Lyt til Kommunalbestyrelsens møde den 29. maj 2012

1. Godkendelse af dagsorden

2. Forskellige cirkulærer og meddelelser: Orientering ved Borgmesteren

3. Fremtidig anvendelse af de lukkede skoler, Enghøjskolen og Sønderkærskolen

4. Ansøgning om studietur til Skotland

5. Ansøgning om sponsoraftale - Hvidovre Volleyball Klub

6. Ansøgning om sponsoraftale - Hvidovre Tennis Klub

7. Økonomirapportering pr. 31. marts 2012

8. Besvarelse af decisionsskrivelser vedrørende revision 2010

9. Holmegårdsskolen, naturvidenskabelige lokaler, projekt nr. 3398. Bevillingsansøgning

10. Hvidovre Rådhus. Installering af ABA-anlæg (Automatisk Brandalarmerings-anlæg), projekt nr. 6176. Bevillingsansøgning

11. Brandalarmering til skolerne, ABA-anlæg, Projekt nr. 3395. Frigivelse

12. Forebyggende vedligeholdelse af bygninger på skoler 2012. projekt nr. 3411. Bevillingsansøgning

13. Aflæggelse af anlægsregnskab

14. Projekt 0126 og 3375, aflæggelse af anlægsregnskab

15. Beslutning om udarbejdelse af kommuneplantillæg for et blandet byområde i Filmbyen

16. Ligestillingspolitik 2012

17. Deltagelse i en fælles spildevandskoncern

18. Fælles selskabsstruktur af hovedstadsområdets renseselskaber

19. Sociale klausuler i bygge- og anlægssager

20. Låneoptag for renovering af Rebæk Søpark

21. Boligforeningen Hvidovrebo: Skema A ansøgning

22. Dybenskærhave - Skema C

23. Boligselskabet Friheden - udfordringsret

24. Almen Bolig+: Kommunal Garanti

25. Forlængelse af udvidet kommunal anvisningsret i Lejerbo, Egevolden II

26. Erstatningslokaler i forbindelse med lukning af Avedøre Skoles Selskabslokale

27. Brugsretsaftale mellem Hvidovre Kommune og Rosenhøj BK

28. Vedtægtsændringer for Taxinævnet i Region Hovedstaden

29. Anmodning om udtræden af Økonomiudvalget

30. Udtræden af Social- og Sundhedsudvalg og Skoleudvalg

31. Anmodning om udtræden af Arbejdsmarkedsudvalget

32. Midlertidigt forfald fra Skoleudvalget

33. Valg af et medlem til bevillingsnævnet

34. Fastsættelse af Kommunalbestyrelsens møder i 2013

35. Eventuelt 

Spørgetid