Referat fra Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3. december 2019

3. december 2019