Referat - Social- og Sundhedsudvalget den 19. december 2017

Mødefakta

Dato: Tirsdag den 19. december 2017
Mødetidspunkt: Kl. 16:30
Særlige forhold: Ekstraordinært møde
Mødested: Rydultowy

Medlemmer

  • Benthe Viola Holm (A)
  • Ivan Fogtmann (O)
  • Kenneth F. Christensen (A)
  • Kristina E. Young (H)
  • Lars Gundelack Jensen (A)
  • René Langhorn (O)

Fraværende med afbud

  • Annette Møller Sjøbeck (UP)

Bemærkninger

Ekstraordinært møde

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 19-12-2017

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 19-12-2017

Intet at bemærke.


3. Eventuelt

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 19-12-2017

Intet at bemærke.


4. Lukket personsag

Lukket sag