Referat - Økonomiudvalget den 19. december 2017

Mødefakta

Dato: Tirsdag den 19. december 2017
Mødetidspunkt: Kl. 16:30
Særlige forhold: Ekstraordinært møde
Mødested: Hvidovre

Medlemmer

  • Arne Bech (H)
  • Finn Gerdes (A)
  • Karl Erik Høholt Jensen (UP)
  • Niels Ulsing (F)
  • Steen Ørskov Larsen (C)

Fraværende med afbud

  • Helle M. Adelborg (A)
  • Mikkel Dencker (O)

Bemærkninger

Ekstraordinært møde Charlotte H. Larsen stedfortræder for Mikkel Dencker

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-12-2017

Godkendt.


2. Forskellige cirkulærer og meddelelser. Orientering ved borgmesteren

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-12-2017

Intet.


3. Eventuelt

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-12-2017

Intet.


4. Ansættelse af ny skoleleder ved Præstemoseskolen

Lukket sag