Lyt til KB-møde den 18. december 2012

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Forskellige cirkulærer og meddelelser: Orientering ved Borgmesteren

3. Udtræden af Kommunalbestyrelsen - Milton Graff Pedersen - og valg af ny borgmester

4. Ændret udvalgssammensætning

5. Kommunens regler for overførsel fra et budgetår til det næste (rullereglerne)

6. ESCO - valg af finansieringsmodel

7. Til- og ombygning af Gungehusskolen

8. Enghøjbygningen. Nyt projekt nr. 0193. Bevillingsansøgning

9. Genplacering af Quark Centret. Projekt nr. 3425. Bevillingsansøgning

10. VVM-redegørelse for omlægning af brændselsindfyringen på Avedøreværket og forslag til Kommuneplantillæg nr. 326

11. Forslag til Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2009, mulighed for offentlig administration ved Naverporten

12. Forslag til Lokalplan 456 for offentlige formål ved Bødkerporten

13. Affaldshåndteringsplan 2014-2018

14. Genbrugspladsgebyr for erhverv 2013

15. Aflæggelse af anlægsregnskab - EAU

16. Mandat til afholdelse af generalforsamling i Vores Vand Holding

17. Orientering om mulighed for placering af vindmøller i Hvidovre

18. Kompetenceplan på Skoleudvalgets område

19. Kvalitetsrapport for skolerne 2011-12

20. Nyt samlet tilbud til børn og unge i socio- emotionelle vanskeligheder

21. Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud

22. Forslag til konkrete børnetal 2013 for 0 - 6 års området

23. Ferie- og Fridagsplan for skoleår 2014/2015

24. Model for næste ældrerådsvalg

25. Rebæk Søpark Kollegiet

26. Lejerbo, afd. 52 Høvedstensparken - låneoptagning

27. Revision af Hvidovre Kommunes it-sikkerhedspolitik

28. Ansøgning om lån fra Hvidovre Kommune - Hvidovre Skøjte Klub

29. Nye regler til fordeling af træningstid i kommunens indendørs idrætsfaciliteter

30. Rytterskolen - ændret brug og rengøring

31. Kommunalpolitisk Topmøde 21. - 22. marts 2013

32. Eventuelt

Spørgetid