Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Lyt til KB-møde den 19. juni 2012

1. Godkendelse af dagsorden

2. Forskellige cirkulærer og meddelelser: Orientering ved Borgmesteren

3. ESCO - rammer og bevilling

4. It- og medie vision og handleplan 0-18 år

5. Tilslutning til nationalt netværk om mad- og måltidskultur

6. Skoletrafikpolitik

7. Feriekolonier

8. Hvidovre Fjernvarmeselskab amba, anmodning om kommunegaranti til restarbejder - projekt Langhøj/Holmegård

9. Hovedsti 15 i Kystagerparken, tilbagetrækning af beslutning om ekspropriation

10. Projekt 5715 - Forøget fleksibilitet/kapacitet på 0-6 års området

11. Sammenlægning af Sognegårdens børnehave og børnehuset Æblehaven

12. Fusion af vuggestuen Bulderby og børnehuset Søstjernen

13. Fusion af børnehuset Myretuen og børnehuset Friheden

14. Vestegnens Brandvæsen I/S, regnskab 2011

15. Vestegnens Brandvæsen I/S, budgetforslag for 2013 samt overslagsårene 2014-2016

16. Strandparken I/S - godkendelse af regnskab 2011

17. Strandparken I/S - godkendelse af forslag til budget 2013

18. Justering af den samlede indsats overfor kriminalitetstruede børn og unge

19. Hvidovre Boligselskab - afgørelse i tvist om arealberegning

20. Årsrapport Forsikring 2011

21. Status på styringsdialogen

22. Køkkenudskiftning i Egevolden II, Lejerbo

23. Ansøgning om overgang til kommunal drift af Fritidshjemmet Rosenhøj

24. Opsigelse af aftale med Skolebiblioteksforeningen

25. Fordeling af midler fra Integrationspuljen - skoleåret 2012 -2013

26. Forsøg med talentprojekter

27. Forsøg med tolærerordninger

28. Orientering om valg til skolebestyrelser pr. 1. august 2012-31. juli 2014 ved Avedøre Skole, Engstrandskolen, Frydenhøjskolen og Gungehusskolen

29. Rammeaftale 2013: udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning

30. Timepriser for personlig og praktisk hjælp 2012

31. Kvalitetsstandard Socialpsykiatrien 2012

32. Kvalitetsstandard plejeboliger og beskyttede boliger 2012

33. Kvalitetsstandard daghjem 2012

34. Kvalitetsstandard aflastningsophold 2012

35. Kvalitetsstandarder Aktivitetscentret 2012

36. Kvalitetsstandard hjemmesygepleje 2012

37. Kvalitetsstandarder på træningsområdet 2012

38. Kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp (§ 83)

39. Kvalitetsstandard Dagscentret Karetmagerporten 2012

40. Ændring af deklaration for Grundejerforeningen Christiansdalparken

41. Driftsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Sejlklub Suset for 2. halvår 2012

42. Ansøgning om regulering af priser for Hockey and Fun - Hvidovre Ishockey Klub

43. Resultatrevision 2011

44. Rådighedstilsyn af Arbejdsmarkedsstyrelsen

45. Indkaldelse af stedfortræder for kommunalbestyrelsesmedlem Gert Krogstad-Nielsen

46. Anmodning om udtræden af Folkeoplysningsudvalget

47. Eventuelt