Referat - Økonomiudvalget den 28. april 2015

Mødefakta

Dato: Tirsdag den 28. april 2015
Mødetidspunkt: Kl. 16:45
Særlige forhold: Ekstraordinært møde
Mødested: Hvidovre

Medlemmer

  • Finn Gerdes (A)
  • Helle M. Adelborg (A)
  • Karl Erik Høholt Jensen (V)
  • Mogens Leo Hansen (Ø)
  • Steen Ørskov Larsen (C)

Fraværende med afbud

  • Mikkel Dencker (O)
  • Niels Ulsing (F)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget den 28-04-2015

Godkendt.


2. Forskellige cirkulærer og meddelelser. Orientering ved Borgmesteren

Beslutning i Økonomiudvalget den 28-04-2015

Ingen meddelelser.


3. Eventuelt

Beslutning i Økonomiudvalget den 28-04-2015

Ingen bemærkninger.


4. Personalesag ansættelse af skoleleder Langhøjskolen

Lukket sag

Beslutning i Økonomiudvalget den 28-04-2015

Indstilling fra ansættelsesudvalget omdelt.

Ad 1. Godkendt

Ad 2. Godkendt