Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2020

Mødefakta

Dato: Tirsdag den 28. januar 2020
Mødetidspunkt: Kl. 18:00
Mødested: KB-Salen

Medlemmer

 • Anders Liltorp (A)
 • Anders Wolf Andresen (F)
 • Arne Bech (H)
 • Benthe Viola Holm (A)
 • Charlotte H. Larsen (O)
 • Charlotte Munch (V)
 • Finn Gerdes (A)
 • Helle M. Adelborg (A)
 • Kenneth F. Christensen (A)
 • Kristina E. Young (H)
 • Lars G. Jensen (A)
 • Lisa Skov (C)
 • Maria Durhuus (A)
 • Marianne Rosenkvist (Ø)
 • Marie-Louise Jørgensen (F)
 • Mikkel Dencker (O)
 • Niels Ulsing (F)
 • René Langhorn (O)
 • Steen Ørskov Larsen (C)
 • Torben N. Rasmussen (V)
 • Yasir Iqbal (A)

Bemærkninger

Ann-Mari Lauritsen deltog for Anders Liltorp. Elin Palm deltog for Kristina E. Young.

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-01-2020

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-01-2020

Borgmesteren orienterede om reparation af maleri i kommunalbestyrelsens mødesal.


3. Beslutning om tilstedeværende betingelser for stedfortræders indtræden m.v.

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal beslutte om betingelserne er til stede for at Gert Krogstad-Nielsen, som 2. stedfortræder for Kristina E. Young (H), indtræder som stedfortræder for Kristina E. Young for perioden fra den 1. februar 2020 til og med den 30. april 2020.

 

Kommunalbestyrelsen skal desuden tage til efterretning at Valggruppe 2 (Gruppe F, Liste H og Gruppe Ø) udpeger Gert Krogstad-Nielsen som medlem af Teknik- og Miljøudvalget og Bygge- og Planudvalget for perioden hvor Kristina E. Young er forhindret i at varetage sine kommunale hverv, samt godkende, at Valggruppe 2 udpeger Gert Krogstad-Nielsen som henholdsvis delegeret til generalforsamlingen for I/S Amager Ressourcecenter, medlem af bestyrelsen for Vestegnens Kraftvarmeselskab, stedfortræder i Integrationsrådet,  medlem af Hvidovre Handicapråd, samt stedfortræder i Hvidovre Erhvervskontaktudvalg for perioden hvor Kristina E. Young er forhindret i at varetage sine kommunale hverv.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende, at betingelserne er til stede for at Gert Krogstad-Nielsen indtræder som stedfortræder for Kristina E. Young (H) for perioden fra den 1.  februar 2020 til og med den 30. april 2020.
 2. at tage til efterretning, at Valggruppe 2 (Gruppe F, Liste H og Gruppe Ø) udpeger Gert Krogstad-Nielsen som medlem af Teknik- og Miljøudvalget og Bygge- og Planudvalget for perioden hvor Kristina E. Young (H) er forhindret i at varetage sine kommunale hverv.
 3. at godkende, at Valggruppe 2 udpeger Gert Krogstad-Nielsen som henholdsvis delegeret til generalforsamlingen for I/S Amager Ressourcecenter, medlem af bestyrelsen for Vestegnens Kraftvarmeselskab, stedfortræder i Integrationsrådet, medlem af Hvidovre Handicapråd, samt stedfortræder i Hvidovre Erhvervskontaktudvalg for perioden hvor Kristina E. Young (H) er forhindret i at varetage sine kommunale hverv.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-01-2020

Ad 1.

For: Gruppe A, F, O, Liste H og Gruppe V og Ø.

Imod:

Undlader: Gruppe C.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte, at betingelserne er til stede for at Gert Krogstad-Nielsen indtræder som stedfortræder for Kristina E. Young (H) for perioden fra den 1.  februar 2020 til og med den 30. april 2020.

 

Ad 2. 

Kommunalbestyrelsen tog til efterretning, at Valggruppe 2 (Gruppe F, Liste H og Gruppe Ø) udpeger Gert Krogstad-Nielsen som medlem af Teknik- og Miljøudvalget og Bygge- og Planudvalget for perioden hvor Kristina E. Young (H) er forhindret i at varetage sine kommunale hverv.

 

Ad 3. 

Kommunalbestyrelsen godkendte, at Valggruppe 2 udpeger Gert Krogstad-Nielsen som henholdsvis delegeret til generalforsamlingen for I/S Amager Ressourcecenter, medlem af bestyrelsen for Vestegnens Kraftvarmeselskab, stedfortræder i Integrationsrådet, medlem af Hvidovre Handicapråd, samt stedfortræder i Hvidovre Erhvervskontaktudvalg for perioden hvor Kristina E. Young (H) er forhindret i at varetage sine kommunale hverv.

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Kristina E. Young (H) har meddelt borgmesteren, at hun er forhindret i at varetage sine kommunale hverv i perioden fra den 1. februar 2020 til og med den 30. april 2020 af erhvervsmæssige årsager.

 

Karoline Cleemann skal derfor, som 1. stedfortræder for Hvidovrelisten, indkaldes som stedfortræder for Kristina E. Young for perioden fra den 1. februar 2020 til og med den 30. april 2020.

Administrationen har derfor hørt 1. stedfortræder for Hvidovrelisten, Karoline Cleemann, vedrørende om hun kan indtræde som stedfortræder de kommende tre måneder. Karoline Cleemann har oplyst, at dette ikke er muligt af erhvervsmæssige årsager.

Gert Krogstad-Nielsen skal derfor, som 2. stedfortræder for Hvidovrelisten, indkaldes som stedfortræder for Kristina E. Young for perioden fra den 1. februar 2020 til og med den 30. april 2020.

Gert Krogstad-Nielsen har mulighed for at indtræde som stedfortræder i den relevante periode.

 

Det er Kommunalbestyrelsen, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede.

 

Det er administrationens vurdering, at betingelserne er tilstede for at Gert Krogstad-Nielsen indtræder som stedfortræder for Kristina E. Young for perioden fra den 1. februar 2020 til og med den 30. april 2020, da det er relevant for Kristina E. Young at varetage sit erhverv i væsentligt omfang i perioden.

Administrationen indstiller derfor til at godkende, at betingelserne er til stede for at Gert Krogstad-Nielsen indtræder som stedfortræder for Kristina E. Young for perioden fra den 1.  februar 2020 til og med den 30. april 2020.

 

Kristina E. Young er den 5. december 2017, på Kommunalbestyrelsens konstituerende møde, valgt som medlem af Teknik- og Miljøudvalget og Bygge- og Planudvalget, og som delegeret til generalforsamlingen for I/S Amager Ressourcecenter, medlem af bestyrelsen for Vestegnens Kraftvarmeselskab, stedfortræder i Integrationsrådet, medlem af Hvidovre Handicapråd, samt stedfortræder i Hvidovre Erhvervskontaktudvalg.

 

Efter styrelseslovens regler kan Valggruppe 2 (Gruppe F, Liste H og Gruppe Ø), som har udpeget Kristina E. Young som medlem Teknik- og Miljøudvalget og Bygge- og Planudvalget, besætte de to relevante udvalgspladser for perioden hvor Kristina E. Young er forhindret i at varetage sine kommunale hverv, fordi der er tale om to stående udvalg. Valggruppe 2 har meddelt administrationen, at Valggruppe 2 udpeger Gert Krogstad-Nielsen som medlem af Teknik- og Miljøudvalget og Bygge- og Planudvalget for perioden hvor Kristina E. Young er forhindret i at varetage sine kommunale hverv. Administrationen indstiller derfor til, at det tages til efterretning, at Valggruppe 2 udpeger Gert Krogstad-Nielsen som medlem af Teknik- og Miljøudvalget og Bygge- og Planudvalget for perioden hvor Kristina E. Young er forhindret i at varetage sine kommunale hverv.

 

Da Valggruppe 2 udpeger relevante delegeret til generalforsamlingen for I/S Amager Ressourcecenter, medlem af bestyrelsen for Vestegnens Kraftvarmeselskab, stedfortræder i Integrationsrådet, medlem af Hvidovre Handicapråd, samt stedfortræder i Hvidovre Erhvervskontaktudvalg, og Valggruppe 2 har meddelt administrationen, at Valggruppe 2 udpeget Gert Krogstad-Nielsen til foranstående hverv, indstiller administrationen til, at det godkendes, at Valggruppe 2 udpeger Gert Krogstad-Nielsen som henholdsvis delegeret til generalforsamlingen for I/S Amager Ressourcecenter, medlem af bestyrelsen for Vestegnens Kraftvarmeselskab, stedfortræder i Integrationsrådet, medlem af Hvidovre Handicapråd, samt stedfortræder i Hvidovre Erhvervskontaktudvalg for perioden hvor Kristina E. Young er forhindret i at varetage sine kommunale hverv.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen valgte den 5. december 2017, på Kommunalbestyrelsens konstituerende møde, Kristina E. Young (H) som medlem af Teknik- og Miljøudvalget (punkt 4), medlem af Bygge- og Planudvalget (punkt 5), delegeret til generalforsamlingen for I/S Amager Ressourcecenter (punkt 32), medlem af bestyrelsen for Vestegnens Kraftvarmeselskab (punkt 36), stedfortræder i Integrationsrådet (punkt 50), medlem af Hvidovre Handicapråd (punkt 51), samt stedfortræder i Hvidovre Erhvervskontaktudvalg (punkt 52).

Økonomiske konsekvenser

Såvel Kristina E. Young (H) som Gert Krogstad-Nielsen vil modtage vederlag fra Hvidovre Kommune i perioden fra den 1. februar 2020 til og med den 30. april 2020, når Kristina E. Young afholder orlov i perioden.

Retsgrundlag

Efter kommunal- og regionalvalglovens § 91, stk. 1, 1. pkt., jf. lovbekendtgørelse nr. 13 af den 9. januar 2020, er de ikke valgte kandidater stedfortrædere for de valgte af samme liste.


Efter kommunal- og regionalvalglovens § 91, stk. 2, er Gert Krogstad-Nielsen – efter en konkret vurdering - 2. stedfortræder for Hvidovrelisten. Bestemmelsens præcise ordlyd er således: ”En stedfortræder indtræder i kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet i de tilfælde, der er nævnt i § 92, stk. 5, § 96 og § 104. Stedfortræderne indtræder i rækkefølge efter størrelsen af de pågældendes stemmetal, jf. § 85 og § 86, stk. 1, nr. 4”.

 

Efter kommunestyrelseslovens § 15, stk. 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af den 15. januar 2019, træffer kommunalbestyrelsen beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede.

 

Efter kommunestyrelseslovens § 28, stk. 2, 1. pkt. kan den gruppe, der har indvalgt pågældende, bestemme, at et andet medlem indtræder i udvalget, så længe hindringen varer, når et udvalgsmedlem har forfald i mindst en måned.

 

Efter kommunestyrelseslovens § 28, stk. 1 besættes den ledigblevne plads af den samme gruppe, hvis et medlem i valgperiodens løb udtræder af et udvalg, en kommission, en bestyrelse eller lignende, hvori pågældende er indvalgt af en bestemt gruppe inden for kommunalbestyrelsen.

Høring

Administrationen har hørt Kristina E. Young vedrørende at hun er forhindret i at varetage sine kommunale hverv i perioden fra den 1. februar 2020 til og med den 30. april 2020 af erhvervsmæssige årsager.

 

Administrationen har desuden hørt 1. stedfortræder for Hvidovrelisten, Karoline Cleemann, vedrørende om hun kan indtræde som stedfortræder de kommende tre måneder. Karoline Cleemann har oplyst, at dette ikke er muligt af erhvervsmæssige årsager.

 

Det er af Hvidovrelisten oplyst til administrationen, at Gert Krogstad-Nielsen kan indtræde som stedfortræder i perioden fra den 1. februar 2020 til og med den 30. april 2020.


4. Beslutning om Hvidovre Kommunes høringssvar til Københavns Kommunes supplerende høring til kommuneplanen.

Supplerende indstilling

Direktøren indstiller til Kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende Hvidovre Kommunes høringssvar til supplerende høring af væsentlige ændringer til forslag til Københavns Kommuneplan 2019

Supplerende sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal godkende Hvidovre Kommunes høringssvar til Københavns Kommuneplan 2019. Ved en fejl er sagen ikke indstillet til godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalget har på mødet den 20. januar 2020 godkendt høringssvaret.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-01-2020

Kommunalbestyrelsen godkendte Hvidovre Kommunes høringssvar til supplerende høring af væsentlige ændringer til forslag til Københavns Kommuneplan 2019.

Beslutningstema

Hvidovre Kommune har indgivet et høringssvar den 15. januar 2020 til supplerende høring af væsentlige ændringer til forslag til Københavns Kommuneplan 2019, vedrørende Københavns Kommunes planer om at reducere deres bilparkeringsnormer med yderligere 30 %.

 

Økonomiudvalget skal godkende høringssvaret.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget

 

 1. at godkende Hvidovre Kommunes høringssvar til supplerende høring af væsentlige ændringer til forslag til Københavns Kommuneplan 2019

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-01-2020

Økonomiudvalget godkendte Hvidovre Kommunes høringssvar til supplerende høring af væsentlige ændringer til forslag til Københavns Kommuneplan 2019.

 

Sagsfremstilling

Center for Trafik- og Ejendomme har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Hvidovre Kommune har, med forbehold for Økonomiudvalgets godkendelse, -

sendt et høringssvar til Københavns Kommunes supplerende høring af væsentlige ændringer til forslag til Københavns Kommuneplan 2019.

 

Hovedbudskabet er, at Hvidovre Kommune ser med bekymring på, at Økonomiudvalget i Københavns Kommune har vedtaget et forslag om at reducere bilparkeringsnormerne med yderligere 30 %, fordi Hvidovre Kommune oplever et stigende antal biler og dermed behov for parkeringspladser på både private og offentlige parkeringsarealer.

 

Hvidovre Kommune ser gerne et udbygget samarbejde om at sikre gode parkeringsmuligheder og en effektiv mobilitet i begge kommuner, som konkret kan handle om højklassede kollektive transportformer suppleret med parkeringsanlæg.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Høringssvar fra Hvidovre Kommune til Kbh kommuneplan 14.01.2020 (pdf)

5. Beslutning om at godkende forslag til Lokalplan 145 for Svend Aagesens Allé 10

Beslutningstema

Administrationen har udarbejdet et forslag til lokalplan, der skal gøre det muligt at etablere en ny etageboligbebyggelse med ældre-, handicap- og ungdomsboliger samt ikke generende erhverv og offentlige funktioner på Svend Aagesens Allé 10.

 

Lokalplanen skal desuden give mulighed for, at der etableres de nødvendige parkeringspladser og opholdsarealer til bebyggelsen.

 

Bygge- og Planudvalget skal tage stilling til, om man vil anbefale over for kommunalbestyrelsen at godkende forslaget til Lokalplan 145 for blandet byområde ved Svend Aagesens Allé 10 samt miljøvurderingen af lokalplansforslaget, så disse kan fremlægges i offentlig høring.

Indstilling

Direktøren indstiller til Bygge- og Planudvalget at anbefale over for kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende forslag til Lokalplan 145 for blandet byområde ved Svend Aagesens Allé 10
 2. at godkende, at forslaget fremlægges i offentlig høring i fire uger.
 3. at godkende, at der skal afholdes et borgermøde i forbindelse med den offentlige høring af lokalplansforslaget.
 4. at godkende, at den tilhørende miljøvurdering af lokalplansforslaget fremlægges i offentlig høring i fire uger.
 5. at godkende, at en ny § 5.11, som beskrevet under den supplerende sagsfremstilling, indarbejdes i forslag til Lokalplan 145, før denne sendes i offentlig høring.

Beslutning i Bygge- og Planudvalget den 07-10-2019

Sagen udsat til politisk drøftelse.

Beslutning i Bygge- og Planudvalget den 13-01-2020

Ad 1.-5.

 

For: Gruppe A, O og V

 

Liste H afventer Kommunalbestyrelsen.

 

Anbefales godkendt.   

 

Gruppe A, O og V stiller ændringsforslag om, at der indledes forhandlinger med ejerne om at acceptere, at det oprindelige antal almene boliger og fordeling mellem ældre-, handicap- og ungdomsboliger fastholdes. 

 

Liste H afventer Kommunalbestyrelsen.

 

Ændringsforslaget anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-01-2020

Ad 1.

For: Gruppe A, F, O, Liste H og Gruppe V.

Imod: Gruppe C og Ø.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte forslag til Lokalplan 145 for blandet byområde ved Svend Aagesens Allé 10, samt at der indledes forhandlinger med ejerne om at acceptere, at det oprindelige antal almene boliger og fordeling mellem ældre-, handicap- og ungdomsboliger fastholdes.
 

Ad 2.

For: Gruppe A, F, O, C og Liste H og Gruppe V.

Imod: Gruppe Ø.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte, at forslaget fremlægges i offentlig høring i fire uger.
 

Ad 3.

For: Gruppe A, F, O, C og Liste H og Gruppe V.

Imod: Gruppe Ø.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der skal afholdes et borgermøde i forbindelse med den offentlige høring af lokalplansforslaget.
 

Ad 4.

For: Gruppe A, F, O, C og Liste H og Gruppe V.

Imod: Gruppe Ø.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte, at den tilhørende miljøvurdering af lokalplansforslaget fremlægges i offentlig høring i fire uger.
 

Ad 5.

For: Gruppe A, F, O og Liste H og Gruppe V.

Imod: Gruppe C og Ø.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte, at en ny § 5.11, som beskrevet under den supplerende sagsfremstilling, indarbejdes i forslag til Lokalplan 145, før denne sendes i offentlig høring.

Supplerende sagsfremstilling

Hvidovre Kommune er på et møde den 30. september 2019 blevet orienteret af FA09, der er bygherre på den planlagte almene boligbebyggelse på Svend Aagesens Alle 10 B-D, om, at en del af bebyggelsen illustreret i skitseprojekt af den 2. april 2018 ønskes opført af en privat udvikler, CPH Construction A/S. Jævnfør bygherres oplysninger vil antallet af almennyttige boliger i projektet således blive reduceret fra oprindeligt 236 til 148, herunder antallet af boliger målrettet ældre og fysisk- og psykisk handicappede. Antallet af private ungdomsboliger vil udgøre 188. De ønskede ændringer er beskrevet i detaljer i bilagene ”Notat over reduceret alment projekt” og ”Reduceret projekt oversigt boliger”.

 

Forslaget til Lokalplan 145 for blandet byområde på Svend Aagesens Alle 10 er skrevet ud fra en forudsætning om, at etageboligprojektet inden for delområde 1 vil blive opført som almene boliger, hvor kommunalbestyrelsen godkender et specifikt boligprojekt ved behandling af Skema A, B og C.

 

Af denne grund indeholder lokalplanforslaget ikke bestemmelser om boligstørrelserne eller lignende til sikring af en bestemt boligstandard.

 

Hvis ungdomsboligerne alligevel ikke opføres som almene boliger, kan de i princippet udlejes til hvem som helst.

 

Det vurderes derfor at være hensigtsmæssigt at tilføje en bestemmelse, der skal sikre en vis minimumsstørrelse for de små boliger. Dette skal også søge at sikre, at det rent faktisk bliver unge, der kommer til at bo i de små boliger.

 

Administrationen har derfor udarbejdet følgende ændringsforslag til Bygge- og Planudvalgets og kommunalbestyrelsens behandling af sagen:

 

Som ny § 5.11 indsættes:

 

”Mindre boliger til unge og studerende skal hver have et bruttoetageareal på mindst 35 m2. I tilknytning til de mindre boliger skal der etableres fællesfunktioner som møde- og festlokaler, værksteder, vaskeri mv. Fællesfunktionerne skal udgøre mindst 10 m2 pr. mindre bolig. De mindre boliger skal samles omkring fællesfaciliteter og fællesrum.”

 

På grund af udsættelsen af sagens behandling i Bygge- og Planudvalget forventes lokalplansforslagets offentlige høring på fire uger at kunne foregå i perioden fra den 6. januar til den 3. februar 2020.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.
 

Administrationen har udarbejdet et forslag til en ny lokalplan, der har til formål at etablere en ny etageboligbebyggelse med ældre-, handicap- og ungdomsboliger samt ikke generende erhverv og offentlige funktioner på Svend Aagesens Allé 10A-D, matr.nr. 99c og 99a Hvidovre By, Hvidovre. Lokalplansforslaget er vedlagt som bilag, ”Forslag til Lokalplan 145 for blandet byområde ved Svend Aagesens Allé 10”.

 

I 2017 fremlagde kommunalbestyrelsen forslag til Lokalplan 136 for boliger på Kløverprisvej (nu Svend Aagesens Allé). På baggrund af de indkomne høringssvar besluttede kommunalbestyrelsen at forkaste Lokalplan 136, og at bygherre/ejer måtte komme med et nyt forslag med en lavere disponering, som tog højde for naboernes indsigelser.

 

Den almene administrationsorganisation FA09 har udarbejdet et tilrettet skitseprojekt med reduceret højde, etageantal og etageareal, der samtidig ligger inden for rammerne af Kommuneplan 2016. Efter forhøring af projektet har kommunalbestyrelsen besluttet, at nærværende lokalplansforslag udarbejdes på baggrund af dette skitseprojekt.

 

Lokalplansforslaget er inddelt i delområde 1 og 2.

 

I delområde 1 gives mulighed for, at der kun må opføres etageboligbebyggelse samt tilhørende vej-, parkerings- og opholdsarealer. Inden for byggefelt A og B i delområde 1 må der opføres længehuse i op til to etager. Oven på denne bebyggelse må der etableres punkthusbebyggelse i yderligere maksimalt tre etager med en maksimal bygningshøjde på 18 meter.

 

Bebyggelsesprocenten for delområde 1 er på højst 145. Der skal desuden etableres tagterrasser mellem punkthusene. Bebyggelsens facader skal fremstå i hvide nuancer som pudsede eller beklædt med træ- eller metallameller. Der er fastsat krav om, at vinduer i den sydvendte facade på 2. sal eller herover og tagterrasser skal afskærmes, for derved at reducere muligheden for indblik til naboer mod syd.

 

I lokalplansforslagets delområde 2 i byggefelt C må der opføres blandet bolig og erhverv i form af etageboligbebyggelse, offentlige formål og erhverv. Bebyggelse må maksimalt opføres i tre etager og med en maksimal bygningshøjde på 12 meter. Bebyggelsesprocenten for delområde 2 er på højst 110.

 

De ændrede byggemuligheder i delområde 2 skyldes ønsket om at give større fleksibilitet og færre bindinger til en fremtidig bebyggelse her, hvor der aktuelt ikke er et konkret projekt. Blandt andet er der intet krav om afskærmning af vinduer mod syd. Til gengæld er etageantal, bygningshøjde og etageareal reduceret i forhold til bebyggelse i delområde 1.

Politiske beslutninger og aftaler

Den 30. april 2019, under punkt 20, besluttede kommunalbestyrelsen at godkende at fremme gennemførelsen af et alment boligprojekt på Svend Aagesens Allé 10 med det omfang, indhold og karakter, som det fremgik af det seneste skitseprojekt dateret den 2. april 2018. Kommunalbestyrelsen godkendte desuden, at administrationen bemyndiges til at udarbejde et lokalplansforslag til realisering af boligprojektet.

 

Den 28. august 2018, under punkt 12, besluttede kommunalbestyrelsen, at der skulle foretages en forhøring, alternativt et borgermøde, for at sikre, at de berørte beboere i området inddrages før der udarbejdes en konkret lokalplan.

 

Kommunalbestyrelsen besluttede, den 26. september 2017, punkt 31, at forkaste Lokalplan 136, og at bygherre/ejer måtte komme med et nyt forslag med en lavere disponering, som tager højde for naboernes indsigelser.

 

Kommunalbestyrelsen besluttede, den 26. september 2017, punkt 5, ikke at vedtage Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2016.

Økonomiske konsekvenser

Der er på nuværende tidspunkt ingen økonomiske konsekvenser for kommunen. Såfremt det på et senere tidspunkt besluttes at godkende et alment boligprojekt på Svend Aagesens Allé, så skal kommunen yde et grundkapitalindskud.

Retsgrundlag

Støtte til opførelse af nye almene boliger sker efter almenboligloven, lovbekendtgørelse nr. 119 af 1. februar 2019.
 

Lokalplaner udarbejdes efter planlovens §§ 13-16, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018.

Høring

Et lokalplansforslag skal fremlægges i offentlig høring i mindst fire uger, jævnfør planlovens § 24, stk. 5.
 

Lokalplansforslagets høringsperiode forventes i så fald at finde sted fra den 4. november 2019 til den 2. december 2019.
 

I forbindelse med behandling af punkt 12 den 28. august 2018, Godkendelse af boligprojekt og igangsættelse af ny lokalplan for Svend Aagesens Allé 10, besluttede kommunalbestyrelsen at sende skitseprojektet i forudgående høring hos grundejere, beboere og brugere af Svend Aagesens Allé 10 og de omkringliggende ejendomme.
 

Skitseprojektet blev sendt i høring i perioden 11. december 2018 til den 20. januar 2019. I løbet af høringsperioden indkom der 19 rettidige høringssvar og et høringssvar efter høringsperiodens udløb.
 

På baggrund af den forudgående høring besluttede kommunalbestyrelsen at fremme at fremme gennemførelsen af et alment boligprojekt på Svend Aagesens Allé 10 med det omfang, indhold og karakter, som fremgik af det seneste skitseprojekt dateret 2. april 2018.

Miljømæssige konsekvenser

Lov om miljøvurdering af planer og programmer stiller i visse tilfælde krav om, at der skal laves en miljøvurdering af den pågældende plan. I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplansforslaget er der gennemført en screening af planens miljøpåvirkninger.
 

Administrationen har vurderet, at lokalplanen skal miljøvurderes, jf. lovens § 8, stk. 2, nr. 1 og 2. Dette begrundes med, at lokalplanens indhold er af et sådant omfang og med en sådan beliggenhed, at forholdene bør miljøvurderes.
 

Miljøvurderingen er et særskilt dokument, der offentliggøres i forbindelse med høring af lokalplansforslaget.
 

Miljøscreeningen af lokalplanen peger på, at byggeriets afstand til jernbanen København – Roskilde betyder, at både boliger og udearealer på ejendommen kan blive påvirket af banen. Påvirkningerne fra banen kan være luftforurening fra dieseltog, magnetfelter fra kørestrømsanlægget samt støj og vibrationer fra jernbanen.
 

Den udarbejdede miljøvurdering af lokalplansforslaget er vedlagt som bilag ”Miljørapport af forslag til Lokalplan 145”.
 

Støj

Beregninger af støjen fra togtrafikken i forhold til byggemulighederne i lokalplanen viser, at den vejledende grænseværdi for togstøj overskrides på hovedparten af de udendørs opholdsarealer langs den nordlige facade af det planlagte byggeri og på de planlagte tagterrasser, mens de generelt overholdes for udearealerne ud for den sydlige facade. Beregningerne viser, at den vejledende grænseværdi for togstøj (Lden: 64 dB(A)) overskrides på de nordvendte facader. I stueplan langs den nordlige facade, og i den østlige del af det planlagte byggeri, ses dog at den vejledende grænseværdi er overholdt.

Beregningerne viser, at den vejledende grænseværdi for maksimalværdien af togstøj (Lmax: 85 dB(A)) overholdes.
 

Lokalplansforslaget indeholder bestemmelser, der sikrer at de vejledende grænseværdier for støj vil blive overholdt indendørs og på de udendørs opholdsarealer. Lokalplansforslaget muliggør ligeledes de nødvendige afværgeforanstaltninger mod støj fx lokal støjafskærmning ved tagterrasser.
 

Vibrationer

På grundlag af beregninger af vibrationer på de lokalplanlagte bygninger konkluderes det, at der ses overskridelser på de anbefalede grænseværdier på 75 dB re. 10-6 m/s2 for alle de beregnede etager.
 

Da vibrationsberegningerne er behæftet med en stor usikkerhed, må det anbefales at der i forbindelse med projekteringen af byggeriet udføres præcise målinger, og om nødvendigt etableres afværge foranstaltninger,således at det ved byggesagsbehandling af de nye boliger sikres, at de vejledende grænseværdier for vibrationer vil blive overholdt.
 

Luftforurening

Der er foretaget en vurdering på baggrund af Miljøstyrelsens rapport ”Luftforurening fra togdrift i byområder” af 2013, der har fokus på NOX og partikler. Luftforureningen fra dieseltogene falder markant med afstanden til togsporene, og i en afstand af 15 m, hvor lokalplanområdet ligger, vil bidraget være meget lavere. På den baggrund vurderes luftforureningen fra den nærliggende jernbane ikke at medføre væsentlige miljøpåvirkninger i lokalplanområdet, og luftkvalitetsvejledningens grænseværdier vil være overholdt med god margin.
 

Magnetfelter

Kørestrømsanlægget til fjerntogslinjerne er vekselstrømssystemer, der er omgivet af et permanent magnetfelt som kan påvirke omgivelserne. Den relativt korte afstand fra boligbebyggelsen til kørestrømsanlægget kan bevirke, at arealerne kan være påvirkede af magnetfelter.
 

Det forventes, at WHO’s forsigtighedsprincip, som bygger på at mennesker ikke bør udsættes varigt for mere end 0,4 µTesla i omgivelserne, kan overholdes indenfor lokalplanens område. Kørestrømsanlægget befinder sig i 5-7 meters højde over jorden og forventes derfor ikke at medføre en væsentlig indvirkning på menneskers sundhed.
 

Konklusion

Miljøvurderingen konkluderer, at de planlagte boliger vil kunne overholde vejledende grænseværdier for støj og vibrationer, hvis det ved byggesagsbehandling, blandt andet gennem lokalplanens krav sikres, at afværgeforanstaltninger indarbejdes.
 

Vurdering af luftforurening viser, at luftkvalitetskriterierne kan overholdes med god margin. Det forventes ligeledes, at WHO’s kriterie for magnetfelter kan overholdes i de nye boliger.

På den baggrund vurderes det, at lokalplansforslaget ikke vil medføre væsentlige påvirkninger af befolkningen og menneskers sundhed.

Bilag

 1. Forslag til Lokalplan 145 for blandet byområde ved Svend Aagesens Allé 10 (pdf)
 2. Miljørapport af forslag til Lokalplan 145 (pdf)
 3. Mail af 04.10.2019 vedr. eftersendelse af supplerende materiale (pdf)
 4. Notat vedr. reduceret alment projekt (pdf)
 5. Reduceret projekt oversigt boliger (pdf)
 6. Mailkorrespondance (pdf)

6. Beslutning om forslag til Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2016, nyt rammeområde for Hvidovrevej 432-438 og Gammel Køge Landevej 362

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om man vil fremlægge det af administrationen udarbejdede forslag til Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2016 samt den tilhørende miljøvurdering i offentlig høring.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende, at forslag til Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2016 vedtages med henblik på offentlig høring i otte uger
 2. at godkende, at den til kommuneplantillægget hørende miljøvurdering fremlægges i offentlig høring i otte uger
 3. at godkende, at der ikke afholdes et borgermøde i forbindelse med høringsperioden

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-01-2020

Ad 1. – 3 Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-01-2020

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at forslag til Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2016 vedtages med henblik på offentlig høring i otte uger.
 

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at den til kommuneplantillægget hørende miljøvurdering fremlægges i offentlig høring i otte uger.
 

Ad 3.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der ikke afholdes et borgermøde i forbindelse med høringsperioden.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet sagsfremstillingen.
 

Det har tidligere været drøftet i kommunalbestyrelsen, at ejendommen Hvidovrevej 432-438, der ejes i fællesskab af Hvidovre Kommune, Dansk Supermarked Ejendomme A/S og en privat person, skal byudvikles. Dette da bygningen er nedslidt og står overfor en renovering. Det er efterfølgende besluttet, at kommunen skal sælge sin ejerlejlighedsandel sammen med de to øvrige ejere i et offentligt udbud med henblik på, at der kan gives mulighed for en nybygning, som i størrelse og funktion udnytter grundens unikke beliggenhed.

 

Aktuelt er de omtalte ejendomme omfattet af rammeområde 3C7 i Kommuneplan 2016, der fastlægger følgende:

 

 • Område navn:  Friheden Station
 • Generel anvendelse: Centerområde og butikker
 • Specifik anvendelse: Blandet bolig og erhverv, etageboliger, kontor- og serviceerhverv, detailhandel
 • Max. bebyggelsesprocent: 100
 • Max. antal etager:  3
 • Max. bygningshøjde(m): 13
 • Bemærkninger:  Hovedcenter i sammenhæng med 3C3, 3C8 og 3C9. Samlet butiksareal i disse områder max. 15.000 m², ramme for nyt butiksareal 3.540 m². Den enkelte butik må ikke være større end 1.000 m². Stationsnært kerneområde.

 

Ifølge planlovens § 23 c skal kommunalbestyrelsen ved væsentlige ændringer af kommuneplanen, der ikke er truffet beslutning om i en planstrategi, indkalde ideer og forslag m.v. før et forslag til kommuneplantillæg kan udarbejdes. En sådan forudgående høring er blevet gennemført i perioden 1.-29. april 2019. Der er i forbindelse med høringen afholdt et borgermøde den 11. april 2019.

 

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med behandling af høringssvarene fra den forudgående høring at igangsætte udarbejdelsen af et tillæg til Kommuneplan 2016 for nærværende ejendomme med det følgende indhold:

 

 • Generel anvendelse: Centerområde og butikker
 • Specifik anvendelse: Blandet bolig og erhverv samt offentlige formål, etageboliger, kontor- og serviceerhverv, detailhandel, publikumsorienterede serviceerhverv, uddannelsesinstitutioner, kulturelle institutioner og offentlig administration.
 • Max. bebyggelsesprocent: 300
 • Max. antal etager:    12
 • Max. bygningshøjde(m): 40
 • Bemærkninger:  Hovedcenter i sammenhæng med 3C3, 3C7, 3C8 og 3C9. Samlet butiksareal i disse områder max. 15.000 m², ramme for nyt butiksareal 3.540 m². Den enkelte butik må ikke være større end 1.500 m². Stationsnært kerneområde.

 

En fremtidig bebyggelse skal udformes sådan, at de højeste bygningsdele er beliggende i områdets sydøstlige hjørne og bygningshøjden nedtrappes mod områdets vestlige afgrænsning, så den svarer til de højeste eksisterende nabobygninger her.

 

De beskrevne byggemuligheder er møntet specifik på ejendommene Hvidovrevej 432-438 og Gammel Køge Landevej 362. Da rammeområde 3C7 omfatter et meget større område, udskilles nærværende ejendomme som et selvstændigt og nyt rammeområde, 3C10. Således vil plangrundlaget for den resterende del af 3C7 forblive uændret.

 

Planforslaget er vedlagt som bilag ”Forslag til Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2016”.

 

Til kommunalbestyrelsens orientering har grundejer af Hvidovrevej 432-438 oplyst overfor Hvidovre Kommune, at der i januar 2020 vil blive gennemført en undersøgelse af den kortlagte jordforurening på ejendommen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede, den 24. september 2019, punkt 4, at der på baggrund af den forudgående høring skal udarbejdes et forslag til kommuneplantillæg for ejendommene Hvidovrevej 432-438 og Gammel Køge Landevej 362. Rammeområdet skal udover anvendelse som bolig, erhverv og detailhandel fremover også give mulighed for offentlige formål.

 

Kommunalbestyrelsen besluttede samtidig, at de bebyggelsesregulerende bestemmelser skal være en maksimal bebyggelsesprocent på 300, et maksimalt etageantal på 12 og en maksimal bygningshøjde på 40 m. Derudover muliggør kommuneplantillægget en maksimal butiksstørrelse på 1.500 m² og indeholder en bemærkning om, at en fremtidig bebyggelse skal udformes sådan, at de højeste bygningsdele er beliggende i områdets sydøstlige hjørne og bygningshøjden nedtrappes mod områdets vestlige afgrænsning, så den svarer til de højeste eksisterende nabobygninger her.

Økonomiske konsekvenser

Ingen konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Kommunalbestyrelsen kan jf. planlovens § 23 vedtage forslag til ændringer i kommuneplanen, uanset at der ikke er truffet beslutning om disse i en planstrategi. Lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018.

 

Miljøvurdering af planer og programmer gennemføres jf. kapitel 4 og 5 i miljøvurderingsloven, lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25 oktober 2018.

Høring

Planlovens § 24, stk. 3 kræver, at forslag til kommuneplantillæg fremlægges i offentlig høring i mindst 8 uger. Høringsperioden kan jf. § 24, stk. 4 nedsættes til mindst 4 uger, hvis der alene er tale om mindre ændringer i kommuneplanens rammedel, der ikke strider mod planens hovedprincipper, eller uvæsentlige ændringer i planens hovedstruktur. Dette vurderes ikke at være tilfældet ved forslaget til Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2016.

 

Ifølge miljøvurderingsloven skal kommunen sende en miljøvurdering i høring til offentligheden og berørte myndigheder. Høringsperioden fastsættes på baggrund af reglerne i planloven, jf. § 32, stk. 3 i miljøvurderingsloven, og derfor foreslås samme høringsperiode som for kommuneplantillægget.

 

Da der i forbindelse med den forudgående høring efter planlovens § 23c er afholdt et borgermøde, foreslår administrationen, at der ikke afholdes et borgermøde i forbindelse med den offentlige høring af forslag til kommuneplantillæg. Dette med henvisning til, at der i forlængelse af resultatet på det kommende udbud vil skulle udarbejdes en lokalplan for en fremtidig bebyggelses præcise omfang og udformning. Det vil være administrationens anbefaling, at der gennemføres et borgermøde i forbindelse med denne mere konkrete planlægning.

Miljømæssige konsekvenser

Lov om miljøvurdering af planer og programmer stiller i visse tilfælde krav om, at der skal laves en miljøvurdering af den pågældende plan.

 

Der er udarbejdet en miljøvurdering af forslag til Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2016. Dette begrundes med, at planen er omfattet af Miljøvurderingslovens § 8, stk. 2, nr.  2, da den vurderes at fastlægge rammerne for en fremtidig anlægstilladelse og kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

 

Miljøvurderingen er et særskilt dokument, der offentliggøres i forbindelse med planforslaget. Den er vedlagt som bilag ”Miljøvurdering af Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2016”.

 

Miljøvurderingen peger på, at områdets beliggenhed tæt på s-banelegemet samt Hvidovrevej og Gammel Køge Landevej betyder, at bebyggelse i de foreslåede højder kan blive påvirket af støjbelastning udover Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Det skal sikres i den efterfølgende lokalplanlægning og byggesagsbehandling, at støjfølsom anvendelse, som f.eks. boliger, ikke udlægges uden at nødvendige afværgeforanstaltninger etableres.

 

Det påpeges også, at muligheden for bebyggelse med en højde på 40 m kan have en visuel påvirkning af omgivelserne. Denne vil skulle beskrives og vurderes, bl.a. i forhold til skygger og indblik, i forbindelse med en fremtidig lokalplanlægning.

 

Desuden vurderes det, at den øgede bebyggelsesprocent i området kan medføre en stigning i trafikmængden og ændrede trafikmønstre. I forbindelse med lokalplanlægningen skal en sikker og effektiv vejbetjening af området sikres. Det vurderes dog ikke, at der vil være en væsentlig påvirkning af trafikale forhold på det overordnede vejnet eller væsentlige ændringer i trafikstøj og luftforurening til omgivelserne.

Bilag

 1. Forslag til Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2016 (pdf)
 2. Miljøvurdering af Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2016 (pdf)

7. Beslutning om kommunal garantistillelse til HOFOR ifm. omlægning af lån

Beslutningstema

Der skal tages stilling til, om udvalget vil anbefale, at Hvidovre Kommune vil forny garanti for omlægning af lån i KommuneKredit, af HOFOR Vand Hvidovre A/S.

 

HOFOR Spildevand Hvidovre A/S skal bruge nyt lån til omlægning af tidligere lån brugt til anlægsinvesteringer i årene 2012-2016. HOFOR ønsker ikke at udvide garantien, men at forlænge garantien da de eksisterende 25-årige lån omlægges til lån med løbetid på 40 år.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende HOFORs anmodning om fornyelse af garantistillelse på låneramme op til 750 mio. kr.
 2. at godkende, at HOFOR Spildevand Hvidovre A/S som betingelse for garantistillelsens fornyelse skal betale en garantiprovision til Hvidovre Kommune jf. markedsvilkår, beregnet på basis af restgælden på det eller de lån, der er omfattet af garantien.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-01-2020

Ad 1. Anbefales godkendt.

 

Ad 2. Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-01-2020

Ad 1. Kommunalbestyrelsen godkendte HOFORs anmodning om fornyelse af garantistillelse på låneramme op til 750 mio. kr.
 

Ad 2. Kommunalbestyrelsen godkendte, at HOFOR Spildevand Hvidovre A/S som betingelse for garantistillelsens fornyelse skal betale en garantiprovision til Hvidovre Kommune jf. markedsvilkår, beregnet på basis af restgælden på det eller de lån, der er omfattet af garantien.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Analyse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.
 

HOFOR Spildevand Hvidovre A/S har med ansøgning af 3. december 2019 anmodet Hvidovre Kommune om en fornyelse af kommunal garantistillelse på 750 mio. kr. En kommunal garanstillelse er en forudsætning for at kunne optage lån i KommuneKredit.

 

Anmodningen er godkendt af selskabets bestyrelse i november 2019.

 

Baggrunden for ansøgningen er HOFORs ønske om at forlænge eksisterende 25-årige lån til lån med en løbetid på 40 år, og herved styrke selskabets likviditet samt forbedre margen i de udmeldt prisloftsrammer. Prisloftsrammen er den af Forsyningssekretariatet, under Konkurrencestyrelsen, udmeldte indtægt-/omkostningsramme til HOFOR for de enkelte år.

 

Desuden vil den forlængede løbetid på lånene bedre afspejle levetiden for de anlæg hvortil lånene er brugt. Afdragsprofil og afskrivningsprofil vil derved tilnærme sig hinanden.

  

Lånene der ønskes forlænget er benytte til at finansiere anlægsinvesteringer i perioden 2012-2016.

  

Den ansøgte garantiramme på 750 mio. kr. er opgjort som det maksimale lånebehov, på baggrund af de eksisterende lån jf. nedenstående tabel.

  

 

Omkostninger ved omlægning af lån opvejes af en lavere rente.

 

Idet vandselskabet har monopol på vandforsyningsområdet og i øvrigt forudsættes at kunne takstfinansiere de nødvendige omkostninger til renter og afdrag, vurderes risikoen at være begrænset.

 

HOFOR Spildevand Hvidovre A/S indgår i den fælles vandforsyningskoncern, men bevarer sit eget forsyningsområde. Det følger af § 2, stk. 3, i den ejeraftale, som ligger til grund for stiftelsen af det fælles HOFOR Spildevand Holding A/S, at vandselskaberne fortsætter som separate selskaber.

 

Det fremgår derudover af § 6, stk. 2, i ejeraftalen, at eventuelle garantier for lån, der optages af et spildevandselskab, stilles af den ejerkommune, hvor det enkelte spildevandselskab har sit primære forsyningsområde.

 

Fastsættelsen af garantiprovisionen skal ske ud fra kommunens skøn over de markedsmæssige vilkår. Kommunen skal med rimelighed tilstræbe at undersøge hvad der betragtes som markedsvilkår, og indrette sig derefter, fremgår det af udtalelse fra Indenrigsministeriet af 4. juni 2013 om vederlag til virksomheder.

 

EU-kommissionen anser en årlig minimumspræmie på mindst 0,4% af restgælden for at være den nedre grænse for kommunal garantiprovision, hvis debitor har "Højeste kreditkvalitet", eller "Meget stærk betalingsevne".

 

Vurdering af niveau for provision skal fastsættes årligt ud fra risici og gældende markedsvilkår.

 

Garantiprovision ydet på markedsvilkår udløser ikke modregning i bloktilskuddet.

 

Det indstilles, at garantiprovisionen fastsættes til minimum 0, 4 % p.a., beregnet på basis af restgælden på det lån, der er omfattet.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. oktober 2012, punkt 8 ”Hvidovre Forsyning – Ansøgning om garanti, udbygning af kloaksystem mv.”, en garantiramme på 750 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Kommunen modtager årligt bagud en garantiprovision på minimum 0,4 %, beregnet på grundlag af restgælden på de lån, der er omfattet af garantien.

HOFOR fremsender i januar en årlig opgørelse af garantirammer og låneportefølje, samt ved ændringer i disse, en løbende rapportering.

 

Som tidligere nævnt betragtes eventuelle risici i forbindelse med denne forpligtigelse at være begrænsede.

 

Kommunen vil modtage en årlig garantiprovision på 3 mio. kr., ved minimumssatsen og forudsat at HOFOR udnytter den fulde garantiramme. Ved seneste beregning var cirka to tredjedele af rammen udnyttet.

 

En forlængelse af lånene vil medføre at lånene afdrages over længere tid, og der derved skal betales garantiprovision til kommunen af en større restsum, over en længere periode.

Retsgrundlag

Efter § 16, stk. 1 i vandsektorloven, lov nr. 469 af 12. juni 2009 med senere ændringer kan en kommune meddele garanti for lån, der optages af et vandselskab til finansiering af selskabets investeringsudgifter i hovedvirksomheden, herunder til indvinding og distribution af brugsvand samt kloakering og rensningsanlæg. forudsat at lånet kan indregnes i vandprisen. Efter § 16, stk. 3 opkræver kommunen et vederlag for meddelelse af lånegaranti, der skal fastsættes på markedsvilkår. I forarbejderne til bestemmelsen fremgår, at kommunerne i forbindelse med vurderingen af markedsvilkårene kan hente inspiration fra Europa-Kommissionens meddelelse om statsstøtte i form af garantier. Ansøgningen fra HOFOR A/S vurderes at være omfattet af § 16.

 

Efter lånebekendtgørelsens § 3, stk. 3 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. (bekendtgørelse nr. 1580 af 17/12/2013) skal lån eller garantier for lån til kloakering m.m. ikke henregnes til kommunernes låntagning.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Anmodning om kommunal garantistillelse til omlægning lån - HOFOR Spildevand Hvidovre (pdf)

8. Beslutning om "Samarbejdsaftale om kommunale akutfunktioner"

Beslutningstema

KKR Hovedstaden besluttede på sit møde den 7. november 2019 at udsende ”Samarbejdsaftale om kommunale akutfunktioner” i Region Hovedstaden til kommunernes tiltrædelse. Aftalen beskriver samarbejdet mellem den kommunale akutfunktion, hospitalerne, 1813 og de praktiserende læger.

Samarbejdsaftalen forelægges til godkendelse. Såfremt aftalen godkendes, træder de praktiserende lægers honoreringsaftale i kraft.

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende ”Samarbejdsaftale om kommunale akutfunktioner”

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 13-01-2020

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-01-2020

Ældre- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-01-2020

Kommunalbestyrelsen godkendte ”Samarbejdsaftale om kommunale akutfunktioner”.

Sagsfremstilling

KKR Hovedstaden har udsendt ”Samarbejdsaftale om kommunale akutfunktioner” i Region Hovedstaden til kommunernes tiltrædelse. Aftalen beskriver samarbejdet mellem den kommunale akutfunktion, hospitalerne, 1813 og de praktiserende læger.

De kommunale akutfunktioner er en del af den kommunale hjemmesygepleje. Hvidovre Kommune har etableret en kommunal akutfunktion i samarbejde med Brøndby Kommune.

Formålet med samarbejdsaftalen er at sikre høj kvalitet, patientsikkerhed og sammenhæng i forløb for borgere i den kommunale akutfunktion i hjemmesygeplejen.

Samarbejdsaftalens parter er PLO-hovedstaden, Region Hovedstaden og kommunerne i Region Hovedstaden. Aftalen er godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget i november 2019.

KKR Hovedstaden opfordrer kommunerne til at tiltræde aftalen.

Politiske beslutninger og aftaler

Den 9. september 2019, punkt 7, tog Ældre- og Sundhedsudvalget orientering om status på Akutteam Brøndby-Hvidovre til efterretning.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede økonomiske ramme til ordningen er på 4,2 mio. kr. og kommunernes samlede andel af ordningen udgør årligt 2,1 mio. kr. Regionen finansierer de resterende 2,1 mio. kr., og administrerer afregning med lægerne og opfølgning på ydelsesmønstre.

Hvidovre Kommunes årlige andel til finansiering af ordningen udgør 61.084 kr. som finansieres indenfor udvalgets ramme.

Nøglen til fordeling af udgifterne mellem kommunerne er den seneste opgørelse af befolkningstal i Danmarks Statistik. Regionen opkræver kommunernes andel en gang om året fra årets start. Eventuel efterregulering ved mindreforbrug i forhold til den samlede ramme, vil blive tilbagebetalt til kommunerne efter fordelingsnøglen.

Retsgrundlag

Kommunerne er efter sundhedslovens § 138 (Lovbekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019 med senere ændringer ansvarlige for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter lægehenvisning til personer med ophold i kommunen.
De kommunale akutfunktioner er en del af den kommunale hjemmesygepleje og følger dermed bekendtgørelse om hjemmesygepleje. Bekendtgørelse nr. 1601 af 21. december 2007.

Høring

Ældrerådet og Handicaprådet er rådgivende høringsberettigede organer, og dagsordenpunktet er sendt i høring med anmodning om en udtalelse, der kan indgå i punktets behandling.

Personalemæssige konsekvenser

Personalet i de kommunale akutfunktioner, der er en del af den kommunale hjemmesygepleje, får styrket mulighed for tværsektorielt samarbejde omkring den enkelte borger.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Borgere, der er i målgruppen for de kommunale akutfunktioner, får styrket kvalitet i den sundhedsfaglige indsats.

Bilag

 1. Brev til kommuner om akutaftale fra KKR-formandskabet (pdf)
 2. Samarbejdsaftale den 18. november 2019 (pdf)
 3. Aftale om fælles forsøgsordning med honorering af praktiserende læger (pdf)
 4. Ældrerådets høringssvar til beslutning om samarbejdsaftale om kommunale akutfunktioner (pdf)
 5. Handicaprådets høringssvar til beslutning om samarbejdsaftale om kommunale akutfunktioner (pdf)

9. Beslutning om tiltag på Tumlehuset samt godkendelse af forøget anlægssum

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal godkende, at projektering og udbedring af fejl og mangler i henhold til hastesyn- og skøn på Tumlehuset igangsættes. Kommunalbestyrelsen skal endvidere give tillægsbevilling til afholdelse af ekstraudgifter i forbindelse med hastesyn-og skønssagen. De afholdte udgifter vil indgå i voldgiftssagen.

Teknik-og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal godkende tiltag og forøgelse af anlægssummen med 11,9 mio. kr.

Indstilling

Direktionen indstiller til Teknik-og Miljøudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
 

 1. at tage status på hastesyn- og skøn vedrørende vandindtrængen og elinstallationer til efterretning
 2. at godkende iværksættelse af de anbefalede tiltag til udbedringer samt fortsat afholdelse af udgifter på sagen, herunder til nødvendig advokatbistand
 3. at godkende, at anlægssummen for Ny daginstitution, Cirkusgrunden forøges med 11,9 mio. kr., finansieret af kassen, til dækning af udgifter til udbedring mv. mod forventet tilbagebetaling fra den verserende voldgiftssag mod rådgiver og entreprenør. Projektets anlægssum udgør herefter 61,5 mio. kr. 

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 13-01-2020

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Ad 2.-3. Anbefales godkendt.

Et enigt udvalg ønsker en evaluering af sagsforløbet. Herunder en kommende drøftelse af forskellige udbudsformer.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-01-2020

Udvalget tog til efterretning, at navnet ”Experimentarium” ikke kan anvendes, da det er en beskyttet titel, og Tumlehuset skal derfor finde et andet navn.

 

Ad 1. Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales taget til efterretning.

 

Ad 2. – 3 Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-01-2020

Ad 1. Kommunalbestyrelsen tog status på hastesyn- og skøn vedrørende vandindtrængen og elinstallationer til efterretning.
 

Ad 2. Kommunalbestyrelsen godkendte iværksættelse af de anbefalede tiltag til udbedringer samt fortsat afholdelse af udgifter på sagen, herunder til nødvendig advokatbistand.

Ad 3. Kommunalbestyrelsen godkendte, at anlægssummen for ny daginstitution, Cirkusgrunden forøges med 11,9 mio. kr., finansieret af kassen, til dækning af udgifter til udbedring mv. mod forventet tilbagebetaling fra den verserende voldgiftssag mod rådgiver og entreprenør. Projektets anlægssum udgør herefter 61,5 mio. kr.
 

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der udarbejdes en evaluering af sagsforløbet, herunder en drøftelse af forskellige udbudsformer.

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet sagsfremstillingen.

Hastesyn- og skøn, konklusioner og anbefalinger
Hastesyn-og skønssagen på daginstitutionen Tumlehuset blev igangsat i juni 2019 som følge af vandskade og problemer med indeklima og lugtgener.  Skønserklæringen vedrørende vandskader og defekte elinstallationer, foreligger nu. Til skønsrapporten, bilag 2, er knyttet en række bilag (bilag 3-9). De nævnte bygningsnumre i rapporten fremgår af tegningsbilag 10 og 11.

Skønserklæringen vedrørende indeklima og lugtgener forventes at foreligge i nærmeste fremtid. I øjeblikket foregår undersøgelser af kloak- og ventilationsanlæg.

Skønserklæringen vedrørende vandskader viser omfattende problemer. Skønsmanden har vurderet, at problemerne gør sig gældende for Eksperimentariets tagkonstruktion som helhed, og at der er tale om både projekterings- og udførelsesfejl. Hvilke fejl der er tale om, fremgår af skønserklæringen. Det konkluderes, at hele taget over Eksperimentariet skal omprojekteres i et samlet afhjælpningsprojekt og at skader efter indtrængende vand samt skimmelsvamp sanering skal udføres.  Efter skønsmandens opfattelse skal der overordnet etableres et tagafvandingssystem, der er egnet til det aktuelle tag, tæt tagpapdækning og inddækninger, korrekte overgange mellem tag/ydervægge, samt korrekte inddækninger over indgangsdør fra Eksperimentarium til garderobeområdet.

For så vidt angår defekte el-installationer, konkluderes, at lysinstallationen skal gennemgås for fejlmontage på pir meldere samt spor og skader efter vandindtrængen, herunder ny funktionskontrol.  Desuden skal el-installationer i stueetagen på Eksperimentariet de- og genmonteres efter udbedring af vandindtrængen.

Estimat for at kunne afslutte sag
Udbedringstiltag iht. skønserklæring vedrørende vandindtrængning og elinstallationer anslås af skønsmanden til 3,8 mio. kr.

Dertil kommer øvrige anslåede udgifter, herunder advokat- og sagsomkostninger alt 2,6 mio. kr. Endelig anslås udgift til udbedring af fejl relateret til indeklima og lugtgener til 0,5 mio. kr.
I alt en skønnet ekstraudgift på 6,9 mio. kr.

 

Arbejder:

                        Beløb i kr.

Afhjælpningsprojekt tag og facader

                           400.000

Ændring af tag, facader mm.

                        2.900.000

Skimmelsvampesanering og udbedring af følgeskader

                           500.000

El-arbejder: Fejlrettelse og kontrol af installationer

                             22.250

El-arbejder: De-og genmontering af elinstallationer stueetage Eksperimentarium

                             15.000

El-arbejder: Rådgiver: Opfølgning og tilsyn

                              4.500

Samlede udbedringsomkostninger

 iht. skønserklæring

 

                       3.841.750

 

Hertil kommer øvrige udgifter på sagen, som ikke kan finansieres indenfor den afsatte ramme, estimeret til 3 mio. kr.:

Arbejder:

                        Beløb i kr.

Afsat til udbedringer af mangler relateret til sikkerhed for børn og personale

                           100.000

Afsat til løbende indeklimamålinger 

                           300.000

Afsat til afsluttende jord- og installationsarbejder ifm. nedrivning af Enghøj pavillon (underprojekt til Projekt nr. 5729, håndteres som en forsikringssag pga. brand)

                           200.000

Anslåede udgifter til advokatbistand, syn og skøn undersøgelser og øvrige sagsomkostninger frem til at sagen er afsluttet.

                        1.950.000

Afsat til udbedring indeklima og lugtgener
(eget skøn – afventer skønserklæring)

                           500.000

Samlede

øvrige udgifter

 

                       3.050.000

 

I alt estimeret:

Anslåede omkostninger til udbedring Hastesyn- og Skøn, vandindtrængen, el, indeklima/lugtgener samt

øvrige udgifter

                       6.891.750

 

Idet alle ovenstående beløb er forbundet med store usikkerheder, anmodes om en rammebevilling på yderligere 5 mio. kr. til at sikre sagens afslutning.

Rammebevilling på 5 mio. kr. til at sikre sagens afslutning

                      5.000.000

 

Den samlede tillægsbevilling vil således udgøre afrundet
6,9 mio. kr. plus 5 mio. kr. = i alt kr.

 

                     11,900.000 

 


Alle beløb indgår i den ”store” voldgiftssag mod entreprenør og rådgiver.

Anbefaling og proces frem mod afslutning af sag
Det anbefales at igangsætte projektering af udbedringen af Eksperimentariets tag og facader samt el-installationer nu, hvilket også understøttes af kommunens advokat i sagen, Gangsted Advokatfirma. Se Notat vedrørende udbedring af mangler v. Gangsted Advokater af 27.11.19, bilag 12.

Når skønsrapport vedrørende indeklima og lugtgener foreligger, vil anbefalinger til tiltag blive indarbejdet i afhjælpningsprojektet med henblik på et samlet udbud af udbedringen.

Sideløbende med den tid, der medgår til indgåelse af kontrakt med en egnet teknisk rådgiver, samt efterfølgende udarbejdelse af et afhjælpningsprojekt vedrørende vandindtrængen, elinstallationer og indeklima/lugtgener, vil den ”store” skønserklæring, vedr. de ikke-akutte forhold blive udarbejdet og afgivet.

Når afhjælpningsprojektet vedr. hastesyn og skøns- temaerne foreligger, vil det blive besluttet om der skal indhentes særskilt tilbud på udbedringen relateret hertil, eller tilbud på udbedring af samtlige mangler, inkl. mangler der fremgår af den ”store” skønserklæring. Dette afhænger af hvornår den ”store” syn- og skønssag er afsluttet.

De faktiske udgifter til udbedring af samtlige konstaterede mangler vil blive medtaget som krav under den verserende voldgiftssag mod GVL og Rubow.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde 27. maj 2014, punkt 10, anlægsbevilling på 39 mio. kr. opførelse af Tumlehuset.

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde 28. november 2017, punkt 10, anlægsbevilling på 2 mio. kr. til dækning af projektets merudgifter frem til der foreligger en juridisk afklaring af årsager til - og det økonomiske ansvar i forbindelse med - forsinkelsen.

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde 20. marts 2018, punkt 28, anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. til administrationens bemyndigelse til at forhandle et aftalegrundlag med GVL som sikrer, at Tumlehuset færdiggøres ultimo maj 2018, dog under iagttagelse af, at der ikke gives indrømmelser i forhold til det retlige efterspil, og at beløbet ikke overstiger 3,5 mio. kr.

På Kommunalbestyrelsens møde den 29. september 2018, punkt 24, blev status på byggeriet af Tumlehuset taget til efterretning, og tillægsbevilling blev givet på 1,9 mio. kr. samt 0,6 mio. kr. i alt 2,5 mio. kr. mod krav om tilbagebetaling ved sagsførelse.

Kommunalbestyrelsen godkendte desuden, at kommunen ikke betaler de yderligere varslede ekstrakrav på op til 3 mio. kr., men meddeler GVL, at disse indgår i det retlige efterspil.
Og Kommunalbestyrelsen godkendte strategi for retligt efterspil mod entreprenør og rådgiver.

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 9. september 2019 blev der givet en orientering om status på Voldgiftssagen

På Kommunalbestyrelsens møde den 29. oktober 2019, punkt 16, blev givet anlægsbevilling på 1,3 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Økonomiske konsekvenser

Til projekt 5729 Ny daginstitution, Cirkusgrunden er der samlet givet anlægsbevilling på 49,6 mio. kr.

Der er på investeringsoversigten afsat rådighedsløb til projektet på i alt 49,6 mio. kr.

Administrationen ansøger om yderligere anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 11,9 mio. kr., finansieret af kassen, til dækning af merforbrug og igangsætning af tiltag i henhold til skønsrapport samt øvrige udgifter der påløber sagen, herunder til advokatbistand. Alle de nævnte udgifter indgår som krav i voldgiftssagen:

I mio. kr.

Nuværende anlægssum

49,6

Disponerede udgifter i henhold til hastesyn og skøn

6,9

Rammebevilling til at sikre sagens afslutning

5,0

Ny anlægssum

61,5

 

Retsgrundlag

En kommune kan efter kommunalfuldmagtsreglerne lovligt renovere ejendomme ejet af kommunen, hvis de anvendes til et kommunalt formål.

Kommunalbestyrelsen er ifølge kommunestyrelseslovens 40, stk. 2 bevillingsmyndighed, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af den 15. januar 2019.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Notat om verserende voldgiftssag samt haste syn- og skønssag på byggeriet Tumlehuset (pdf)
 2. 2019.11.11 Skønserklæring (pdf)
 3. Erklæringsbilag 1, foto 9546 - 9623 (pdf)
 4. Erklæringsbilag 2, foto 3367 - 3466 (pdf)
 5. Erklæringsbilag 3, foto 4023 - 4211 (pdf)
 6. Erklæringsbilag 4, foto 4218 - 4391 (pdf)
 7. Erklæringsbilag 5a, Notat fra TV-operatør (pdf)
 8. Erklæringsbilag 5b, Skimmel og fugtrapport (pdf)
 9. Erklæringsbilag 5c (pdf)
 10. Plantegning - Stueetage (pdf)
 11. Plantegning - 1. sal (pdf)
 12. Notat vedrørende udbedring af mangler v. Gangsted Advokater af 27.11.2019 (pdf)

10. Beslutning om at give anlægsbevilling til etablering af målere i vejbelysningen

Beslutningstema

Elforbruget også fra belysningsanlæg skal opgøres på baggrund af måling senest ved udgangen af 2020.

I dag er der ikke elmålere i vejbelysningsanlægget. Der skal derfor opsættes målerskabe og etableres en elmåler ved hvert belysningsskab.

Administrationen ansøger om anlægsbevilling til projektet, som indgår i investeringsoversigten i 2020 med en samlet anlægssum på 3 mio. kr.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkendeanlægsbevilling på 3 mio. kr. til etablering af målere i vejbelysningen.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 13-01-2020

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-01-2020

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-01-2020

Kommunalbestyrelsen godkendte anlægsbevilling på 3 mio. kr. til etablering af målere i vejbelysningen.

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Som følge af ny lovgivning er det nu et krav, at elforbruget også fra belysningsanlæg skal opgøres på baggrund af måling senest ved udgangen af 2020.

I dag er der ikke elmålere i vejbelysningsanlægget. Der skal derfor etableres en elmåler ved hvert belysningsskab. Måleren betaler elnetselskabet, mens Hvidovre Kommune skal betale for målerskabe og opsætning af disse.

Da Ørsted har andre kunder end Hvidovre Kommune på belysningsnettet vil det være nødvendigt at lægge ekstra kabler og opsætte yderligere belysningsskabe, så vejbelysningen bliver adskilt fra Ørsteds øvrige kunder.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Administrationen ansøger om anlægsbevilling på 3 mio. kr. til anlægsprojekt 2515 Etablering af målere i vejbelysningen.

Rådighedsbeløb på 3 mio. kr. til udførelse af anlægsprojektet er afsat i investeringsoversigten i 2020.

Der er i budgettet årligt afsat driftsmidler for 32.500 kr. til dækning af abonnementsudgifter for målerne. I 2020 er driftsbudgettet dog 16.250 kr., svarende til en halvårseffekt.

Retsgrundlag

Jf. §2 i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets bekendtgørelse nr. 75 af 25. januar 2019 om fjernaflæste elmålere og måling af elektricitet i slutforbruget, skal net virksomhederne sikre, at der inden den 31. december 2020 er idriftsat fjernaflæste elmålere hos alle slutbrugere.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.


12. Beslutning om takster for vand og spildevand - HOFOR 2020

Beslutningstema

Ifølge vandsektorloven skal Hvidovre Kommune årligt godkende den fastsatte kubikmetertakst for henholdsvis vand og afledning af vand samt anlægs- og driftsbidrag for HOFOR Spildevand Hvidovre A/S og HOFOR Vand Hvidovre A/S. Hvidovre Kommune har modtaget anmodning fra begge selskaber om godkendelse af takster og bidrag for 2020.

Den samlede takst for vand og spildevand pr. kubikmeter stiger med 22% i 2020 i forhold til 2019. Taksten for vand stiger med 51%, og taksten for spildevand øges med 19%. Administrationen vurderer, at HOFOR Vand Hvidovre A/S og HOFOR Spildevand Hvidovre A/S anmeldte takster for 2020 er lovlige og kan godkendes.

Udvalget skal tage stilling til om HOFORs fastsatte kubikmetertakst for vand og afledning af vand for 2020 kan godkendes.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende takster 2020 fra HOFOR Vand Hvidovre A/S og HOFOR Spildevand Hvidovre A/S.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 13-01-2020

Ad 1. Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-01-2020

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-01-2020

Kommunalbestyrelsen godkendte takster 2020 fra HOFOR Vand Hvidovre A/S og HOFOR Spildevand Hvidovre A/S.
 

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt i samarbejde med Center for Økonomi og Analyse.

I henhold til vandsektorloven skal HOFOR Vand Hvidovre A/S og HOFOR Spildevand Hvidovre A/S fastsætte de årlige kubikmetertakster for henholdsvis vand og afledning af vand, i overensstemmelse med indtægtsrammen fra Forsyningssekretariatet (under Konkurrencestyrelsen), hvorefter taksterne fremsendes til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Hvidovre Kommune har 11. november 2019 modtaget anmodning fra begge selskaber om godkendelse af takster og bidrag for 2020. Følgende er anmeldt til Hvidovre Kommunes godkendelse:
1.  Vandpris, HOFOR Vand Hvidovre A/S, takst 12,23 kr./m³

2.  Spildevand, HOFOR Spildevand Hvidovre A/S, takst trin 1: 32,48 kr./m³

3.  Spildevand, HOFOR Spildevand Hvidovre A/S, takst trin 2: 25,98 kr./m³

4.  Spildevand, HOFOR Spildevand Hvidovre A/S, takst trin 3: 12,99 kr./m³

* Ovenstående takster er eksklusive moms og afgifter.


Gradueringen af taksterne for spildevandsafledningen i trin 1, trin 2 og trin 3 er i overensstemmelse med betalingsloven for spildevandsforsyningsselskaber. Ifølge loven gradueres taksten afhængig af mængde af vand, der afledes fra ejendommen.

Trin 1 omfatter ejendomme med vandforbrug til og med 500 m3/år, trin 2 omfatter ejendomme med et vandforbrug på over 500 og til og med 20.000 m3/år og trin 3 omfatter ejendomme med et vandforbrug på over 20.000 m3/år. Det er kun ejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsmæssige vilkår, som er berettiget til at anvende trin 2 og trin 3.
Taksterne for 2020 er tiltrådt af bestyrelserne i HOFOR Vand Hvidovre A/S og HOFOR Spildevand Hvidovre A/S den 14. november 2019.

Den samlede udvikling af taksterne (i kr./m3) fra 2014 til 2020 fremgår af skemaet herunder.
 

Takster 2014-2020

2014

2015

2016

2017

2018

2019

 2020

Vandafledningsbidrag

25,42

17,50

26,66

24,73

25,80

27,30

32,48

Vandpris

11,52

10,80

10,77

 9,63

 8,78

 8,09

12,23

Vandafgift til staten

 5,46

 5,86

 5,86

 5,86

 6,18

 6,37

6,37

Statslig ressourceafgift

 0,67

 0,67

 0,67

 0,39

 0,19

 0,19

0,19

 

 

 

 

 

 

 

 

Forbrugsafhængige takster inkl. afgifter og moms

53,84

43,54

54,61

50,76

51,19

52,20

63,85

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsregning, lejlighed med forbrug 85 m³ per år

4.576

3.701

4.642

4.315

4.351

4.438

5.431

Årsregning, Parcelhus med forbrug 140 m³ per år

7.537

6.095

7.645

7.107

7.166

7.310

8.945


Den samlede takst for vand og spildevand pr. kubikmeter stiger med 22 % i 2020 i forhold til 2019. Taksten for vand stiger med 51 %, og taksten for spildevand øges med 19 %.

Prisstigningen skyldes især dækning af underskud fra tidligere år, hvor prisen har været for lav i forhold til de reelle omkostninger ved vandforsyningen. Desuden har det kostet ekstra at sikre drikkevandet i Hvidovre mod pesticider (DMS). Disse udgifter skal betales i 2020, idet vand- og spildevandsselskaber efter loven hverken må give overskud eller underskud. Udgifter og indtægter skal balancere.

Takstfastsættelsen for 2020 tager udgangspunkt i den udmeldte indtægtsramme fra Forsyningssekretariatet. Taksterne overholder desuden hvile-i-sig-selv princippet, idet selskaberne løbende afvikler over/underdækning.

Kommunens betaling for afledning af vejvand (Vejbidraget) er budgetteret til 1,1 mio. kr. De øvrige takster fremgår af bilagsmateriale.

Kommunens godkendelse af takster og bidrag er en såkaldt legalitetsgodkendelse. Det vil sige at kommunen skal påse, at selskabets takster dels er fastsat i overensstemmelse med betalingsloven og vandforsyningslovens hvile-i-sig-selv-princip, så der ikke sker en uretmæssig kapitalophobning i selskabet, dels overholder det prisloft som er fastsat af forsyningssekretariatet.

Hvidovre Kommune skal påse, at:

 • Der i selskabets takster alene er indregnet nødvendige lovlige indregningsberettigede omkostninger.
 • Der alene foretages henlæggelser på baggrund af planlagte investeringer og at der i øvrigt investeres tilstrækkeligt.
 • Opstået over- og underdækning tilbageføres i efterfølgende års regnskab, medmindre den konkrete over- og underdækning er omfattet af undtagelsen i bekendtgørelse nr. 319, 2010 og nr. 818, 2012 om afvikling af mellemværender mellem kommuner og vandselskaber.
 • Henlæggelser fratrækkes i anlægsinvesteringen, og dermed ikke indgår i det efterfølgende afskrivningsgrundlag som indregnes i taksten.


Administrationen har gennemgået det modtagne materiale og kan konstatere, at de ansøgte takster for 2020 overholder prisloftet, således som det er fastsat af Forsyningssekretariatet.
Takstregnskabet og takstbudgettet for HOFOR Spildevand Hvidovre A/S og HOFOR Vand Hvidovre A/S indeholder alene lovlige indregningsberettigede omkostninger. Indbefattet heri er de anmeldte gradueringer af vandafledningsbidraget i trin 1, 2 og 3 i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse nr. 1327, 2014 om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget.

Således overholder takstprovenuet indtægtsrammerne fra Forsyningssekretariatet og taksterne overholder hvile-i-sig-selv princippet, idet selskaberne løbende afvikler over/underdækning.
På baggrund af ovenstående vurderer administrationen, at de af HOFOR Vand Hvidovre A/S og HOFOR Spildevand Hvidovre A/S anmeldte takster for 2020 er lovlige og kan godkendes.

HOFOR har udsendt en pressemeddelelse om takststigningen og har tillige informeret borgerne i Hvidovre Avis.

Politiske beslutninger og aftaler

Den 7. maj 2012 godkendte Kommunalbestyrelsen punkt 7 ”Deltagelse i en fælles vandkoncern”.
Den 29. maj 2012 godkendte Kommunalbestyrelsen punkt 17 ”Deltagelse i en fælles spildevandskoncern”.

Økonomiske konsekvenser

Materialet som HOFOR har leveret ved anmodning om godkendelse af taksterne for Hvidovre 2020, giver mulighed for at tilse at de økonomiske rammer som Forsyningssekretariatet har fastlagt overholdes, hvilket er væsentlige forudsætninger for gennemførelsen af legalitetskontrollen. Desuden indeholder materialet oversigt på kommende og tidligere års takster, samt HOFORs umiddelbare forklaringer på fastsættelse og udvikling af taksterne for kommende år.

Økonomisk ramme for 201920 jf. Forsyningssekretariatet:

HOFOR Vand Hvidovre A/S: 57.065.250 kr.

HOFOR Spildevand Hvidovre A/S: 90.697.334 kr.


Forsyningssekretariatets kontrol viser, at HOFOR Vand Hvidovre ikke overholdt indtægtsrammen for 2017, og derfor er dette reguleret i selskabets økonomiske ramme for 2019 og 2020.

Samlet forbrugsbudget for kommunen, såvel borger, virksomheder som kommunen selv, er for 2020 budgetteret til ca. 3,1 mio. m³ (iflg. HOFOR), og takstbetalingen til HOFOR for såvel vand som spildevand vil udgøre knap 140 mio. kr. eksklusive moms og afgifter.

Hvidovre Kommunes andel af det samlet vandforbrug i kommunen udgjorde i 2018 123.330 m³, beregnet til ca. 3,8 % af det samlede forbrug i kommunen på ca. 3,2 mio. m³.

Hvidovre Kommune har de foregående år betalt ca. 3,3 mio. kr. vedrørende vand/spildevand. Prisstigningen pr. kubikmeter samlet for vand og spildevand på 22 % som taksterne for 2020 medfører, vil indebære at de samlede udgifter til vand øges med ca. 0,6 mio. kr. En sådan forøgelse af de faktiske udgifter til vand i 2020 vil ikke kunne dækkes alene af den fastlagte budgetramme for vand, og skal eventuel dækkes ind via samlede budget til energi.

Retsgrundlag

Betalingslovens § 3, stk. 1 jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7.juni 2010.
Vandforsyningsloven § 53, stk. 1 (jf. lovbekendtgørelse nr. 118 af 22. februar 2018)

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag

Bilag

 1. Takster 2020 HOFOR Hvidovre (pdf)

13. Eventuelt

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-01-2020

Ingen bemærkninger.
 


14. Beslutning om kondemnering af bolig og midlertidig genhusning af beboere

Lukket sag