Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Økonomiudvalget den 12. december 2016

Mødefakta

Dato: Mandag den 12. december 2016
Mødetidspunkt: Kl. 17:15
Mødested: Hvidovreværelset

Medlemmer

 • Finn Gerdes (A)
 • Helle M. Adelborg (A)
 • Karl Erik Høholt Jensen (UP)
 • Mogens Leo Hansen (Ø)
 • Niels Ulsing (F)
 • Steen Ørskov Larsen (C)

Fraværende med afbud

 • Mikkel Dencker (O)

Bemærkninger

Afbud fra Mikkel Dencker (O), stedfortræder Ivan Fogtmann (O) deltog.

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-12-2016

Godkendt.


2. Forskellige cirkulærer og meddelelser. Orientering ved Borgmesteren

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-12-2016

Ingen meddelelser.


3. Forlængelse af kontrakt vedr. administrationen af kommunens ældreboliger

Beslutningstema

Kommunen gennemførte i foråret 2015 ”Udbud af administrationen af ældre- og plejeboligerne” i Kommunen”. Kommunalbestyrelsen godkendte 26. maj 2015 indstillingen om valgt af ny administrator (lukket sag), hvor KAB blev valgt. 

Der blev efterfølgende indgået aftale med KAB for en to-årig periode med mulighed for forlængelse på yderligere to år til den 30. juni 2019. Kommunen ønsker at gøre brug af forlængelsen på yderligere to år og Kommunalbestyrelsen orienteres hermed om dette.

Indstilling

Økonomi og Stabe indstiller til Økonomiudvalget

 1. at tage forlængelse af kontrakt med KAB om administration af kommunens ældreboliger til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-12-2016

Økonomiudvalget tog forlængelse af kontrakt med KAB om administration af kommunens ældreboliger til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunen gennemførte i foråret 2015 ”Udbud af administrationen af ældre- og plejeboligerne” i Kommunen”. Kommunalbestyrelsen godkendte 26. maj 2015 indstillingen om valgt af ny administrator (lukket sag), hvor KAB blev valgt. 

Der blev efterfølgende indgået aftale med KAB for en to-årig periode med mulighed for forlængelse på yderligere to år til den 30. juni 2019. Kommunen ønsker at gøre brug af forlængelsen på yderligere to år og Kommunalbestyrelsen orienteres hermed om dette.

Funktionen som administrator indebærer ekspertise og erfaring med eksempelvis ud- og indflytninger, der ikke er til stede i kommunen.

Kommunen be­varer anvisningsretten til boligerne.

Konkret indebærer administratorfunktionen blandt andet styring af indflytninger, opkrævning af boligafgift, opkrævning af husleje for serviceareal mv. Kommunen har været i gentagne udbud vedrørende administratorfunktionen siden 2002, da funktionen som administrator indebærer ekspertise og erfaring der ikke er til stede i kommunen.

I forbindelse med den ønskede forlængelse har forvaltningen forespurgt de berørte plejecentre og Ejendomsafdelingen, som har den daglige kontakt med administrator, og der er bred forståelse om at fortsætte med administrator.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. maj 2015, at KAB på baggrund af udbud blev administrator af kommunens ældreboliger i en to-årig periode med mulighed for forlængelse i yderligere to år. 

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske vilkår vedrørende en forlængelse af kontrakten på to år er uforandrede i forhold til den oprindelige kontrakt.


4. Ændring af valgdistrikt

Beslutningstema

Ændre valgsted for plejehjemmet Dybenskærhave, Byvej 201

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

 1. at Byvej 201 (plejehjemmet) flyttes fra valgdistrikt Avedøre Idrætscenter til Avedøre Skole

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-12-2016

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Plejecenter Dybenskærhave, Byvej 201 hører på nuværende tidspunkt til valgdistrikt 08, Avedøre Idrætscenter.

I forbindelse med at valgstedet Avedøre Bibliotek er rykket til Avedøre idrætscenter er afstanden for beboerne blevet længere.

Der er nu anlagt en ny gang/cykelsti, som gør det muligt at færdes i samme niveau fra plejecentret Byvej 201 til valgdistrikt 07, Avedøre Skole.

Afstanden for beboerne til Avedøre Idrætscenter er 1,1 km, men den ad gangstien udgør 0,4 km.

Plejecentret ved Lise-Lotte Dørge udtaler, at de meget positive ved muligheden for at ændre distrikt. Det vil give flere borgere mulighed for selv at kunne transportere sig til Avedøre Skole.

Retsgrundlag

Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om oprettelse, ændring eller nedlæggelse af afstemningsområder, jf. § 9 i Lov om valg til Folketinget (lovbkg. Nr. 416 af 12/5-2016).

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser


5. Godkendelse af vedtægtsændringer for Avedøre Fjernvarme a.m.b.a.

Beslutningstema

Avedøre Fjernvarme har på generalforsamling den 29. september 2016 enstemmigt godkendt vedtægtsændringer, som alle er konsekvens af ønsket om at overgå til kalenderåret som regnskabsår. Selskabet anmoder nu Kommunen om at godkende vedtægterne.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Økonomiudvalget, at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende alle vedtægtsændringerne.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-12-2016

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Avedøre Fjernvarme a.m.b.a. har på sin generalforsamling den 29. september 2016 enstemmigt godkendt en række vedtægtsændringer. Alle ændringerne er konsekvens af, at selskabet ønsker at overgå til kalenderåret som regnskabsår. Dette skyldes en kommende generel regulering af fjernvarmeselskabernes regnskabsår, der har til formål, at øge mulighederne for benchmarking af fjernvarmeselskaberne.

Vedtægterne skal godkendes af kommunen og skal træde i kraft fra 1. januar 2018.

Forvaltningen vurderer, at alle vedtægtsændringerne omhandler regnskabs-/budget-/revisionsperioden samt tidspunkt for generalforsamlingen (se bilag 1 og 2), og dermed giver bedre handlemuligheder fremadrettet i sammenligninger af fjernvarmeselskabernes økonomiske forhold. Dette vurderes at være til gavn for fjernvarmeselskaber og kunder. På den baggrund indstiller forvaltningen, at de endelige vedtægtsændringer godkendes (bilag 3).

Retsgrundlag

Lov om varmeforsyning, LBK. 1307 af 24/7 2014.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen.

Miljømæssige konsekvenser

Ingen.

Bilag

 1. Brev af den 7. november 2016 fra Avedøre Fjernvarme vedrørende vedtægtsændringer (pdf)
 2. Vedtægtsændring for Avedøre Fjernvarme 2016 - med ændringsmarkering (pdf)
 3. Vedtægtsændring for Avedøre Fjernvarme 2016 - uden ændringsmarkering (pdf)

6. Vedtægtsændringer for Fjernvarmedistributionsselskabet Hvidovre A.m.b.a

Beslutningstema

Fjernvarmedistributionsselskabet Hvidovre a.m.b.a. (FDH) har på repræsentantskabsmøde den 25. oktober 2016 enstemmigt godkendt vedtægtsændringer, som alle er konsekvens af ønsket om at overgå til kalenderåret som regnskabsår. Selskabet anmoder nu Kommunen om at godkende vedtægterne.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Økonomiudvalget, at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende alle vedtægtsændringerne.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-12-2016

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Fjernvarmedistributionsselskabet Hvidovre a.m.b.a. har på repræsentantskabsmødet den 25. oktober 2016 enstemmigt godkendt en række vedtægtsændringer. Alle ændringerne er konsekvens af, at selskabet ønsker at overgå til kalenderåret som regnskabsår. Dette skyldes en kommende generel regulering af fjernvarmeselskabernes regnskabsår, der har til formål, at øge mulighederne for benchmarking af fjernvarmeselskaberne.

Vedtægterne skal godkendes af kommunen og skal træde i kraft fra 1. januar 2018.

Forvaltningen vurderer, at alle vedtægtsændringerne omhandler regnskabs-/budget-/revisionsperioden (se bilag 1 og 2), og dermed giver bedre handlemuligheder fremadrettet i sammenligningen af fjernvarmeselskabernes økonomiske forhold. Dette vurderes at være til gavn for fjernvarmeselskaber og kunder. På den baggrund indstiller forvaltningen, at de endelige vedtægtsændringer godkendes (bilag 3).

Retsgrundlag

Lov om varmeforsyning, LBK. 1307 af 24/7 2014.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen.

Miljømæssige konsekvenser

Ingen.

Bilag

 1. Brev af den 7. november 2016 vedrørende vedtægtsændringer (pdf)
 2. Vedtægtsændringer for FD Hvidovre Amba - med markeringer (pdf)
 3. Vedtægtsændringer for FD Hvidovre Amba - uden markeringer (pdf)

7. Godkendelse af vedtægtsændringer for Hvidovre Fjernvarmeselskab A.M.B.A

Beslutningstema

Hvidovre Fjernvarmeselskabs bestyrelse har den 19. september 2016 enstemmigt godkendt vedtægtsændringer, som alle er konsekvens af ønsket om at overgå til kalenderåret som regnskabsår. Selskabet anmoder nu Kommunen om at godkende vedtægterne.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Økonomiudvalget, at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende alle vedtægtsændringerne.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-12-2016

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Hvidovre Fjernvarmeselskab A.m.b.a. (HFS) har på bestyrelsesmøde den 19. september 2016 enstemmigt godkendt en række vedtægtsændringer. Alle ændringerne er konsekvens af, at selskabet ønsker at overgå til kalenderåret som regnskabsår. Dette skyldes en kommende generel regulering af fjernvarmeselskabernes regnskabsår, der har til formål, at øge mulighederne for benchmarking af fjernvarmeselskaberne.

Vedtægterne skal godkendes af kommunen og skal træde i kraft fra januar 2018.

Forvaltningen vurderer, at alle vedtægtsændringerne omhandler regnskabs-/budget-/revisionsperioden (se bilag 1 og 2), og dermed giver bedre handlemuligheder fremadrettet i sammenligningen af fjernvarmeselskabernes økonomiske forhold. Dette vurderes at være til gavn for fjernvarmeselskaber og kunder. På den baggrund indstiller forvaltningen, at de endelige vedtægtsændringer godkendes (bilag 3).

Retsgrundlag

Lov om varmeforsyning, LBK. 1307 af 24/7 2014.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen.

Miljømæssige konsekvenser

Ingen.

Bilag

 1. Brev af 7. november 2016 fra Hvidovre Fjernvarmeselskab vedrørende vedtægtsændringer (pdf)
 2. Vedtægtsændringer for Hvidovre Fjernvarmeselskab 2016 - med ændringsmarkeringer (pdf)
 3. Vedtægtsændringer for Hvidovre Fjernvarmeselskab 2016 - uden ændringsmarkeringer (pdf)

8. Beslutning om fortsat anvendelse af Bytoften 29 Bygning A til midlertidig boligplacering af flygtninge

Beslutningstema

De flygtninge, som er kommet til Hvidovre i 2016, er midlertidigt boligplaceret på Bytoften 29, Bygning A. Der skal træffes en beslutning, om denne placering kan forlænges, da antallet om hvor mange flygtninge kommunen skal modtage falder.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at Bytoften 29 Bygning A fortsat anvendes til midlertidig boligplacering af flygtninge frem til anlægsarbejdet med etablering af ny dagsinstitution igangsættes (pt. august 2017).

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-12-2016

For: Gruppe A, C, F, Ø, Karl Erik Høholt Jensen (UP)

Imod: Gruppe O

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 21. juni 2016, at Bytoften 29, Bygning A kunne bruges som midlertidig boligplacering af flygtninge for resten af 2016.

Det, der muliggjorde den temporære anvendelse af bygningen til midlertidig boligplacering af flygtninge, var Kommunalbestyrelsens beslutning på mødet den 30. maj 2016, om at Bytoften 29 skal anvendes til daginstitution, herunder at bygning A skulle nedrives. Det var, forventningen, at nedrivningen påbegyndtes i 2017.

Bytoften 29, Bygning A skal fortsat nedrives, men nedrivningen anbefales udskudt til august 2017. Derfor vil det være muligt at fortsætte med at anvende Bygning A til midlertidig boligplacering af flygtninge frem til den aktuelle nedrivning igangsættes.

Bygning A huser i dag 14 flygtninge, og ved at fortsætte denne anvendelse ind i 2017 skal der ikke anvendes midler til at etablere nye midlertidige boligplaceringer for de flygtninge, som allerede bor i Bytoften 29, Bygning A. Bygningen A har fortsat ledige værelser til flere flygtninge.

Arbejdsmarkedsafdelingen har siden Kommunalbestyrelsens beslutning arbejdet på at finde alternativer til den temporære boligplacering på Bytoften 29, Bygning A.

Det har imidlertid vist sig, at antallet af asylansøgere er faldet. Derfor har Udlændingestyrelsen nedjusteret det antal flygtninge, som Hvidovre kommune skal modtage i 2016 fra 43 til 17, som allerede er ankommet. Det kan ikke udelukkes, at kvoten for 2017 på 38 flygtninge ligeledes bliver nedjusteret, da antallet af asylansøgere fortsat er faldende.

På denne baggrund er det Arbejdsmarkedsafdelingens vurdering, at forudsætningerne for en mere langtidsholdbar løsning i forhold til midlertidig boligplacering af flygtninge har ændret sig, og at behovet kan dækkes af en forlængelse af muligheden for anvendelse af Bytoften 29, Bygning A og Vandrehjemmet Belægningen indtil Bytoften 29, Bygning A skal nedrives.

Kultur, Miljø og Vækst vil fremlægge en ny sag om midlertidig boligplacering af flygtninge i marts 2017, når en revideret kvote er udmeldt.

Retsgrundlag

Lov om Integration af udlændinge i Danmark, nr. 1094 af 7. oktober 2014 med senere ændringer, Kap. 3 Boligplacering af flygtninge.

Politiske beslutninger og aftaler

Økonomiudvalgsmøde 02/11-2015

Økonomiudvalget anbefalede på mødet at Kommunalbestyrelsen godkender at der erhverves fire lejligheder for enlige og to delelejligheder for to personer. I den forbindelse ansøges der om en anlægsbevilling på 8 mio. kr., som en ramme, der finansieres af kassen. Beløbet tilbageføres kassen, når lejlighederne sælges.

For: Gruppe A, V, F og Ø.

Imod: Gruppe O og C.

Anbefales godkendt.

Gruppe A og O foreslog, at der annonceres efter ledige værelser til udlejning til flygtninge.

Anbefales godkendt.

Økonomiudvalget anbefalede at kommunalbestyrelsen godkendte, at der overfor Teknik- og Miljøudvalget fremlægges en sag om renovering af en del af Stevnsbogård, der herefter indrettes til boligplacering.

For: Gruppe A, V, F og Ø.

Imod: Gruppe O og C.

Anbefales godkendt.

Kommunalbestyrelsesmøde 24/11-2015

Kommunalbestyrelsen godkendte at der erhverves fire lejligheder for enlige og to delelejligheder for to personer. I den forbindelse ansøges der om en anlægsbevilling på 8 mio. kr., som en ramme, der finansieres af kassen. Beløbet tilbageføres kassen, når lejlighederne sælges.

For: Gruppe A, Liste H, Gruppe V, F, Ø og Kashif Ahmad (UP).

Imod: Gruppe O, C og Bo Christof (UP).

Godkendt

Gruppe O foreslog, at der annonceres efter ledige værelser til udlejning til flygtninge.

Godkendt

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der overfor Teknik- og Miljøudvalget fremlægges en sag om renovering af en del af Stevnsbogård, der herefter indrettes til boligplacering.

For: Gruppe A, Liste H, Gruppe V, F, Ø og Kashif Ahmad (UP).

Imod: Gruppe O, C og Bo Christof (UP).

Godkendt

Kommunalbestyrelsen besluttede endvidere på mødet 24/11-2015, at forvaltningen ikke skal arbejde videre med muligheden for indgåelse af aftale med de almene boligorganisationer om etablering af deleboliger.

Teknik- og Miljøudvalgsmøde 02/03-2016

På mødet i Teknik- og Miljøudvalget den 02/03-2016 anbefalede Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

 1. at godkende renovering af længe på Stevnsbogård med det formål at etablere midlertidige flygtningeboliger
 2. at godkende anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 6,3 mio. kr. til renovering af længe på Stevnsbogård, finansieret af kassebeholdningen

For: Gruppe A og Liste H.

Imod: Gruppe V og C.

Gruppe O afventer stillingtagen til Kommunalbestyrelsen.

Anbefales godkendt.

Teknik- og Miljøudvalget anbefalede ikke Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at:

 1. såfremt punkt 1 og punkt 2 godkendes, at beslutte om der skal ske en midlertidig flytning af flygtninge fra vandrehjemmet ”Belægningen” i Avedøre lejren til Bytoften 29, indtil længe på Stevnsbogård er klar til beboelse

Imod: Gruppe O, V og C.

Gruppe A og Liste H afventer stillingtagen til Kommunalbestyrelsen

Anbefales ikke godkendt.

Gruppe V og C stillede ændringsforslag om, at der sker en midlertidig flytning af flygtninge fra vandrehjemmet ”Belægningen” i Avedørelejren til Bytoften 29.

For: Gruppe V, Liste H og Gruppe C.

Imod: Gruppe A og O.

Ikke godkendt.

Økonomiudvalgsmøde 14/03-2016

På møde i Økonomiudvalget den 14/03-2016 besluttede økonomiudvalget at anbefale over Kommunalbestyrelsen:

 1. at godkende renovering af længe på Stevnsbogård med det formål at etablere midlertidige flygtningeboliger
 2. at godkende anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 6,3 mio. kr. til renovering af længe på Stevnsbogård, finansieret af kassebeholdningen

For: Gruppe A, F og Ø

Imod: Gruppe O, V og C

Anbefales godkendt.

Økonomiudvalget anbefalede ikke

 1. såfremt punkt 1 og punkt 2 godkendes, at beslutte om der skal ske en midlertidig flytning af flygtninge fra vandrehjemmet ”Belægningen” i Avedøre lejren til Bytoften 29, indtil længe på Stevnsbogård er klar til beboelse

Anbefales ikke godkendt

Hertil blev følgende forslag stillet i Økonomiudvalget og anbefalet godkendt af Kommunalbestyrelsen:

a) Gruppe A foreslog, at der bruges op til 15 pladser på Belægningen til midlertidige flygtningeboliger.

Anbefales godkendt

b) Niels Ulsing(F) foreslog, at det undersøges om, der kan laves aftale med kollegierne, om der kan gøres brug af kollegieværelser og klubværelser på torvet.

For: Gruppe A, V, C, F og Ø

Imod: Gruppe O

Anbefales godkendt

c) Steen Ørskov (C) foreslog, at det undersøges om der kan etableres beboelsespavilloner på Byvej.

For: Gruppe A, V, C, F og Ø

Imod: Gruppe O

Anbefales godkendt

d) Gruppe A foreslog, at der undersøges alternative placeringer for beboelsespavilloner i kommunen.

For: Gruppe A, V, C, F og Ø

Imod: Gruppe O

Anbefales godkendt

Kommunalbestyrelsesmøde 29/03-2016

På Kommunalbestyrelsens møde den 29/03-2016 stillede Liste H ændringsforslag om at sagen trækkes med henblik på fornyet behandling i Økonomiudvalget. Herfor stemte alle.

Økonomiudvalgsmøde 18/04-2016

Økonomiudvalget besluttede på mødet 18/04-2016 at udsætte punktet med henblik på politisk drøftelse.

Udvalget (bortset fra gruppe C) ønskede følgende oplysninger:

 • Omkostningerne ved vedligeholdelsen af Stevnsbogård, hvor meget er nødvendigt for at vedligeholde og hvor meget skal gøres, for at den kan bruges til midlertidige flygtningeboliger.
 • En opgørelse over omkostningerne ved at bruge Belægningen fordelt pr. plads.
 • Omkostningerne ved etablering af pavilloner på Byvej 98 – og Parallelvej.
 • At der indkaldes til styringsdialog møde med henblik på at drøfte mulighederne af, at der etableres deleboliger som midlertidig boligplacering af flygtninge.

Gruppe C ønskede undersøgt muligheden og prisniveauet for etablering af pavilloner på Byvej 98, ligesom Gruppe C pegede på en dialog med den almennyttige sektor samt etablering af midlertidige boliger i Bytoften 29.


9. Udmøntning af budgetaftale 2017, ny driftsmodel for Hvidovre Motionscenter

Beslutningstema

Der skal tages stilling til forslag til rammerne for den fremtidige driftsmodel for Hvidovre Motionscenter.

Som en del af budgetaftalen mellem Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Konservative og Venstre vedrørende budget 2017 skal Hvidovre Motionscenter fremover drives af frivillige og foreninger.

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til rammerne for den fremtidige driftsmodel for Motionscenteret, hvor Motionscenteret fremover består af en kommunal del og en foreningsdel.

Organisatorisk placeres det nuværende Hvidovre Motionscenter under Sundhedscenteret, således at den kommunale del varetager træning for pensionister og efterlønsmodtagere.

Foreningsdelen vil varetage træningen for foreningens medlemmer samt træningen for eliteidrætsudøvere.

Supplerende sagsfremstilling

Det fremgik ikke af indstillingerne, at sagen til Kultur- og Fritidsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget skal til behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Dette er nu ændret.

For så vidt angår Social- og Sundhedsudvalgets sag, sendes sagen i høring hos Handicaprådet og Ældrerådet, og Kultur- og Fritidsudvalgets sag behandles i Folkeoplysningsudvalget for så vidt angår godkendelsen af en ny folkeoplysende fitnessforening.

Sagen er sendt i høring hos Ældreråd og Handicapråd den 29-11-2016.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-12-2016

Borgmesteren foreslog, at sagen udsættes til Økonomiudvalgsmøde i januar, så Kultur- og Fritidsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets indstillinger kan behandles samlet.

ØU godkendte, at sagen udsættes.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-12-2016

Gruppe A og O stiller ændringsforslag:

at administrationen indgår i en fortsat dialog med interesserede foreninger med henblik på at nå til enighed om en model for videreførelse af den foreningsdrevne del af motionscentret. Oplæg forelægges snarest Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning, herunder evt. beslutning om valg mellem flere interesserede foreninger og at den totale effektivisering af budgetforslaget udsættes til der findes en varig løsning.

Endelig brugsretsaftale forelægges efterfølgende når den valgte forening eller foreningsfællesskab er godkendt som folkeoplysende forening.

For: Gruppe A og O

Imod: Gruppe F og Liste H da det ønskes, at Motionscentret skal fortsætte i sin nuværende form, og da beslutningsgrundlaget og -processen anses for mangelfuld.

Ad. 4 Bortfalder.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 06-12-2016

Gruppe A, O og Annette Møller Sjøbeck (UP) stillede følgende ændringsforslag:

At Social- og Sundhedsudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen, at åbningstiden i den kommunale del af motionscentret er mandag til fredag fra 7.00-14.00, samt at der etableres daglig holdtræning.

For: Gruppe A, O og Annette Møller Sjøbeck (UP).

Imod: Liste H med bemærkning om, at Hvidovrelisten ikke mener, at pensionister og efterlønneres behov for motion tilgodeses tilstrækkeligt med de begrænsede rammer for Hvidovre Motionscenter.

Ændringsforslaget blev godkendt.

Ad 5.

For: Gruppe A, O og Annette Møller Sjøbeck (UP).

Imod: Liste H med bemærkning om, at Hvidovrelisten ikke mener, at pensionister og efterlønneres behov for motion tilgodeses tilstrækkeligt med de begrænsede rammer for Hvidovre Motionscenter.

Rammerne anbefales godkendt bortset fra den del, der omhandler åbningstiden og holdtræningen under henvisning til ændringsforslaget.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst og Børn og Velfærd indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende at der overføres personale fra Hvidovre Motionscenter til Sundhedscenteret samt tilhørende budget til lønninger og drift
 2. at godkende nye takster for pensionister og efterlønsmodtagere på 180 kr. for klippekort til 8 gange samt enkeltbillet på 30 kr.
 3. at ordningen evalueres 2 år efter opstart

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende at Kultur- og Fritidsudvalget fastlægger rammerne for den foreningsdrevne del af motionscenteret efter dialog med interesserede foreninger

Børn og Velfærd indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende rammerne for driften af den kommunale del i motionscenteret

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-11-2016

Gruppe F stillede ændringsforslag om, at sagen oversendes til Kultur- og Fritidsudvalget, som finder den fremtidige løsning for Motionscenteret på en måde, så centeret kan bevares i den form som vi kender, og som entydigt ønskes af brugerne, men alligevel opnår den besluttede besparelse.

Hvis det ikke er muligt at finde hele besparelsen inden for Motionscenterets budgetramme, er det Kultur- og Fritidsudvalgets forpligtigelse at pege på andre muligheder til at opnå den fulde besparelse inden for udvalgets samlede budget.

For: Gruppe F og Ø.

Imod: Gruppe A, O, C og Karl Erik Høholt (UP).

Ændringsforslaget bortfaldet.

Ad 1. – 3.

Borgmesteren stillede ændringsforslag om, at formuleringen i indstilling 5 ændres til: ”den kommunale del i motionscenteret”.

Ændringsforslaget godkendt.

For: Gruppe A, O, C og Karl Erik Høholt (UP).

Imod: Gruppe F og Ø med henvisning til eget forslag.

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Som en del af budgetaftalen vedrørende budget 2017 blev det vedtaget, at Hvidovre Motionscenter fremover skal drives af frivillige eller foreninger, og at den nye driftsmodel fortsat skal rumme træning for pensionister og efterlønsmodtagere.

Hvidovre Motionscenter er beliggende i forbindelse med tribunen ved Hvidovre Stadion og har et samlet areal på ca. 390 m2. Der er til driften af motionscenteret et nettobudget, efter en reduktion på 1 mio. kr.på ca. 0,6 mio. kr. i 2017 og ca. 0,3 mio. kr. i 2018 og frem. I 2017 er der ikke fuld effekt af besparelsen, jf. afsnit om økonomiske konsekvenser.

Motionscenterets brugere består primært af pensionister og efterlønsmodtagere, der træner fra om morgenen til først på eftermiddagen samt en gruppe af motionister (styrketræning og holdtræning), der fortrinsvis træner i hverdagene om eftermiddagen og først på aftenen.

Derudover er der etableret forskellige former for samarbejder med andre kommunale institutioner. Ud over ovenstående låner Genoptræningen og Sundhedscenteret Motionscenterets lokaler til deres aktiviteter.

Motionscenterets forbrug af driftsudgifter i form af el, vand, varme m.m. afholdes i dag af Hvidovre Stadion. Driftsudgifterne, der afholdes af Hvidovre Motionscenter, udgøres således af telefonabonnementer, billetsystem, KODA-afgifter m.m. samt løbende vedligeholdelse og anskaffelse af redskaber og maskiner mm. De fremtidige driftsudgifter vedrørende billetsystem, KODA-afgifter mm. forventes at udgøre ca. 135.000 kr. årligt.

Personalet i Hvidovre Motionscenter består af 3 fastansatte: en leder, en souschef (opsagt pr.31.12.2016), en instruktør samt 6 timelønsansatte.

Ny driftsmodel for Hvidovre Motionscenter

Forvaltningen har udarbejdet forslag til en ny konstruktion for driften af Hvidovre Motionscenter, der indebærer, at Motionscenteret opdeles i en kommunal del og en foreningsdrevet del.

I det efterfølgende skal Kultur- og Fritidsudvalget tage stilling til ny driftsmodel for den foreningsdrevne del af Hvidovre Motionscenter, og Social- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til den fremtidige model for motionstilbud til pensionister og efterlønsmodtagere.

Udmøntning af den fremtidige model for motionstilbud til pensionister og efterlønsmodtagere
Organisatorisk placeres den kommunale del af Motionscenteret under Sundhedscenteret, hvortil en medarbejder fra Motionscenteret omplaceres. Dermed sikres det, at kommunens pensionister og efterlønsmodtagere fortsat kan træne i Motionscenteret. De tværgående samarbejder med øvrige kommunale institutioner varetages fremover af Sundhedscenteret.

Udmøntning af ny driftsmodel for den foreningsdrevne del

Foreningsdelen vil skulle varetage træningen for foreningens medlemmer og træningen for foreningernes eliteidrætsudøvere.

Hvis en forening ønsker at etablere sig i Hvidovre Kommunes motionscenter, skal den være organiseret som en folkeoplysende forening. Der er oprettet fitnessforeninger over hele landet, som udbyder fitnesstræning som både hold- og styrketræning til medlemmerne af foreningen. Fitnessforeninger kan både være selvstændige foreninger og del af paraplyforeninger.

Hvidovre Kommune vil have mulighed for at stille Hvidovre Motionscenter gratis til rådighed for en fitnessforening efter bestemmelserne i folkeoplysningsloven. Foreningen vil derefter kunne virke i lokalerne og selv tilrettelægge indhold, ansætte instruktører, bære det retsligt ansvar og disponere eventuelt overskud indenfor rammerne af vedtægten for foreningen.
Danmarks Idrætsforbund og DGI har dannet konceptet Foreningsfitness, som udover tilbud om rådgivning og uddannelse også har udarbejdet en kvalitetsramme med 13 grundregler for dannelse af fitnessforeninger. Forvaltningen foreslår, at en fremtidig fitnessforening i Hvidovre Kommune oprettes i samarbejde med Foreningsfitness, da dette vil give garanti for idrætsfagligt indhold og samtidig sikre, at alle aspekter ift. foreningsdannelse vedr. fitness tænkes med - f.eks. i forhold til forsikringer, doping mv.

Forvaltningen foreslår, at udlånet af Hvidovre Motionscenter til en forening eller flere foreninger sker på baggrund af en brugsretsaftale, der præcist regulerer rettigheder og pligter for brug af Hvidovre Motionscenter for en fitnessforening.Denne aftale forelægges til Kommunalbestyrelsens godkendelse, når forslag til aftale forelægger.

Der afholdes opstartsmøde med foreningerne i november/december 2016, hvor de nærmere vilkår for det foreningsdrevne motionscenter drøftes.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udarbejdet en vejledning mhp. at undgå mulig konkurrenceforvridning ved uddeling af støtte fra folkeoplysningsloven. Der er i Hvidovre Kommune et bredt udbud af motionscentre, dels de store kommercielle kæder, dels privatpraktiserende fysioterapeuter med tilhørende træningsfaciliteter. Det er forvaltningens vurdering, at disse ikke udsættes for unødig konkurrence ved etablering af et foreningsfitness. Dette skyldes, at et foreningsfitness vil være en fortsættelse af et allerede eksisterende tilbud, og at det generelle fitnessudbud dermed ikke øges, men fortsætter på nuværende niveau.

Via foreningsdelen vil kommunens øvrige borgere også fortsat have mulighed for at træne, ligesom der fortsat vil være træning for foreningernes eliteidrætsudøvere ved indmelding i foreningsfitness.

Træningstider

Åbningstiderne for den kommunale del af motionscenteret fastlægges under hensyn til de budgetmæssige rammer af Social- og Sundhedsudvalget. Foreningsdelen overtager driften af Motionscenteret på hverdage fra kl. 14 og frem til kl. 22.00. Foreningsdelen udbyder desuden træning i weekenderne.

Ny prisstruktur
Det forventes at billetindtægter for pensionister vil udgøre ca. 160.000 kr. i 2016.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny prisstruktur, der skønnes at ville realisere indtægter forca. 291.000 kr.

Pensionister og efterlønsmodtagere

Takst

Estimeret salg 2017

Indtægt

8 gange

180

1600

288.000 kr.

Enkeltbillet

30

100

3.000 kr.

I alt

1.700

291.000 kr.


Indtægterne fra salg af 8-turs-kort fordeles således, at sundhedscenteret får 160 kr. pr. solgt kort og Hvidovre stadion får 20 kr. pr. solgt kort til drift og vedligehold af maskiner. Indtægterne fra enkeltbilletter tilfalder Sundhedscenteret.

Det svarer til, at der årligt overføres 32.000 kr. til Hvidovre Stadion.

Daglig drift

Driftsudgifterne i form af el, vand og varme m.m. afholdes fortsat af Hvidovre Stadion, og Hvidovre Stadion står fremadrettet for drift og vedligeholdelse af redskaber og maskiner, samt indkøb af fornødent inventar.

Driftsbudgettet på de ca. 0,3 mio. kr. flyttes til Sundhedscenteret, og Sundhedscenteret får fremadrettet indtægterne fra salg af billetter til pensionisterne og efterlønsmodtagere, fratrukket beløbet til Hvidovre Stadion jf. fordelingsnøglen beskrevet ovenfor.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politiske beslutninger og aftaler

Som en del af budgetaftalen vedrørende budget 2017 blev det vedtaget, at Hvidovre Motionscenter fremover skal drives af frivillige, og at der indarbejdes en besparelse på 0,7 mio. kr. i 2017 og på 1. mio. kr. i årene frem og at der fortsat skal være et tilbud til pensionister og efterlønsmodtagere om træning.

Økonomiske konsekvenser

I 2016 er der et nettobudget på 1.342.000 kr. I 2017 forventes der at kunne realiseres 700.000 kr., da der vil være engangsomkostninger forbundet med personaleomplacering og –opsigelser, og dermed udgør driftsbudgettet 645.762 kr. I 2018 vil den fulde besparelse kunne effektueres, og restbudgettet udgør 345.762 kr.


Driftsbudgettet overføres til Sundhedscenteret, hvortil der også overføres et indtægtsbudget vedrørende de forventede billetindtægter fra pensionisterne, der ved vedtagelsen af ny prisstruktur forventes at udgøre ca. 291.000 kr. årligt, hvoraf de ca. 32.000 kr. tilgår Hvidovre Stadion jf. den beskrevne fordelingsnøgle.

Omplaceringen af en medarbejder fra Motionscenteret til Sundhedscenteret forventes ved det nuværende lønniveau at medføre varige lønudgifter for ca. 450.000 kr. inklusive pension. Ud over omplaceringen forventes det, at medarbejderens ugentlige arbejdstid reduceres, således at der kan frigøres finansiering til vikardækning i ferier og ved sygdom.

Nedenfor ses oversigt over finansieringsbehov ved forslag til ny driftsmodel for Hvidovre Motionscenter.

2017

2018-2020

Driftsbudget

645.762 kr.

345.762 kr.

Forventede billetindtægter

250.000 kr.

291.000 kr.

Driftsbudget i alt:

895.762 kr.

636.762 kr.

Forventede lønudgifter (Omplacering og opsigelse i 2017)

700.000 kr.

450.000 kr.

Udgifter til telefon, billetsystem, KODA-afgift m.m.

135.000 kr.

135.000 kr.

Drift og vedligeholdelse maskiner (Hvidovre Stadion)

32.000 kr.

32.000 kr.

Forventede driftsudgifter i alt

883.000 kr.

633.000 kr.

Resultat

28.762 kr.

19.762 kr.

Personalemæssige konsekvenser

Personalet i Hvidovre Motionscenter består af 3 fastansatte: en leder, en souschef (opsagt pr.31.12.2016), en instruktør samt 6 timelønsansatte.

1 medarbejder overflyttes til Sundhedscenteret og får ændret arbejdstid.

Det vides p.t. ikke, om de øvrige medarbejdere kan fortsætte i den foreningsdrevne del af motionscenteret, dette beror på en forhandling.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Tilbuddet om træning for pensionister og efterlønsmodtagere forventes at bidrage til vedligeholdelse og udvikling af pensionisternes fysiske funktionsniveau, udvikling af sociale relationer og en generel forebyggelse af livsstilssygdomme.

Bilag

 1. Plan for den kommunale del af Hvidovre Motionscenter_bilag tilføjet sagen 18_11_2016 (pdf)

10. Forslag til konkrete børnetal 2017 for 0-6 årsområdet

Beslutningstema

Børne- og Undervisningsudvalget skal tage stilling til fordelingen af børnetal på dagtilbud i 2017.

Desuden skal udvalget tage stilling til et forslag om, at udvalget fremover ikke skal godkende fordelingen af børnetallene. Det foreslås i stedet, at udvalget tre gange årligt orienteres om status på faktisk og forventet forbrug af pladser.

Indstilling

Børn og Velfærd indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende fordelingen af børnetallene på dagtilbud for 2017
 2. at tage til efterretning, at høringssvar fra FOA, BUPL og Børn og Velfærd Forvaltnings-MED indgår i sagens behandling.
 3. at godkende, at fordelingen af børnetallene fremover ikke skal godkendes politisk
 4. at godkende, at Børne- og Undervisningsudvalget tre gange årligt orienteres om faktisk forbrug af pladser set i forhold til børnetalsprognosen

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-12-2016

Ad 1. – 3.

Børne- og Undervisningsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 4.

Børne- og Undervisningsudvalgets indstilling med det godkendte ændringsforslag anbefales godkendt.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 01-12-2016

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales taget til efterretning.

Ad 3. Anbefales ikke godkendt.

Ad 4.

Udvalget stillede ændringsforslag om, at udvalget orienteres to gange årligt (i stedet for tre) om faktisk forbrug af pladser set i forhold til børnetalsprognosen.

For: Gruppe A, Annette Møller Sjøbeck (UP) og Kashif Ahmad (UP).

Ændringsforslaget blev godkendt.

Forvaltningens indstilling bortfalder med henvisning til det stillede og godkendte ændringsforslag.

Sagsfremstilling

Familie- og Dagtilbudsafdelingen udarbejder forslag til de enkelte dagtilbuds børnetal på baggrund af kommunens samlede forventede børnetal.

Det forventede børnetal fastlægges ud fra børnetalsprognoser og kapacitetsudnyttelsen det forgangne år. Børnetalsprognoserne udarbejdes af ekstern leverandør tre gange om året i henholdsvis januar, april og september.

Af tabel 1 nedenfor fremgår kommunens samlede forventede børnetal fra 2016 og 2017. Børnetallene for 2017 er indarbejdet i budget 2017 og er udslagsgivende for tildeling af midler til driften af Hvidovre Kommunes dagtilbud på 0-6 års området.

Med baggrund i prognosen fra september 2016 stiger børnetallene for 2017 med 80 børn i alderen 0-2 år i forhold til de tildelte børnetal for 2016. Der ses desuden en lille stigning på 2 børn i alderen 3-5 år i forhold til 2016.

Tabel 1. Tildelte børnetal 2016 og 2017

2016

2017

Ændring

0-2 års pladser

1.128

1.208

80

3-5 års pladser

1.802

1.804

2

I alt

2.930

3.012

82

Fordelingen af børnetal på dagtilbud

Ovenstående børnetal for 2017 skal fordeles på de enkelte dagtilbud. I forhold til 2016 drejer det sig om yderligere 80 0-2 års pladser (herefter kaldet vuggestuepladser) og to 3-5 års pladser (herefter kaldet børnehavepladser). Forslag til fordelingen er vedlagt som bilag ”Fordeling af børnetal på dagtilbud 2017”. De væsentligste ændringer gennemgås i det følgende.

Der er ikke dagtilbud, der forventes at skulle modtage færre børn i 2017 i forhold til 2016. Derfor er forventningen heller ikke, at der er dagtilbud, der bliver berørt negativt økonomisk på baggrund af børnetallene for 2017.

Dagplejen

Dagplejen har i lighed med 2016 et børnetal på 150. På baggrund af den nuværende efterspørgsel efter pladser i Dagplejen er der ikke grundlag for at øge børnetallet.

Daginstitutionerne

På baggrund af såvel prognosen som den oplevede efterspørgsel efter pladser forventes fortsat størst stigning af børn i Distrikt Midt/Nord. Der er imidlertid ikke kapacitet i dette distrikt til at rumme hele stigningen, hvorfor dagtilbuddene i de øvrige distrikter også tildeles højere børnetal end i 2016.

Ændringerne i tildelingen af børnetal har generelt baggrund i:

 • øget kapacitet i enkelte dagtilbud grundet tilbygning, nybygning eller flytning til andre lokaler
 • tilpasning af børnetal eller omkonvertering af pladser, så det ihøjere grad matcher den faktiske og forventede indskrivning
 • den løbende dialog mellem forvaltningen og dagtilbudslederne om børnetal.

Hertil kommer en række mindre justeringer.

I Distrikt Midt/Nord er der tilført 21 vuggestuepladser og 26 børnehavepladser. Stigningen skyldes primært, at Krogstenshave, der for nyligt er blevet udvidet, kan modtage flere børn i begge aldersgrupper. Stigningen i Krogstenhaves børnetal indfases hovedsageligt med virkning fra andet halvår 2017. Desuden er Immerkær blevet udvidet i forbindelse med flytning til den gamle Immerkær SFO, hvorfor tilbuddet kan modtage flere børn.

I Distrikt Syd er der tilført 29 vuggestuepladser og fjernet 31 børnehavepladser. Den relativt store nedgang i børnehavepladserne skyldes, at der er behov for at omkonvertere børnehavepladser til vuggestuepladser i en række dagtilbud. Der er her tale om en tilpasning til den faktiske og forventede indskrivning.

I Distrikt Vest er der tilført 30 vuggestuepladser og 7 børnehavepladser. Stigningen i vuggestuepladser skyldes primært omkonvertering af en række børnehavepladser i primært Solstien. Desuden er Ærtebjerg blevet udvidet, og kan derfor modtage flere børnehavebørn.

I 4. kvartal 2017 forventes det ny kombinerede dagtilbud på Cirkusgrunden at kunne modtage børn. Børnene i Enghøj overflyttes til det ny dagtilbud, og desuden oprettes et antal nye pladser i begge aldersgrupper med virkning fra 4. kvartal. Derfor bliver helårsvirkningen på dagtilbuddets børnetal ikke så stor. Forventningen er, at børnetallet i det nye dagtilbud vil stige over de kommende år.

Kapacitet frem til 1. maj 2017

Antallet af vuggestuebørn er generelt stigende, mens antallet af børnehavebørn stiger hen over året frem til 1. maj, hvor de ældste børnehavebørn overflyttes til SFO. Som følge heraf kan der være en ekstra kapacitetsudfordring frem til 1. maj 2017.

Bemærkninger fra dagtilbuddene og høringssvar

Dagtilbuddene har haft mulighed for at give bemærkninger til deres børnetal til Familie- og Dagtilbudsafdelingen.

8 ud af 30 dagtilbud har benyttet sig af muligheden. Bemærkningerne har været konkrete ønsker til justeringer i det enkelte dagtilbuds børnetal. En oversigt over bemærkningerne er vedlagt i bilaget ”Oversigt over bemærkninger fra dagtilbud”.

Fordelingen af børnetallene er justeret på baggrund af bemærkningerne med henblik på, at imødekomme de enkelte dagtilbuds ønsker.

Høringssvar

Børnetallene for dagtilbuddene har været i høring hos BUPL og FOA. Høringssvar er vedlagt i bilaget ”Høringssvar fra BUPL og FOA”.

Børnetallene har desuden været behandlet i BV Forvaltnings-MED, der ikke havde bemærkninger til fordelingen af børnetal på dagtilbuddene.

Høringssvarene har ikke givet anledning til justeringer i børnetallene.

Forslag til fremtidig proces for opfølgning på børnetallene

Fordelingen af børnetallene på de enkelte dagtilbud udarbejdes som nævnt tidligere på baggrund af det forventede, samlede børnetal i kommunen. Det forventede, samlede børnetal for 2017 er indarbejdet i Budget 2017, som blev vedtaget på KB-mødet d. 11. oktober 2016. Kommunalbestyrelsen har således i forbindelse med budgetvedtagelsen taget stilling til, hvor mange penge der forventes at blive brugt på dagtilbud i det efterfølgende år. Dette på baggrund af det forventede børnetal.

Som følge af den budgettildelingsmodel, der trådte i kraft 1. januar 2015, sker der månedlig regulering af tildelingen af midler til det enkelte dagtilbud på baggrund af det faktiske børnetal. Det faktiske børnetal varierer i løbet af året grundet fx anderledes søgemønster eller tilflytningsmønster end forventet.Det faktiske børnetal vil derfor i praksis udvikle sig anderledes, end hvad der er lagt til grund i den årlige fordeling af børnetallene.

Da budgettildelingsmodellens fordeling af midler til de enkelte dagtilbud ikke er baseret på den årlige sag om fordeling af børnetallene, og da det faktiske børnetal i praksis udvikler sig anderledes end det forventede, foreslås det, at Børne- og Undervisningsudvalget fremover alene får forelagt den umiddelbare fordeling af børnetallene på dagtilbuddene til orientering.

Familie- og Dagtilbudsafdelingen vurderer, at der er behov for en tættere opfølgning på kapacitet og det faktiske og forventede børnetal i dagtilbuddene. Familie- og Dagtilbudsafdelingen vil derfor tre gange årligt vurdere de faktiske børnetal i forhold til den børnetalsprognose, der modtages fra ekstern leverandør.

Familie- og Dagtilbudsafdelingen vurderer, at opfølgning tre gange årligt vil styrke grundlaget for at styre og planlægge kapaciteten på dagtilbudsområdet.

Det foreslås, at Børne- og Undervisningsudvalget tilsvarende orienteres om kapacitet og faktisk og forventet børnetal tre gange årligt.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Den budgetmæssige ramme er vedtaget som en teknisk korrektion, der er derfor ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

 1. Fordeling af børnetal på dagtilbud 2017 (pdf)
 2. Høringssvar, FOA og BUPL (pdf)
 3. Oversigt over bemærkninger fra dagtilbud (docx)

11. Godkendelse af budgettildelingsmodel for inklusion på skoleområdet

Beslutningstema

Børne- og Undervisningsudvalget blev i sommeren 2016 præsenteret for et forslag til en ny budgettildelingsmodel for inklusion i folkeskolen. Forslaget blev efterfølgende sendt i høring.

På baggrund af de indgåede høringssvar skal Kommunalbestyrelsen nu godkende forslaget til den nye budgettildelingsmodel. 

Indstilling

Børn og Velfærd indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at tage høringssvarene til efterretning
 2. at godkende forvaltningens forslag til en ny budgettildelingsmodel
 3. at godkende, at midler til støttepædagoger og –medhjælpere på SFO- og klubområdet fremadrettet indgår i budgettildelingsmodellen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-12-2016

Ad 1. – 3.

Børne- og undervisningsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 01-12-2016

Ad. 1. Anbefales taget til efterretning.

Ad 2. Anbefales ikke godkendt.

Udvalget bad forvaltningen om at indhente tilbud på udarbejdelse af budgetmodel baseret på de lokale forhold i Hvidovre Kommune fra ekstern virksomhed. Tilbuddet skal forelægges Børne- og Undervisningsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på beslutning om hvorvidt man vil tilslutte sig et tilbud.

Udvalget bad endvidere forvaltningen om at arrangere et dialogmøde med relevante implicerede parter i starten af det nye år.

Forvaltningen orienterede om at en ny budgetmodel først vil kunne træde i kraft fra skoleåret 2018/2019

Ad 3. Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 29-11-2016

Udsættes.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 03-11-2016

Punktet blev udsat til næste møde. Forvaltningen oplyste om at den eksisterende budgetmodel vil fungere indtil en ny budgetmodel er godkendt.

Sagsfremstilling

Børn og Velfærd har gennemført en midtvejsevaluering af den nuværende budgettildelingsmodel for inklusion i folkeskolen.

Evalueringen viste bl.a., at der var behov for at revidere de socioøkonomiske tildelingskriterier i modellen, da der nu findes kriterier, der mere præcist forudser behovet for specialundervisning. Derudover pegede evalueringen på et udbredt ønske om decentralisering af midler til støttepædagoger og støttemedhjælpere, således at tildelingsmodellen på SFO- og klubområdet kommer til at stemme overens med tildelingsmodellen på skoleområdet.

Med udgangspunkt i evalueringen udarbejdede forvaltningen efterfølgende et forslag til en ny budgettildelingsmodel, så den fremover baserer sig på otte socioøkonomiske kriterier, som skolernes socioøkonomiske andel vil blive beregnet ud fra. Forslaget er beskrevet i bilag 1.

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede herefter at sende forslaget til den nye tildelingsmodel i høring sammen med et forslag om decentralisering af midlerne på SFO- og klubområdet, så de fremadrettet kommer til at indgå i budgettildelingsmodellen.

Høringssvar

Der er indgået 11 høringssvar og én udtalelse. Forvaltningen har modtaget høringssvar fra Hvidovre Lærerforening, Handicaprådet og alle skolebestyrelser med undtagelse af Langhøjskolen. Langhøjskolen oplyser, at de ikke har indgivet høringssvar, da de er tilfredse med den nye model.

Ingen af de fritliggende klubbers bestyrelser eller BUPL har indgivet høringssvar.

Bilag 2 består af selve høringssvarene, som er nummererede fra 1 til 12. Bilag 3 består af en oversigt over de indgåede kommentarer i høringssvarene samt forvaltningens bemærkninger og svar.

Temaer i høringssvarene

Der er ét høringssvar ud af de 11, som angiver, at de ikke kan tilslutte sig den nye budgettildelingsmodel, men ellers er det mange forskellige områder, der berøres i høringssvarene, og meget få berører de samme problematikker. Forvaltningen har grupperet indholdet ihøringssvarene i nedenstående temaer:

 • Beregningsgrundlaget og modellens faktorer
 • Indfasningsperioden
 • Elever med anden etnicitet end dansk
 • Decentralisering af midler til SFO/klub

Beregningsgrundlag og modellens faktorer

I nogle af høringssvarene ses det som positivt, at tildelingskriterierne i den nye model er mere nuancerede end tidligere. I ét høringssvar er man kritisk i forhold til, om KORA-modellens faktorer kan bruges til Hvidovre Kommunes budgettildelingsmodel. Forvaltningen vurderer, at KORA’s model pt. er den eneste model, som evidensbaseret kan give udregningskriterier i forhold til beregning af skoledistriktets elevgrundlag og elevernes behov for specialundervisning.

I ét høringssvar er man kritisk i forhold til, at midlerne tildeles ud fra skoledistrikt. Man ønsker i stedet, at tildelingen sker ud fra den faktiske elevsammensætning på skolen. Forvaltningen vurderer, at det er mest hensigtsmæssigt at tildele midler på baggrund af elevgrundlaget i skoledistriktet, da distriktsskolen i henhold til lov om folkeskolen er ansvarlig for, at distriktets elever modtager undervisning.

Endelig er der i ét høringssvar sat spørgsmålstegn ved validiteten af talgrundlaget. Hertil kan forvaltningen oplyse, at alle tal er hentet i Danmarks Statistik, og at forvaltningen ikke vurderer, at det er muligt at finde mere valide tal andre steder.

Indfasningsperioden

To af skolebestyrelserne har bemærkninger til indfasningsperioden; den ene bestyrelse ønsker en hurtigere indfasning, mens den anden ønsker en langsommere.

Forvaltningen vurderer, at der i den foreslåede model er forsøgt at tage højde for skolernes forskellige forudsætninger og udfordringer, og at forslaget er et udtryk for et kompromis.

Elever med anden etnicitet end dansk

Af tre høringssvar fremgår det, at det er problematisk, at den nye model ikke tager hensyn til skoledistrikter med høj koncentration af elever med anden etnisk baggrund end dansk. I et af de tre høringssvar foreslås det yderligere, at der udarbejdes en helt ny model, der tager højde for dette.

Forvaltningen skal gøre opmærksom på, at alle indsatser på dette område ligger inden for Dansk som andetsprog. Dansk som andetsprog er omfattet af budgettildelingsmodellen på almenområdet og får dermed ikke tildelt midler fra specialområdet til inklusion i folkeskolen.

KORA’s undersøgelse viser, at etnicitet er indfanget i flere af de andre kriterier, og at der ikke er empirisk belæg for at lade etnicitet være et selvstændigt kriterium. Det at have en anden etnicitet end dansk betyder nemlig ikke i sig selv, at der er større risiko for at få en diagnose, et handicap eller for at have andre funktionsnedsættelser, der medfører et øget behov for specialundervisning. Eventuelle sociale udfordringer, der kan være forbundet med at have en anden etnicitet end dansk, bliver indfanget i de andre kriterier, såsom forældrenes job, uddannelsesniveau, husstandsindtægt osv.

Forvaltningen vil, når tildelingsmodellen på almenområdet skal revideres i 2017, inddrage den nyeste viden fra KORA på området, herunder viden om betydningen af etnicitet i folkeskolen.

Decentralisering af midler på SFO- og klubområdet

Der er ingen høringssvar, som ikke er positivt indstillede i forhold til decentralisering af de tidligere støttepædagogmidler til SFO- og klubområdet.

Samlet vurdering

Det er forvaltningens samlede vurdering, at høringssvarene giver en række vigtige opmærksomhedspunkter. Det er dog ikke forvaltningens vurdering, at høringssvarene, når de ses samlet, giver anledning til justeringer i forhold til den foreslåede model. På den baggrund indstiller Børn og Velfærd, at Kommunalbestyrelsen godkender den nye budgettildelingsmodel samt forslaget om decentralisering af midler på SFO- og klubområdet.

Retsgrundlag

Det fremgår af folkeskolelovens § 40, stk. 2, at kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for skolernes virksomhed samt træffer beslutning vedrørende bevillinger til skolevæsenet og de økonomiske rammer for de enkelte skoler.

Politiske beslutninger og aftaler

Børne- og Undervisningsudvalget vedtog den 11. marts 2014 rammerne for inklusionsindsatsen i Hvidovre Kommune. Det blev ved samme lejlighed besluttet, at der skulle iværksættes en midtvejsevaluering af den økonomiske fordeling af midler til skolerne.

Børne- og Undervisningsudvalget blev på mødet den 2. juni 2016 orienteret om evalueringen af tildelingsmodellen. Udvalget besluttede i den forbindelse at sende forvaltningens forslag til en ny budgettildelingsmodel for inklusion i folkeskolen i høring hos kommunens skolebestyrelser, Handicaprådet samt relevante faglige organisationer.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune, da den nye budgettildelingsmodel alene medfører en omfordeling af midlerne mellem skolerne.

Personalemæssige konsekvenser

Der kan opstå personalemæssige justeringer i forbindelse med mer- eller mindretildeling til nogle af skolerne. Disse justeringer forventes at kunne håndteres ved overflytninger af personale mellem skolerne eller ved naturlig afgang.

Bilag

 1. Bilag 1 - Dagsordenspunkt vedrørende budgettildelingsmodellen (pdf)
 2. Bilag 2 - Oversigt over høringssvar (pdf)
 3. Bilag 3 - Sammenfatning af høringssvar (pdf)

12. Arv til Plejecentret Strandmarkshave

Beslutningstema

En tidligere beboer på Plejecenter Strandmarkshave har ved testamente efterladt en arv på 50.000 kr. til plejecentret.

Indtægts- og udgiftsbevillingen skal godkendes.

Indstilling

Børn og Velfærd indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at tage henvendelsen fra pårørende, og betingelserne omkring arv til Plejecentret Strandmarkshave, til efterretning.
 2. at godkende indtægtsbevilling på 50.000 kr.
 3. at godkende udgiftsbevilling på 50.000 kr.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-12-2016

Ad 1. – 3.

Social- og sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 06-12-2016

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Ad 3. Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

På vegne af testamente fra tidligere beboer har dennes pårørende d. 11. oktober 2016 kontaktet lederen af Plejecentret Strandmarkshave vedrørende afdødes bo, hvor Plejecentret Strandmarkshave skal modtage en arv.

Afdøde har i testamente oprettet d. 1. oktober 2010 bestemt, at Plejecentret Strandmarkshave skal modtage 50.000 kr. af sit bo.

Der er ingen forudsætninger i testamentet. Den videre administration af arven tilfalder som følge heraf leder af Plejecentret Strandmarkshave i dialog med bruger- og pårørenderådet.

Retsgrundlag

-

Politiske beslutninger og aftaler

-

Økonomiske konsekvenser

Arven efter beboeren udgør 50.000 kr. Den samlede bevilling indtægts- og udgiftsføres i kommunen.

Bevillingen administreres og udmøntes på plejecentret. Der er ingen driftsudgifter forbundet med modtagelse af arven.


13. Status på lovliggørelse af byggeri i Præstemosen

Beslutningstema

Teknik- og Miljøudvalget orienteres om status for lovliggørelsen af ulovligt opført byggeri i kolonihaveområdet Præstemosen.

Udvalget skal desuden beslutte, om udvalget kan anbefale en tillægsbevilling på 1 million kr. til at dække omkostningerne til advokatbistand og droneflyvning, og en tillægsbevilling på 600.000 kroner i to år til den juridiske sagsbehandler, som håndterer sagerne.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at tage status for lovliggørelsen af ulovligt opført byggeri i Præstemosen til efterretning.
 2. at godkende en tillægsbevilling på 1 million kr. til dækning af omkostningerne til advokatbistand, droneflyvning m.m.
 3. at forlænge den midlertidige bevilling, således at den midlertidige bevilling forlænges i yderligere 2 år, svarende til en samlet udgift på kr. 600.000 kr. pr. år i 2017 og 2018.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-12-2016

Ad 1. – 3.

Teknik og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 30-11-2016

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Ad 2. Anbefales godkendt til år 2017 og finansieret af kassebeholdningen.

Ad 3. Anbefales godkendt og finansieret af kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

I dette notat vedrørende Præstemosen vil der blive redegjort for status på fysisk lovliggørelse af kolonihaverne

Status på fysisk lovliggørelse af kolonihaverne

Kultur, Miljø og Vækst er pt. ved at danne sig et overblik over, hvor mange kolonihaver, der er større end det tilladte areal på 57 m². I den forbindelse er der sat en proces i gang for at sikre, at kolonihaver større end det tilladte bliver lovliggjort.

Jævnfør den fysiske lovliggørelse har Kultur, Miljø og Vækst fået NIRAS til at opmåle arealer på bebyggelser og disses afstand til skel i kolonihaveområdet Præstemosen. Denne opmålingsproces fandt sted i februar måned 2016 ved hjælp af en drone.

NIRAS har afsluttet sin opgave med at behandle data indsamlet via droneoverflyvningen. I maj 2016 supplerede NIRAS med fysisk opmåling af et mindre antal af kolonihavebebyggelserne.

Præstemosen består af 295 kolonihaver. Det fremgår af NIRAS´ opmålinger, atder er 106 kolonihavehuse, der er større end det tilladte areal på 57 m2. Ud af de 106 kolonihavehuse, er 71 bygget efter 2007 og er derfor potentielt ulovlige. De resterende 35 kolonihavehuse er bygget før lokalplan 129 trådte i kraft den 27. marts 2007. I 7 af disse sager er der bygget til kolonihavehuset efter 2007. I disse tilfælde vil der således kun blive tale om en delvist retlig lovliggørelse.

I forlængelse af opmålingerne, er administrationen nu i gang med at rette henvendelse til de kolonihaveejere, hvis bebyggelser er i uoverensstemmelse med reglerne. Kolonihaveejerne har herefter 14 dage til at redegøre for de faktiske forhold på ejendommen. Denne proces forventes at tage lang tid, eftersom der er 71 kolonihaveejere, som skal kontaktes og følges op på.

I processen med at lovliggøre de 71 kolonihaver, vil det i flere tilfælde være nødvendigt, at kommunen supplerer med fysiske opmålinger i kolonihaverne. Dette er nødvendigt, når kolonihavehuset er opmålt til at være større end de tilladte 57 m2, men det efter høring af ejeren er tvivlsomt, om nogle af kvadratmeterne er indeholdt i et skur/udhus. Hvis skuret/udhuset er adskilt fra kolonihavehuset med separat indgang tæller det ikke med i de 57 m². Derudover er NIRAS’ opmålinger forbundet med en vis måleusikkerhed.

Administrationen er pt. i gang med lovliggørelsesprocessen, der er som følger:

1. anmode den enkelte kolonihaveejer om at sende forslag til fysisk lovliggørelse

2. overgive sagen til politiet, såfremt kolonihaveejer ikke ønsker dialog omkring lovliggørelsen, og/eller nægter lovliggørelse, efter varsel om påbud. Politiet skal have aktindsigt i sagen

3. forelægge sager politisk i de tilfælde, hvor ejer ønsker dispensation, og sagen har været i nabohøring

Det er KMV’s erfaring, at der i forbindelse med en fysisk lovliggørelsessag, må der forventes en del reaktioner fra kolonihaveejerne.

En fysisk lovliggørelse kan have betydelige økonomiske konsekvenser for den enkelte borger. Flere kolonihaveejere må derfor formodes at indgive klage til Natur- og Miljøklagenævnet, eller rette civilt søgsmål mod kommunen. Kultur-, Miljø og Vækst vurderer, at dette vil medføre en sagsbehandlingstid på op til et år i klageinstansen, samt betydelige udgifter til advokatbistand m.m. Kultur, Miljø og Vækst skønner, at beløbet vil være i størrelsesordenen 1 million kr. for kommunen.

Pt. er status for håndteringen af sager følgende:

 • 33 varsler om påbud
 • 6 påbud
 • 2 retlige lovliggørelser
 • 1 delvis lovliggørelse
 • 2 fysiske lovliggørelser
 • 1 kolonihavehus konstateret lovligt på tilsyn (skur under samme tag som kolonihavehus, men med separat indgang)
 • 5 kolonihaveejere har søgt om dispensation

Jævnfør antallet af kolonihavesager, der skal behandles og undersøges, kan processen med at lovliggøre kolonihaverne i Præstemosen ikke afsluttes inden for den bevilligede 2-årige periode. Grundet antallet af sager og kompleksiteten af sagerne, er det forventningen, at opgaven kan blive løst inden for yderligere 2 år.

Kultur-, Miljø og Vækst anbefaler derfor, at den midlertidige ansættelse af jurist forlænges fra den 1. marts 2017 til den 1. marts 2019. Forlængelsen skal sikre prioritering og effektiv udnyttelse af tilsyns- og håndhævelsesopgaven.

Konklusion:

I forhold til den fysiske lovliggørelse af kolonihaverne i Præstemosen, er status, at der er tale om mange og meget komplicerede sager. Efter droneoverflyvningen af området, ser det ud til, at der er flere bebyggelser, opført efter 2007, der er større end de tilladte 57 m². Det er en lang proces at følge op på alle disse sager, hvorfor der er brug for at få tilført ekstra ressourcer. Både i form af en økonomisk tillægsbevilling til bl.a. advokatbistand og droneflyvning. Og i form af at forlænge den midlertidige bevilling på en juridisk medarbejder med yderligere to år.

Retsgrundlag

Lokalplan 129 for kolonihaveområde ved Præstemosen

Politiske beslutninger og aftaler

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 3. september 2014 at arbejde videre med en afklaring af muligheden for at føre opsøgende tilsyn med overtrædelser af plan-, miljø- og byggelovgivningen i kolonihaveområderne i Hvidovre Kommune. Dette skulle ske ved at gennemgå lovligheden af alle kolonihavehuse og ved at forhindre eller stoppe ulovlig beboelse i perioden 1. oktober til 31. marts.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. november 2014 at gennemgå lovligheden af samtlige kolonihaver i Hvidovre Kommune med henblik på afdække ulovligt byggeri og ulovlig beboelse.

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 23. februar 2016 at godkende Teknik- og Miljøudvalgets indstilling af 3. februar 2016 om retlig lovliggørelse af ulovligt opført byggeri i Præstemosen før vedtagelsen af Lokalplan 129 i 2007, og fysisk lovliggørelse af ulovligt opført byggeri i Præstemosen efter vedtagelsen af Lokalplan 129 i 2007 på baggrund af en konkret vurdering.

Kommunalbestyrelsen besluttede samtidig, at der skal tilvejebringes en ny skærpet lokalplan til afløsning af Lokalplan 129.

Kommunalbestyrelsen har fremlagt forslag til Lokalplan 139 (revideret version af Lokalplan 129) den 4. oktober 2016. Lokalplan 139 er i offentlig høring indtil den 29. november 2016, hvorefter den forventes vedtaget. Den vigtigste ændring i forhold til lokalplanen fra 2007 er, at det tilladte areal på 57 m² for kolonihaverne i området skal være fast. Det skal derfor ikke længere være muligt at dispensere fra de 57 m².

Økonomiske konsekvenser

Udvalget skal beslutte, hvorvidt det kan godkende tilførsel af økonomiske ressourcer til forlængelse af den midlertidige 2-årige bevilling af en juridisk medarbejder. Såfremt den midlertidige bevilling forlænges i yderligere 2 år, vil det udløse en tillægsbevilling på 600.000 kr. til lønudgift årligt i henholdsvis 2017 og 2018.

Udvalget skal desuden beslutte, om det kan anbefale at godkende en tillægsbevilling på 1 million kr. til dækning af omkostningerne til advokatbistand m.m. i forbindelse med den fysiske lovliggørelse af kolonihaverne.

Alle de nævnte udgifter foreslås finansieret af kassebeholdningen.


14. Forslag til ændringer i snerydningen på stier omkring skoler, Avedøre Holme, daginstitutioner, Hjemmeplejen og parkeringspladser

Beslutningstema

Kultur, Miljø og Vækst har udarbejdet forslag til ændring af sne- og

glatførebekæmpelsen på daginstitutioner, hjemmeplejens mødesteder, cykelstier omkring skolerne og Avedøre Holme samt parkeringspladser. Udvidelsen forventes at kunne gøres inden for nuværende bevilling.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at fastholde det nuværende budgetniveau for sne- og glatførebekæmpelse, som har en bevilling på ca. 4,5 mio. kr.
 2. at godkende at der sne- og glatførebekæmpes før kl. 7.00 på daginstitutionerne.
 3. at godkende at der sne- og glatførebekæmpes før kl. 7.00 ved hjemmeplejens mødesteder.
 4. at godkende at der sne- og glatførebekæmpes på cykelstierne ved skolerne og cykelstierne ved Avedøre Holme hele døgnet.
 5. at beslutte, om der skal ske yderligere glatførebekæmpelse inden kl. 7.00 på parkeringspladser, omkostning ikke opgjort.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-12-2016

Ad 1. – 5.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 30-11-2016

Ad 1. – 5. Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Der er de senere år kommet øget fokus på sundhed og bevægelse på skolerne, ligesom der er øget fokus på at få både børn og voksne til at cykle mere hele året. Idet lys godkendes det, at der også sne- og glatførebekæmpes på cykelstier og institutioner.

Ad 1. Nuværende serviceniveau

Der er på driftsbudgettet i 2016 afsat en budgetramme på 4,5 mio. kr. til sne- og glatførebekæmpelse. Budgetforudsætningerne for denne ramme er baseret på nuværende vinterregulativ og i forhold til en normal vinter, svarende til 70 udkald til sne- og/eller glatførebekæmpelse uden for normal arbejdstid (7.00 – 15.30 mandag til torsdag og 7.00-12.00 fredag).

I henhold til kommunens bevillingsregler er området ikke omfattet af overførselsadgang, dvs. mer- eller mindre udgifter er et kasseanliggende.

De sidste vintre har været milde, og således ligget under gennemsnittet for en normal vinter. Der er således de sidste år blevet lagt penge tilbage i kassen. Der er ingen, der ved, om tendensen fortsætter. Set i lyset af de milde vintre og den øgede interesse for bevægelse i kommunen, anbefales det at udvide bekæmpelse til også at omfatte nedenstående.

Ad 2 Udvidelse af sne- og glatførebekæmpelse på Kommunale institutioner

Daginstitutioner

Kultur, Miljø og Vækst får hvert år mange henvendelser vedrørende manglendesne- og glatførebekæmpelse på daginstitutionerne i forbindelse med at personale og brugere møder om morgenen.

Praksis i dag er, at hver daginstitution har en salt- og grusbeholder, hvorfra de ansatte kan strø salt og grus på gangstien, når det er glat. Ved snefald mere end 3 centimeter rydder Vej- og Parkafdelingen sneen og glatførebekæmper på alle institutionerne efter en prioriteringsliste.

Kultur, Miljø og Vækst foreslår, at daginstitutionerne ryddes for sne udenfor normal arbejdstid hele døgnet, alle ugens 7 dage. Glatførebekæmpelsen vil foregå udenfor normal arbejdstid inden institutionerne åbner.

Der er ikke noget formål i kun at snebekæmpe mandag til fredag, da et eventuelt snefald i weekenden kan nå at blive trykket så meget sammen, at det bliver meget glat, og binder så hårdt til underlaget, at det ikke kan fjernes til mandag morgen.

Ressourceforbrug

Snebekæmpelsen på alle institutionerne tager ca. 24 timer pr. snefald. Der tages udgangspunkt i, at der er ca. 8 snefald uden for normal arbejdstid om året.

Glatførebekæmpelse med salt- og grus tager i gennemsnit ca. 12 timer. Der tages udgangspunkt i, at der skal glatførebekæmpes ca. 62 gange uden for normal arbejdstid om året.

Når der skal sne- og glatførebekæmpes inden daginstitutionerne åbner, skal der i henhold til overenskomsten godtgøres med 100 % overarbejde.

Snebekæmpelse: 8 udkald x 24 timer = 192 timer + 100 % = 384 timer.

Glatførebekæmpelse: 62 udkald X 12 timer = 744 timer + 100 % = 1.488 timer.

Materiel

Der skal bruges ca. 2 traktorer og 2 ladbiler til opgaven. Materiel har Vej- og Parkafdelingen, da det i forvejen bliver brugt om dagen.

Ad 3 Udvidelse af sne- og glatførebekæmpelse på Hjemmeplejens mødesteder

Hjemmeplejen har mødested på Avedøre skole, Præstemoseskolen og Strandmarkens fritidscenter. De har i mange år bedt om at få sne- og glatførebekæmpet omkring deres mødested hele døgnet, da de kommer til og fra deres mødested hele døgnet.

Kultur, Miljø og Vækst foreslår, at hjemmeplejens mødested ryddes udenfor normal arbejdstid hele døgnet, alle ugens 7 dage.

Ressourceforbrug

Det er vurderet, at det vil kræve ca. 1,5 times arbejde i gennemsnit for at sne- og glatførebekæmpe ved de tre mødesteder.

Samlet ressourceindsats: 70 udkald x 1,5 time = 105 timer + 100 % = 210 timer.

Ad 4 Udvidelse af sne- og glatførebekæmpelse på Cykelstier omkring skolerne og Avedøre Holme

Kultur, Miljø og Vækst har igennem årene fået mange henvendelser vedrørende manglende sne- og glatførebekæmpelse på stierne omkring skolerne, fordi de kun sne- og glatførebekæmpes i dagtimerne. Det betyder, at stierne kan være glatte og svært fremkommelige både om morgenen når børn og forældre møder, og om eftermiddagen/ aftenen når der er aktiviteter på skolerne.

Kultur, Miljø og Vækst foreslår, at stier markeret med blå ring på bilag 1 også sne- og glatførebekæmpes udenfor normal arbejdstid hele døgnet, alle ugens 7 dage.

Københavns kommune sne- og glatførebekæmper cykelstien på Kalvebodbroen hele døgnet, alle ugens 7 dage. I Hvidovre Kommune sne- og glatførebekæmpes cykelstien ikke fra Stamholmen til Københavns kommunegrænse på Kalvebodbroen.

Kultur, Miljø og Vækst får hvert år nogle fåhenvendelser fra cyklister, der er ansat på virksomheder på Avedøre Holme og bor på Amager. De kan ikke forstå forskellen i serviceniveauet over kommunegrænsen.

Derfor anbefaler Kultur, Miljø og Vækst, at strækningen fra kommunegrænsen på Kalvebodbroen til Stamholmen sne- og glatførebekæmpes hele døgnet, alle ugens 7 dage.

Cykelstien i den anden ende af Stamholmen ved motorvejsafkørslerne og Gammel Køge Landevej bliver heller ikke sne- og glatførebekæmpet. Kultur, Miljø- og Vækst anbefaler ligeledes, at stien fra Stamholmen hen under motorvejen til både Mågevej og Gammel Køge Landevej sne- og glatførebekæmpes hele døgnet, alle ugens 7 dage.

På bilag 1 er angivet med blå ringe, de cykelstier ændringerne gælder for.

Ressourceforbrug

Det er vurderet, at stierne omkring skolerne i gennemsnit vil kræve ca. 5,5 arbejdstimer at sne- og glatførebekæmpe, mens de to stiforbindelser til Stamholmen vil kræve ca. 0,5 arbejdstimer ekstra. Der skal tillægges 100 % i overarbejde.

Samlet ressourceindsats: 70 udkald x 6 arbejdstimer + 100 % = 840 arbejdstimer for sne- og glatførebekæmpelse omkring skolerne og stiforbindelserne.

Brug af materiel

Dertil kommer brug af en saltmaskine, som Vej- og Parkafdelingen i forvejen har, da den bruges om dagen.

Ad 5 Skal der udføres yderligere sne- og glatførebekæmpelse på Parkeringspladser

Kultur, Miljø og Vækst får også mange henvendelser om manglende sne- og glatførebekæmpelse på kommunes parkeringspladser især ved kommunens institutioner, hvor ansatte og brugere ønsker at parkeringspladsen er ryddet når de møder om morgenen. Dette gælder ikke for områder, der i forvejen har en teknisk servicemedarbejder ansat til samme formål.

Kultur, Miljø og Vækst har ikke opgjort ressourceforbruget på denne opgave. Såfremt det besluttes, at udvide sne- og glatførebekæmpelsen på ovenstående institutioner vil sne- og glatførebekæmpelsen på de tilhørende parkeringspladser være marginal. Dertil kommer de øvrige institutioner, rådhuset mv.

Vintervedligeholdelses- og renholdelses regulativ.

Den nye vejlov der trådte i kraft i 2015 har medført en række administrative ændringer i det nuværende godkendte regulativ. Disse ændringer vil senere blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget.

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje m.v. LOV nr. 1520 af 27/12/2014.

Politiske beslutninger og aftaler

Nuværende regulativ, Vintervedligeholdelse- og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser vedtaget af Kommunalbestyrelsen i august 2007.

Økonomiske konsekvenser

Der er fra 2016 årligt afsat ca. 4,5 mio. kr. til vintertjeneste.

Udvidelse i forhold til ad 2,3,4 og 5 vil ressourcemæssigt kunne håndteres inden for budgettet, når der er milde vintre. Ved hårde vintre kan der påregnes en ekstra udgift.

Materiel til udvidelsen har Vej- og Parkafdelingen i forvejen, da materiel bliver brugt om dagen.

Bilag

 1. Bilag 1. Vinterkort, Fortove og stier (cykel/gang) Forslag (pdf)

15. Godkendelse af ny deklaration i forbindelse med anlæg af spildevandsledning på kommunens ejendom

Beslutningstema

Der skal tages stilling til godkendelse af ny deklaration i forbindelse med HOFORs udskiftning af kloakledning langs Damhusåen, idet der samtidig orienteres om anlægsprojektet.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst samt Økonomi og Stabe indstiller til henholdsvis Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget at anbefale Kommunalbestyrelsen,

 1. at denne orientering om HOFOR´s anlægsprojekt vedrørende anlæg af en hovedledning til transport af regn - og spildevand i et tracé langs med Damhusåen tages til efterretning.
 1. at Hvidovre Kommune indgår aftale med HOFOR om, at der stilles arbejdsareal til rådighed på de nævnte betingelser.
 1. at Hvidovre Kommune accepterer aflysning af den gældende deklaration.
 1. at Hvidovre Kommune tilkendegiver, at kommunen er sindet at underskrive den nye deklaration, hvorved gæsteprincippet fraviges,  med kompensation for det fremtidige deklarationsareal, når hovedledningen er anlagt.

 2. at forvaltningen bemyndiges til at forhandle erstatningsudmålingen på plads med HOFOR på baggrund af værdien af det areal, der ligger indenfor deklarationsbæltet.

6.  at Hvidovre Kommune samtidig meddeler HOFOR, at det mere generelt bør afklares, hvordan man håndterer disse sager fremadrettet, og herunder hvad der generelt kan lægges til grund omkring gæsteprincippet, så sagernes forløb optimeres.

7.at kompensation for arbejdsarealet tilfalder kommunekassen.

 8. at kompensation for det fremtidige deklarationsareal tilfalder kommunekassen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-12-2016

Ad 1. – 8.

Teknik og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 30-11-2016

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Ad 2. – 8. Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

HOFOR Spildevand Hvidovre A/S er pt. ved at gennemføre et stort projekt med anlæg af en hovedledning til transport af regn - og spildevand i et tracé langs med Damhusåen.

Projektet tager sigte på at reducere antallet af årlige overløb til Damhusåen og reducere hyppigheden af opstuvet spildevand til kælderniveau og terræn.

I Hvidovre Kommune gennemføres dette ved at anlægge en hovedledning mellem pumpestationen på Åmarksvej mod syd og til Hvidovre Allé mod nord.

Ledningen har en diameter på 3 meter og anlægges, hvor der i forvejen ligger en 40 cm ledning med et deklarationsbælte tinglyst i 1939. Det nuværende deklarationsbælte har en bredde på 3 meter, medens den nye ledning vil kræve et deklarationsbælte på 7 meter.

Det kommunale areal udgør ca. 50 lbm. af den samlede længde af ledningen på 3500 meter. Der er som naboer til begge sider for det kommunale areal beboelsesejendomme, der også pålægges et deklarationsbælte som følge af anlægget.

Anlægget af ledningen fra Åmarkens Pumpestation i syd til Hvidovre Allé i nord pågår på nuværende tidspunkt, med etablering af første sektion af ledningsanlægget fra Åmarkens Pumpestation til Næsborgvej (lige nord for motorvejen / Vigerslev Alle).

Anlægsarbejdet for etablering af den anden sektion af ledningstracéet fra Næsborgvej i syd til Hvidovre Alle i nord forventes opstartet ultimo 2016, hvor hovedledningen vil blive anlagt parallelt med Damhusåen.

Ældreboligerne i Sønderkærhave, Hvidovregade 41 K-L, er med brev af 21. april 2016 til henholdsvis KAB som administrator og Ejendomsafdelingen som ejer af ejendommen blevet orienteret om arbejdet. Med brevet var tillige udkast til deklaration og lejeaftale for leje af et areal i forbindelse med anlægget, samt kortbilag.

Brevet - inklusive de nævnte bilag - er vedlagt som bilag 1.

Der er efterfølgende den 1. juni 2016 afholdt et lodsejermøde på stedet hvor HOFOR sammen med deres rådgiver på projektet Rambøll A/S orienterede og svarede på spørgsmål. Orientering og dialog fremgår af referat af 9. juni 2016. På mødet deltog repræsentanter for KAB og en repræsentant for Ejendomsafdelingen.

Referatet er vedlagt som bilag 2.


Det fremgår heraf, at ”HOFOR vil kompensere Sønderkærhave, for midlertidigt at afstå en del af deres ejendom til byggepladsareal” og ”at Sønderkærhave vil blive kompenseret for det fremtidige servitutareal, som skal tinglyses på fællesledningen efter at denne er anlagt”.

Det bemærkes, at det rettelig er Hvidovre Kommune, der som ejer af ejendommen vil modtage den nævnte kompensation.

Det forudsættes i øvrigt, at der er tale om en frivillig aftale, da der i modsat fald kan blive tale om ekspropriation.

I tilfælde, hvor kommunen stiller arbejdsarealer til rådighed i forbindelse med anlægsarbejder af den nævnte art, vurderes det konkret, om der er en kommunal interesse i anlægsarbejdet, som kan medføre, at arbejdsarealet stilles gratis til rådighed mod fuld retablering, eller om der skal opkræves leje af arealet.

I den konkrete sag er det vurderingen, at den kommunale interesse for Hvidovre Kommunes vedkommende er stærkt begrænset, og det er derfor forudsat, at der ved leje af et areal til midlertidigt arbejdsareal fastsættes en godtgørelse på 3 kr./m2/år.

Godtgørelsen beror på HOFORs forespørgsel til landinspektørfirmaet LE34 som ud fra seneste praksis fra taksationskommissionen har ansat ekspropriation/leje af midlertidige arbejdsarealer, som henligger til grønne områder, til 2,80 kr./m2/år (afrundet til 3,00 kr./m2/år).

Den endelige deklaration vil først foreligge, når ledningen er etableret og målt ind, hvilket først vil ske om ca. 2 år. Herefter kan den underskrives og tinglyses.

Anlægsprojektet medfører en udvidelse af det eksisterende deklarationsareal, og der skal underskrives en ny deklaration, når anlægget er afsluttet. Med udvidelsen af det areal, som den nuværende deklaration omhandler, er der tale om en form for afhændelse af jord.

Efter styrelsesvedtægten varetager Teknik- og Miljøudvalget den umiddelbare forvaltning af servitutter og deklarationer, mens Økonomiudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af køb, salg, udleje og pantsætning af fast ejendom.

Af hensyn til fremme af det konkrete anlægsprojekt anbefales det godkendt, at Hvidovre Kommune indgår aftale med HOFOR om, at der stilles arbejdsareal til rådighed på de nævnte betingelser.


Seneste udkast til aftale i den henseende er vedlagt som bilag 3.

Det anbefales endvidere at Hvidovre Kommune accepterer aflysning af den tidligere deklaration, jf. bilag 4, og tinglysning af den nye deklaration, der vedlægges i udkast som bilag 5.

Ved tinglysningen af den nye deklaration vil der, i modsætning til den nugældende deklaration, være tale om, at det såkaldte ”gæsteprincip” fraviges mod betaling af erstatning herfor.

En fravigelse af gæsteprincippet har den retsvirkning, at ledningsejer ikke ligger som ”gæst” på kommunens jord og ikke skal flytte ledningen for egen regning, såfremt kommunen anmoder herom. Ønsker ejer (kommunen) at udnytte arealet, hvori ledningen henligger, skal ejeren  selv bekoste en flytning af ledningen. For at påtage sig denne forpligtigelse, er det sædvanlig praksis, at arealejeren modtager fuld erstatning for det areal, der deklareres.

Størrelsen på erstatningen er endnu ikke forhandlet på plads, hvorfor forvaltningen anmoder om bemyndigelse til efterfølgende at forhandle den endelige takst på plads med HOFOR.

Ovenstående løsning anbefales, idet det er uafklaret hvilke principper, der er aftalt/skal gælde mellem kommunen og HOFOR ved nedlæggelse af ledninger på kommunens ejendom.

Hvis gæsteprincippet fraviges, uden at kommunen modtager erstatning, vil der efter omstændighederne være tvivl om, hvorvidt gæsteprincippet overhovedet er fraveget og eventuelt være tale om ulovlig begunstigelse af ledningsejer, idet man normalt som ejer modtager erstatning for en fravigelse af gæsteprincippet. 

På baggrund heraf er det forvaltningens anbefaling at løsningen som anført ovenfor følges i den konkrete sag.

Det endelige arbejdsareal er ikke endeligt fastlagt endnu (ca. 1500m2), og det endelige deklarationsareal vil først blive opmålt når ledningen er anlagt og målt ind af en landinspektør. Det forventes at udgøre ca. 467m2.

Det bemærkes, at underskrift af de nævnte dokumenter vil ske i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens generelle bemyndigelse, hvorefter det er borgmester og kommunaldirektør som underskriver.

Det anbefales dog – som udløber af den konkrete sag - at Hvidovre Kommune samtidig meddeler HOFOR, at det mere generelt bør afklares, hvordan man håndterer disse sager fremadrettet, og herunder hvad der generelt kan lægges til grund omkring gæsteprincippet, så sagernes forløb optimeres.

Retsgrundlag

Som nævnt i sagsfremstillingen er der tale om en frivillig aftale, da der i modsat fald kan blive tale om ekspropriation.

Med udvidelsen af det areal, som den nuværende deklaration omhandler, er der tale om en form for afhændelse af jord, hvorfor sagen skal behandles politisk. Der henvises til den i sagsfremstillingen nævnte ressortfordeling.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Hvis det endelige arbejdsareal udgør 1500 kvm. som forventet, så vil lejen af arbejdsarealet på 3 kr./kvm/år samlet beløbe sig til 4500 kr/år.

I forhold til kompensationen for det fremtidige deklarationsareal beror erstatningsudmålingen på forhandling med HOFOR, hvorfor beløbet på 10 kr./kvm angivet i udkastet i bilag 5 ikke kan lægges til grund.

Af samme grund – og da det fremtidige deklarationsareal i øvrigt beror på endelig opmåling - kan de økonomiske konsekvenser af udvidelsen af deklarationsbæltet ikke beskrives nærmere på nuværende tidspunkt.

Bilag

 1. Brev fra HOFOR dateret 21.04.16 om etablering af ledningsanlæg på Hvidovregade 41L og 41K (pdf)
 2. Referat fra Rambøll dateret 09.06.16 om Lodsejermøde Sønderkærhave (pdf)
 3. Aftale om midlertidig brug af grundareal til indretning af byggeplads (pdf)
 4. Deklaration lyst 20.12.39 om kloakering, Hvidovregade 37 - 39 (pdf)
 5. Deklaration fra HOFOR vedrørende spildevandsanlæg Hvidovregade 41 L og 41 K (pdf)

16. Eventuelt

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-12-2016

Finn Gerdes (A) – Gl. Køgelandevej – foran Bofællesskabet. Hvem skal vedligeholde det?

Karl Erik Høholt Jensen (UP) – VEKS (formand og direktør) vil gerne deltage i et møde med de lokale forsyningsselskaber. Der arrangeres et møde.

Niels Ulsing (F) spurgte til streamingen af sidste kommunalbestyrelsesmøde. Det undersøges.

Mogens Leo Hansen (Ø) spurgte om, det kan vurderes, hvad omkostningerne til byggemodning af grund syd for Dryadevej vil være.


17. Fastansættelse af den fungerende bibliotekschef

Lukket sag

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-12-2016

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-11-2016

Udsættes til den 21. november 2016.


18. Hvidovre Apotek Friheden - Ændring af indgangsparti og skiltning

Lukket sag

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-12-2016

Udsættes til januar måned.