Referat - Social- og Sundhedsudvalget den 7. maj 2015

Mødefakta

Dato: Torsdag den 7. maj 2015
Mødetidspunkt: Kl. 17:00
Mødested: Sollentuna II

Medlemmer

 • Anders Liltorp (A)
 • Annette Møller Sjøbeck (V)
 • Ivan Fogtmann (O)
 • Kristina E. Young (H)
 • Lars Gundelack Jensen (A)

Fraværende med afbud

 • Kenneth F. Christensen (A)
 • René Langhorn (O)

Bemærkninger

Fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget Maria Durhuus deltog i steder for Kenneth F. Christensen

Indholdsfortegnelse


1. Drøftelse om mulighed for fælles samarbejdsflader på arbejdsmarkedsområdet og social- og sundhedsområdet

Beslutningstema

Social- og Sundhedsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget har ønsket at afholde et fælles møde med henblik på at drøfte mulige fælles samarbejdsflader for de to udvalg.

Indstilling

Kultur- Teknik- Miljø og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Børne- og Velfærdsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget

 1. At drøfte mulighed for en fælles samarbejdsflader på de to udvalgsområder

Sagsfremstilling

På mødet vil de to udvalg få mulighed for at drøfte følgende fire temaer:

 • Profil af borgere uden for arbejdsmarkedet i Hvidovre kommune
 • Hjælpemidler til borgere med behov der er i den arbejdsdygtige alder
 • Genoptræning
 • Samarbejde mellem Jobcenter og Sundhedscenter

Forvaltningen vil under hvert tema indlede med et oplæg om temaet og derefter vil de to udvalg drøfte muligheder for samarbejde om fælles samarbejdsflader.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 07-05-2015

Drøftet.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 07-05-2015

Drøftet.