Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Kultur- og Fritidsudvalget 2014-2017 den 7. marts 2017

Mødefakta

Dato: Tirsdag den 7. marts 2017
Mødetidspunkt: Kl. 16:00
Mødested: Hvidovre Bokseklub, Frydenhøjskolen, Egevolden 106

Medlemmer

 • Arne Bech (H)
 • Maria Durhuus (A)
 • Niels Ulsing (F)
 • Ømer Kuscu (A)

Fraværende med afbud

 • Charlotte H. Larsen (O)

Bemærkninger

Ivan Fogtmann deltog som suppleant for Charlotte H. Larsen. Maria Durhuus deltog ikke i behandlingen af pkt. 5 .

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-03-2017

Godkendt.


2. Meddelelser

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at tage meddelelser til efterretning

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-03-2017

Ingen meddelelser.


3. Mulig deltagelse i KL's Kultur- og Fritidskonference 2017

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til deltagelse i KLs Kultur- og Fritidskonference 9. – 10. maj 2017 i Aarhus samt evt. omlægning af planlagt udvalgsmøde d. 9 maj 2017. 

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at tage stilling til deltagelse i KL’s Kultur- og Fritidskonference 9. – 10. maj 2017 i Aarhus
 2. at – såfremt udvalget ønsker at deltage i konferencen – drøfte omlægning af planlagt udvalgsmøde d. 9. maj 2017

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-03-2017

 1. Udvalget ønsker ikke at deltage
 2. Udvalgsmødet den 9. maj 2017 fastholdes.

Sagsfremstilling

KL afholder Kultur- og Fritidskonference tirsdag 9. maj – onsdag 10. maj 2017 i Aarhus. Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til deltagelse i konferencen.

Konferencen ”EFFEKTER OG VÆRDIER I EN NY KOMMUNAL VIRKELIGHED” vil bl.a. undersøge, hvordan kultur- og fritidsområdet kan bidrage til løsningen af relevante samfundsudfordringer. Foreløbigt program findes som bilag.

Aarhus, der danner ramme for årets Kultur- og Fritidskonference, er desuden Europæisk Kulturhovedstad 2017.

Konferencen afholdes fra d. 9. maj kl. 9.00 til d. 10. maj kl. 12.30. Der er skemalagt Kultur- og Fritidsudvalgsmøde d. 9 maj kl. 16.00. Såfremt udvalget ønsker at deltage på konferencen, skal udvalget drøfte omlægning af det berørte udvalgsmøde.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Deltagelse i konferencen koster 3.750 kr. pr. person.

I forbindelse med konferencen tilbydes overnatninger til særlig konferencepris:

Cabinn Aarhus - 611 kr. pr. person pr. nat (inkl. morgenmad)

Ritz Aarhus - 1.099 kr. pr. person pr. nat (inkl. morgenmad)

Tilmeldingsfrist er 7. april 2017

Bilag

 1. Konferenceprogram (pdf)

4. Ny driftsmodel for den foreningsdrevne del af Hvidovre Motionscenter

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til den fremtidige driftsmodel for den foreningsdrevne del af Hvidovre Motionscenter; herunder udvælgelse af en driftsansvarlig forening samt stillingtagen til lånebevilling til samme forening ifm. opstartsomkostninger.   

Hvidovre Atletik og Motion har afgivet interessetilkendegivelse ift. varetagelse af den foreningsdrevne del af centeret og har udarbejdet et oplæg til en fremtidig driftsmodel.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at udpege Hvidovre Atletik & Motion som driftsansvarlig forening for den foreningsdrevne del af Hvidovre Motionscenter

Såfremt Hvidovre Atletik og Motion udpeges som driftsansvarlig forening indstilles det desuden til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende udkast til brugsretsaftale
 2. at tage stilling til bevilling af rentefrit lån på op til 400.000 kr. til Hvidovre Atletik og Motion til muliggørelse af opstart af den foreningsdrevne del af centeret 1. juni 2017

Eller

 1. at tage stilling til bevilling af rentefrit lån på op til 100.000 kr. til Hvidovre Atletik og Motion til muliggørelse af opstart af den foreningsdrevne del af centeret 1. oktober 2017

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-03-2017

Ad 1.

For: Gruppe A, O, C, Annette Møller Sjøbeck (UP) og Karl Erik Høholt Jensen (UP)

Imod: Gruppe F, Ø, Liste H, Bo Christof (UP) og Kashif Ahmad (UP)

Liste H, Gruppe F, Ø, Bo Christof (UP) og Kashif Ahmad (UP) stemmer imod, da beslutningsgrundlaget hidtil har været utilstrækkeligt og ikke retvisende samt præget af et forvirret forløb vedrørende emner som reelle besparelser, konkurrenceforvridning, ansættelsesforhold, forandringer for brugerne, reelle sikringer og nødvendige afklaringer.

Kommunalbestyrelsen udpegede Hvidovre Atletik & Motion som driftsansvarlig forening for den foreningsdrevne del af Hvidovre Motionscenter.

Ad 2.

For: Gruppe A, O, C, Annette Møller Sjøbeck (UP) og Karl Erik Høholt Jensen (UP)

Imod: Liste H, Gruppe F, Ø, Kashif Ahmad (UP) og Bo Christof (UP)

Liste H, Gruppe F, Ø, Bo Christof (UP) og Kashif Ahmad (UP) stemmer imod, da beslutningsgrundlaget hidtil har været utilstrækkeligt og ikke retvisende samt præget af et forvirret forløb vedrørende emner som reelle besparelser, konkurrenceforvridning, ansættelsesforhold, forandringer for brugerne, reelle sikringer og nødvendige afklaringer.

Kommunalbestyrelsen godkendte udkast til brugsretsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Atletik & Motion.

Ad 3.

Imod: Alle

Liste H, Gruppe F, Ø, Bo Christof (UP) og Kashif Ahmad (UP) stemmer imod, da beslutningsgrundlaget hidtil har været utilstrækkeligt og ikke retvisende samt præget af et forvirret forløb vedrørende emner som reelle besparelser, konkurrenceforvridning, ansættelsesforhold, forandringer for brugerne, reelle sikringer og nødvendige afklaringer

Ikke godkendt.

Ad 4.

For: Gruppe A, O, C, Karl Erik Høholt Jensen (UP) og Annette Møller Sjøbeck (UP)

Imod: Liste H, Gruppe F, Ø, Bo Christof (UP) og Kashif Ahmad (UP)

Liste H, Gruppe F, Ø, Bo Christof (UP) og Kashif Ahmad (UP) stemmer imod, da beslutningsgrundlaget hidtil har været utilstrækkeligt og ikke retvisende samt præget af et forvirret forløb vedrørende emner som reelle besparelser, konkurrenceforvridning, ansættelsesforhold, forandringer for brugerne, reelle sikringer og nødvendige afklaringer.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at bevillige et rentefrit lån på op til 100.000 kr. til Hvidovre Atletik & Motion til muliggørelse af opstart - på betingelse af Hvidovre Atletik & Motion indvilger i det - af den foreningsdrevne del af centeret 1. oktober 2017.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-03-2017

Ad 1.

For: Gruppe A, O, C og Karl Erik Høholt Jensen (UP)

Imod: Gruppe F og Ø

Gruppe F og Ø stemmer imod, da beslutningsgrundlaget hidtil har været utilstrækkeligt og ikke retvisende samt præget af et forvirret forløb vedrørende emner som reelle besparelser, konkurrenceforvridning, ansættelsesforhold, forandringer for brugerne, reelle sikringer og nødvendige afklaringer

Kultur og fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 2.

For: Gruppe A, O, C og Karl Erik Høholt Jensen (UP)

Imod: Gruppe F og Ø

Gruppe F og Ø stemmer imod, da beslutningsgrundlaget hidtil har været utilstrækkeligt og ikke retvisende samt præget af et forvirret forløb vedrørende emner som reelle besparelser, konkurrenceforvridning, ansættelsesforhold, forandringer for brugerne, reelle sikringer og nødvendige afklaringer

Kultur og fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 3. og 4.

Imod: Gruppe F og Ø

Gruppe F og Ø stemmer imod, da beslutningsgrundlaget hidtil har været utilstrækkeligt og ikke retvisende samt præget af et forvirret forløb vedrørende emner som reelle besparelser, konkurrenceforvridning, ansættelsesforhold, forandringer for brugerne, reelle sikringer og nødvendige afklaringer

Gruppe A, O, C og Karl Erik Høholt Jensen (UP) afventer Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-03-2017

1.For gruppe A og O. Liste H og Gruppe F stemmer imod, da beslutningsgrundlaget hidtil har været utilstrækkeligt og ikke retvisende samt præget af et forvirret forløb vedrørende emner som reelle besparelser, konkurrenceforvridning, ansættelsesforhold, forandringer for brugerne, reelle sikringer og nødvendige afklaringer.

2.For gruppe A og O. Liste H og Gruppe F stemmer imod, da beslutningsgrundlaget hidtil har været utilstrækkeligt og ikke retvisende samt præget af et forvirret forløb vedrørende emner som reelle besparelser, konkurrenceforvridning, ansættelsesforhold, forandringer for brugerne, reelle sikringer og nødvendige afklaringer.

3.Gruppe A afventer KB, Gruppe O stemmer imod. Liste H og Gruppe F stemmer imod, da beslutningsgrundlaget hidtil har været utilstrækkeligt og ikke retvisende samt præget af et forvirret forløb vedrørende emner som reelle besparelser, konkurrenceforvridning, ansættelsesforhold, forandringer for brugerne, reelle sikringer og nødvendige afklaringer. Forslaget faldet.

4.Gruppe A afventer KB, Gruppe O stemmer imod. Liste H og Gruppe F stemmer imod, da beslutningsgrundlaget hidtil har været utilstrækkeligt og ikke retvisende samt præget af et forvirret forløb vedrørende emner som reelle besparelser, konkurrenceforvridning, ansættelsesforhold, forandringer for brugerne, reelle sikringer og nødvendige afklaringer. Forslaget faldet.

Sagsfremstilling

Som en del af budgetaftalen mellem Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Konservative og Venstre vedrørende budget 2017 skal en del af Hvidovre Motionscenter fremover drives af frivillige og foreninger.

Organisatorisk placeres det nuværende Hvidovre Motionscenter under Sundhedscenteret, således at den kommunale del varetager træning for pensionister og efterlønsmodtagere mellem kl. 7-14. Den foreningsdrevne del af centeret overtager efter kl. 14 og vil varetage træningen for foreningens medlemmer samt træningen for eliteidrætsudøvere.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede 7. december 2016 at lade forvaltningen indgå i dialog med interesserede foreninger med henblik på at finde frem til en mulig driftsansvarlig forening samt en model for videreførelsen af den foreningsdrevne del af motionscentret.

Forvaltningen har på denne baggrund afholdt en række dialogmøder med interesserede foreninger og har efterfølgende modtaget oplæg til løsningsforslag af Hvidovre Atletik og Motion.

Oplæg fra Hvidovre Atletik og Motion

Hvidovre Atletik og Motion ønsker i deres oplæg at etablere et foreningsdrevet center båret af traditionelle foreningsværdier som medindflydelse, forpligtende fællesskaber, sociale aktiviteter, etablering af brugerråd o.l.

Foreningens oplæg bygger i høj grad videre på de eksisterende rammer for Hvidovre Motionscenter, således at eksisterende holdtyper der udbydes efter kl. 14 (eksempelvis pilates, gymnastik og yoga) fortsat udbydes fremover. Derudover ønsker foreningen at udvide med yderligere hold for både unge og ældre; herunder motionsformer, der allerede trænes i atletikklubben såsom løb og crossfit.

Hvidovre Atletik og Motion lægger i oplægget desuden op til forskellige fremtidige foreningssamarbejder, i og med at foreninger fra andre idrætsgrene potentielt vil kunne etablere hold med egne instruktører i centeret. 

Som væsentlig ændring ønskes der etableret døgnåben adgang til Motionscenteret, der som udgangspunkt skal være ubemandet, men med mulighed for hjælp og assistance fra holdinstruktører såvel som elektronisk hjælp via bookingsystemet.

Økonomi og eventuelle opstartsudgifter

Hvidovre Atletik og Motion opstiller i deres oplæg en række udgifter, der vil være påkrævede for succesfuldt at implementere den foreningsdrevne del af Motionscenteret:

Sponsoreret opstartsforløb

100.000 kr.

Indkøb af nyt adgangssystem; nye IT-løsninger; ansættelse af deltidsansat administrator

225.000 kr.

Opsætning af sikkerheds- og overvågningsløsninger

75.000 kr.

For indledningsvist at skabe så stor tilfredshed som muligt blandt brugerne - og for at undgå negativ omtale i medierne – ønsker Hvidovre Atletik og Motion, at de forskellige hold- og instruktionstilbud, som udbydes i centeret, skal være fuldt på højde eller endnu bedre end tidligere.  For at sikre det rette høje niveau vurderer foreningen, at det vil kræve 100.000 kr. at initiere et sponsoreret opstartsforløb, der sikrer rette instruktører, udstyr mm.  

Indkøb af nyt adgangssystem til brug for døgnåben adgang; nye IT-løsninger; ansættelse af deltidsansat administrator samt opsætning af sikkerheds- og overvågningsløsninger vurderes at koste 300.000 kr.

Behov for bevilling af rentefrit lån

Hvidovre Atletik og Motion vurderer et behov for at få bevilget et rentefrit lån til brug for ovenstående opstartsudgifter. Størrelsen på det nødvendige lån varierer dog alt efter hvornår den foreningsdrevne del af motionscentret skal starte op. Som udgangspunkt har forvaltningen været i dialog med foreningen om mulig opstart 1. juni 2017.   

Foreningen opstiller dog i oplægget et likviditetsproblem ved opstart 1. juni 2017 qua manglende tid til reklame og markedsføring af det fremtidige center foruden en uvished ang. antallet af potentielle kunder. Ved opstart 1. juni vurderer foreningen derfor at have behov for et rentefrit lån på op til 400.000 kr. som sikkerhed og underskudsdækning i fald centret ikke tiltrækker det forventede antal borgere og dermed ikke genererer de forventede indtægter.

Ved en senere opstart 1. oktober 2017 forventer foreningen til den tid selv at have oparbejdet en større likviditet og vil i så fald have behov for et mindre lån på op til 100.000 kr.

Såfremt der bevilges et rentefrit lån til foreningen, foreslår forvaltningen en årlig afbetalingsmodel, hvor foreningens årligt definerede overskud bestemmer størrelsen på den årlige afbetaling. Præcise lånevilkår aftales nærmere.

Folkeoplysningsgodkendelse og brugsretsaftale

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede 7. december 2016, at endelig brugsretsaftale forelægges, når den valgte forening eller foreningsfællesskab er godkendt som folkeoplysende forening.

Hvidovre Atletik og Motion er allerede godkendt som forening ifølge folkeoplysningsloven med ret til at dyrke motionsrelaterede aktiviteter, og en godkendelse er i denne sammenhæng derfor ikke nødvendig.

Foreningens formål er ifølge vedtægterne at ”dyrke og udbedre kendskab til atletik og motion på både elite- og breddeplan”.

Udkast til brugsretsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Atletik og Motion er vedhæftet som bilag.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Som en del af budgetaftalen mellem Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Konservative og Venstre vedrørende budget 2017 skal en del af Hvidovre Motionscenter fremover drives af frivillige og foreninger.

Social- og Sundhedsudvalget godkendte 6. december 2016 (pkt. 3) rammerne for driften af den kommunale del i motionscenteret

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede 7. december 2016 (pkt. 3) at lade forvaltningen indgå i dialog med interesserede foreninger med henblik på at finde frem til en mulig driftsansvarlig forening samt en model for videreførelsen af den foreningsdrevne del af motionscentret.

Økonomiske konsekvenser

Hvidovre Atletik og Motion ansøger Hvidovre Kommune om et rentefrit lån på op til enten 400.000 kr. eller 100.000 kr. alt afhængig af ønsket opstartstidspunkt. Lånet kassefinansieres.

Hvis de samlede udgifter viser sig at blive mindre end oprindeligt budgetteret, effektueres kun en mindre del af det samlede, ansøgte beløb.

Kultur, Miljø & Vækst foreslår en årlig afbetalingsmodel, hvor foreningens årligt definerede overskud bestemmer størrelsen på den årlige afbetaling. Præcise vilkår – herunder evt. antal og størrelse af årlige rater – aftales nærmere.

Hvidovre Kommune stiller træningslokaler inklusive maskiner og udstyr i Hvidovre Motionscenter vederlagsfrit til rådighed til Hvidovre Atletik og Motion. Daglig vedligeholdelse af træningsmaskiner, møbler og øvrigt inventar varetages af Hvidovre Stadion. Hvidovre Kommune betaler skatter, afgifter og forbrug af vand, varme og elektricitet.

Bilag

 1. Udkast til brugsrets- og Samarbejdsaftale (pdf)
 2. Hvidovre Atletik & Motion - Oplæg (pdf)

5. 0158 - Avedøre Stadion - nye omklædningsfaciliteter

Beslutningstema

Godkendelse af projekt 0158 Avedøre Stadion – nye omklædningsfaciliteter samt finansiering af projektet.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende projekt 0158 Avedøre Stadion – nye omklædningsfaciliteter, en tilbygning til hovedomklædning ved Avedøre Stadion, Byvej 72 med 6 nye omklædningsrum. Den samlede økonomiske ramme udgør 10,9 mio. kr., finansieret af helhedspuljen for idrætsområdet i år 2017 og 2018
 2. at godkende omplacering af rådighedsbeløb på 7 mio. kr. i 2017 og 3,9 mio. kr. i 2018, i alt 10,9 mio. kr., fra projekt 0241 Helhedsplan for idrætsområdet til projekt 0158 Avedøre Stadion - nye omklædningsfaciliteter

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-03-2017

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte Projekt 0158 Avedøre Stadion – nye omklædningsfaciliteter, en tilbygning til hovedomklædning ved Avedøre Stadion, Byvej 72 med 6 nye omklædningsrum. Den samlede økonomiske ramme udgør 10,9 mio. kr., finansieret af helhedspuljen for idrætsområdet i år 2017 og 2018.

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte omplacering af rådighedsbeløb på 7 mio. kr. i 2017 og 3,9 mio. kr. i 2018, i alt 10,9 mio. kr., fra Projekt 0241 Helhedsplan for idrætsområdet til Projekt 0158 Avedøre Stadion - nye omklædningsfaciliteter.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-03-2017

Ad 1.

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 2.

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-03-2017

 1. Gruppe F stiller forslag om, at projektet ikke finansieres af helhedspuljen for idrætsområdet, idet der er tale om en almindelig anlægsopgave. For stemmer Gruppe F og Liste H. Imod stemmer Gruppe A og O. Forslaget faldet. For det oprindelige forslag stemmer alle.
 2. Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Gennem en længere årrække har der været et stort pres på omklædningsfaciliteterne ved Avedøre Stadion, Byvej 72, grundet mange brugere. Flere af de hold, der benytter banerne, har ikke mulighed for omklædning på grund af manglende kapacitet. For nuværende findes en hovedomklædningsbygning på Byvej 72 med 10 omklædningsrum. Hertil kommer en mindre omklædningsbygning ved Storegade 20A med et enkelt omklædningsrum, hvor FC Hvidovre har deres klubhus beliggende lige ved opvisningsbanen på stadion.

cenarie 2 har følgende økonomiske ramme tilknyttet.Yvej ingsrum samt et mindre dommeromklædning.drivning af eksisterende omklæDer har i 2016 været afsat 1,0 mio. kr. til for-projektering af omklædningsrummene.

Ejendomsafdelingen har afholdt et totalrådgiverudbud, hvor Mangor & Nagel vandt opgaven med at projektere et dispositionsforslag for projektet.


Løsningsforslaget indeholder etablering af 6 nye omklædningsrum, som en tilbygning på hovedomklædningsbygningen på Byvej 72. Tilbygningen indeholder taktiklokale samt uopvarmet foyer, hvor brugerne har mulighed for at opholde sig indendørs. Foyeren bliver udført med isolering mod terræn, facader og tag, så der opnås et rimeligt indeklima. Følgende arealer vil blive etableret:

Funktion

Indhold

Antal m2

6 omklædningssektioner
af 52 m2

Hver omklædningssektion indeholder: 35 m2 omklædning, ca. 13 m2 baderum samt 1 toilet på ca. 3 m2.

288

Et taktiklokale

31

Et teknikrum

med naturgasopvarmning og ventilation

38

En foyer/et flugtvejsområde

Til indendørs ophold og afholdelse af diverse mindre arrangementer

165

Et bolddepot

Bolde skal opbevares fugtsikret

20

En forbindelsesgang

til eksisterende hovedomklædningsbygning

31

I alt m2

573

Kvadratmetrene kan afvige marginalt, når det endelige projekt foreligger.

Projektet har følgende økonomiske ramme tilknyttet:

Overslagspriser, dispositionsforslag, i alt 573 m2

Kr.

Ny tilbygning med 6 nye omklædningsrum

8.850.000

Byggeplads og vinterforanstaltninger

707.462

Uforudsete udgifter 10 % (nybyg)

884.328

Rådgivning (projektering og tilsyn)

1.372.000

Omkostninger*

100.000

Samlet pris**

11.913.790

For-projektering og forundersøgelser udført i 2016

-1.000.000

Samlet fra helhedspulje

10.913.790

*udgifter under ”Omkostninger” omfatter totalrådgivningshonorar, 1 års gennemgang, geotekniske undersøgelser, rejsegilde/indvielse, rengøring, skiltning, it/tele, AIA alarm

**Prisoverslaget er udført delvist på erfaringstal, delvis fra enhedstal fra V&S prisdata 2016, og delvis baseret på bygningsdele.

Planforhold

Hovedomklædningsbygning, Byvej 72

Lokalplanen 403-1 fra 1979 er gældende for området. I lokalplanen er der lagt op til opførslen af en H-formet bygning, hvoraf kun den ene fløj blev endeligt opført i 1980.

Lokalplanen rummer altså mulighed for denne tilføjelse.

Ifølge lokalplanens §6.3 må bygningen kun opføres med en udformning, som er i overensstemmelse med den på kortbilag nr. 3-4 viste retningsgivende udformning (udformning som eksisterende bygning). Dette krav ønskes det at søge dispensation for, da eksisterende bygning fremstår arkitektonisk mangelfuld, og en ny tilbygning med samme udseende er derfor ikke ønskværdig.

Opvarmning

Området er for nuværende udlagt med naturgas. Ifølge udbygningsplanen for fjernvarme, var det planen at der skulle komme fjernvarme i området i 2018/2019. Udbygningen er dog midlertidigt sat i bero på ubestemt tid, så begge bygninger opføres med naturgasopvarmning. Ejendomsafdelingen har overvejet en mere energibesparende energiforsyning, men da omklædningsrummene har et stort vandforbrug indenfor et meget afgrænset tidsrum, vil det blive uforholdsmæssigt omkostningstungt, hvis opvarmning skulle ske med varmepumper og/eller jordvarme.

I videst muligt omfang forberedes de tekniske installationer i byggeriet til senere opkobling på fjernvarme.

Tidsplan

Såfremt projektet godkendes ultimo marts, ser den forventede overordnede tidsplan således ud:

Godkendelse myndighedsprojekt

April 2017

Projektering af hovedprojekt

April-juni 2017

Udbud

Juli-august 2017

Kontrahering

Ultimo august

Udførsel.

Oktober 2017-juni 2018

Aflevering

Juni 2018

1-års gennemgang

Juni 2019

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte 24. november 2015, punkt 19, anlægsbevilling på 1 mio. kr. til projektering af projekt 0158 Avedøre Stadion, omklædningsrum.

Kommunalbestyrelsen godkendte 29. marts 2016 Helhedsplan på idrætsområdet, hvori opførsel af nye omklædningsfaciliteter på Avedøre Stadion fremgår af prioriteringskataloget.

Økonomiske konsekvenser

Der er i investeringsoversigt afsat 7,0 mio. kr. årligt i årene 2017-2019 til projekt 0241 Helhedsplan for idrætsområdet.

Der er i investeringsoversigt 2016 afsat 1 mio. kr. til projekt 0158 Avedøre Stadion, omklædningsrum, projektering.

Ny omklædningsfaciliteter på Avedøre Stadion er estimeret til 11,9 mio. kr. inkl. afholdte udgifter til forprojektering.
Kultur, Miljø og Vækst foreslår følgende foreløbige periodisering og finansiering af projektet i mio. kr.:

2016

2017

2018

I alt

Periodisering:

Projekt 0158

1,0

7,0

3,9

11,9

Finansiering:

Projekt 0158

1,0

1,0

Projekt 0241

7,0

3,9

10,9

I alt

1,0

7,5

3,9

11,9

Ved godkendelse af projekt 0158 disponeres lidt over 1/2 af de afsatte 21 mio. kr. til projekt 0241 Helhedsplan for idrætsområdet.

Opførsel af de nye omklædningsfaciliteter vil øge udgiften til både drift og forbrug. Udgift til drift og vedligehold estimeres til ca. 500 kr. x 573 m2 = ca. 286.500 kr. per år. Projektet vil resultere i en forventet merudgift til energi og vand på = ca. 35.000 kr. per år. Kultur, Miljø og Vækst foreslår at drifts- og energibudgetter for 321.500 kr. indarbejdes fra medio 2018 i forbindelse med budgetbehandlingen 2018-2021.

Når der er udlagt fjernvarme i området, vil det af driftsmæssige årsager være mest hensigtsmæssigt at koble omklædningsfaciliteterne på fjernvarme. Tilkobling til fjernvarme vil beløbe sig til ca. 100.000-200.000 cenarie 2 har følgende økonomiske ramme tilknyttet.Yvej ingsrum samt et mindre dommeromklædning.drivning af eksisterende omklækr. Denne tilkobling kan dog vente til naturgasfyret alligevel står til udskiftning, da kommunen ikke er forpligtiget fra fjernvarmeselskabet til at koble sig på.

Miljømæssige konsekvenser

Etablering af nye omklædningsfaciliteter som nybyg vil øge Hvidovre Kommunes energiforbrug og CO2 udledning.

Projektet forventes at øge CO2-udslippet fra Hvidovre Kommunes bygningsmasse på ca. 12 ton/år.

Hvis bygningerne kobles på fjernvarme, når denne er etableret i området, vil den årlige stigning i CO2–udslippet begrænse sig til halvdelen, dvs. ca. 6 ton/år.

Bilag

 1. Dispositionsforslag_Avedøre Stadion omklædning (pdf)

6. Engangspuljen 2017

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til fordelingen af Engangspuljen 2017.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at godkende forslag til fordeling af Engangspuljen 2017

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-03-2017

Godkendt. Gruppe O stemmer imod Foreningen Dialogs tilskud på 2.000 kr.

Sagsfremstilling

Foreninger, der er godkendt i henhold til Folkeoplysningsloven, kan søge om tilskud fra Engangspuljen. Puljen dækker tilskud til aktivitetsudstyr eller materialer til opbevaring af samme. Aktivitetsudstyret skal have relation til foreningens formålsparagraf.

Hvidovre Kommune yder tilskud med maks. 2/3 af det ansøgte beløb, og foreningen skal som minimum selv finansiere den sidste 1/3.

Arbejdsgruppen bag fordelingen af Engangspuljen 2017 består af:

-Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget

-Formanden for Idrætsrådet

-Formanden for Samrådet

Den 1. februar 2017 blev samtlige 23 ansøgninger behandlet af arbejdsgruppen. Pga. det høje antal ansøgninger har arbejdsgruppen måtte prioritere sine indstillinger, og enkelte ansøgninger er derfor indstillet til afslag – bl.a. grundet de ansøgte beløbs størrelse. Andre ansøgninger er indstillet til hel eller delvis bevilling af de ansøgte beløb.

Udover puljens formelle kriterier har Arbejdsgruppen under behandlingen af ansøgningerne taget højde for foreningernes medlemstal under og over 25 år. 

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 71.251 kr. til Engangspuljen i 2017. Der er indkommet ansøgninger for i alt 558.361 kr. Arbejdsgruppen foreslår 112.186 kr. fordelt, hvilket resulterer i en manko på 40.935 kr.


I forbindelse med overførselsopgørelsen vedrørende 2016, der behandles i Kommunalbestyrelsen den 25. april 2017, foreslås det, at restbeløb stammende fra mindreforbrug vedr. Engangspuljen og Aeronautisk Dag overføres til Engangspuljen.


Bilag

 1. Oversigt vedr. Engangspuljen 2017. (pdf)

7. Ansøgning om støtte til Golden Jubilee Friendly Volleyball Tournament - HVK

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Hvidovre Volleyball Klub om støtte til projektet ”Golden Jubilee Friendly Volleyball Tournament Between Nepal and Denmark”.

Projektet markerer 50-års jubilæet for relationen mellem Nepal og Danmark og involverer venskabskamp(e) mellem Nepals A-landshold og Hvidovres ligahold i både Danmark og Nepal.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at tage stilling til ansøgning fra Hvidovre Volleyballklub om 125.000 kr. til brug for arrangementet ”Golden Jubilee Friendly Volleyball Tournament Between Nepal and Denmark”

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-03-2017

Der gives afslag med den begrundelse, at venskabsarrangementer ikke dækkes af Kultur- og Fritidsudvalgets puljer og på grund af beløbets størrelse.

Sagsfremstilling

Hvidovre Volleyball Klub søger støtte til projektet ”Golden Jubilee Friendly Volleyball Tournament Between Nepal and Denmark”, der markerer 50-års jubilæet for relationen mellem Nepal og Danmark.

Hvidovre Volleyball Klub har modtaget henvendelse fra den nepalesiske turistråd omkring et muligt samarbejde, der involverer venskabskampe mellem Nepals A-landshold og Hvidovres ligahold under et større event søndag d. 21. maj i Frihedens Idrætscenter samt i Kathmandu i løbet af juni-september. Hvidovre Volleyball Klub har tidligere samarbejdet med det nepalesiske turistråd om volleyball- og velgørenhedsarrangementer, og den nepalesiske ambassade bakker desuden op om arrangementet.

Til hjemmekampen i Frihedens Idrætscenter vil der være deltagelse af diplomater og officielle gæster fra Nepal, og klubben vurderer, at begivenheden potentielt vil kunne give Hvidovre Kommune både positiv PR, gode erhvervsmuligheder og internationale relationer.

Da volleyball er en af verdens største idrætsgrene, vurderer klubben desuden, at der er gode muligheder for international eksponering af arrangementet og samarbejdet, og klubben har derfor sikret sig live-streaming af venskabskampen i Frihedens Idrætscenter via VolleyTV.

Ud over afviklingen af venskabskampene lægger projektet op til et langsigtet samarbejde. Nepaleserne ønsker bl.a. vidensdeling inden for sports management, team building, strategi samt en generel opdatering på volleyballområdet. Hvidovre Volleyball Klub ønsker i den forbindelse at bidrage med et foredrag med klubbens landstræner såvel som afholdelsen af et kids-volleykursus for lokale trænere i Kathmandu.

Foruden den økonomiske støtte håber foreningen på en politisk prioriteret deltagelse til arrangementet i Frihedens Idrætscenter, da dette vil medvirke til at løfte arrangementet på officielt niveau.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Hvidovre Volleyball Klub ansøger Hvidovre Kommune om 125.000 kr.

Det samlede budget for projektet er på kr. 190.000 kr. Hvidovre Volleyball Klub bidrager selv med 65.000 kr., og planlægger at søge potentielle sponsorer og samarbejdspartnere om støtte, så arrangementet ikke belaster klubbens økonomi uhensigtsmæssigt.

Budgettet baserer sig udelukkende på Hvidovre Volleyball Klubs potentielle udgifter og medregner således ikke udgifter for den nepalesiske samarbejdspartner.

En uddybet beskrivelse af budgetposterne findes i vedhæftede bilag.

Det udarbejdede budget er inddelt i to perioder:

 • Januar – maj 2017: første del arrangementet (i Hvidovre)
 • Juni - September 2017: anden del af arrangementet (i Nepal)

Jan-Maj 2017

Jun-Sep 2017

I alt

Projektledelse

25.600 kr. (128 timer)

8.000 kr. (40 timer)

33.600 kr.

Sportslig ledelse

8.000 kr. (40 timer)

8.000 kr. (40 timer)

16.000 kr.

Eventkoordintator

12.800 kr. (64 timer)

8.000 kr. (40 timer

20.800 kr.

Feriepenge, 12,5%

5.800 kr.

3.000 kr.

8.800 kr.

Redskaber, udstyr

5.000 kr.

5.000 kr.

10.000 kr.

Merchandise, præmier

5.000 kr.

0 kr.

5.000 kr.

Trænerudstyr, tøj, tryk

20.000 kr.

10.000 kr.

30.000 kr.

Specialudstyr + underholdning

12.000 kr.

5.000 kr.

17.000 kr.

Udsmykning

6.000 kr.

0 kr.

6.000 kr.

Hotel

26.000 kr.

0 kr.

26.000 kr.

Transport

4.500 kr.

0 kr.

4.500 kr.

Forplejning

7.000 kr.

3.000 kr.

10.000 kr.

Dommere, officials

2.300 kr.

0 kr.

2.300 kr.

I alt

140.000 kr.

50.000 kr.

190.000 kr.

Der resterer følgende beløb på Kultur- og Fritidsudvalgets puljer:

Puljen til Kulturelle Aktiviteter

137.442 kr.

Profileringspuljen

116.595 kr.

Rådighedspuljen

99.231 kr.

Bilag

 1. Budget og finansieringsplan (pdf)
 2. Ansøgning til Golden Jubilee Friendly Volleyball Tournament (pdf)
 3. Projektbeskrivelse (engelsk) (pdf)

8. Ansøgning om tilskud til afholdelse af sommerlejr - Shinson Hapkido

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Shinson Hapkido om støtte til afholdelse af foreningens internationale sommerlejr, der afholdes i og omkring området på Hvidovre Stadion og Dansborgskolen i perioden 21. juli til 28. juli 2017.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at tage stilling til ansøgning fra Shinson Hapkido Hvidovre om støtte til afholdelse af international sommerlejr i perioden 21. juli til 28. juli 2017

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-03-2017

Der bevilges 25.000 kr. til arrangementet, hvoraf 7.000 kr. skal anvendes til indkøb af T-shirts med Hvidovre Kommunens logo. Midlerne tages fra profileringspuljen.

Sagsfremstilling

Det internationale Shinson Hapkido forbund (ISHA) afholder hvert år en international sommerlejr af en uges varighed. Lejren afholdes skiftevis i Tyskland, Schweiz, Belgien og Danmark. 

I perioden 21. juli til 28. juli 2017 afholder Shinson Hapkido Hvidovre arrangementet på området i og omkring Hvidovre stadion og Dansborgskolen (præcise placeringer kan ses på vedlagte bilag). Arrangementet forventes at tiltrække ca. 1000 deltagere.

Shinson Hapkido Hvidovre søger om støtte til diverse udgifter forbundet med arrangementet.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på mødet d. 2. juni 2015 (pkt. 11) Shinson Hapkido Hvidovres ansøgning om at afholde sommerlejr i området omkring Hvidovre Stadion og Dansborgskolen i 2017.

Økonomiske konsekvenser

Shinson Hapkido Hvidovre ansøger Kultur- og Fritidsudvalget om 69.500 kr.

5 x 5 m telt med bund

5.000 kr.

AV-udstyr til brug i fællestelt i Dansborghallen

8.000 kr.

AV-udstyr til brug i opvisningshal

10.000 kr.

Diverse mobilt køkkenudstyr (f.eks. køleskabe, kaffebrygger, ovne mv.)

30.000 kr.

Køletrailer

3.500 kr.

T-shirts til frivillige

7.000 kr.

Diverse pynt til fællestelt og lejrområde

6.000 kr.

I alt

69.500 kr.

Der resterer følgende beløb på Kultur- og Fritidsudvalgets puljer:

Puljen til Kulturelle Aktiviteter

137.442 kr.

Profileringspuljen

116.595 kr.

Rådighedspuljen

99.231 kr.

Bilag

 1. Ansøgning om tilskud til SOLA 2017 (pdf)
 2. Oversigt over placering af lejr (pdf)

9. Ansøgning om støtte til DM i tremandsfloorball - Hvidovre Attack Floorball

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Hvidovre Attack Floorball om støtte til DM i tremandsfloorball 27. maj 2017.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at tages stilling til ansøgning fra Hvidovre Attack Floorball om 8.500 kr. i støtte til afvikling af DM i tremandsfloorball

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-03-2017

Der bevilges 8.500 kr. idet udvalget gerne ser Hvidovre Kommunes logo trykt på T-shirts til brug for arrangementet. Midlerne tages fra profileringspuljen.

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsafdelingen har modtaget en ansøgning fra Hvidovre Attack Floorball, som søger tilskud til at afvikle DM i tremands floorball. Der spilles i alt i 10 rækker, og der forventes at deltage mellem 200-250 spillere fra hele landet.

Foreningen søger om støtte til honorering af dommere, indkøb af t-shirts, trykning af stævneprogrammer samt forplejning af frivillige.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Hvidovre Attack Floorball ansøger Kultur- og Fritidsudvalget om 8.500 kr.

Foreningens budget

Honorarer til frivillige dommere

4.000 kr.

T-shirts til frivillige hjælpere

2.000 kr.

Forplejning til frivillige hjælpere/ dommere

1.500 kr.

Trykke stævneprogrammer

1.000 kr.

I alt

8.500 kr.

Der resterer følgende beløb på Kultur- og Fritidsudvalgets puljer:

Puljen til Kulturelle Aktiviteter

137.442 kr.

Profileringspuljen

116.595 kr.

Rådighedspuljen

99.231 kr.

Bilag

 1. Ansøgning til Hvidovre Kommue. 3-mands DM 2017 (pdf)

10. Ansøgning til indkøb af optimistjoller - Hvidovre sejlklub/Suset

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Hvidovre Sejlklub Suset om støtte til optimistjoller.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at tage stilling til ansøgning fra Hvidovre Sejlklub Suset på 50.000 kr. til indkøb af to optimistjoller

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-03-2017

Der bevilges 25.000 kr. Midlerne tages fra rådighedspuljen.

Sagsfremstilling

Hvidovre Sejlklub Suset har ansøgt Kultur- og Fritidsudvalget om økonomisk støtte til indkøb af to optimistjoller til foreningens satsning i forhold til genopbygning af ungdomsafdelingen.

I starten af året ansatte klubben 2 lønnede ungdomstrænere til at træne foreningens optimistsejlere. Foreningen har udover træningsdage afholdt flere åbent-hus-arrangementer efter sommerferien. Begge dele har været en stor succes og givet mange nye ungdomssejlere.

Klubben råder i dag over 8 Optimistjoller, som alle over 35 år gamle og dermed slidte. Jollerne er brugbare til træning i Kalveboderne, men ikke til stævner, ungdomslejre mm., da jollerne ikke er konkurrencedygtige i forhold til andre klubbers både.

Foreningen har en vision om igen at blive en af de førende klubber for 8 - 14-årige sejlere og støtte derfor støtte til nye 2 både, som kan anvendes til stævner mm.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Foreningen ansøger Kultur- og Fritidsudvalget om 50.000 kr. til indkøb af 2 optimistjoller.

1 optimistjolle koster 25.000 kr.

Der resterer følgende beløb på Kultur- og Fritidsudvalgets puljer:

Puljen til Kulturelle Aktiviteter

137.442 kr.

Profileringspuljen

116.595 kr.

Rådighedspuljen

99.231 kr.

Bilag

 1. Ansøgning Optimister - Optimist ansøgning.docx (pdf)

11. Ansøgning om tilskud til musik på Boldklubben Frihedens kræmmermarked

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Boldklubben Friheden om tilskud til musikalsk underholdning ifm. foreningens årlige kræmmermarked

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at tage stilling til ansøgning fra Frihedens Boldklub om økonomisk tilskud på 25.000 kr. til musikalsk underholdning ifm. foreningens årlige kræmmermarked

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-03-2017

Der gives afslag idet der er tale om et kommercielt arrangement.

Sagsfremstilling

Boldklubben Friheden har gennem de sidste 34 år afholdt kræmmermarked i den første weekend af august. Formålet er at indsamle penge til foreningens ungdomsarbejde. Arrangementet afholdes i år 5.-7. august 2017.

Foreningen har i både 2015 og 2016 haft et budget på 115.000 kr. til musik. I 2016 gav kræmmermarkedet dog kun et økonomisk overskud på 10.432 kr. For at kunne bevare kvaliteten og mængden af levende musik ønsker foreningen at søge støtte til den musikalske underholdning.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Boldklubben Friheden ansøger om 25.000 kr. til brug for musikalsk underholdning til foreningens årlige kræmmermarked.

Foreningen har vedhæftet følgende budget:

Indtægter

Stadepladser, leje

50.000 kr.

Salg af mad og drikkevarer

200.000 kr.

Udgifter

Indkøb af mad og drikke

80.000 kr.

Musik

115.000 kr.

Annoncering

35.000 kr.

Resultat

20.000 kr.

Der resterer følgende beløb på Kultur- og Fritidsudvalgets puljer:

Puljen til Kulturelle Aktiviteter

137.442 kr.

Profileringspuljen

116.595 kr.

Rådighedspuljen

99.231 kr.

Bilag

 1. Ansøgning - Boldklubben Friheden (pdf)
 2. Budget kræmmermarked 2017 (pdf)

12. Ansøgning om støtte til kortfilmsproduktionerne: 'Max' og 'Forward'

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til to ansøgninger om støtte til kortfilmsproduktion på i alt 16.950 kr.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at tage stilling til ansøgning fra producer Anja Christiansen om tilskud til produktion af kortfilmen Max
 2. at tage stilling til ansøgning fra producer Asker Andersen om tilskud til produktion af kortfilmen Forward

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-03-2017

1. Udvalget dækker udgifter til brug af Avedøre Svømmehal. Midlerne tages fra profileringspuljen. Udvalget ser gerne, at filmen vises for Avedøre Idrætscenters brugere.

2. For stemmer Gruppe A, imod stemmer Gruppe O, Liste H og Gruppe F, da ansøgningen ligger udenfor udvalgets puljers formål.

Sagsfremstilling

Ansøgning til kortfilmen Max

Kultur- og Fritidsafdelingen har modtaget ansøgning fra filmproducer Anja Christiansen om tilskud til produktion af kortfilmen Max.

 

Produktionen er tilknyttet Zentropa og skal planmæssigt færdigoptages i foråret 2017. Første halvdel af kortfilmen er allerede optaget i og omkring Hvidovre, mens anden og sidste del af optagelserne stadigvæk mangler, eftersom filmens manuskript kræver, at der filmes i en svømmehal.

 

Ansøger ønsker at placere filmens svømmescener i Hvidovre, og har rettet henvendelse til Kultur- og Fritidsafdelingen med henblik på, at det undersøges, i hvilket omfang optagelser i kommunens svømmehaller er en mulighed, samt hvilke afledte udgifter dette vil medføre.

 

Ansøger har som minimum behov for 2 optagedage á 8 timer eller 3 dage á 5 timer, hvilket reducerer filmholdets mulighed for at finde ledig tid i kommunens svømmehaller. Avedøre Idrætscenter har dog mulighed for at lægge svømmehal til optagelserne - dog kun på lørdage uden for offentlig åbningstid og tidligst fra kl. 14.30 og frem.

Der søges om støtte til at dække udgifterne til leje af svømmehallen.

 

Ansøgning til kortfilmen Forward

Kultur- og Fritidsafdelingen har desuden modtaget ansøgning fra filmproducer Asker Andersen om tilskud til produktion af kortfilmen Forward. Filmen produceres sammen med freelance-instruktør Shaun Rana.

 

Produktionen er tilknyttet Zentropa og skal planmæssigt optages henover foråret 2017. Kortfilmen skal optages på forskellige lokationer i København og omegn. Derudover tænkes flere scener at kunne placeres i Hvidovre.

 

Målet med kortfilmen er, at den skal have niveau til at blive vist i Cinemateket og deltage i diverse filmfestivaller i ind- og udland.

 

Begge ansøgere er studerende på ”Småtteuddannelsen”, som er filmselskabet Zentropas egen 3-årige filmuddannelse. Uddannelsen er i høj grad praktisk baseret og drager nytte af de mange store kapaciteter, der er tilknyttet Zentropa inden for de forskellige stadier af filmproduktion.

 

Kultur- og Fritidsafdelingen har siden 2009 haft særligt fokus på film og har herigennem arbejdet målrettet på at afdække potentialet for Hvidovre som Filmby. I 2013 medførte dette indtrædelsen i den regionale filmfond, Copenhagen Film Fond.

 

Mulig oprettelse af filmpulje

Siden Kultur- og Fritidsafdelingen modtog den første ansøgning om støtte til kortfilmsproduktion i 2014, har antallet af ansøgninger været støt stigende. Ansøgningerne er primært fra filmstuderende på Zentropas filmuddannelse og studerende fra den alternative filmskole Super16. Det vurderes, at denne tendens vil fortsætte fremover, da disse filmmiljøer er afhængige af støtte til deres produktioner. Kultur- og Fritidsudvalget har støttet samtlige modtagne filmansøgninger med beløb på mellem 14.600 til 25.000 kr.

På baggrund af ovennævnte tendens anbefaler Kultur- og Fritidsafdelingen, at udvalget tager en generel drøftelse omkring behandlingen af fremtidige filmansøgninger.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

I henhold til Hvidovre Kommunes Erhvervspolitik 2015-2018 stiller kommunen skarpt på lokale styrker som filmproduktion ved bl.a. at brande filmmiljøet og støtte Copenhagen Film Fund.

 

Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere givet støtte til lignende filmproduktioner:

 • KFU 25. september 2016, ”Regndans” (14.600 kr.)
 • KFU 25. september 2016, ”Akvarieklubben” (21.000 kr.)
 • KFU 17. maj 2016, ”NÅR VI SES IGEN” (25. 000 kr.)

Økonomiske konsekvenser

Kortfilmen Max har et budget på 39.950 kr. I budgettet indgår leje af svømmehallen i Avedøre Idrætscenter som en post på i alt 9.950 kr. Inspektøren i Avedøre Idrætscenter, Henrik Kümler vurderer, at han vil have følgende udgifter forbundet med filmoptagelser i svømmehallen:

 

Timer

Kroner

I alt

Livredder/vagt

22

225

4.950 kr.

Strøm, rengøring m.m.

 

 

5.000 kr.

I alt

 

 

9.950 kr.

 

Kultur- og Fritidsudvalget ansøges om tilskud på 9.950 kr. til at dække udgifterne i forbindelse med filmoptagelserne i Avedøre Svømmehal. Projektets samlede finansiering består af følgende:

Filmværkstedet, København

20.000 kr.

Sparekassen Sjællandsfonden

10.000 kr.

Hvidovre Kommune

9.950 kr.

 

Kortfilmen Forward har et budget på 8.500 kr. det beskedne budget muliggøres af frivillighed og engagement.

 

Kultur- og Fritidsudvalget ansøges om et tilskud på 7.000 kr. Projektets samlede finansiering består af følgende:

Privat investering

1.5000 kr.

Hvidovre Kommune

7.000 kr.

 

Der resterer følgende beløb på Kultur- og Fritidsudvalgets puljer:

Puljen til Kulturelle Aktiviteter

137.442 kr.

Profileringspuljen

116.595 kr.

Rådighedspuljen

99.231 kr.

 


13. Eventuelt

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-03-2017

Maria Durhuus kommenterede dagens besøg hos Hvidovre Bokseklub. Der ønskes en fortsat dialog med klubben.

Ømer Kuscu kommenterede forholdene omkring snerydning ved Avedøre Stadions kunstgræsbaner

Ømer Kuscu kommenterede problemer asfaltbelægningen ved indgangen til omklædningsfaciliteterne ved Avedøre Stadion

Ømer Kuscu pointerede den manglende synlighed af Avedøre Stadions hjertestarter.

Ømer Kuscu kommenterede problemer med huller i græsplænen på Avedøre Stadion grundet bilparkering på græsarealerne.

Maria Durhuus spurgte ind til status på legeskibet.

Ivan Fogtmann kommenterede muligt samarbejde mellem beskæftigelsesområdet og kultur- og fritidsområdet med henblik på aktiveringsprojekter.