Referat - Social- og Sundhedsudvalget den 23. juni 2014

Mødefakta

Dato: Mandag den 23. juni 2014
Mødetidspunkt: Kl. 17:00
Særlige forhold: Ekstraordinært møde
Mødested: Ny Kaffestue

Medlemmer

  • Annette Møller Sjøbeck (V)
  • Benthe Viola Holm (A)
  • Ivan Fogtmann (O)
  • Kenneth F. Christensen (A)
  • Kristina E. Young (H)
  • Lars Gundelack Jensen (A)
  • René Langhorn (O)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 23-06-2014

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 23-06-2014

Børne- og Velfærdsdirektøren orienterede om følgende:

  • Afholdelse af temadag om velfærdsteknologi den 18. september 2014 fra kl. 13.00 – 17.00.
  • Korrespondance vedr. bofællesskaberne.

3. Eventuelt

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 23-06-2014

Benthe Viola Holm (A) gav stor ros til årets pensionistskovtur.


4. Tilsyn hos borgere

Lukket sag