Delegationsplan 2019-2022

Delegationsplanen regulerer hvilken kompetence som kommunalbestyrelsen har og ikke har overladt til Økonomiudvalget, de stående udvalg, administrationen og Bevillingsnævnet. Delegationsplanen er godkendt på kommunalbestyrelsens møde den 27. november 2018