i en fælles spildevandskoncern

6. Revisionsberetning til regnskab 2011

7. Hvidovre Kommunes halvårsregnskab 2012

8. Økonomirapportering pr. 30. juni 2012

9. Retningslinjer for sponsorater til amatørforeninger i Hvidovre Kommune

10. Forudbetaling af driftstilskud til Teater Vestvolden

11. Forpagtningsaftale mellem Hvidovre Kommune og HIF Håndbold Vennerne

12. Brugsretsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Biavlerforening

13. Søvangsgården - låneomlægning

14. Frihedens Boligselskab - afd. Langhusene - godkendelse af skema C

15. Kommunal garanti

16. Forlængelse af aftale om beboermaksimum

17. Ny kommunikationsaftale i forbindelse med indlæggelser og udskrivelser

18. Rammeaftale 2013: styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning

19. Afrapportering vedr. det specialiserede socialområde 2. kvartal 2012

20. Projekt "Brug for alle"

21. Nyt samlet tilbud til børn og unge i socio- emotionelle vanskeligheder

22. Forslag til ny driftsoverenskomst for Danalund Ungdomshus

23. Status på udmøntning af Budget 2012 SSU

24. Vedtægtsændringer Hvidovre Erhvervskontaktudvalg

25. Projekt nr. 6188, Arkiv på Rådhuset - Ansøgning om anlægsbevilling

26. Bygningsforbedringsudvalgets årsberetning og regnskab for 2011

27. Eventuelt