Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Folkeoplysningsudvalget den 15. juni 2017

Mødefakta

Dato: Torsdag den 15. juni 2017
Mødetidspunkt: Kl. 19:00
Særlige forhold: Der er spisning for udvalgets medlemmer fra kl. 18.30.
Mødested: Multicaféen, Høvedstensvej 45

Medlemmer

 • Connie Wilhjelm ()
 • Erik Petersen ()
 • Finn Blohm ()
 • Hanne Fejerskov Sørensen ()
 • Inger Lise Jansson ()
 • John Berling ()
 • Laila Munk ()
 • Niels Ulsing ()
 • Ole Bested ()
 • Peter Lougart ()
 • Rene Langhorn ()

Fraværende med afbud

 • Ane Skjødsholm ()
 • Arne Bech ()
 • Gerhard Grubb Waaentz ()
 • Kenneth F. Christensen ()
 • Maria Durhuus ()

Bemærkninger

Susanne Wadt deltog for Ane Skjødsholm

Indholdsfortegnelse


1. Meddelelser

Beslutningstema

Meddelelsespunkter

Indstilling

Direktøren indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at meddelelserne tages til efterretning.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 15-06-2017

Taget til efterretning. Center for Kultur og Fritid eftersender invitation til udvalgets medlemmer om deltagelse i opvisning i forbindelse med internationalt Shinson Hapkido stævne i Hvidovre i 27. juli 2017.

Sagsfremstilling

 1. Ny organisering i Hvidovre Kommune
 2. Aktiviteter i sommeren 2017 – bilag 1.
 3. Beslutninger fra KFU – Elite2650 og sponsorpuljen
 4. Orientering om Hvidovre Motionscenter

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


2. Justering af fordelingsnøgle til udbetaling af tilskud Voksenundervisningen

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget ændrede på opfordring af aftenskolerådet tildelingsmodellen for tilskud til leder- og lærerløn. Modellen har dog vist sig uhensigtsmæssig, hvorfor aftenskolerådet ønsker at rulle modellen tilbage.

Indstilling

Direktøren indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at tildelingsmodellen til fordeling af leder- og lærerløn ændres, så fordelingsnøglen udregnes på baggrund af lønudgifter det seneste regnskabsår fremfor afholdte undervisningstimer i det foregående år.
 2. tildelingsmodellen har virkning fra afregning af 2. halvår 2017. 

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 15-06-2017

Folkeoplysningsudvalget besluttede at godkende aftenskolerådets indstilling:

 1. Tildelingsmodellen til fordeling til leder- og lærerløn ændres, så fordelingsnøglen udregnes på baggrund af det senest afsluttede regnskabsår frem for afholdte undervisningstimer i det umiddelbart foregående kalenderår. Fordelingsnøglen udregnes på baggrund af foreningens afregning af tilskud i henhold til Retningslinjer for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hvidovre Kommune i henhold til Lov om støtte til Folkeoplysning, §5
 2. Den ændrede tildelingsmodel har virkning fra 1. januar 2017, og vil ligge til grund for udregning og udbetaling af 2. rate 2017.

René Langhorn undlod at tage stilling til punkt 1. med begrundelsen at materialet blev udleveret på mødet.

Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget ændrede på opfordring af aftenskolerådet tildelingsmodellen for tilskud til leder- og lærerløn. Modellen har dog vist sig uhensigtsmæssig, hvorfor Center for Kultur og Fritid har modtaget en anmodning fra aftenskolerådet, som ønsker at rulle modellen tilbage.

Ændringen fra 2015 betød, at tilskuddet til leder- og lærerløn bliver reserveret på baggrund af afholdte undervisningstimer i det foregående år. En uhensigtsmæssig formulering i ansøgningen om ændringen af modellen har betydet, at den nye model reserverer tilskud på baggrund af afholdte timer, og ikke som tidligere på baggrund af afholdte udgifter til leder- og lærerløn. Dette er uhensigtsmæssigt, da skolerne ikke kompenseres for handicap- og instrumentalundervisning.

Derfor ønsker Aftenskolerådet modellen rullet tilbage til den oprindelige model. Center for Kultur og Fritid foreslår dog en model, hvor udgifter til leder- og lærerløn fra det foregående år bruges som udgangspunkt for reservering af tilskud, da dette hurtigere indfanger eventuelle udslag i undervisningstimer f.eks. i forbindelse med at en skole lukker eller ved udvidelse af aktiviteten.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven § 8

Politiske beslutninger og aftaler

Folkeoplysningsudvalget godkendte i juni 2015 ny tildelingsmodel for beregning af tilskud til leder- og lærerløn for voksenundervisningen.  

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


3. Fordeling af 2. rate til leder- og lærerløn til voksenundervsing

Beslutningstema

Da afregningen for 2016 ikke er blevet færdig, skal udvalget tage stilling til en fordeling af de resterende midler til leder- og lærerløn som acontobeløb.

Indstilling

Direktøren indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at godkende at 2. rate-tilskud til leder- og lærerløn til voksenundervisning udbetales efter gældende fordelingsnøgle.
 2. at godkende at FOFs 2. rate fordeles mellem AOF og FORA med en fordelingsnøgle baseret på hvor meget undervisning de to skoler overtager fra FOF.  

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 15-06-2017

Godkendte indstillingerne, idet at udvalget i forhold til indstillingspunkt 2. besluttede at man i stedet for Center for Kultur og Fritids foreslåede model, vedtager en model, hvor man forhåndsreserverer tilskud svarende til timetallet på de kurser, som overtages af hhv. FORA og AOF og fordeler resten af beløbet i henhold til den vedtagne fordelingsnøgle.

Sagsfremstilling

Afregningen af leder- og lærerløn for 2016 er endnu ikke blevet udarbejdet. Derfor foreslår Center for Kultur og Fritid, at 2. rate, uden overførselsmidler, udbetales til aftenskolerne som et aconto-beløb efter den gældende fordelingsnøgle.

Da FOF ikke har aktivitet efter juni 2017, foreslår Center for Kultur og Fritid, at FOFs midler deles mellem AOF og FORA, som overtager en del af FOFs undervisning.  

Retsgrundlag

Folkeoplysningslovens § 8

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


4. Ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening - Copenhagen Ladybugs

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening fra Copenhagen Ladybugs.

Indstilling

Direktøren indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at godkende ansøgningen fra Copenhagen Ladybugs som folkeoplysende forening i Hvidovre Kommune til aktiviteten roller derby.
 2. at placere foreningens aktiviteter som hørende under folkeoplysningslovens kap. 5. (det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde)

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 15-06-2017

Godkendte indstillingerne.

Sagsfremstilling

Copenhagen Ladybugs har fremsendt ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening i Hvidovre Kommune. 

Formål:

Foreningens formål er at skabe en roller derbyforening i Hvidovre Kommune. Roller derby er en forholdsvis lille idræt, hvor der pt. kun er 4 klubber i Danmark. Derfor har klubben også en relativ stor andel medlemmer, som ikke bor i kommunen. 

Vedtægter:

Foreningens vedtægter lever op til de krav, som er beskrevet i folkeoplysningslovens § 4. stk. 3.

Medlemmer:

Foreningen har 48 medlemmer. Foreningen har 23 medlemmer under 25 år. 5 af foreningens medlemmer har bopæl i Hvidovre Kommune. 

Bestyrelse:

Foreningens bestyrelse består af 4 personer.

Begrundelse for ansøgning:

Foreningen ønsker at blive godkendt, da der kræves en godkendelse at for få tildelt lokale. Foreningen er bekendt med, at det ikke er nemt at få en stor hal, men er villig til at leve med ydertid.   

Retsgrundlag

Retsgrundlaget er Folkeoplysningsloven kap. 2.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


5. Ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening - Boldklubben Sommer

Beslutningstema

Boldklubben Sommer har søgt om godkendelse som folkeoplysende forening i Hvidovre Kommune gennem foreningsportalen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at godkende ansøgningen fra Boldklubben Sommer som folkeoplysende forening i Hvidovre Kommune til aktiviteten fodbold.
 2. at placere foreningens aktiviteter som hørende under folkeoplysningslovens kap. 5. (det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde)

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 15-06-2017

Godkendte indstillingerne på betingelse af, at foreningen leverer information om hvor mange af foreningens medlemmer, der er under 25 år.

Sagsfremstilling

Boldklubben Sommer har fremsendt ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening i Hvidovre Kommune gennem foreningsportalen.

Formål:

Foreningens formål er at tilbyde medlemmerne mulighed for at spille fodbold, samt have socialt samvær i forbindelse hermed.

Vedtægter:

Foreningens vedtægter lever op til de krav, som er beskrevet i folkeoplysningslovens § 4. stk. 3.

Medlemmer:

Foreningen har 25 medlemmer. Center for Kultur og Fritid ved ikke hvor mange medlemmer foreningen har under 25 år. 21 af foreningens medlemmer har bopæl i Hvidovre Kommune. 

Bestyrelse:

Foreningens bestyrelse består af 4 personer.

Begrundelse for ansøgning:

Foreningen ønsker at blive godkendt, da der kræves en godkendelse at få tildelt spillested

Retsgrundlag

Retsgrundlaget er Folkeoplysningsloven kap. 2.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


6. Eventuelt

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 15-06-2017

Intet.


7. Sager til pressen

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til, hvilke sager, der skal gøres tilgængelige for pressen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at beslutte hvilke sager, der skal være tilgængelige for presse og offentlighed.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 15-06-2017

Alle.