Lyt til KB-møde den 25. september 2012

1. Godkendelse af dagsorden

2. Forskellige cirkulærer og meddelelser: Orientering ved Borgmesteren

3. Ny placering af Hvidovre VIDO Brevdueforenings klubhus

4. Fremtidig anvendelse af Enghøjskolen

5. Den Sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

6. Forslag til implementering af madvision, herunder reviderede rammer for børnemadsvalg 2012 samt køkkenombygninger

7. Projekt nr. 5741 - IT løft for dagtilbudsområdet

8. Finansiering af skolestruktur

9. Kvalitetsløftet i folkeskolen i Hvidovre Kommune

10. Ansøgning fra Frydenhøjskolen om udvikling af nyt fag

11. Orientering om justering af frit skolevalg over kommunegrænser mv

12. Vedtagelse af Udbygningsplan for fjernvarmen i Hvidovre Kommune

13. Køkkenrenovering i Lejerbo, afd. Bag Rådhuset

14. Låneoptagning - kloakrenovering

15. Midlertidig forlængelse af driftsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Sejlklub Suset

16. Ansøgning om forhøjelse af kaution for lån, samt tilskud til dækning af renteudgiften via lokaletilskud - Hvidovre Kajakklub

17. Forpagtningsaftale mellem Hvidovre Kommune og HIF Gamle Kæmper

18. Beskæftigelsesplan 2013

19. Opfølgningsredegørelse på kvalitetskontrakt 2012 på Økonomiudvalgets område

20. Opfølgningsredegørelse på kvalitetskontrakt 2012 pleje-, handicap- og sundhedsområdet

21. Opfølgningsredegørelse på kvalitetskontrakt 2012 - SSU BUF´s andel

22. Opfølgningsredegørelse på kvalitetskontrakt 2012 Skoleudvalgets område

23. Opfølgningsredegørelse på kvalitetskontrakt 2012 Teknik- og Miljøudvalgets område

24. Opfølgningsredegørelse på kvalitetskontrakt 2012 Ejendoms- og Arealudvalgets område

25. Opfølgningsredegørelse på kvalitetskontrakt 2012 Arbejdsmarkedsudvalgets område

26. Opfølgningsredegørelse på Kultur- og Fritidsudvalgets område

27. Lydanlæg i Byrådssalen - Bevillingsansøgning

28. Afrapportering af studietur til Skotland

29. Repræsentant i Ungdomsskolens bestyrelse

30. Anmodning om ind- og udtrædelse af skolebestyrelsen - Frydenhøjskolen

31. Eventuelt