Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Kultur- og Fritidsudvalget den 17. maj 2016

Mødefakta

Dato: Tirsdag den 17. maj 2016
Mødetidspunkt: Kl. 16:30
Mødested: Sollentuna I

Medlemmer

  • Charlotte H. Larsen (O)
  • Maria Durhuus (A)
  • Niels Ulsing (F)
  • Ømer Kuscu (A)

Fraværende med afbud

  • Arne Bech (H)

Bemærkninger

Ekstraordinært møde pga licitationsbehandling. Kristina E. Young deltog på vegne af Arne Bech.

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 17-05-2016

Godkendt.


2. Meddelelser

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

  1. at tage meddelelser til efterretning

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 17-05-2016

Ingen meddelelser.


3. Ansøgning om støtte til filmproduktion: "NÅR VI SES IGEN"

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til ansøgning om støtte til filmproduktion fra filmproducer Andreas Bak på 25.000 kr. 

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

  1. at tage stilling til ansøgning fra filmproducer Andreas Bak om tilskud til produktion af filmen ”NÅR VI SES IGEN”

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 17-05-2016

Der bevilges 25.000 kr. Midlerne ydes fra Puljen til Kulturelle Aktiviteter.

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsafdelingen har modtaget en ansøgning fra filmproducer Andreas Bak om tilskud til produktion af filmen ”NÅR VI SES IGEN”.

Filmen skal planmæssigt optages henover 5 dage i maj og juni – hovedsageligt i Hvidovre med undtagelse af en enkelt scene, som skal optages i Kastrup Lufthavn.

Andreas Bak går på ”Småtteuddannelsen” hos Zentropa, som er filmselskabets egen 3-årige uddannelse for folk med interesse for filmproduktion. Uddannelsen er i høj grad praktisk baseret og drager nytte af de mange store kapaciteter, der er tilknyttet Zentropa inden for de forskellige stadier af filmproduktion.

Såvel ansøger som filmens instruktør har til hensigt at bruge filmen som ansøgningsmateriale til optagelse på Den Danske Filmskole og/eller den selvstændige filmskole Super16, ved næstkommende ansøgningsrunde. Sidste gang de to arbejdede sammen, var det på kortfilmen ”TYRAN”, som vandt publikumsprisen til EKKO Shortlist Awards i 2015.

Kultur- og Fritidsafdelingen har siden 2009 haft særligt fokus på film, og har herigennem arbejdet målrettet på at afdække potentialet for Hvidovre som Filmby. I 2013 medførte dette indtrædelsen i den regionale filmfond, Copenhagen Film Fund. Under overskriften Film og Medier 2013 iværksatte Kultur- og Fritidsafdelingen sideløbende en indsats for film og mediers synliggørelse gennem en klar, handlingsorienteret strategi på film- og medieområdet, med den hensigt af profilere Hvidovre som en attraktiv kommune for især børn og unge.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

I henhold til Hvidovre Kommunes Erhvervspolitik 2015-2018 stiller kommunen skarpt på lokale styrker som filmproduktion ved bl.a. at brande filmmiljøet og støtte Copenhagen Film Fund.

Økonomiske konsekvenser

Filmen har et beskedent budget på 65.000 kr., hvilket muliggøres af gratis arbejdskraft med undtagelse af enkelte skuespillere, som delvist honoreres af Dansk Skuespillerforbund.

Det er ikke muligt for producenten at søge støtte hos Copenhagen Film Fund, da fonden ikke tildeler midler til skolefilm.

Kultur- og Fritidsudvalget ansøges om et tilskud på 25.000 kr. Projektets samlede finansiering består af følgende:

DFI/Filmværkstedet

20.000 kr.

Zentropa

 13.000 kr.

Egen investering

7.000 kr.

Hvidovre Kommune

25.000 kr.

Der resterer følgende midler på Kultur- og Fritidsudvalgets puljer:

Profileringspuljen

50.317 kr.

Rådighedspuljen

60.670 kr.

Puljen til kulturelle aktiviteter

141.993 kr.

Bilag

  1. Ansøgning om støtte til filmen - NÅR VI SES IGEN (pdf)

4. Eventuelt

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 17-05-2016

Ømer Kuscu roste pauserummet på Avedøre Stadion.


5. Licitation vedrørende projekt 0247 - Hvidovre Stadion, renovering og opgradering af atletikbane, optimering af fodboldbane og renovering af tag på det gamle klubhus

Lukket sag