Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Folkeoplysningsudvalget den 20. marts 2014

Mødefakta

Dato: Torsdag den 20. marts 2014
Mødetidspunkt: Kl. 19:00
Særlige forhold: Spisning kl. 18.30
Mødested: Teatersalen, Frihedens Idrætscenter

Medlemmer

 • Ane Skjødsholm ()
 • Arne Bech ()
 • Erik Petersen ()
 • Finn Blohm ()
 • Hanne Fejerskov Sørensen ()
 • Inger Lise Jansson ()
 • John Berling ()
 • Kashif Ahmad ()
 • Laila Munk ()
 • Maria Durhuus ()
 • Niels Ulsing ()
 • Ole Bested ()
 • Peter Lougart ()
 • Rene Langhorn ()
 • Thomas Silkjær Nielsen ()
 • Ulla Thorup ()

Indholdsfortegnelse


1. Meddelelser

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget 2014 den 20-03-2014

Taget til efterretning.

Indstilling

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Folkeoplysningsudvalget  

 1. at tage meddelelser til efterretning

Sagsfremstilling

 • Oversigt over udbetalte tilskud – korte lejemål 2013
 • Referat af brugerrådsmøde – Avedøre Idrætscenter – 5. marts 2014

2. Forretningsorden og vedtægter - Folkeoplysningsudvalget

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget 2014 den 20-03-2014

Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 den 25-03-2014

Godkendt.

Indstilling

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Folkeoplysningsudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende forretningsorden og vedtægter for Folkeoplysningsudvalget

Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalgets forretningsorden og vedtægter er ført ajour.


3. Valg af medlemmer til arbejdsgrupper - Kultur- og Fritidspolitik

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget 2014 den 20-03-2014

Ole Bested valgt som medlem af arbejdsgruppen vedr. kulturoplevelser.

John Berling valgt som medlem af arbejdsgruppen vedr. idræt.

Indstilling

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at udvælge medlemmer til arbejdsgrupperne for den nye kultur- og fritidspolitik.

Sagsfremstilling

Hvidovre Kommune skal have udarbejdet en ny kultur- og fritidspolitik. Den nye kultur- og fritidspolitik skal samtidig sammenskrives med folkeoplysningspolitikken.

Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet, at den nye politik skal centreres omkring de tre temaer: idræt, det aktive fritidsliv og kulturoplevelser. Folkeoplysning og det aktivt medborgerskab vil være begreber, som binder den nye politik sammen.

I forhold til udarbejdelsen af den nye kultur- og fritidspolitik er der nedsat en administrativ styregruppe.

Administrativ styregruppe

Gert Stephan Nelth – Direktør

Hanne Rasmussen – Udviklingschef

Lars Hørdum – Kultur- og fritidschef

Formændene for de tre arbejdsgrupper

Den administrative styregruppe har udarbejdet nedenstående forslag til sammensætning af arbejdsgrupper for den nye kultur- og fritidspolitik.

Kulturoplevelser

Formand Anja Olsen

Per Egholm - musikskolen

Stephan Pollner - teater

Rebekka Kinimond Carlson - bibliotek

Martin Jensen – kfa/film

Trine Friedrichsen - kunstrådet

Elin Kristine Kromann - billedskolen

Medlem af Folkeoplysningsudvalget

Det aktive fritidsliv

Formand Anders Wahlstrøm – Kultur- og Fritidsafdelingen

Medlem af samrådet

Medlem af aftenskolerådet

Niels E. Pedersen – fritidsbutikken

Mikkel Knudsen – Cirkusmuseet

Betina Engelhardt – frivillige sociale foreninger

Jacob Wahlstrøm – God Fritid til Alle

Idræt

Formand Jacob Hvid Nielsen – Kultur- og Fritidsafdelingen

Ena Christiansen – Formand for Idrætsrådet

Medlem af Idrætsrådet

Jette Hansen – Hvidovre Stadion

Lærer fra Sport 10 (Kurt eller Thomas)

x - skoleafdelingen

Medlem af Folkeoplysningsudvalget

Arbejdsgrupperne indkaldes til et fælles opstartsmøde den 3. april 2014. Herefter vil arbejdsgrupperne arbejde på et første oplæg til Kultur- og fritidsudvalget.

Grupperne vedr. det aktive fritidsliv og idræt vil hver især have en følgegruppe. Følgegruppen for idræt tænkes sammensat af 10 bredde- og eliteforeninger og følgegruppen for fritidsliv tænkes sammensat af BuQetten, Kulturtogrådet, repræsentanter for Fritidshjem og klubber samt for skolerne.

Følgende vil være høringsberettigede:

Handicaprådet, Ældrerådet, Frivillighedsrådet, Ungdomsrådet, Musikrådet, Kulturrådet, Kunstrådet, Idrætsrådet, Aftenskolerådet, Samrådet for børne- og ungdomsorganisationer i Hvidovre samt alle kommunes foreninger.

Kultur- og fritidsafdelingen vil fungere som sekretariat for arbejdet med kultur- og fritidspolitikken.


4. Temamøder 2014

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget 2014 den 20-03-2014

Godkendt.

Indstilling

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Folkeoplysningsudvalget 

 1. at godkende dato for Folkeoplysningsudvalgets temamøde i efteråret 2014

Sagsfremstilling

Af kommunens folkeoplysningspolitik fremgår det, at Folkeoplysningsudvalget afholder to årlige temamøder, hvor aktuelle temaer drøftes med relevante interessenter.

Folkeoplysningsudvalget har den 20. marts 2014 afholdt deres første temamøde, hvor udvalgets arbejdsområde er blevet gennemgået for medlemmer, suppleanter og tilforordnede.

Forvaltningen foreslår, at det andet temamøde afholdes torsdag den 25. september 2014.


5. Urban Roots - Ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget 2014 den 20-03-2014

Ad. 1. og 2.: Godkendt.

Indstilling

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at tage stilling til ansøgning fra foreningen Urban Roots om godkendelse som folkeoplysende forening i Hvidovre Kommune
 2. at placere foreningens aktiviteter som hørende under Folkeoplysningslovens kap. 5 (det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde)

Sagsfremstilling

Foreningen Urban Roots har fremsendt ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening i Hvidovre Kommune.

En af foreningens stiftere underviser på kommunens ungdomsskole og ønsker på denne baggrund at tilknytte foreningen til Hvidovre Kommune.

Formål:

Foreningens formål er at tilbyde alle interesserede, unge som gamle en mulighed for at udvikle sig i denne aktivitet med udgangspunkt i Street Art og deltage aktivit i foreningens deltagelse i det lokale samfund.

Medlemmer:

Foreningen har på nuværende tidspunkt 7 medlemmer, hvoraf 1 er under 25 år. 2 af foreningens medlemmer er bosiddende i Hvidovre Kommune.

Vedtægter:

Foreningens vedtægter lever op til Folkeoplysningslovens krav.

Bestyrelse:

Foreningens bestyrelse udgøres af de 7 nuværende medlemmer.

Begrundelse for ansøgning:

Foreningen begrunder deres ansøgning med følgende ordlyd:

Tegningsberettigede underviser på Hvidovre Ungdomsskole, og har erfaret, at unge som bliver 18, ikke længere har noget sted at bibeholde sine kreative udfoldelser under lovlige forhold.

En sådan forening vil virke kriminalpræventiv og give mulighed for udvikling og fordybelse. Dette vil kunne inkludere unge som gamle med samme interesse.

På baggrund af ovenstående, samt samtaler med foreningens stiftere, anbefaler forvaltningen, at foreningens ansøgning imødekommes.


6. Kunstforeningen Akvarel Venner - Ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget 2014 den 20-03-2014

Ad. 1. og 2.: Godkendt.

Indstilling

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at tage stilling til ansøgning fra Kunstforeningen Akvarel Venner om godkendelse som folkeoplysende forening i Hvidovre Kommune
 2. at placere foreningens aktiviteter under Folkeoplysningslovens kap. 5 (det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde)

Sagsfremstilling

Kunstforeningen Akvarel Venner har fremsendt ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening i Hvidovre Kommune.

Formål:

Foreningens formål er at fremme kunstneristisk aktivitet med hovedvægt på billedkunst. Foreningen vil være medvirkende til udbredelsen af kendskabet til alle former for billedkunst og i særdeleshed akvarelmaling.

Medlemmer:

Foreningen har på nuværende tidspunkt 6 medlemmer, alle er over 25 år. 3 af foreningens medlemmer er bosiddende i Hvidovre Kommune.

Vedtægter:

Foreningens vedtægter lever op til Folkeoplysningslovens krav.

Bestyrelse:

Foreningens bestyrelse udgøres af de 6 nuværende medlemmer.

Begrundelse for ansøgning:

Foreningen begrunder deres ansøgning med følgende ordlyd:

Vi er i øjeblikket en gruppe på 6 personer, som elsker at være sammen omkring akvarelmaling, og vil meget gerne tiltrække flere interesserede til os. Det giver mere sammenhold og soreder glæde på en kunstneristisk måde her i området + at vi gerne vil have et sted at være.

På baggrund af ovenstående anbefaler forvaltningen, at foreningens ansøgning imødekommes.


7. Hvidovre Vinterbadere - Ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget 2014 den 20-03-2014

Ad. 1. og 2.: Godkendt.

Indstilling

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at tage stilling til ansøgning fra foreningen Hvidovre Vinterbadere om godkendelse som folkeoplysende forening i Hvidovre Kommune
 2. at placere foreningens aktiviteter som hørende under Folkeoplysningslovens kap. 5 (det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde)

Sagsfremstilling

Foreningen Hvidovre Vinterbadere har fremsendt ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening i Hvidovre Kommune.

Formål:

Det er foreningens formål at fremme sundhed og velvære samt skabe socialt samvær og glæde gennem fælles aktiviteter, og tillige arbejde for de bedst mulige badefaciliteter for medlemmerne.

Medlemmer:

Foreningen har 37 medlemmer, alle er over 25 år. 35 medlemmer bor i Hvidovre Kommune.

Vedtægter:

Foreningens vedtægter lever op til Folkeoplysningslovens krav.

Bestyrelse:

Foreningens bestyrelse udgøres af de 5 personer, alle med bopæl i Hvidovre Kommune.

Begrundelse for ansøgning:

Foreningen begrunder deres ansøgning med følgende ordlyd:

Hvidovre Vinterbadere ønsker at blive godkendt i Hvidovre Kommune som forening, da vi ønsker kommunens hjælp og støtte til etablering af faciliteter for vinterbadning i/ved Hvidovre Havn.

På baggrund af ovenstående anbefaler forvaltningen, at foreningens ansøgning imødekommes.


8. CSKA Hvidovre - Ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget 2014 den 20-03-2014

Stemmer for: Erik Petersen, Ulla Thorup, John Berling, Inger Lise Jansson, Laila Munk, Ole Bested, Ane Skjødsholm, Finn Blohm og Arne Bech.

Stemmer imod: Maria Durhuus og René Langhorn.

Undlader: Peter Lougart

Ad. 1. og 2.: Godkendt

Indstilling

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at tage stilling til ansøgning fra foreningen CSKA Hvidovre om godkendelse som folkeoplysende forening i Hvidovre Kommune
 2. at placere foreningens aktiviteter som hørende under Folkeoplysningslovens kap. 5 (det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde)

Sagsfremstilling

Foreningen CSKA Hvidovre har fremsendt ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening i Hvidovre Kommune.

Formål:

Foreningens formål er med udgangspunkt i fodbold som sport og leg, at styrke det forpligtende fællesskab samt evne og lyst til, at tage ansvar samt engagere sig aktivt i foreningslivet.

Medlemmer:

Foreningen har på nuværende tidspunkt 5 medlemmer, hvoraf 1 er under 25 år. 4 af foreningens medlemmer er bosiddende i Hvidovre Kommune.

Vedtægter:

Foreningens vedtægter lever op til Folkeoplysningslovens krav.

Bestyrelse:

Foreningens bestyrelse udgøres af de 5 nuværende medlemmer.

Begrundelse for ansøgning:

Foreningen begrunder deres ansøgning med følgende ordlyd:

Vi ønsker vores forening/klub godkendt, da den bygger på moderne demokratiske værdier samt åbenhed og solidaritet med alle etniciteter og kulturer.

Foreningens værdier vil bygge på engagement og oplysning i foreningslivets ånd og vil, gennem leg og sport, motivere medlemmer/spillere til, at tage ansvar for eget liv samt foreningens mål og visioner. Vores forening/klub skal drives udelukkende via medlemmernes egen finansiering.

Forvaltningen kan konstatere, at foreningens ansøgning lever op til de krav, der stilles for at blive godkendt.

Forvaltningen skal tilføje, at kommunens idrætsfaciliteter er under stort pres fra foreningslivet i forhold til træningstid.


9. Eventuelt

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget 2014 den 20-03-2014

Inger Lise Jansson påpegede problemer med Hvidovrespejdernes lokaler på Høvedstensvej

Erik Petersen spurgte til muligheden for at få stillet iPads til rådighed for udvalget.

René Langhorn spurgte til muligheden for internet ved møderne.

Finn Blohm spurgte til muligheden for at få dagsordenen som .pdf fil


10. Sager til pressen

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget 2014 den 20-03-2014

Alle.