Referat - Folkeoplysningsudvalget den 24. september 2015

Mødefakta

Dato: Torsdag den 24. september 2015
Mødetidspunkt: Kl. 18:00
Mødested: Fællesklublokalet, Frihedens Idrætscenter, Hvidovr

Medlemmer

 • Arne Bech ()
 • Connie Wilhjelm ()
 • Erik Petersen ()
 • Finn Blohm ()
 • Gerhard Grubb Waaentz ()
 • Hanne Fejerskov Sørensen ()
 • Inger Lise Jansson ()
 • John Berling ()
 • Kenneth F. Christensen ()
 • Maria Durhuus ()
 • Niels Ulsing ()
 • Ole Bested ()

Fraværende med afbud

 • Ane Skjødsholm ()
 • Laila Munk ()
 • Peter Lougart ()
 • Rene Langhorn ()

Bemærkninger

Ekstraordinært møde Arne Bech og Niels Ulsing deltog fra punkt 2. Susanne Wad Leth deltog i stedet for Ane Skjødsholm.

Indholdsfortegnelse


1. Meddelelser

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget skal tage meddelelser til efterretning.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at tage meddelelser til efterretning

Sagsfremstilling

 • Pressemeddelelse fra Kulturministeriet om samarbejdspotentiale for folkeoplysning

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 24-09-2015

Taget til efterretning.

Mødet den 3. december 2015 flyttes grundet folkeafstemning.


2. Budget 2016 og overslagsår

Beslutningstema

I forbindelse med processen for budget 2016 forelægges det samlede udarbejdede budgetmateriale for udvalgets område med henblik på drøftelse og prioritering.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at udvalgets bemærkninger oversendes til Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet.

Sagsfremstilling

På mødet i Folkeoplysningsudvalget den 6. august 2015 ønskede udvalget mulighed for at udtale sig til budgettet inden den endelige vedtagelse i Kommunalbestyrelsen.
Dagsorden samt bilag fra Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgettet er vedhæftet som bilag.

Folkeoplysningsudvalget har mulighed for at stille forslag til samt udtale sig om budgetforslag 2016 og overslagsår inden for eget område.

Udvalgets økonomi
Kultur- og Fritidsudvalgets samlede budget udgør 97.275.000 kr. i driftsudgifter inden for servicerammen og 145.000 kr. uden for servicerammen (daghøjskoler). Den afsatte ramme til folkeoplysningsområdet udgør 12.010.300 kr.

Politiske beslutninger og aftaler

Indstillingen skal ses som et led i budgetprocessen for 2016-2019 jf. beslutning i Økonomiudvalget 2. marts 2015.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 24-09-2015

Udtalelse fra aftenskolerådet uddelt. Materialet oversendes til kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet.

Udvalget anbefaler endvidere budgetanalysen vedr. Hvidovre Motionscenter, model 2, samt at der etableres eliteidrætsudskolingslinie. Udvalget foreslår at engangspuljen hæves til 100.000 kr.

Arne Bech, Niels Ulsing og Maria Durhuus afventer stillingtagen til behandling i kommunalbestyrelsen.


3. Eventuelt

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 24-09-2015

Elevatoren i aftenskolecenteret har virket fra tirsdag den 22. september 2015.


4. Sager til pressen

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 24-09-2015

Alle