Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Kultur- og Fritidsudvalget den 4. januar 2017

Mødefakta

Dato: Onsdag den 4. januar 2017
Mødetidspunkt: Kl. 15:30
Mødested: Sollentuna II

Medlemmer

 • Arne Bech (H)
 • Charlotte H. Larsen (O)
 • Maria Durhuus (A)
 • Niels Ulsing (F)
 • Ømer Kuscu (A)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 04-01-2017

Godkendt.


2. Meddelelser

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at tage meddelelser til efterretning

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 04-01-2017

Formanden informerede om nytårshilsen fra Hvidovre Atletik og Motion.

Henvendelse fra Hvidovre Teaterforening uddelt til udvalget.

Meddelelser taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Evaluering af Frivillighedsugen 2016
 • Orientering om Forstadsmuseet

Bilag

 1. Evaluering af Frivillighedsugen 2016 (pdf)
 2. Hvidovre Teaterforening, regnskab og revisionsprotokollat for sæson 2015-2016 m.m. (pdf)

3. Frigivelse af projekt 0254 - ændring og tilpasning af KFU's bygninger

Beslutningstema

På investeringsoversigten for 2017 er der til projekt nr. 0254: ”Ændring og tilpasning af KFU’s bygninger” afsat 1 mio. kr.
Der er indkommet investeringsønsker for i alt 1.925.729 kr., og der skal derfor foretages en prioritering af de indkomne ønsker.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at godkende nedenstående prioritering af projekt 0254 ”Ændring og tilpasning af KFU’s bygninger i 2017”.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 04-01-2017

Godkendt.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2017 er der til projekt nr. 0254 ”Ændring og tilpasning af KFU’s bygninger” afsat 1 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen gav på mødet den 11. oktober 2016 anlægsbevilling til projektet med krav om efterfølgende prioritering i fagudvalg inden igangsættelse.

For 2017 er der indkommet investeringsønsker for i alt 1.925.729 kr.

 En oversigt over samtlige indkomne ønsker ses nedenfor:

Nr.:

Projekt:

Pris excl. moms

1

Nyt Scoreboard til opvisningshallen i Frihedens Idrætscenter

96.380 kr.

2

Ekstra stolerækker til siddetribuner i Opvisningshallen i Frihedens Idrætscenter

30.000 kr.

3

Nyt billetsystem til Friluftsbadet

160.900 kr.

4

Nye garderobeskabe til omklædningsrummene i svømmehallen i Frihedens Idrætscenter

334.634 kr.

5

Kantskærer til isen i ishallerne i Frihedens Idrætscenter

86.000 kr.

6

Ny projektor til Medborgersalen

232.915 kr.

7

Ny lysopsætning i bordtennislokalet i Frihedens Idrætscenter

200.000 kr.

8

Nye podier samt udstyr til eksisterende podier til Cirkusmuseet

120.500 kr.

9

Hække til atletikbanerne på Hvidovre Stadion

39.800 kr.

10

Dampdrevet ukrudtsbekæmper til Hvidovre Stadion

159.500 kr.

11

Udvidelse af bane 1 på Avedøre Stadion i henhold til DBU’s krav

399.100 kr.

12

Elektronisk længdemåler til atletik til Hvidovre Stadion

66.000 kr.

I alt

1.925.729 kr.

Beskrivelse af ønskerne:

1. Nyt scoreboard til opvisningshallen i Frihedens Idrætscenter
Det nuværende anlæg er fra 1996 og meget slidt, og det er ikke længere muligt at få reservedele til anlægget. I tilbuddet er der taget udgangspunkt i et traditionelt scoreboard, da erfaringerne med storskærmsløsninger fra andre haller ikke er gode.
Til det ønskede scoreboard medfølger et såkaldt ”dressing room clock”, der gør det muligt, at se pausetiden i omklædningsrummene.
Pris: 96.380 kr.

2. Ekstra stolerækker til siddetribuner i Opvisningshallen i Frihedens Idrætscenter
De 3 siddetribuner i Opvisningshallen er blevet optimerede, således at der er nu er plads til flere siddepladser og bedre adgangs- og flugtvejsforhold. På grund af manglende stolerækker kan det igangsatte arbejde ikke færdiggøres, og der ansøges derfor om ekstra stolerækker samt reservestole, således at behovet forventes at være dækket en del år frem.
Pris: 30.000 kr.

3. Nyt billetsystem til Friluftsbadet
Friluftsbadet råder på nuværende tidspunkt ikke over et elektronisk billetsystem, hvilket gør håndteringen af billetsalget samt regnskab heraf meget besværligt. Desuden er det på nuværende tidspunkt kun muligt, at betale kontant eller via MobilePay.
Der ønskes et elektronisk billetsystem for at lette håndteringen af billetsalg og regnskab. Systemet der ønskes anskaffet, arbejder sammen med det eksisterende billetsystem fra Avedøre og Frihedens Idrætscenter. Dermed vil borgerne kunne anvende billetter og klippekort fra idrætscentrene i Friluftsbadet, og det vil desuden også være muligt at betale med dankort i Friluftsbadet.
Pris: 160.900 kr.

4. Vådrumsskabe til svømmehallen i Frihedens Idrætscenter

Garderobeskabene i omklædningsrummene i svømmehallen i Frihedens Idrætscenter er gamle og slidte. De ønskede skabe (vådrumsskabe) leveres med nyt opdateret låsesystem, hvor skabet kan åbnes ved eksempelvis scanning af armbånd eller med en kode.
Pris: 334.634 kr.

5. Kantskærer til bearbejdelse af is til ishallerne i Frihedens Idrætscenter
Der anvendes i dag meget tid på manuelt at tilpasse kanterne på isen i ishallerne i Frihedens Idrætscenter. Anskaffelsen af en kantskærer vil gøre arbejdet med vedligeholdelsen af isen væsentligt nemmere.
Pris: 86.000 kr.

6. Ny projektor til Medborgersalen
Den nuværende projektor er meget slidt og driftsgarantien udløb med udgangen af 2015. Der er samtidig sket en væsentlig stigning i anvendelsen af projektoren i forbindelse med arrangementer i Medborgersalen. I 2015 blev projektoren anvendt ved 64% af arrangementerne mod 60 % i 2014 g 50 % i 2013.

Projektoren anvendes bl.a. af AOF og Filmklubben til deres filmvisning, HvidovreBibliotekerne til visning af børnefilm, Musikskolen og i forbindelse med afvikling af eksempelvis store ledermøder.

Pris: 232.915 kr.

7. Ny lysopsætning i bordtennislokalet i Frihedens Idrætscenter.

En del af ungdomsafdelingen under bordtennisklubben flytter fra kælderen i Dansborghallen til Bordtennisklubbens lokaler i Frihedens Idrætscenter. På grund af ændret bordopstilling er det nødvendigt med en ny lysopsætning for at opnå en optimal belysning på alle bordtennisborde.
Pris: 200.000 kr.

8. Nye podier samt udstyr til eksisterende podier til Cirkusmuseet
Cirkusmuseet og Cirkus Arcus arrangerer mange forestillinger i Fægtesalen, hvortil der bliver opsat tribuner, så publikum bedre kan se.
På grund af stor tilslutning til arrangementerne ansøges der nu om flere podier, og samtidig ansøges der om udstyr til de eksisterende podier, således at også disse overholder Teknologisk Instituts certificeringsordning for transportable konstruktioner.
Udstyret til lovliggørelsen af de eksisterende podier, er afgørende for at Cirkusmuseet fortsat kan skabe optimale og forsvarlige rammer for afvikling af arrangementer i Fægtesalen. Udgifterne til udstyret udgør 63.000 kr. og udgifterne til de nye podier udgør 57.500 kr.
Pris:120.500 kr.

9. Hække til atletikbanerne på Hvidovre Stadion

I forbindelse med udvidelse af atletikbanerne på Hvidovre Stadion er der behov for 20 hække yderligere til afvikling af hækkeløb.

Pris: 39.800 kr.

10. Dampdrevet ukrudtsbekæmper til Hvidovre Stadion

Hvidovre Stadion har et ønske om at bekæmpe ukrudt med damp i stedet for gas, som der anvendes nu. Formålet hermed er at reducere udledningen af fossile brændstoffer.
Pris: 159.500 kr.

11. Udvidelse af bane 1 på Avedøre Stadion i henhold til DBU’s krav
Avedøre IF spiller fodbold i Danmarksseriens pulje 2, og såfremt klubben rykker op i 2. division, vil der opstå behov for udvidelse af bane 1 på Avedøre Stadion.
Sidste gang klubben var i 2. division gav DBU dispensation i forhold til banens bredde, og der vil derfor ikke kunne opnås dispensation igen.
Avedøre IF er pt. nr. 7 i puljen, hvor 1. pladsen er eneste placering, der giver oprykning til 2. division.
Pris: 399.100 kr.

12. Elektronisk længdemåler til atletik til Hvidovre Stadion

Atletik er en præcisionssport, hvor alt måles i hundrededele af et sekund og i centimeter. For at sikre den bedst mulige måling af resultater ønsker Hvidovre Stadion at installere udstyr til elektronisk opmåling i alle kasteøvelser samt i længde- og trespring. Opmålingen foregår via laser, og det ansøgte udstyr er certificeret af det internationale atletikforbund IAAF.

Pris: 66.000 kr.

Forvaltningens foreslåede prioritering
På baggrund af ovenstående foreslårKultur, Miljø og Vækst følgende prioritering af investeringsønskerne:

Prioritet

Projekt:

Pris excl. moms

1

Nyt scoreboard til opvisningshallen i Frihedens Idrætscenter

96.380 Kr.

2

Ekstra stolerækker til siddetribuner i Opvisningshallen i Frihedens Idrætscenter

30.000 Kr.

3

Ny projektor til Medborgersalen

232.915 Kr.

4

Nyt billetsystem til Friluftsbadet

160.900 Kr.

5

Nye podier samt udstyr til eksisterende podier til Cirkusmuseet

 120.500 Kr.

6

Ny lysopsætning i bordtennislokalet i Frihedens Idrætscenter

200.000 Kr.

7

Hække til atletikbanerne på Hvidovre Stadion

39.800 kr.

8

Kantskærer til isen i ishallerne i Frihedens Idrætscenter

86.000 kr.

9.

Elektronisk længdemåler til atletik til Hvidovre Stadion (Udstyret har en samlet pris på 66.000 kr.. Der foreslås bevilget 33.505 kr. fra KFU’s anlægspulje. Restbeløbet på 32.495 kr. afholdes af Hvidovre/Avedøre Stadion)

33.505 kr.

I alt:

1.000.000 Kr.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen har på møde den 11. oktober 2016 punkt 3 givet anlægsbevilling på 1 mio. kr. til projekt 0254 ”Ændring og tilpasning af KFU’s bygninger”.

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 29. November 2016, at
at der søges om værtskab for afholdelse af VM i curling for kvinder i 2019 i Hvidovre, herunder at Hvidovre Kommune finansierer et kontanttilskud på 1.542.500 kr. samt stiller lokaler og faciliteter til rådighed i forbindelse med arrangementet.


Såfremt Hvidovre tildeles værtskabet, vil arrangementet skulle afvikles i Frihedens Idrætscenter.

Økonomiske konsekvenser

Der er i 2017 afsat 1. mio. kr. på investeringsoversigten til projekt 0254 ”Ændring og tilpasning af KFU’s bygninger”.

Den samlede pris på forvaltningens foreslåede prioriteringer udgør 1 mio. kr.


4. Ansøgning fra Hvidovre Nærradio om driftstilskud for 2017

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til Hvidovre Nærradios ansøgning om driftstilskud på 310.000 kr. inkl. moms for 2017.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at der bevilges driftstilskud til Hvidovre Nærradio på 304.867 kr. ekskl. moms i 2017.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 04-01-2017

Godkendt.

Sagsfremstilling

Hvidovre Nærradio ansøger om tilskud på 310.000 kr. (inkl. moms) til radiostationens drift i 2017.

Midlerne skal bl.a. anvendes vedligeholdelse af ny digital radiosender, samt aflønning af personale.

Foreningen har pt. lokaler på Strandmarkens Fritidscenter, men har netop installeret ny sender (antenne) på Strandmarksvej 18. Senderen er nødvendig for at foreningen fremover kan sende digitalt, samt en foranstaltning for fortsat drift i tilfælde af, at foreningen skal fraflytte de nuværende lokaler på Strandmarkens Fritidscenter.

Hvidovre Nærradio har i dag en bred sendeflade med egenproducerede live- og oplysningsprogrammer fra lokalområdet. For at kunne fortsætte dækningen af de mange lokale tiltag og begivenheder i 2017 har foreningen valgt at engagere en fast medarbejder til afvikling af udsendelserne.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere bevilget tilskud til drift af lokal radiovirksomhed:

2016: 294.814 kr. ekskl. moms (320.450 kr. inkl. moms).

2015: 294.300 kr. ekskl. moms (319.871 kr. inkl. moms).

2014: 299.255 kr. ekskl. moms (323.195 kr. inkl. moms).

Økonomiske konsekvenser

Der er i budgettet for 2017 afsat 304.867 kr. til tilskud til Hvidovre Nærradio, men der udbetales 331.377 kr. pga. særlig momsrefusionsordning vedrørende tilskud til lokalradiovirksomhed. Den reelle udgift for Hvidovre Kommune vil således udgøre 304.867 kr., fordi de 26.510 kr. udbetales af skat.

Bilag

 1. Ansøgning fra Hvidovre Nærradio om driftstilskud for 2017 (pdf)
 2. Budget for Hvidovre Nærradio ifm. driftstilskud for 2017 (pdf)

5. Ansøgning fra Dansk Svømmeunion om tilskud til annonce i stævneprogram

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til henvendelse fra Dansk Svømmeunion ang. mulig annoncering i kommende stævneprogrammer

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at tage stilling til annoncering i et eller flere af Dansk Svømmeunions stævneprogrammer for 2017

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 04-01-2017

Der bevilges 2.400 kr. til en ½ sides annonce i stævneprogrammet til Danish Open 2017. Midlerne tages fra Profileringspuljen. De resterende ansøgte stævner tages op til fornyet behandling, når nærmere detaljer omkring deltagere mm. kendes.

Hvidovrelisten stemmer imod med en bemærkning om, at puljemidlerne skal anvendes til idrætslivet i Hvidovre.

Sagsfremstilling

Forvaltningen er blevet kontaktet af Dansk Svømmeunion, der søger støtte fra Kultur- og Fritidsudvalget gennem annoncering i et eller flere af unionens årlige stævneprogrammer.

I 2017 har Dansk Svømmeunion planlagt følgende stævner:

Danish Open i Bellahøj Svømmestadion, 1. - 5. april 2017

DM på langbane i Bellahøj Svømmestadion, 24. – 27.juni 2017

DM på kortbane i Greve, november 2017

En halvsides annonce koster 2.400 kr.

Hvidovre Kommune har tidligere annonceret i stævneprogrammet for Danish Open. Til arrangementet mødes Danmarks allerbedste svømmere, og der konkurreres om kvalifikation til OL. Der er gratis adgang til stævnet, og der forventes mange tilskuere. Hvidovre Svømmeklub stiller med ca. 12 deltagere til stævnet.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede på mødet d. 7/3-2016 (pkt. 15)  2.400 kr. til en ½ sides annonce i stævneprogrammet til Danish Open 2016. Annoncen findes som bilag.

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på mødet d. 2/5-2016 kriterieliste vedr. annoncering. I forhold til kriterielisten har arrangementet en vis lokal relevans, da ca. 12 deltagere repræsenterer Hvidovre Svømmeklub. Den komplette kriterieliste er vedhæftet som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Der skal tages stilling til annoncering i et eller flere af Dansk Svømmeunions årlige stævneprogrammer. Én annonce koster 2.400 kr. (inkl. 20% rabat).


Der resterer følgende beløb på Kultur- og Fritidsudvalgets puljer:

Puljen til kulturelle aktiviteter

187.742 kr.

Profileringspuljen

118.995 kr.

Rådighedspuljen

103.881 kr.

Bilag

 1. Annonce til stævneprogram fra 2016 (pdf)
 2. Kriterieliste vedr. annoncering - KFU (pdf)

6. Ansøgning om tilskud til afholdelse af Funskate - Hvidovre Skøjteklub

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Hvidovre Skøjte Klub.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at bevilge 10.800 kr. til Hvidovre Skøjte Klub til afholdelse af arrangementet Funskate

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 04-01-2017

Der bevilges 10.800 kr. Midlerne tages fra Puljen til Kulturelle Aktiviteter.

Sagsfremstilling

Hvidovre Skøjte Klub har ansøgt Kultur- og Fritidsudvalget om støtte til afvikling af foreningens stævne Funskate, der planmæssigt finder sted 4.-5. februar 2017.

Funskate er en konkurrence for begyndere og let øvede breddeløbere inden for skøjtesporten. Der forventes at deltage mellem 200 og 250 skøjteløbere.

Hvidovre Skøjteklub søger om støtte til bannere, flag, blomster samt erindringsgaver til alle deltagere.

Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere bevilget støttemidler til foreningens årlige stævne Skate Copenhagen. Til det aktuelle stævne forventes der ca. dobbelt så mange deltagere, hvorfor budgettet er tilsvarende større.  

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere behandlet lignende ansøgninger fra Hvidovre Skøjteklub:

År:

Tilskud:

2011

8.000 kr. til afholdelse af arrangementet Skate Copenhagen

2012

8.000 kr. til afholdelse af arrangementet Skate Copenhagen

2013

9.000 kr. til afholdelse af arrangementet Skate Copenhagen

2015

9.000 kr. til afholdelse af arrangementet Skate Copenhagen

2016

9.000 kr. til afholdelse af arrangementet Skate Copenhagen

Økonomiske konsekvenser

Hvidovre Skøjteklub søger et samlet tilskud på 23.300 kr.

Midlerne skal bruges på følgende:

Store bannere, 2 stk.

6.000 kr.

Flag, 4 stk.

2.800 kr.

Erindringsgaver, 250 st.

12.500 kr.

Blomster

2.000 kr.

I alt

23.300 kr.


Der resterer følgende beløb på Kultur- og Fritidsudvalgets puljer:

Puljen til kulturelle aktiviteter

187.742 kr.

Profileringspuljen

118.995 kr.

Rådighedspuljen

103.881 kr.

Bilag

 1. Ansøgning om tilskud til afholdelse af stævne - Funskate 3 Øst ansøgning om tilskud (pdf)

7. Ansøgning om tilskud til koncertarrangementer - Hvidovre Jazzklub

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til tilskudsansøgning fra Hvidovre Jazzklub vedr. koncertarrangementer i 2017.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at bevilge 25.000 kr. til Hvidovre Jazzklub til brug for koncertarrangementer i 2017

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 04-01-2017

Der bevilges 15.000 kr. til foreningens afholdelse af koncertarrangementer i foråret 2017. Midlerne tages fra Puljen til Kulturelle Aktiviteter.

Sagsfremstilling

Hvidovre Jazzklub søger Kultur- og Fritidsudvalget om 25.000 kr. i støtte til afholdelse af en række jazzkoncerter i foråret 2017.

Foreningen søger om tilskud til brug for tre koncerter:

Marts 2017

The Spirit of New Orleans (orkesterhonorar 10.000 kr.)

April 2017

Katja og Katjazzerne (orkesterhonorar 9.000 kr.)

Maj 2017

Hans Knudsen (orkesterhonorar 9.600 kr.)

Hvidovre Jazzklub forventer at kunne dække udgifterne til årets øvrige koncerter via indtægter fra medlemskaber, entreindtægter samt barsalg.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere behandlet lignende ansøgninger fra Hvidovre Jazzklub:

År:

Tilskud:

2013

15.000 kr. til jazzkoncerter i 2013

2014

10.000 kr. til jazzkoncerter i 2014 (med bemærkning om, at foreningen ikke fremover kan forventer støtte til lignende arrangementer)

2016

Afslag på ansøgning

Økonomiske konsekvenser

Hvidovre Jazzklub søger om samlet 25.000 kr. til brug for koncertarrangementer i 2017.


Der resterer følgende beløb på Kultur- og Fritidsudvalgets puljer:

Puljen til kulturelle aktiviteter

187.742 kr.

Profileringspuljen

118.995 kr.

Rådighedspuljen

103.881 kr.

Bilag

 1. Ansøgning fra Hvidovre jazklub (pdf)

8. Ansøgning om støtte til leje af toiletvogn - Hvidovre Petanque klub

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Hvidovre Petanque Klub om støtte til leje af toiletvogn på 4.650 kr.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at bevilge 4.650 kr. til leje af toiletvogn til Hvidovre petanque klub.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 04-01-2017

Der bevilges 4.650 kr. Midlerne tages fra Rådighedspuljen.

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsafdelingen har modtaget en ansøgning fra Hvidovre Petanque Klub om støtte til opsætning af en enkelt toiletvogn i forbindelse med afholdelse af Hvidovre Open 2017, som afholdes i maj 2017. 

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere behandlet lignende ansøgninger fra Hvidovre Petanque Klub:

År:

Tilskud:

2015

6.000 kr. til leje af to toiletvogne

2016

6.000 kr. til leje af to toiletvogne

Økonomiske konsekvenser

Der søges om tilskud på 4.650 kr. til leje af toiletvogn.
Der resterer følgende beløb på Kultur- og Fritidsudvalgets puljer:

Puljen til kulturelle aktiviteter

187.742 kr.

Profileringspuljen

118.995 kr.

Rådighedspuljen

103.881 kr.

Bilag

 1. Ansøgning toiletvogne (pdf)

9. Udpegning af medlem til arbejdsgruppe for uddeling af støtte fra Elite-2650

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal udpege et medlem til arbejdsgruppen for uddeling af støtte fra puljen Elite-2650.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at udpege et medlem til arbejdsgruppen for uddeling af Elite-2650-midlerne.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 04-01-2017

Charlotte H. Larsen udpeges som medlem.

Fremover rundsendes samtlige ansøgninger til Elite-2650 til alle udvalgsmedlemmer.

Sagsfremstilling

Elite 2650 er en pulje, som har til formål at fremme elite- og talentarbejdet i Hvidovre Kommunes idrætsforeninger.

Elite 2650-puljen bliver endeligt fordelt af Kultur- og Fritidsudvalget på baggrund af indstillinger fra en arbejdsgruppe bestående af:

- Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget

- 1 Medlem af Kultur- og Fritidsudvalget

- Formanden for Idrætsrådet Hvidovre

- 1 Medlem af Idrætsrådet Hvidovre

Arbejdsgruppen skal behandle indkomne ansøgninger, og derefter indstille fordelingen af puljen for Kultur- og Fritidsudvalget.

Kultur- og Fritidsudvalget skal udpege et medlem, som sammen med udvalgsformanden skal repræsentere Kultur- og Fritidsudvalget i arbejdsgruppen for Elite2650 i 2017.

En forventet mødedato for arbejdsgruppen vil ligge i tidsrummet 21. marts – 22. april 2017, alt afhængig af Kultur- og Fritidsudvalgets ordinære mødekalender.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere besluttet at lade pladsen i arbejdsgruppen gå på skift mellem medlemmerne.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


10. Eventuelt

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 04-01-2017

Ømer Kuscu (A) spurgte ind til belysningen på Kunstgræsbanerne ved Avedøre Stadion.

Ømer Kuscu (A) spurgte ind til aflåsning af døre ved Kunstgræsbanerne ved Avedøre Stadion.

Ømer Kuscu (A) spurgte ind til badefaciliteterne ved Avedøre Stadion.

Maria Durhuus (A) spurgte ind til forvaltningens dialog med foreningerne Kontrast og Dialog.