Referat af Bygge- og Planudvalgets møde den 22. august 2018

22. august 2018