Referat - Økonomiudvalget den 16. april 2015

Mødefakta

Dato: Torsdag den 16. april 2015
Mødetidspunkt: Kl. 17:00
Særlige forhold: Ekstraordinært møde
Mødested: Hvidovre

Medlemmer

  • Finn Gerdes (A)
  • Helle M. Adelborg (A)
  • Karl Erik Høholt Jensen (V)
  • Mikkel Dencker (O)
  • Mogens Leo Hansen (Ø)
  • Steen Ørskov Larsen (C)

Fraværende med afbud

  • Niels Ulsing (F)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-04-2015

Godkendt.


2. Forskellige cirkulærer og meddelelser. Orientering ved Borgmesteren

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-04-2015

Borgmesteren orienterede om:

-Processen med bymidte.

Sag om udlejning af Sønderkærskolen: Tages med på en tillægsdagsorden til Økonomiudvalgets møde den 20. april 2015.


3. Personalesag

Lukket sag

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-03-2015

Til brug for Økonomiudvalgets behandling forelagdes to bilag, en sagsfremstilling og et notat fra kommunens revisor.

Kommunaldirektøren redegjorde for sagen, og udvalget fulgte indstillingen, samt tog redegørelsen til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-04-2015

Godkendt.


4. Eventuelt

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-04-2015

Ingen bemærkninger.