Referat af Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 16. august 2016

17. august 2016