Referat - Kommunalbestyrelsen den 6. juni 2018

Mødefakta

Dato: Onsdag den 6. juni 2018
Mødetidspunkt: Kl. 07:00
Særlige forhold: Ekstraordinært møde
Mødested: KB-Salen

Medlemmer

 • Anders Liltorp (A)
 • Anders Wolf Andresen (F)
 • Benthe Viola Holm (A)
 • Charlotte H. Larsen (O)
 • Charlotte Munch (V)
 • Finn Gerdes (A)
 • Helle M. Adelborg (A)
 • Kenneth F. Christensen (A)
 • Kristina E. Young (H)
 • Lars G. Jensen (A)
 • Lisa Skov (C)
 • Maria Durhuus (A)
 • Mikkel Dencker (O)
 • Mogens Leo Hansen (Ø)
 • Niels Ulsing (F)
 • René Langhorn (O)
 • Steen Ørskov Larsen (C)
 • Torben N. Rasmussen (V)
 • Yasir Iqbal (A)

Fraværende med afbud

 • Arne Bech (H)
 • Sara Benzon (F)

Bemærkninger

Marie-Louise Jørgensen deltog for Sara Benzon. Karoline Cleemann deltog for Arne Bech.

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Lukket sag

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-06-2018

Godkendt.


2. Meddelelser

Lukket sag

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-06-2018

Ingen meddelelser.


3. Kulturgården - vinder af arkitektkonkurrencen

Lukket sag

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-06-2018

Det skal rettes i dommerbetænkningen, at der står ”En enig dommerkomité”, der skal stå ”Dommerkomitéen”.

For: Gruppe A, F, O, C, Liste H og Gruppe V.

Imod: Gruppe Ø.

Kommunalbestyrelsen godkendte Tegnestuen Vandkunsten som vinder af konkurrencen om projektering af ny kulturgård på Risbjerggård.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 29-05-2018

Sagen udsat til ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde onsdag den 6. juni kl. 7.


4. Eventuelt

Lukket sag

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-06-2018

Temamøde inden kommunalbestyrelsesmødet den 26. juni 2018 kl. 16.00.