Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Folkeoplysningsudvalget den 6. april 2017

Mødefakta

Dato: Torsdag den 6. april 2017
Mødetidspunkt: Kl. 19:00
Særlige forhold: Der er spisning for udvalgets medlemmer fra kl. 18.30.
Mødested: Multicaféen, Høvedstensvej 45

Medlemmer

 • Arne Bech ()
 • Connie Wilhjelm ()
 • Erik Petersen ()
 • Finn Blohm ()
 • Gerhard Grubb Waaentz ()
 • Hanne Fejerskov Sørensen ()
 • Inger Lise Jansson ()
 • John Berling ()
 • Laila Munk ()
 • Niels Ulsing ()

Fraværende med afbud

 • Ane Skjødsholm ()
 • Kenneth F. Christensen ()
 • Maria Durhuus ()
 • Ole Bested ()
 • Peter Lougart ()
 • Rene Langhorn ()

Bemærkninger

Ivan Fogtman deltog for René Langhorn

Indholdsfortegnelse


1. Meddelelser

Beslutningstema

Meddelelsespunkter

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at meddelelserne tages til efterretning.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 06-04-2017

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Dialog med foreninger – Circus Balloon Club og Boldklubben Sommer
 • Sammenskrivning af ændringer til folkeoplysningsloven vedrørende præcisering af formålsbestemmelse og kommunalt tilsyn - bilag 1.

2. Fordeling af træningstider for indendørsfaciliteter for sæson 2017/2018

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til fordelingen af træningstider for indendørsfaciliteter for sæson 2017/2018.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at tage stilling til fordelingen af træningstider i kommunens indendørsfaciliteter for sæson 2017/2018

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 06-04-2017

Folkeoplysningsudvalget godkender det centrale fordelingsudvalgs forslag.

Sagsfremstilling

Det Centrale Fordelingsudvalg havde onsdag den 1. marts 2017 møde om fordeling af træningstider i kommunens indendørsfaciliteter for sæson 2018/2019.

Fordelingsudvalget fordelte træningstiderne på baggrund af forvaltningens udarbejdede oversigter over foreningernes ansøgte tider, samt en oversigt over foreningernes medlemsantal (foruden medlemmer under 25 år).

Forslagene til fordelinger i de enkelte anlæg er vedlagt som bilag.

Indsigelser og kommentarer

Efter modtagelse af fordelingsforslagene, havde foreningerne en indsigelsesfrist på 14 dage. Følgende indsigelser er modtaget og vedlagt som bilag:

Indsigelse fra Hvidovre Basket

Hvidovre Basket har haft en stigning af U12 drenge med 50%, denne gruppe kræver træning i en stor hal, og i de tidlige træningstimer, derfor ønsker Hvidovre Basket at få tildelt Holmegårdshallen fredag kl. 16:00 – 20:00 og lørdage kl. 09:00 – 12:00.

På de ønskede tider har Rosenhøj Boldklub træningstid i perioden uge 43 – 14.

Indsigelse fra Hvidovre Attack Floorball

Hvidovre Attack Floorball ønsker mere haltid, da de mener at deres nuværende halkapacitet ikke stemmer overens med deres medlemstal. Derudover ønsker de at vækste i medlemstal i 2017 og 2018.

De ønsker haltid i Frydenhøjhallen mandage kl. 20:00 – 21:30, torsdage kl. 20:00 – 21:00, fredage kl. 18:00 – 19:00 og lørdage kl. 10:00 – 11:00

På de ønskede tider har Bredalsparkens Fritidsklub tiden om mandagen, Egevoldens Gymnastiks om torsdagen og Avedøre IF. Fodbold om fredagen. Lørdagen er forbeholdt stævner.

I Avedøre Idrætscenter ønsker foreningen tider om mandagen kl. 16:30 – 18:00, onsdagen kl. 17:30 – 18:00 og torsdagen kl. 20:00 – 22:00.

På de ønskede tider har HIF Håndbold tiden om mandagen, Hvidovre Volleyball tiden om onsdagen og Avedøre IF. Håndbold tiden om torsdagen.

Indsigelse fra Egevoldens Gymnastik

Egevoldens Gymnastik ønsker at få tildelt tiden i Frydenhøjhallen om torsdagen i tidsrummet kl. 17:00 – 18:00. Denne vil de bruge til et af deres mange springhold, som de har svært ved at lave optimal træning for i gymnastiksalene.

På den ønskede tid træner SBV09 Futsal-træning.

Indsigelse fra Copenhagen Crusaders

Copenhagen Crusaders ønsker mere tid, da de har fået mange nye medlemmer, som alle er under 25 år. De finder det ikke rimeligt, at de ikke kan blive tilgodeset for deres fremgang på 100%. De ønsker, at kunne træne i 4 forskellige aldersgrupper, hvilket de ikke kan på nuværende tidspunkt i forhold til den tildelte tid.

Copenhagen Crusaders har på nuværende tidspunkt træningstid i NY ishal om mandagen kl. 19:15 – 21:00 i perioden august – oktober (I oktober starter offentlig løb), fredagen kl. 2130 – 23:00 og søndagen kl. 08:30 – 09:30.

Indsigelse fra HVR-Rideklub

HVR- Rideklub ønsker at få tildelt tiden om tirsdagen kl. 18:30 – 19:30 i ridehallen. Dette skyldes, at de kun kan have tre undervisningstimer om tirsdagen, når de har en afbræk på en time midt på dagen.

På den ansøgte tid har Stemma tiden. HVR foreslår, at Stemma flyttes til om søndage kl. 18:00 – 19:00, hvor HVR-Rideklub ikke selv har brug for ridehallen.

Indsigelse fra SBV09

SBV09 ønsker at få tildelt en mere attraktiv træningstid om onsdagen. De har svært ved at fastholde deres medlemmer på grund af de sene tider. De ligger i den bedste Futsal række.

De ønsker derfor tiden onsdagen i Frydenhøjhallen kl. 20:00 – 22:00, de har i dag tiden kl. 21:30 – 23:00.

På tiden de ønsker har Hvidovre Attack Floorball tiden.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven § 21 og 22.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


3. Aktivitetstilskud 2017

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget skal vedtage beregningsmodel til brug for udbetaling af aktivitetstilskud til de folkeoplysende foreninger i 2017.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at vedtage beregningsmodel til brug for udbetaling af aktivitetstilskud til de folkeoplysende foreninger i 2017.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 06-04-2017

Godkendt, idet Folkeoplysningsudvalget vælger model 2.

Sagsfremstilling

De frivillige folkeoplysende foreninger i Hvidovre Kommune kan søge om aktivitetstilskud til brug for udgifter til foreningens medlemmer under 25 år. Tilskuddet kan f.eks. dække træner- og instruktørgodtgørelse, befordringsgodtgørelse, aktivitetsmaterialer, deltagelse i turneringer, administration, weekend- og sommerlejre (excl. hytteleje), arrangementer/stævner m.m.

Aktivitetstilskuddene for 2017 udregnes på baggrund af de faktuelle medlems- og regnskabstal for 2016, og består af en fastsat procentdel af foreningernes udgifter til aktiviteter for medlemmer under 25 år. Tilskuddet kan dog ikke overstige egenbetalingen fra medlemmerne under 25 år (kontingenter og øvrig deltagerbetaling).

I 2016 fastsatte Folkeoplysningsudvalget aktivitetstilskuddet til 30 pct. samt en øvre tilskudsgrænse på 705 kr. pr. medlem under 25 år.

55 foreninger modtog aktivitetstilskud i 2016.

Der er to foreninger som ikke har valgt at søge ift. 2016. Disse er Brevdueforeningen Vido og Hvidovre Judo & Jiu-jitsu Klub.

Forslag til beregningsmodeller for 2017

I 2017 er der i alt 53 foreninger, som har søgt om aktivitetstilskud på baggrund af deres regnskab for 2016. Fristen for regnskabsaflæggelse for aktivitetstilskud i 2016 var 18. marts 2017.

Kultur- og Fritidsafdelingen har på baggrund af de indkomne regnskabsaflæggelser - og budgetrammen for 2017 - udarbejdet et skema med 3 beregningsmodeller. Skemaet findes som bilag.

 • Beregningsmodel 1 i beregningsskemaet er baseret på en procentsats på 29 % og et max beløb på 770 kr. pr. medlem.
 • Beregningsmodel 2 i beregningsskemaet er baseret på en procentsats på 31 % og et max beløb på 710 kr. pr. medlem.
 • Beregningsmodel 3 i beregningsskemaet er baseret på en procentsats på 33 % og et max. beløb på 670 kr. pr. medlem.

I vedlagte skema findes 3 kolonner med foreningernes tilskud for 2014, 2015 og 2016 som sammenligningsgrundlag med beregningsmodellerne for 2017.

Retsgrundlag

Folkeoplysningslovens § 15.

Politiske beslutninger og aftaler

Folkeoplysningsudvalget fastsatte i 2016 aktivitetstilskuddet til 30 pct. med en øvre tilskudsgrænse på 705 kr. pr. medlem under 25 år.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 5.055.861 kr. på budgettet til aktivitetstilskud 2017.

Ved model 1 er der et forbrug på 5.061.321 kr.

Ved model 2 er der et forbrug på 5.053.139 kr.

Ved model 3 er der et forbrug på 5.067.914 kr.


4. Fordeling af puljen "Indretning af kommunale lokaler, foreninger" 2017.

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til fordeling af puljen ”Indretning af kommunale lokaler, foreninger” for 2017.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at fordele puljen ”indretning af kommunale lokaler, foreninger” for 2017

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 06-04-2017

Folkeoplysningsudvalget valgte at tildele foreningerne følgende beløb:

Hvidovre Attack Floorball tildeles 8.226 kr.

Frihedens Billard Club tildeles 7.368 kr.

Lejerbo Boldklub tildeles 19.040 kr.

Hvidovre Bordtennis tildeles 13.665 kr.

Hvidovre Skøjte Klub tildeles 20.450 kr.

SF Hvidovre tildeles 799,2 kr.

Avedøre IF – Fodbold tildeles 26.400 kr.

Foreningerne skal anvende midlerne til indkøb indenfor kriterierne.

Sagsfremstilling

Foreninger der anvender kommunalt lejede eller ejede lokaler, og som ønsker indretningsmæssige ændringer, kan søge om tilskud hertil via puljen ”Indretning af kommunale lokaler, foreninger”.

Tilskud dækker kun nye indretningsmæssige forbedringer, der ikke er foretaget eller indkøbt ved ansøgningstidspunktet.

Tilskuddet kan dække f.eks.: nyt inventar (borde, stole, lamper m.m.), persienner/gardiner, hårde hvidevarer, kopimaskine/printer, køkken mm.

Ansøgningsfristen var den 1. februar 2017, og forvaltningen har modtaget 9 ansøgninger, som i alt udgør 208.728 kr. ekskl. moms.

Kultur- og Fritidsafdelingen har udarbejdet en oversigt over de ansøgende foreninger; oplysning om medlemstal under/over 25 år, hvilke materialer foreningerne søger om tilskud til samt priser på det ansøgte.

Oversigten er vedlagt som bilag.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 95.949 kr. ekskl. moms. på Folkeoplysningsudvalgets ramme til puljen for tilskud til indretning af kommunale lokaler, foreninger 2017.

Der er indkommet 9 ansøgninger, som udgør i alt 208.728 kr. ekskl. moms.


5. Godkendelse af Folkeoplysende forening - Nye Borgerlige Hvidovre

Beslutningstema

Nye Borgerlige har søgt om godkendelse som folkeoplysende forening i Hvidovre Kommune gennem foreningsportalen.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at godkende ansøgningen fra Nye Borgerlige Hvidovre som folkeoplysende forening i Hvidovre Kommune til aktiviteten politisk arbejde.
 2. at placere foreningens aktiviteter som hørende under folkeoplysningslovens kap. 5. (det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde)

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 06-04-2017

Godkendte indstillingerne.

Sagsfremstilling

Nye Borgerlige Hvidovre har fremsendt ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening i Hvidovre Kommune gennem foreningsportalen.

Formål:

Foreningens formål er at fremme Nye Borgerliges partiprogram lokalt i Hvidovre Kommune, samt at opstille kandidater til folketings-, regionsråds- og kommunalvalg.  

Vedtægter:

Foreningens vedtægter lever op til de krav, som er beskrevet i folkeoplysningslovens § 4. stk. 3.

Medlemmer:

Foreningen har 11 medlemmer. Foreningen har ingen medlemmer under 25 år. Alle foreningens medlemmer har bopæl i Hvidovre Kommune.  

Bestyrelse:

Foreningens bestyrelse består af 5 personer.

Begrundelse for ansøgning:

Foreningen ønsker at blive godkendt, da der kræves en godkendelse at få tildelt lokale.  

Retsgrundlag

Retsgrundlaget er Folkeoplysningsloven kap. 2.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


6. Eventuelt

Beslutningstema

Eventuelt

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 06-04-2017

Ingen bemærkninger.


7. Sager til pressen

Beslutningstema

Sager til pressen.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at tage stilling til hvilke sager, der skal være åbne til pressen.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 06-04-2017

Alle.