Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Social- og Sundhedsudvalget den 10. august 2015

Mødefakta

Dato: Mandag den 10. august 2015
Mødetidspunkt: Kl. 17:00
Mødested: Sollentuna II

Medlemmer

 • Annette Møller Sjøbeck (V)
 • Benthe Viola Holm (A)
 • Kenneth F. Christensen (A)
 • Lars Gundelack Jensen (A)
 • René Langhorn (O)

Fraværende med afbud

 • Ivan Fogtmann (O)
 • Kristina E. Young (H)

Bemærkninger

Arne Bech og Mikkel Dencker deltog for Kristina E. Young og Ivan Fogtmann.

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 10-08-2015

Godkendt.


2. Meddelelser

Sagsfremstilling

 • Orientering om temamøde med borgerrådgiveren den 31. august 2015 fra kl. 16.00 – 17.00. Umiddelbart inden det ordinære møde i Social- og Sundhedsudvalget.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 10-08-2015

Direktøren for Børn og Velfærd orienterede om temamøde med borgerrådgiveren den 31. august 2015 fra kl. 16.00 – 17.00 umiddelbart inden det ordinære møde i Social- og Sundhedsudvalget.


3. Budget 2016 - Social- og Sundhedsudvalget

Beslutningstema

I forbindelse med processen for budget 2016 forelægges det samlede udarbejdede budgetmateriale for udvalgets område med henblik på drøftelse og prioritering forud for 1. behandlingen i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udvalget skal blandt andet drøfte forslag til aktivitetsudvidelser og reduktioner (budgetanalyser) og takstforslag.

Da Ældrerådet og Handicaprådet er rådgivende høringsberettiget organ, er sagen den 16-07-2015 sendt i høring med anmodning om en udtalelse, der kan indgå i sagens behandling.

Indstilling

Børn og Velfærd indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

 1. at drøfte forslag til aktivitetsudvidelser og reduktionsforslag (budgetanalyser) på udvalgets område
 2. at drøfte forslag til takster for 2016 på udvalgets område
 3. at udvalgets bemærkninger oversendes til Økonomiudvalgets 1. behandling
 4. at indkomne høringssvar og udtalelser indgår i sagens behandling
 5. at Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar indgår i sagens behandling

Sagsfremstilling

Processen vedrørende budget 2016 er blevet påvirket af Folketingsvalget. Økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening blev først indgået i starten af juli og det har medført at de tekniske beregninger af skattegrundlag samt generelle tilskud for kommunen er blevet forsinket. Et udkast til Kommunens samlede budgetgrundlag for 2016 vil foreligge til Kommunalbestyrelsens budgettemadag den 14. august 2015.

Udvalgets økonomi

Social- og Sundhedsudvalgets samlede budget udgør 712,4 mio. kr. i driftsudgifter inden for servicerammen og 390,8 mio. kr. uden for servicerammen.

Budgetanalyser

På baggrund af de vedtagne principper for årets budgetproces, hvor forslag til aktivitetsudvidelser følges af et tilsvarende reduktionsforslag, er der på de enkelte udvalgs område udarbejdet budgetanalyser.

På Social- og Sundhedsudvalgets område er der udarbejdet budgetanalyser indeholdende forslag til aktivitetsudvidelser for 11,98 mio. kr. og forslag til reduktioner for 11,60 mio. kr.

Det indstilles, at udvalget drøfter analyserne.

Takster

Der foreligger forslag til takster for 2016. Taksterne er som udgangspunkt baseret på den seneste pris- og lønudvikling for 2016. Såfremt der er foretaget konkret beregning af takster, vil dette fremgå af takstoversigten.

Politiske beslutninger og aftaler

Indstillingen skal ses som et led i budgetprocessen for 2016-19 jf. beslutning i Økonomiudvalget 2. marts 2015.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 10-08-2015

Ad 1. I forbindelse med budgetanalysen om sygepleje orienterede Børne- og Velfærdsdirektøren om en mangel i det udsendte materiale.

I maj 2015 besluttede Social- og Sundhedsudvalget at der i forslaget skulle lægges mere vægt på forebyggelse af indlæggelser. Analysen indeholder derfor forslag om ansættelse af yderligere to sygeplejersker til 950.000 kr. fra 2016. Dette fremgår ikke af økonomioversigten.

I forbindelse med Boliganalysen foreslog Gruppe A, at kommunen går i dialog med boligselskaberne vedr. muligheden for at etablere handicapegnede boliger i eksisterende boliger i boligselskaberne, samt at man undersøger mulighederne for en ekstra eller to ekstra etager på Dybenskærhave.

Ad 2. Gruppe A foreslog at deltagerbetalingen for sommerudflugten sættes til 200 kr. Såfremt taksten sættes til 200 kr. vil mindreindtægten hertil være 13.000 kr.

Ad 3. Godkendt.

Ad 4. Godkendt.

Ad 5. Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar indgik i sagens behandling.

Bilag

 1. Bilag SSU-budgetanalyser-august (pdf)
 2. Bilag Takster Social- og Sundhedsudvalget (pdf)
 3. Ældrerådets udmelding vedr. budget 2016 af (pdf)
 4. Ældrerådets budgetudtalelse af 15.06.15 (doc)
 5. Ældrerådets Høringssvar budget 2016 af 03.08.15 (doc)
 6. Handicaprådets høringssvar til Budget 2016 (pdf)

4. Eventuelt

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 10-08-2015

Arne Bech (H) spurgte til reglerne vedr. stillingsopslag af ledige stillinger. Forvaltningen udarbejder notat om de gældende regler.

Annette Møller Sjøbeck (V) spurgte til opsigelser i visitationen. Forvaltningen svarede på mødet.

Annette Møller Sjøbeck (V) spurgte til praktisk hjælp til beboere i bofællesskaberne. Forvaltningen svarede på mødet.


5. Tilssynssag - Bofællesskaber, Orientering om "Forslag til udtalelse til Statsforvaltningen"

Lukket sag

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 10-08-2015

Ad 1. Taget til efterretning.