Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Kultur- og Fritidsudvalget den 7. februar 2017

Mødefakta

Dato: Tirsdag den 7. februar 2017
Mødetidspunkt: Kl. 16:00
Mødested: Sollentuna II

Medlemmer

 • Arne Bech (H)
 • Charlotte H. Larsen (O)
 • Maria Durhuus (A)
 • Niels Ulsing (F)
 • Ømer Kuscu (A)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-02-2017

Godkendt.


2. Meddelelser

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at tage meddelelser til efterretning

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-02-2017

Fritidsbutikkens årsrapport uddelt til udvalget.

Formanden informerede om borgerhenvendelse vedr. brug af kommunale lokaler.

Meddelelser taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Orientering om nyt bibliotekssystem samt midlertidig lukning af Hvidovrebibliotekerne d. 8. og 9. marts 2017
 • Orientering om samarbejdsaftale mellem Forstadsmuseet og Brøndby Kommune
 • Orientering om arrangement Fun Skate
 • Orientering om Hvidovre Jazzklub
 • Uddeling af invitation til Bibliotekspolitisk Topmøde 30. og 31. marts 2017 i Slagelse
 • Uddeling af invitation til forestillingen Next To Normal

Bilag

 1. Notat om nyt bibliotekssystem (pdf)
 2. Invitation - Bibliotekspolitisk Topmøde 2017 (pdf)
 3. Invitation - Next to normal (pdf)
 4. Borgerhenvendelse (pdf)

3. Kommunalt partnerskab vedr. træningshal for Ishockey VM 2018

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Danmarks Ishockey Union ang. mulig indgåelse af partnerskab vedrørende træningsfaciliteter for Ishockey VM 2018 i København og Herning; herunder at afgive interessetilkendegivelse for anvendelsen af Frihedens Idrætscenter som træningshal og i forlængelse heraf give tillægsbevilling på 664.000 kr. til Frihedens Idrætscenter til brug for driftsomkostninger forbundet med arrangementet.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at afgive interessetilkendegivelse for indgåelse af partnerskab med Danmarks Ishockey Union vedr. træningsfaciliteter for VM i Ishockey 2018
 2. at – såfremt der afgives positiv interessetilkendegivelse – give tillægsbevilling på 664.000 kr. til Frihedens Idrætscenter finansieret af kassebeholdningen

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-02-2017

Ad. 1. Gruppe A, Liste H og Gruppe F foreslår, at der gives en positiv tilkendegivelse, hvor følgende punkter indgår i den kommende forhandling: At Frihedens Idrætscenters egen forpagter anvendes; at der bliver delvist åben træning og at der føres en åben dialog med alle de klubber, der bliver berørt af arrangementet.

Ad. 2. Anbefales finasieret af kassebeholdningen.

Gruppe O undlader at stemme.

Sagsfremstilling

Baggrund for arrangementet

Ishockey VM 2018 bliver afviklet fra den 4. til den 20. maj 2018 med København og Herning som værtsbyer. Kampene spilles i Royal Arena i København og Jyske Bank Boxen i Herning. Begivenheden bliver en af de  største sportsevents, som nogensinde er afviklet i Danmark og vil tiltrække verdens 16 bedste ishockeynationer, hvor de toneangivende lande inden for sporten er USA, Rusland, Canada, Finland, Sverige og Tjekkiet. Bag arrangementet står Det Internationale Ishockey Forbund (IIHF) og Danmarks Ishockey Union (v. selskabet Ishockey VM 2018 P/S)

Behov for træningsfaciliteter

Hver værtsby skal bruge en træningshal, som vil blive hjemsted for 8 nationers træning i dagene op til og under hele eventen, og som desuden vil blive benyttet som mediecenter for internationale  pressefolk.

Vedrørende kampspillet i København har arrangøren udvist interesse for at henlægge træningsfaciliteterne til enten Hvidovre (Frihedens Idrætscenter) eller Rødovre, da begge kommuner har egnede ishaller.

I Herning er KVIK Hockey Arena blevet udvalgt som træningshal.

Der skal derfor tages stilling til, hvorvidt Hvidovre Kommune skal afgive interessetilkendegivelse for etablering af træningsfaciliteter i forbindelse med ishockey VM 2018 i Frihedens Idrætscenter.

Krav til træningshaller ved Ishockey VM 2018

Arrangøren vil i København indgå partnerskab med den kommune, som ud fra en samlet betragtning kan tilbyde den mest optimale løsning vedrørende træningshallen.

Det Internationale Ishockeyforbund (IIHF) stiller sammen med sin marketingpartner Infront desuden en række konkrete krav til den potentielle kommune:

 • Træningshallerne skal stilles eksklusivt til rådighed for VM, inkl. alle tilgængelige rum - herunder omklædningsrum, klublokaler, opbevaringsrum, toiletter, cafeterier mv.
 • Træningshallerne skal være frie for reklamer og andre identifikationer, f.eks. trøjer fra tidligere spillere/klubhold. Denne bestemmelse gælder fem dage inden første kampdag.
 • Ismaskinerne skal være uden reklamer og ensfarvede.
 • Det skal være muligt for Infront at opstille kommercielle displays, bannere mv.
 • Det skal være muligt for arrangøren at råde over isen tids nok til etablering af enten ”clean ice” eller den af Infront bestemte ”under ice” reklame.
 • Det skal være muligt at etablere en ”mixed zone” til brug for interviews mm.
 • Arrangøren er ikke dækket af forpagteraftaler og kan således frit stille bespisning og drikkevarer til rådighed for holdene.
 • Der skal være trådløst internet.
 • Lysanlægget skal yde minimum 600 lux.
 • Arrangøren/værtsbyen skal i samarbejde sørge for sikkerhed, adgangskontrol og vagtpersonale til træningshallen.
 • Værtsbyen skal sørge for rengøring, affaldshåndtering og løbende oprydning i træningshallen.
 • Arrangøren stiller håndklæder, pucks, drikkevarer og snacks/frugt til rådighed for holdene.

Dansk Ishockey Forbund har oplyst, at kravene ikke er absolut ufravigelige, og at det vil være muligt for den potentielle partner at forhandle om kravopfyldelsen. Herudover vil det bero på lokale drøftelser med foreningerne.

Status som partnerskabskommune

Status som partnerskabskommune ved Ishockey VM 2018 giver adgang til følgende ydelser og øvrige samarbejdsflader:

 • Efter nærmere aftale vil der under VM-turneringen blive afholdt VIP-arrangementer, middage, receptioner mv., hvor det vil være ønskværdigt med deltagelse af politikere og embedsfolk fra de kommuner, der indgår i partnerskab omkring træningshaller (forventet 4 personer pr. kommune). Arrangørerne vil tage initiativ til at planlægge dette i detaljer med kommunens administration, efterhånden som de konkrete arrangementer bliver fastlagt.
 • Arrangøren tilbyder at forhåndsreservere VIP-pladser og øvrige billetter til partnerskabskommunen og dennes erhvervsklubber mv.
 • Arrangøren af eventen er i samarbejde med Danmarks Ishockey Union positivt indstillet over for at medvirke til samarbejde omkring såkaldte outreach-aktiviteter med fokus på kommunens ishockeyklubber.
 • Der kan indgås aftale omkring et muligt skoleprojekt til gennemførelse i samarbejde med den pågældende Skoleforvaltning samt med skoleforvaltningerne i Herning og Københavns Kommuner.
 • Kommunen har efter nærmere aftale mulighed for at invitere skoler og andre institutioner til at overvære træningen (afventer endelig IIHF godkendelse medio december 2016).
 • Eksklusive billetpakker og skræddersyede arrangementer (fx til skoleklasser).
 • Arrangøren vil indgå i samarbejde med partnerskabskommunen omkring national/lokal presseomtale af træningshallen og de øvrige aktiviteter i kommunen.
 • Arrangøren og Danmarks Ishockey Union vil i øvrigt medvirke til at understøtte kommunens eventuelle egne outreach-aktiviteter i forbindelse med værtskabet.

Potentiel involvering af Ørestad Skøjtehal

I København mangler der en endelig afklaring på anvendelsen af den nye Ørestad Skøjtehal til VM 2018. I øjeblikket er Ørestad Skøjtehal – som er placeret umiddelbart ved siden af Royal Arena – tiltænkt en funktion som medie- og frivilligcenter. Såfremt det lykkes arrangørerne at placere disse funktioner på andre lokationer i tilknytning til Royal Arena, vil Ørestad Skøjtehal potentielt kunne indgå som træningshal til VM. I en sådan situation forbeholder arrangøren sig ret til at annullere nærværende partnerskabsaftale.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Frihedens Idrætscenter har haft IIHFs krav til træningsfaciliteter til gennemsyn og har udarbejdet nedenstående oversigt over estimerede udgifter:

Udgifter til el, april

150.000 kr.

Udgifter til el, maj

220.000 kr.

Udgifter til varme, april

35.000 kr.

Udgifter til varme, maj

75.000 kr.

Kørsel af is i hele perioden

84.000 kr.

Ekstra servicemedarbejder i hele perioden

28.000 kr.

Tillæg til aftenvagter

12.000 kr.

Diverse udgifter ifm. opbygning af ”mixed zone”; herunder etablering af trådløs internet og IT; overdækning af vægreklamer mm.

10.000 kr.

Uforudsete udgifter

30.000 kr.

I alt

664.000 kr.

Frihedens Idrætscenter har tidligere forsøgt sig med længere åbningsperioder for offentligt skøjteløb og vurderer på denne baggrund ikke, at der er mulighed for ekstra indtjening i den ovennævnte periode.

Udgifterne kan ikke kan afholdes inden for Frihedens Idrætscenters driftsramme. Såfremt der gives positiv interessetilkendegivelse til Danmarks Ishockey Union vedr. anlæg af træningsfaciliteter for VM i Ishockey 2018, indstiller Kultur, Miljø & Vækst, at der gives tillægsbevilling til Frihedens Idrætscenter på 664.000 kr. finasieret af kassebeholdningen.

Bilag

 1. Kommunalt partnerskab - Ishockey VM 2018 - henvendelse fra IIHF (pdf)

4. Ansøgning om ny ismaskine til Frihedens Idrætscenter

Beslutningstema

Ansøgning om rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 0,8 mio. kr. til anskaffelse af ny ismaskine til Frihedens Idrætscenter.
Den eksisterende ismaskine er meget slidt og fungerer ikke optimalt længere. Ved anskaffelse af en ny ismaskine i 2017, kan den eksisterende maskine indgå i handelen, og reducere udgifterne til anskaffelsen af en ny ismaskine med ca. 0,2 mio. kr.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 0,8 mio. kr. til anskaffelse af ny ismaskine til Frihedens Idrætscenter, som finansieres af de afsatte 7 mio. kr. til idrætsområdet.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-02-2017

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Frihedens Idrætscenter (FIC) råder over to skøjtehaller: Opvisningshallen og Ny Ishal. Opvisningshallen anvendes af Hvidovre Ishockey Klub til træning og afvikling af kampe og større stævner, og derudover er hallen åben for offentlig skøjteløb.
Ny ishal anvendes ligeledes af ishockey klubben, skøjteklubben og til offentlig skøjteløb. Der anvendes to ismaskiner til at klargøre isen i de to haller, og da der ikke er direkte forbindelse mellem hallerne, er det nødvendigt med en ismaskine i hver hal.

Ismaskinen i Ny ishal er næsten 10 år gammel, meget nedslidt og trænger til at blive skiftet ud. Ved eventuelle nedbrud og reparationer risikerer FIC at måtte aflyse nogle af klubbernes tider og lukke midlertidigt ned for det offentlige skøjteløb.

FIC har indhentet tilbud på en ny ismaskine, hvor den eksisterende ismaskine indgår i en byttehandel. Restværdien af den eksisterende ismaskine er betinget af, at handelen gennemføres i 2017, inden den 10-årige motorgaranti udløber.

Tilbuddet lyder på 1.265.000 Svenske kroner (SVK) for en ny ismaskine og 250.000 SVK for den gamle ismaskine, i alt 1.015.000 SVK, svarende til 791.396 danske kroner (dagskurs fra Nationalbanken pr. 4.1.2017).


Forvaltningen gør opmærksom på, at såfremt udskiftningen af ismaskinen ikke gennemføres i 2017 vil restværdien falde betydeligt, ligesom der kan opstå udgifter til reparation og service af den gamle ismaskine. Der er pt. en leveringstid på ca. 4 måneder på en ismaskine.


Det er hensigten, at den nye ismaskine placeres i Opvisningshallen, hvor behovet for klargøring af is er størst, og at den nuværende ismaskine fra Opvisningshallen flyttes over til Ny ishal.


Ismaskinen har indgået i drøftelserne omkring investeringsoversigten for 2017, men blev udsat i prioriteringsfasen.
Der kan ikke anvises finansiering til købet af ny ismaskine indenfor Kultur- og fritidsudvalgets ramme.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Frihedens Idrætscenter har indhentet tilbud på ismaskine af mærket ICEBEAR.

Der er indkommet tilbud fra virksomheden Winn Marketing AB på 1.265.000 Svenske kroner (SVK) for en ny ismaskine samt tilbagebetaling af 250.000 SVK for centrets gamle ismaskine: dvs. i alt 1.015.000 SVK svarende til 791.396 danske kroner (dagskurs fra Nationalbanken pr. 4.1.2017).

Kultur, Miljø og Vækst ansøger på denne baggrund om rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 0,8 mio. kr. til indkøb af ny ismaskine til Frihedens Idrætscenter finansieret af de afsatte 7 mio. kr. til idrætsområdet.

Bilag

 1. Tilbud på ICEBEAR ismaskine (pdf)

5. Eliteidrætspolitik: udkast til høringsmateriale

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte i juni tidsplanen for udarbejdelsen af ny Eliteidrætspolitik og nedsatte samtidig en styregruppe for projektet.

Styregruppen har afholdt workshop for eliteforeningerne i Hvidovre Kommune, og har på denne baggrund udarbejdet vedlagte høringsmateriale, som skal godkendes til udsendelse. Der skal desuden fastlægges en høringsperiode.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at drøfte forslag til høringsmateriale til ny Eliteidrætspolitik
 2. at godkende at vedlagte materiale sendes i høring hos relevante parter, og at høringsperioden er den 1. marts 2017 – 31. marts 2017

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-02-2017

Ad. 1. Drøftet.

Ad. 2. Høringsperioden fastsættes til 1. marts 2017 – 30.  april 2017.

Sagsfremstilling

Hvidovre Kommunes Kultur- og Fritidspolitik blev vedtaget før sommeren 2015. I politikken lægges der op til udarbejdelsen af en selvstændig eliteidrætspolitik som appendix til kulturpolitikken.

For at igangsætte processen nedsatte Kultur- og Fritidsudvalget i marts 2016 en styregruppe, som i juni 2016 fremlagde en procesplan for det videre arbejde. Procesplanen indeholdt blandt andet et borgerinddragende aspekt, som førte til afholdelse af en workshop sammen med kommunens eliteforeninger d. 28. september 2016. Workshoppens resultater danner sammen med Hvidovre Kommune og Hvidovre Idrætsråds fortløbende arbejde rammen for nærværende forslag til en eliteidrætspolitik.

Eliteidrætspolitikken indeholder de strategiske visioner for kommunens arbejde med eliteidræt i 2016-2020. Politikken indeholder en definition af eliteidræt i Hvidovre Kommune, som også skal tjene som afgrænsning i forhold til det øvrige idrætsområde.

Derudover indeholder politikken overordnede målsætninger, visioner, indsatsområder og målepunkter i forhold til tre underpunkter: udøvere, foreninger og samarbejde.

På udvalgsmødet vil der blive givet en præsentation af det udarbejdede materiale, og der lægges op til en efterfølgende drøftelse af materialet.

Høringsfase

Forslaget til Eliteidrætspolitikken foreslås sendt til høring blandt kommunens idrætsforeninger, ungdomsskoler, gymnasium samt skolebestyrelser i Hvidovre Kommune.

Det foreslås, at høringsperioden løber i perioden den 1. marts 2017 – 31. marts 2017.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Udarbejdelsen af Eliteidrætspolitikken er besluttet med vedtagelsen af Kultur- og Fritidspolitikken 2015-2018 på mødet i Kommunalbestyrelsen 24. marts 2015 (pkt. 13).

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Eliteidrætspolitik_til_KFU (pdf)

6. Tilskudsansøgning til projektet "Børn og ældre knytter bånd" - Plejecenter Strandmarkshave

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Plejecentret Strandmarkshave om økonomisk tilskud på 21.000 kr. til afvikling af projektet ”Børn og ældre knytter bånd”.

Projektet tager form som en række fortælle- og musikworkshops og en stor fællesforestilling for børn fra SFO Festningen og ældre fra Plejecentret Strandmarkshave. Hensigten er at bygge bro og skabe trivsel hos børn og ældre gennem fortælling, sang, dans og musik.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at tage stilling til ansøgning fra Plejecentret Strandmarkshave om økonomisk tilskud på 21.000 kr. til afvikling af projektet ”Børn og ældre knytter bånd”

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-02-2017

Der bevilges 21.000 kr. Midlerne tages fra Puljen til Kulturelle Aktiviteter. Udvalget opfordrer Direktionen at drøfte, hvordan lignende ansøgninger fremadrettet håndteres.

Sagsfremstilling

Plejecenter Strandmarkshave søger i samarbejde med SFO Festningen tilskud til projektet ”Børn og ældre knytter bånd”.

Plejecentret ønsker at engagere foreningen Erindringsfabrikken, som via en sceneinstruktør og en pianist vil afvikle en række fortælle- og musikworkshops for børn fra SFO Festningen og ældre fra Plejecenter Strandmarkshave. Forløbet afsluttes i en forestilling, hvor ældre og børn fortæller historier om børneliv dengang og nu – iscenesat med dans, sang og musik. I forestillingen inddrages publikum – store såvel som små – og der vil bl.a. være fællessang.

I workshopforløbet og i den afsluttende teaterforestilling vil der være ca. 20 deltagere (10 børn + 10 ældre). Derudover vil der være plads til ca. 60 publikummer, som tæller børn fra SFO’en, ældre fra plejehjemmet, personale, pårørende og folk udefra. Projektet starter op medio februar og varer planmæssigt ni uger.

Projektet har primært fire formål:

 • At bygge bro mellem den unge og den ældre generation
 • At skabe trivsel hos børn og ældre gennem fortælling, sang og musik
 • At ophæve grænsen mellem kunst/teater, historie og kulturformidling
 • At vække børns interesse for børneliv i gamle dage og ældres interesse for børneliv i dag

Annoncering og PR

Der vil blive lavet plakater, som hænges op i SFO’en og på ældrecentret. Derudover vil plejecentret kontakte Lokalavisen, så der kan laves en foromtale om teaterforestillingen, hvor folk udefra også kan melde sig som publikum. Vi sender derudover pressemeddelelser til både lokale og landsdækkende aviser og TV.

Efter projektet

Når projektet er afsluttet, vil personalet fra SFO og plejecenter få redskaber til at køre forløbet videre, så kontakten mellem de to gruppe opretholdes efter projektets afslutning. De vil få udleveret et inspirationshæfte som kan inspirere til gode aktiviteter, som involverer børn og ældre.

Om Erindringsfabrikken

Erindringsfabrikken er en forening, som arbejder for at skabe møde mellem generationerne. Makkerparret Tine Futtrup Lund og Lise Ellevang Rasmussen har i de senere år lavet projekter på plejehjem og aktivitetscentre med fokus på erindring, musik og generationsmøder. Tine Futtrup Lund er cand.mag. i Teater og Performance studier fra Københavns Universitet og står for fortælling og erindringsarbejde, som danner baggrund for forestillingens manuskript. Lise Ellevang Rasmussen er cand.mag. i Musikvidenskab og efteruddannet organist. I Erindringsfabrikkens spiller hun klaver og er værtinde i den afsluttende forestilling.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Plejecenter Strandmarkshave søger sammen med SFO Festningen om tilskud på 21.000 kr.

Midlerne skal gå til forskellige udgifter til projektet. Nedenstående budget er vedhæftet ansøgningen:

Udgifter

Rekvisitter til workshopsforløb

800

Scenografi

Lånes af Erindringsfabrikken

Kostumer

496

Honorar til Erindringsfabrikken

12.600

Honorar til ekstra øvetimer op til forestilling, manuskriptskrivning og sammensætning af forestilling

7.200

Planlægning, koordinering, opsætning/afrydning af scene mm.

5.250

PR og presse

1.400

Transport i egen bil

1.254

Udgifter i alt

29.000

Indtægter

Medfinansiering, Plejecenter og SFO

8.000 kr.

Kultur- og Fritidsudvalget

21.000 kr.

Indtægter i alt

29.000 kr.

Balance

0 kr.

Der rester følgende midler på Kultur- og Fritidsudvalgets puljer:

Puljen til Kulturelle Aktiviteter

161.942 kr.

Profileringspuljen

116.595 kr.

Rådighedspuljen

99.231 kr.

Forvaltningen har undersøgt, om der er andre økonomiske puljer i kommunalt regi, der kunne være egnede til det ansøgte projekt. Sådanne puljer har ikke kunne findes.

Bilag

 1. Børn og ældre knytter bånd - Budget (pdf)
 2. Ansøgning til projektet Børn og ældre knytter bånd (pdf)

7. Tilskudsansøgning til koncertarrangement - Hvidovre Harmonika Venner

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalg skal tage stilling til ansøgning fra Hvidovre Harmonika Venner om økonomisk tilskud til koncertarrangementer d. 25. marts og 7. oktober 2017.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at bevilge 3.500 kr. til Hvidovre Harmonika Venner til brug for afholdelse af to koncerter på Risbjerggård.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-02-2017

Der bevilges 3.500 kr. Midlerne tages fra Puljen til Kulturelle Aktiviteter.

Sagsfremstilling

Hvidovre Harmonika Venner søger om tilskud ifm. afholdelse af to koncerter på Risbjerggård lørdag d. 25. marts og lørdag d. 7. oktober 2017.

Der vil være gratis adgang til arrangementerne, hvor Præstø Harmonikaforening også er inviteret til at spille.

Hvidovre Harmonika Venner har tidligere modtaget støtte til lignende arrangementer, hvor støttemidlerne har dækket udgifter til annoncering.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere bevilget tilskud til Hvidovre Harmonika Venner:

2014

2.000 kr. til annoncering ifm. enkelt koncertarrangement

2015

2.000 kr. til annoncering ifm. enkelt koncertarrangement

2016

2.000 kr. til annoncering ifm. enkelt koncertarrangement

Økonomiske konsekvenser

Hvidovre Harmonika Venner søger Kultur- og Fritidsudvalget om 3.500 kr. i støtte.

Der resterer følgende beløb på Kultur- og Fritidsudvalgets puljer:

Puljen til Kulturelle Aktiviteter

161.942 kr.

Profileringspuljen

116.595 kr.

Rådighedspuljen

99.231 kr.

Bilag

 1. Ansøgning fra Hvidovre Harmonika Venner (pdf)
 2. Opfølgning på ansøgning - Hvidovre Harmonikavenner (pdf)

8. Eventuelt

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-02-2017

Charlotte H. Larsen spurgte ind til afholdelsen af Kultur- og Fritidsmessen i 2017.

Maria Durhuus spurgte ind til brugen af det nye lokalebookingsystem KMD Booking.