Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Folkeoplysningsudvalget den 6. februar 2014

Mødefakta

Dato: Torsdag den 6. februar 2014
Mødetidspunkt: Kl. 20:00
Mødested: Fællesklublokalet i Frihedens Idrætscenter

Medlemmer


Indholdsfortegnelse


1. Valg af formand og næstformand

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget 2014 den 06-02-2014

Ole Bested valgt til formand, Erik Petersen valgt til næstformand.

Indstilling

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Folkeoplysningsudvalget

  1. at der vælges formand og næstformand for perioden 2014-2017

Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget skal på mødet konstitueres med valg af formand og næstformand


2. Mødeplan 2014 - Folkeoplysningsudvalget

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget 2014 den 06-02-2014

Godkendt.

Forvaltningen vil til mødet den 20. marts præsentere forslag til vedtægter, forretningsorden samt valgprocedure for Folkeoplysningsudvalget.

Suppleanterne inviteres til introduktionsmødet den 20. marts.

Indstilling

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Folkeoplysningsudvalget

  1. at godkende forslag til mødeplan for Folkeoplysningsudvalget for 2014

Sagsfremstilling

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har under hensynstagen til kommunens stående udvalgs møedeplan udarbejdet et forslag til mødeplan for Folkeoplysningsudvalget for 2014.

Det foreslås, at møderne afholdes torsdage kl. 19. Der vil være spisning for udvalgets medlemmer fra kl. 18.30.

Forslag til mødedatoer:

24. april

20. marts

19. juni

7. august

23. oktober

11. december


3. Valg af tilforordnet og suppleant til Ungdomsskolens bestyrelse 2014-2017

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget 2014 den 06-02-2014

Niels Ulsing valgt som tilforordnet, Ane Skjødsholm valgt som suppleant.

Indstilling

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Folkeoplysningsudvalget

  1. at der vælges en tilforordnet og en suppleant til Ungdomsskolens bestyrelse

Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget er repræsenteret med én repræsentant i Ungdomsskolens bestyrelse, hvorfor udvalget skal vælge en tilforordnet og en suppleant.


4. Valg af medlemmer til fordelingsudvalg

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget 2014 den 06-02-2014

Finn Blohm og John Berling valgt som medlemmer af det centrale fordelingsudvalg.

Indstilling

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Folkeoplysningsudvalget

  1. at vælge to medlemmer til det centrale fordelingsudvalg

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på deres møde den 18. december 2012 de nye fordelingsregler for tildeling af træningstid i kommunens indendørs idrætsfaciliteter.

Af fordelingsreglerne fremgår det, at der skal udpeges et centralt fordelingsudvalg, som skal bestå af 5 medlemmer.

2 medlemmer udpeget af Folkeoplysningsudvalget, 1 medlem udpeget af Idrætsrådet i Hvidovre og to personer fra forvaltningen.

På denne baggrund indstiller Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen til Folkeoplysningsudvalget at udpege to medlemmer til det centrale fordelingsudvalg.

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen foreslår at det centrale fordelingsudvalg mødes torsdag den 27. februar 2014.


5. Eventuelt

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget 2014 den 06-02-2014

Arne Bech orienterede om kommende notat vedrørende kunststofbanernes fordelingsprincipper og reelle brug. Folkeoplysningsudvalget vil blive præsenteret for notatet.


6. Sager til pressen

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget 2014 den 06-02-2014

Alle.

Indstilling

Alle.