Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Kultur- og Fritidsudvalget den 11. april 2016

Mødefakta

Dato: Mandag den 11. april 2016
Mødetidspunkt: Kl. 17:30
Mødested: Sollentuna II

Medlemmer

 • Charlotte H. Larsen (O)
 • Maria Durhuus (A)
 • Niels Ulsing (F)

Fraværende med afbud

 • Arne Bech (H)
 • Ømer Kuscu (A)

Bemærkninger

Kenneth F. Christensen deltog på vegne af Ømer Kuscu, Kristina E. Young deltog på vegne af Arne Bech.

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-04-2016

Godkendt.


2. Meddelelser

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at tage meddelelser til efterretning

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-04-2016

Orientering fra HvidovreBibliotekerne uddelt til udvalget.

Meddelelser taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Årsregnskab 2015, Hvidovre Nærradio
 • Læserbrev til Hvidovre Avis samt besvarelse fra Hovedbiblioteket
 • Orientering omkring rejsegilde ifm. omklædningsfaciliteterne ved Frihedens Idrætscenter

Bilag

 1. Årsregnskab-HNR_2015.pdf (pdf)
 2. Læserbrev ang. Hovedbiblioteket (pdf)
 3. Svar på læserbrev ang. Hovedbiblioteket (pdf)
 4. Orientering til udvalget om Coding Pirats (pdf)

3. Fordeling af midler fra Elite 2650-puljen 2016

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til arbejdsgruppens indstilling til fordeling af midlerne fra Elite 2650-puljen i år 2016.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at godkende arbejdsgruppens indstilling til fordeling af Elite 2650-midlerne for 2016
 2. at det foreslåede merforbrug på 32.751 kr. ekskl. moms finansieres af Kultur- og Fritidsudvalgets puljer

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-04-2016

Ad. 1 Godkendt

Ad. 2 Godkendt. Merforbruget på 32.751 kr. finansieres af Profileringspuljen.

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget har modtaget 10 ansøgninger til Elite 2650-puljen i 2016. Ansøgningerne udgør en samlet sum på 3.137.000 kr.

Puljen er på 1.055.000 kr. inkl. moms.

Kultur- og Fritidsudvalget har udpeget medlemmer til arbejdsgruppen for fordeling af Elite 2650-midlerne. Arbejdsgruppen består af 2 repræsentanter fra Kultur- og Fritidsudvalget (Niels Ulsing og Maria Durhuus) og 2 repræsentanter fra Idrætsrådet Hvidovre (Ena Christiansen og Michael Bruun Jepsen).

Arbejdsgruppen har fordelt Elite 2650-midlerne efter gældende retningslinjer, samt taget hensyn til ansøgernes placeringer i diverse forbund og sportslige resultater. Derudover har arbejdsgruppen i lighed med tidligere år benyttet den såkaldte ”idrætsmodel” til vurdering af ansøgerne, og har taget foreningernes idrætslige niveau, organisation, faciliteter samt supportmuligheder i betragtning.

Arbejdsgruppen indstiller 1.055.000 kr. til fordeling. Fordelingen fremgår af vedhæftede bilag.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kultur- og Fritidsudvalget fordelte i 2015 1.022.500 kr. inkl. moms. Merforbruget svarende til 31.300 kr. blev finansieret af Rådighedspuljen.

Økonomiske konsekvenser

Elite 2650-puljen er i 2016 på 1.011.424 kr. inkl. moms og 930.510 kr. ekskl. moms. Arbejdsgruppens forslag til fordeling er på i alt 1.055.000 kr. inkl. moms. Merforbruget på 43.576 kr.inkl. moms, svarende til 32.751 kr. ekskl. moms, forventes at kunne dækkes af mindreforbug på andre af udvalgets puljer.

Der resterer følgende beløb på Kultur- og Fritidsudvalgets puljer:

Puljen til kulturelle aktiviteter

136.593 kr.

Profileringspuljen

83.068 kr.

Rådighedspuljen

35.770 kr.

Bilag

 1. Oversigt over indkomne ansøgninger til Elite 2650.pdf (pdf)

4. Hvidovre Svømmeklub - ansøgning om ekstra baner i offentlig åbningstid

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Hvidovre Svømmeklub om ekstra træningstider og svømmebaner i Frihedens Idrætscenter samt afholdelse af babysvømning i  Avedøre Idrætscenter i den offentlig åbningstid.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at give afslag på Hvidovre Svømmeklubs ansøgning om 3 baner mandage kl. 18:00 – 18:45 i Frihedens Idrætscenter.
 2. at give afslag på Hvidovre Svømmeklubs ansøgning om 3 baner tirsdage og torsdage kl. 05:30 – 08:00 i Frihedens Idrætscenter, og tilbyde brug af tre baner samme sted i tidsrummet 05:30-06:30.
 3. at give afslag på Hvidovre Svømmeklubs ansøgning om 4 baner torsdage kl. 16:00 – 17:00 i Frihedens Idrætscenter.
 4. at godkende Hvidovre Svømmeklubs ansøgning om tid i babybassinet tirsdage kl. 08:00 – 10:00 i Avedøre Idrætscenter.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-04-2016

Ad. 1 Der gives afslag.

Ad. 2 Der gives afslag. Svømmeklubben tilbydes brug af tre baner i tidsrummet 05:30-06:30 i Frihedens Idrætscenter.

Ad. 3 Der gives afslag.

Ad. 4 Godkendt.

Sagsfremstilling

Hvidovre Svømmeklub søger om at få adgang til ekstra træningstider på svømmebaner i Frihedens Idrætscenter og Avedøre Idrætscenter.

Baggrunden for ansøgningerne er Hvidovre Svømmeklubs voksende konkurrenceafdeling og ambition om at placere sig i top 20 blandt de bedste svømmeklubber i landet. Derudover ønsker foreningen at tilbyde morgentræning til Engstrandskolens idrætsklasser fra august.

Ansøgningerne har været til udtalelse i både Frihedens Idrætscenter og Avedøre Idrætscenter.

Ansøgninger vedr. træningstider i Frihedens Idrætscenter

Halinspektøren i Frihedens Idrætscenter kan generelt ikke anbefale foreningens nedenstående forslag, da de vil forringe forholdene for de offentlige brugere.

Mandag aften

Mandage søger Hvidovre Svømmeklub om 3 baner fra kl. 18:00 – 18:45 i stedet for deres nuværende 2 baner i samme tidsrum.

Der er i alt 8 svømmebaner i Frihedens Idrætscenter, og i det berørte tidsrum benyttes 3 baner til vandaerobic; svømmeklubben optager 2 baner; og de offentlige brugere har rådighed over 3 baner. Ifølge halinspektøren vil tildeling af en ekstra bane til svømmeklubben give de offentlige brugere så dårlige forhold, at mange vil blive væk.

Tirsdag og torsdag morgen

Hvidovre Svømmeklub søger tid tirsdag og torsdag morgen på 3 baner i tidsrummet 05:30 – 08:00 i stedet for deres nuværende 2 baner i tidsrummet kl. 06:00 – 08:00.

Halinspektøren kan tilbyde foreningen adgang til hele bassinet fra kl. 05:30 – 06:30. Der er ikke mulighed for tildeling af yderligere baner i tidsrummet kl. 06:30 – 08:00.

Torsdag eftermiddag

Torsdage søger Hvidovre Svømmeklub 4 baner i tidsrummet kl. 16:00 – 17:30 i stedet for deres nuværende 3 baner i samme tidsrum.

Halinspektøren kan ikke anbefale forslaget, da det i ligehed med ovenstående vil forringe forholdene for de offentlige brugere.

Halinspektøren i Frihedens Idrætscenter bemærker, at færre offentlige svømmebaner vil kunne resultere i færre besøg fra både betalende brugere samt de mange pensionister, der benytter svømmehallen på de berørte tidspunkter. Forvaltningen understreger desuden, at Hvidovre Svømmeklub allerede har fået tildelt ekstra træningstid i Langhøjbadet i sæson 2016/2017 (lørdage kl. 13:00 – 16:00).

Ansøgningen vedr. babysvømning i Avedøre Idrætscenter

Hvidovre Svømmeklub kan på nuværende tidspunkt kun tilbyde babysvømning i aftentimerne, hvilket ikke er hensigtsmæssigt i forhold til spædbørns almene sovetider. Foreningen søger derfor om mulighed for at bruge babybassinet i  Avedøre Idrætscenter på tirsdage i tidsrummet 08:00 – 10:00.

Bademesteren i Avedøre Idrætscenter anbefaler forslaget, da babybassinet først bliver brugt flittigt efter kl. 10:00 af offentlige brugere.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Hvidovre Svømmeklub har tidligere søgt om ekstra baner i den offentlige åbningstid, men har fået afslag med den begrundelse, at det vil gå ud over svømmehallernes offentlige brugere.  

Økonomiske konsekvenser

Frihedens Idrætscenter har anslået de økonomiske konsekvenser ved evt. tildeling af udvidet træningstid og banebrug til Hvidovre Svømmeklub. Udregningen tager udgangspunkt i en forventet mindreindtægt grundet færre offentlige brugere.

Mandagsaftener genererer pt. en gennemsnitlig årlig omsætning på ca. 75.000 kr. i Frihedens Idrætscenter.

Ved at tildele Hvidovre Svømmeklub én ekstra bane og dermed fjerne én bane til offentlig brug, forventes en årlig mindreindtægt på ca. 25.000-30.000 kr.

Torsdagsaftener genererer pt. en gennemsnitlig årlig omsætning på ca. 68.000 kr. i Frihedens Idrætscenter.

Ved at tildele Hvidovre Svømmeklub én ekstra bane og dermed fjerne én bane til offentlig brug, forventes en årlig mindreindtægt på ca. 20.000-25.000 kr.

Bilag

 1. Svar fra Halinspektør Allan Rønberg vedr. anøsgning fra Hvidovre Svømmeklub om ekstra baner (pdf)
 2. Ansøgning fra Hvidovre Svømmeklub om ekstra baner (pdf)
 3. Besvarelse ang. økonomiske konsekvenser (pdf)

5. Ansøgning om tilskud til musicalproduktion - Foreningen Fragmentet

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til ansøgning fra musik- og teaterforeningen Fragmentet om støtte på 25.000 kr. til musicalproduktion.

Indstilling

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at der bevilges tilskud til musik- og teaterforeningen Fragmentet til opsætning af forestillingen ’Next To Normal’.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-04-2016

Der bevilges tilskud på 25.000 kr. Midlerne tages fra Puljen til Kulturelle Aktiviteter.

Sagsfremstilling

Musik- og Teaterforeningen Fragmentet søger tilskud til en større produktion af den prisvindende amerikanske musical ’Next To Normal’.

Projektet forløber over ca. syv måneder med indledende prøvestart medio august 2016, og kulminerer med otte forestillinger i Hvidovre Medborgersal fra den 3. til den 11. februar 2017.

Projektet vil involvere op til 30 unge frivillige inklusive sangere, dansere, musikere, skuespillere og hjælpere bag scenen. En aflønnet instruktør er tilknyttet projektet. En detaljeret beskrivelse af musicalen samt projektforløbet findes som bilag.

Fragmentet søger Kultur- og Fritidsudvalget om 25.000 kr. i støtte til indkøb af materialer til scenografi og kostumer samt leje af lys- og lydudstyr.

Ved bevilling af et eventuelt tilskud fra Hvidovre Kommune tilbyder Fragmentet at synliggøre kommunens engagement – f.eks. via nævnelse i forestillingsprogrammet.

Kort om foreningen Fragmentet

Fragmentet er en forening for alle teater- og musikinteresserede i Hvidovre, hvis medlemmer bl.a. tæller tidligere aktører fra Hvidovre Musikskoles Musicalhold og Hvidovre Ungdoms Teater, og som derfor har flere års erfaring indenfor produktion af musicals, musik og teater.

Fragmentets har siden sin opstart afholdt ca. tre koncerter årligt, og har deltaget i den lokale teaterfestival samt Vestegnens Kulturuge. Foreningens første store musicalprojekt ”Spring Awakening” havde premiere i 2015.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

På mødet d. 1. april 2014 bevilgede Kultur- og Fritidsudvalget 15.750 kr. til Foreningen Fragmentet til opsætning af forestillingen ”Spring Awakening”. Midlerne blev ydet af Puljen til kulturelle aktiviteter.

Økonomiske konsekvenser

Fragmentet søger Kultur- og Fritidsudvalget om 25.000 kr. i støtte til indkøb af materialer til scenografi og kostumer samt leje af lys- og lydudstyr.

Foreningen har opsat følgende budget for musicalproduktionen:

Indtægter (eks. moms)

Billetindtægter samt barsalg

76.800 kr.

Egenkapital

30.000 kr.

I alt

106.800 kr.

Udgifter (eks. moms)

Instruktør

17.600 kr.

Scenografi, Kostumer, Rekvisitter

23.600 kr.

Lys og lyd

56.000 kr.

PR

8.000 kr.

Diverse (Copyright, forplejning mm.)

29.640 kr.

I alt

134.840 kr.

Der resterer følgende beløb på Kultur- og Fritidsudvalgets puljer:

Puljen til kulturelle aktiviteter

136.593 kr.

Profileringspuljen

83.068 kr.

Rådighedspuljen

35.770 kr.

Fragmentet har stilet ansøgningen til både Kultur- og Fritidsudvalget samt den ny Ungdomspulje.

Bilag

 1. Ansøgning til Kultur og Fritidsudvalget 2016.pdf (pdf)
 2. Budget Next to Normal - Hvidovre Kommune.pdf (pdf)

6. Eventuelt

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-04-2016

Maria Durhuus spurgte ind til foreningers indhentelse af børneattester.

Kristina Young spurgte ind til tilstanden af kasteburet ved Cricketbanen.

Maria Durhuus spurgte ind til salg af alkohol til mindreårige under Hvidovre Ishockeyklubs kampe.