Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Folkeoplysningsudvalget den 26. februar 2015

Mødefakta

Dato: Torsdag den 26. februar 2015
Mødetidspunkt: Kl. 19:00
Særlige forhold: Der var temadrøftelse omkring tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning kl. 18:30.
Mødested: Aftenskolecentret, Hvidovrevej 438, lokale 1, 1. s

Medlemmer

 • Ane Skjødsholm ()
 • Arne Bech ()
 • Erik Petersen ()
 • Finn Blohm ()
 • Hanne Fejerskov Sørensen ()
 • Inger Lise Jansson ()
 • John Berling ()
 • Kashif Ahmad ()
 • Laila Munk ()
 • Maria Durhuus ()
 • Niels Ulsing ()
 • Ole Bested ()
 • Peter Lougart ()
 • Ulla Thorup ()

Fraværende med afbud

 • Rene Langhorn ()
 • Thomas Silkjær Nielsen ()

Bemærkninger

Gerhard Waaentz deltog på vegne af Ulla Thorup. Kenneth F. Christensen deltog på vegne af Maria Duurhus. Kenneth F. Christensen deltog i behandlingen af punkt 6-7.

Indholdsfortegnelse


1. Meddelelser

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget skal tage meddelelser til efterretning

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at tage meddelelser til efterretning

Sagsfremstilling

 • Opfølgning på afklaringssagen omkring instruktør- og lederbegrebet     
 • Tilforordnet Thomas Silkjær Nielsen fratræder FOU pr. 31. marts 2015 -  Aftenskolerådet skal pege på en efterfølger
 • Oversigt over udbetalte tilskud til korte lejemål 2014
 • Information om Sundhedspuljen
 • Referat fra Hvidovre Stadions Brugerråd pr. 25. november 2014
 • Referat fra Avedøre Stadions Brugerråd pr. 27. januar 2015
 • Uddeling af tidsskriftet Fritid & Samfund

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 26-02-2015

Kenneth F. Christensen er udpeget som ny repræsentant for Ungdomsskolen.

Aftenskolerådet bedes om at udpege en ny tilforordnet i Thomas Silkjær Nielsens sted.

Notat om lederbegrebet eftersendes med referatet.

Meddelelser taget til efterretning.


2. Valg af medlemmer til fordelingsudvalget

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget skal udpege 2 medlemmer til det centrale fordelingsudvalg.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Folkeoplysningsudvalget:

 1. at udpege 2 medlemmer til det centrale fordelingsudvalg.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på deres møde den 18. december 2012 de gældende fordelingsregler vedr. træningstid i Kommunens indendørs idrætsfaciliteter.

Af fordelingsreglerne fremgår det, at der skal udpeges et centralt fordelingsudvalg bestående af 5 medlemmer. 2 medlemmer udpeges fra Folkeoplysningsudvalget, 1 medlem fra Idrætsrådet og 2 personer fra forvaltningen.

Kultur- og Fritidsafdelingen foreslår desuden, at fordelingsmødet afholdes enten den 12. eller 19. marts 2015.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte på deres møde den 18. december 2012 de gældende fordelingsregler vedr. træningstid i Kommunens indendørs idrætsfaciliteter.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 26-02-2015

John Berling og Finn Blohm udpeges fra Folkeoplysningsudvalget.


3. Kalvebodernes Fiskeklub - Ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til foreningen Kalvebodernes Fiskeklubs ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening i Hvidovre Kommune.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Folkeoplysningsudvalget  

 1. at tage stilling til foreningen Kalvebodernes Fiskeklubs ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening i Hvidovre Kommune
 2. at placere foreningens aktiviteter som hørende under Folkeoplysningslovens kap. 5 (det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde)

Sagsfremstilling

Kalvebodernes Fiskeklub har indsendt ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening i Hvidovre Kommune.

Formål:

Foreningens formål er at fremme interessen for lystfiskeri – at skabe de bedste muligheder for medlemmerne til at dyrke lystfiskeri fra båd og land samt afholde møder, studiekredse, foredragsaftener m.m.

Vedtægter:

Foreningens vedtægter lever op til Folkeoplysningslovens krav.

Medlemmer:

Foreningen har 30 medlemmer, alle er over 25 år. Ud af foreningens 30 medlemmer er de 25 bosat i Hvidovre Kommune.

Bestyrelse:

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 personer, alle med bopæl i Hvidovre Kommune.

Begrundelse for ansøgningen:

Foreningen ønsker på sigt, at få opsat en rygeovn i Hvidovre Havn samt lokaler til foreningens medlemmer.

Forvaltningen anbefaler at foreningens ansøgning imødekommes.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 26-02-2015

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Godkendt.


4. Møntklubben Poletten - Ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til foreningen Møntklubben Polettens ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening i Hvidovre Kommune.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Folkeoplysningsudvalget 

 1. at tage stilling til foreningen Møntklubben Polettens ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening i Hvidovre Kommune
 2. at placere foreningens aktiviteter som hørende under Folkeoplysningslovens kap. 5 (det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde)

Sagsfremstilling

Møntklubben Poletten har indsendt ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening i Hvidovre Kommune.

Formål:

Foreningens formål er at fremme kendskabet til numismatikken og at støtte medlemmerne i arbejdet med deres samlinger.

Vedtægter:

Foreningens vedtægter lever op til Folkeoplysningslovens krav, dog er foreningens tilhørsforhold ikke beskrevet.

Forvaltningen har efterfølgende været i kontakt med foreningen, og kan konstatere, at foreningens formand og en del af foreningens medlemmer bor i kommunen. Derudover har klubben intet tilhørsforhold til kommunen. Klubben har ikke tidligere været foreningsgodkendt i andre kommuner.

Medlemmer:

Foreningen har 115 medlemmer, alle er over 25 år. Ud af foreningens 115 medlemmer er de 25 bosat i Hvidovre Kommune.

Bestyrelse:

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 personer, hvoraf 1 person har bopæl i Hvidovre Kommune.

Begrundelse for ansøgningen:

Foreningen begrunder deres ansøgning med, at de har behov for lokaler. Foreningen har holdt til i Movia-huset i Valby i mange år, men har ikke længere mulighed for at benytte huset.

Retsgrundlag

Retsgrundlaget er Folkeoplysningsloven.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 26-02-2015

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Godkendt.


5. TEC Sport - Ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening

Beslutningstema

Personalegruppen hos Teknisk Erhvervsskole Center i Hvidovre (TEC) har dannet en idrætsforening. De ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Hvidovre.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at tage stilling til ansøgning fra foreningen TEC Sport om godkendelse som folkeoplysende forening i Hvidovre Kommune.
 2. at placere foreningens aktiviteter som hørende under Folkeoplysningslovens kap. 5 (det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde)

Sagsfremstilling

Personalegruppen hos TEC har fremsendt ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening i Hvidovre kommune.

Formål:

Foreningen dyrker flere forskellige idrætsgrene – både bowling, tennis og badminton. Med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv ønsker foreningen at udbrede kendskabet til disse aktiviteter.

Forvaltningen har været i kontakt med foreningen, og kan konstatere, at det specifikt er badminton, der ønskes lokaler til.

Vedtægter:

Foreningens vedtægter lever op til Folkeoplysningslovens krav.

Medlemmer:

Foreningen har 399 medlemmer, alle på nær 2 er over 25 år. Ud af foreningens 399 medlemmer er de 39 bosat i Hvidovre Kommune.

Bestyrelse:

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 personer, hvoraf 1 har bopæl i Hvidovre Kommune.

Begrundelse for ansøgningen:

Foreningen vil gerne benytte kommunens idrætsfaciliteter, fordi det vil gavne det sociale sammenhold og medarbejdernes ve og vel.

TEC Hvidovre er landets største erhvervsskole. Virksomheden betaler skat i kommunen, med har også afdelinger i Lyngby og Ballerup, og det administrative hovedkontor ligger på Frederiksberg. TEC Hvidovre er bl.a. husvært for den årlige Holmestafetten, og det er i kommunens interesse at have et godt og nært forhold til skolen.

Forvaltningen har tidligere godkendt erhvervsklubber, men gør opmærksom på den pressede lokalesituation, som foreningen også er blevet gjort bekendt med.

Retsgrundlag

Retsgrundlaget er Folkeoplysningsloven.

Politiske beslutninger og aftaler

Foreningens ansøgning blev behandlet på Folkeoplysningsudvalgsmødet d. 26. februar 2015. Sagen blev udsat.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 26-02-2015

Sagen udsættes.

Supplerende sagsfremstilling

Forvaltningen har efter Folkeoplysningsudvalgets møde den 26. februar 2015 været i kontakt med foreningens formand et par gange. Formanden har oplyst, at der kun er 20 badmintonspillere i foreningen.

De tidligere angivne 399 personer er ansatte hos TEC, men det er kun de 20, som udgør medlemsskaren på den ansøgende forening.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 23-04-2015

Ad. 1. Godkendt

Ad. 2. Godkendt


6. Eventuelt

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 26-02-2015

Ingen bemærkninger.


7. Sager til pressen

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 26-02-2015

Alle.