Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Kultur- og Fritidsudvalget den 6. maj 2014

Mødefakta

Dato: Tirsdag den 6. maj 2014
Mødetidspunkt: Kl. 18:00
Mødested: Teater Vestvolden

Medlemmer

 • Arne Bech (H)
 • Charlotte H. Larsen (O)
 • Maria Durhuus (A)
 • Niels Ulsing (F)
 • Ømer Kuscu (A)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-05-2014

Godkendt.

Indstilling

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at godkende dagsordenen

2. Meddelelser

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-05-2014

Formanden orienterede om henvendelse fra motorklubben Dragracing.dk.

Formanden orienterede om henvendelse fra foreningen Konst Och Kultur.

Orientering fra HvidovreBibliotekerne uddelt til udvalget.

Ømer Kuscu spurgte ind til renovering af grusbanen og dens anvendelse til tivoli.

Ømer Kuscu spurgte ind til problematikker ang. parkeringsforhold ved Avedøre Stadion.

Ømer Kuscu spurgte ind til udsendelse af referater fra Hvidovre og Avedøre Stadion. Fremover sendes referaterne fra brugerrådsmøderne til medlemmerne så snart de er færdige. Derfor medtages referaterne ikke længere under meddelelser.

Gert Nelth informerede om status på Kulturcenter Enghøj.

Meddelelser taget til efterretning.

Indstilling

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at tage meddelelser til efterretning

Sagsfremstilling

 • Referat brugerrådsmøde – Avedøre Stadion – 18. marts 2014
 • Referat brugerrådsmøde – Hvidovre Stadion – 27. marts 2014

Bilag

 1. Referat - Brugerrådsmåde Avedøre Stadion - 18. marts 2014 (pdf)
 2. Referat - brugerrådsmøde Hvidovre Stadion - 27. marts 2014 (pdf)

3. Fordeling af midlerne fra puljen "Elite 2650" år 2014

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-05-2014

Godkendt.

Indstilling

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

1.at godkende arbejdsgruppens indstilling til fordeling af Elite 2650 midlerne for år 2014

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsafdelingen har modtaget 9 ansøgninger til puljen Elite 2650 for 2014.

Ansøgningerne andrager et samlet beløb på 2.752.300 kr.

Elite 2650 puljen for 2014 er på i alt 1.000.900 kr. inkl. moms.

Arbejdsgruppen bestod af 2 repræsentanter fra Kultur- og Fritidsudvalget (formand og et medlem) og 2 repræsentanter fra Idrætsrådet Hvidovre (formand og et medlem).

Arbejdsgruppen har i 2014, fordelt Elite 2650 midlerne efter gældende kriterier/retningslinjer, samt taget hensyn til foreningernes placeringer i diverse forbund og sportslige resultater.

Derudover har arbejdsgruppen også bedømt foreningernes ansøgninger ud fra 4 kriterier: Det idrætslige niveau, hvilke supportmuligheder de har til rådighed, hvilke faciliteter de har til rådighed og hvordan det organisatoriske elite arbejde i foreningen ser ud.  

Arbejdsgruppen indstiller 1.021.800 kr. til fordeling.

Arbejdsgruppens indstilling til fordeling af puljen for Elite 2650 fremgår af det vedhæftede bilag.

Økonomiske konsekvenser

Elite 2650 puljen for 2014 er på i alt 1.000.900 kr. inkl. moms. Arbejdsgruppens forslag til fordeling udgør i alt 1.021.800 kr. inkl. moms.

Bilag

 1. Oversigt "Elite 2650" år 2014 (pdf)
 2. Afrapporteringsvejledning, afrapporteringsskema m.m. for Elite 2650 år 2014 (pdf)
 3. Ansøgningsskema m.m. for Elite 2650 (pdf)

4. Hvidovre Svømmeklub - ansøgning om udvidet vandtid i Avedøre Idrætscenter

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-05-2014

Ansøgningen er afvist. Det undersøges om klubben kan tildeles ydertider i stedet.

Indstilling

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at afvise Hvidovre Svømmeklubs ansøgning om udvidet vandtid i Avedøre Idrætscenters svømmehal.

Sagsfremstilling

Hvidovre Svømmeklub har i forbindelse med deres ansøgning om træningstider for sæson 2014/15 fremsendt ansøgning om at udvide deres vandtid i Avedøre Idrætscenters (AIC) svømmehal. Klubben søger om at udvide deres træningstid onsdage, så den starter kl. 16 i stedet for kl. 17.30.

Klubben begrunder deres ansøgning om udvidet vandtid med, at de har ventelister på flere af deres børnehold. Derudover har de bemærket, at der ikke er fyldt i svømmehallen på det ansøgte tidspunkt. Svømmeklubben argumenterer ligeledes med, at flere borgere vil få glæde af svømmehallen, hvis de kan oprette svømmehold i det ansøgte tidsrum.

Såfremt ansøgningen imødekommes vil det betyde en reduktion i den offentlige åbningstid.

Hvidovre Svømmeklubs ansøgning om udvidet vandtid har været til udtalelse hos halinspektøren i AIC.

Nedenfor er udtalelsen gengivet:

Vi kan ikke anbefale Hvidovre Svømmeklubs ønske om udvidet vandtid om onsdagen i Avedøre Idrætscenter.

Svømmeklubben ønsker at benytte svømmehallen i AIC om onsdagen fra kl. 16.00. Hvis dette skulle imødekommes, ville det betyde en offentlig åbningstid fra kl. 15.00 til 16.00 om onsdagen.

Eftersom der bliver kaldt op af vandet en halv time før lukketid, ville det altså betyde, at de offentlige brugere ville kunne være i vandet omkring 20 – 25 minutter. Det er ikke en holdbar løsning. En anden hindring for at imødekomme svømmeklubbens ønsker, er usikkerheden om konsekvenserne af skolereformen, som træder i kraft 1. august 2014.

Alternativet ville være at holde lukket for offentlig svømning onsdag eftermiddag. Det mener vi bestemt heller ikke er ideelt.

Opmærksomheden henledes ligeledes på, at vi i forvejen har begrænset åbningstid mandag og onsdag, hvilket kan gøre det vanskeligt for nogle børnefamilier at få det hele til at gå op i en højere enhed. Hvis vi holder lukket for offentligheden onsdag eftermiddag, vil vi yderligere forringe vilkårene for vores brugere. 

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede på deres møde den 1. februar 2011 en ansøgning fra Hvidovre Svømmeklub om udvidelse af træningstid på bekostning af den offentlige åbningstid i AIC og FIC.

Udvalget besluttede på det pågældende møde at afvise ansøgningen, da presset var for stort på idrætscentrene fra de offentlige brugere.

Bilag

 1. Ansøgning - Hvidovre Svømmeklub (pdf)

5. Ansøgning om tilskud til sommerstævne 2014 - FC Hvidovre

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-05-2014

Der bevilges 10.000 kr. Midlerne ydes fra Rådighedspuljen.

Indstilling

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at tage stilling til ansøgning fra FC Hvidovre om tilskud til sommerstævne 2014

Sagsfremstilling

FC Hvidovre afholder deres årlige sommerstævne  den 5. juli 2014.

Sommerstævnet består af et 7-mands stævne med ca. 30 hold og  knap 350 deltagere. Om aftenen afholdes et asfaltbal.

Klubben råder over 2 toiletter i forbindelse med deres klublokale. På denne baggrund ansøger klubben om tilskud til 4 toiletvogne.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om tilskud på 10.000 kr.

Der resterer følgende beløb på kultur- og fritidsudvalgets puljer.

Profileringspuljen

118.300 kr.

Rådighedspuljen

70.980 kr.

Puljen til kulturelle aktiviteter

112.860 kr.

Bilag

 1. Ansøgning om tilskud til toiletvogne (pdf)
 2. Budget Sommerstævne (pdf)

6. Ansøgning om tilskud til aeronautisk dag 2014

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-05-2014

Der bevilges 25.100 kr. Midlerne ydes fra profileringspuljen.
Punkt 2 anbefales.

Indstilling

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at tage stilling til ansøgning fra Forstadsmuseet om tilskud til Aeronautisk Dag 2014

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

 1. at tage stilling til ansøgning fra Forstadsmuseet om tilskud til Aeronautisk Dag 2014

Sagsfremstilling

Den 7. september 2014 afholdes der Aeronautisk Dag på Avedøre Flyveplads. Arrangementet afholdes hvert andet år og i 2012 var der ca. 8.000 besøgende.

Aeronautisk Dag arrangeres af foreningerne på Avedøre Flyveplads - Aeronautisk Aktivitetscenter Avedøre, Team Harvard, Flyvehistorisk Forening, Circus Balloon Club, Dragen 77 og Valhalla Paragliding.  Forstadsmuseet er sekretariat for arrangementet.

Dagens formål er dels at vække flyvepladsen til live for en dag og formidle historien om området igennem aktiviteterne. Derudover skal arrangementet vise, hvad foreningerne laver og selvfølgelig være en spændende familiedag, der kan vise en unik side ved Hvidovre både for lokale og gæster.

Der bliver også samarbejdet med en række eksterne aktører. Tidligere år har Teknisk Museum, Hjemmeværnet, Flyvevåbnet og modelflyveklubber deltaget, og der bliver arbejdet på, at få disse samarbejdspartnere med igen.

Udover at være sin egen tilbagevendende begivenhed vil dagen i år også være et fyrtårnsarrangement under Vestegnens Kulturuge. Arrangementet er således blevet rykket en uge for netop at kunne indgå i kulturugen.

Ansøgningen er delt op i to. Kultur- og Fritidsudvalget ansøges om tilskud til forskellige praktiske foranstaltninger samt underholdning på dagen.

Økonomiudvalget søges om tilskud til markedsføring af dagen.Et evt. tilskud vil således blive anvendt på avisannoncer i lokale medier såvel som regionale/nationale, på plakater, på nettet og på bannere.

Økonomiske konsekvenser

Kultur- og fritidsudvalget ansøges om tilskud på 25.100 kr.

Tilskuddet skal bruges til

Toiletter

7.600 kr.

Lydanlæg

9.000 kr.

faldskærmsudspring

7.000 kr.

rydning af affald

1.500 kr.

Der resterer følgende beløb på kultur- og fritidsudvalgets puljer.

Profileringspuljen

118.300 kr.

Rådighedspuljen

70.980 kr.

Puljen til kulturelle aktiviteter

112.860 kr.

Økonomiudvalget ansøges om tilskud på 30.000 kr. til markedsføring af dagen.

Bilag

 1. Aeronautisk Dag - ansøgning til KFU (pdf)
 2. Aeronautisk Dag - Ansøgning til profileringskontoen (pdf)

7. Økonomirapportering pr. 31.3.2014 - KFU

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-05-2014

Taget til efterretning.

Indstilling

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at tage økonomirapportering pr. 31.3.2014 på Kultur- og Fritidsudvalgets område til efterretning.

Sagsfremstilling

Den samlede forbrugsprocent på Kultur- og Fritidsudvalgets ramme udgør pr. 31.3.2014 26,68 %.
Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen vurderer på nuværende tidspunkt, at den samlede ramme på udvalgets område overholdes.

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen gør opmærksom på, at der på følgende områder senere kan opstå behov for budgetkorrektioner:

003231 – Stadion og idrætsanlæg
Hvidovre Motionscenter

Hvidovre Motionscenter er fortsat udfordret af den skærpede konkurrencesituation fra de private fitnesscentre i lokalområdet, hvilket medfører at tendensen med faldende besøgstal fortsætter i 2014. Således er besøgstallet i perioden fra 1.1. – 31.3.2014 faldet med 1.071 besøgende i forhold til samme periode i 2013. Det er især om eftermiddagen og aftenen, at der er færre besøgende. Den eneste kundegruppe hvor der er en stigning i besøgstallet er blandt pensionisterne, der grundet lavere takster ikke udgør en væsentlig indtægtskilde for Motionscenteret.

Hvidovre Motionscenter forsøger fortsat at udvikle det tværgående samarbejde, og arbejder i 2014 med genoptræning af gigt-patienter, et hold for KOL-patienter og har indgået en erhvervspartneraftale med Hvidovre Fodbold A/S, der bl.a. indebærer at spillerne fra førsteholdet træner i Motionscenteret.
Motionscenteret er ved at undersøge samarbejdsmulighederne med den kommunale genoptræning, der efter planen skal anvende Motionscenterets faciliteter i de perioder, hvor Motionscenteret ikke er så velbesøgt.
Derudover er Motionscenteret også ved at undersøge, om centeret fremover kan fungere som fælles elitetræningscenter for kommunens eliteidrætsudøvere. Dette sker med henblik på at udnytte motionscenterets kompetencer og faciliteter bedst muligt og dermed styrke Hvidovre Kommunes samlede udbud af idræts- og sundhedstilbud til borgerne.

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen vurderer, at der ved en uændret udvikling af indtægterne, kan være behov for en budgetkorrektion af Hvidovre Motionscenters indtægtsbudget på ca. 200.000 kr.

033564 – andre kulturelle opgaver  
Medborgerhuset
I forbindelse med energirenoveringen af Medborgerhuset blev der indarbejdeten besparelse på 433.000 kr. i budgettet for 2013, svarende til to tredjedele af den årlige besparelse, og for 2014 og overslagsårene 2015 - 2017 blev der indarbejdet en årlig besparelse på 649.000 kr.
De gennemførte tiltag har ikke givet den estimerede (høje) besparelse (udarbejdet af eksternt konsulentfirma), og By- og Teknikforvaltningen er derfor inddraget med henblik på at finde det reelle niveau for besparelserne, hvilket forventes klar i forbindelse med halvårsregnskabet.
På nuværende tidspunkt forventes der et væsentligt merforbrug på energiudgifterne, der formentlig vil vise, at den indberettede besparelse er ca. 250.000 kr. for høj.


8. Eventuelt

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-05-2014

Ømer Kuscu spurgte ind til opsætning af hegn ved Strandmarkens Fritidscenter.

Ømer Kuscu spurgte ind til placering af fjernbetjening til måltavlerne ved kunstgræsbanerne.

Ømer Kuscu spurgte ind til vagtforholdene ved Avedøre Stadion.


9. Møde med Teater Vestvolden

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-05-2014

Teaterchef Stephan Pollner informerede om teatrets arbejde gennem de seneste 3 år, og teatrets fremtid og kommende udfordringer blev drøftet.

Indstilling

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at drøfte Teater Vestvolden fremtid og kommende udfordringer.