Sundhedscenter og villa hædret som god arkitektur

To byggerier var udvalgt til Hvidovre Kommunes bygningspræmiering 2019
2. december 2019
Hvidovre Kommune præmierer hvert andet år de bygninger, istandsættelser og nye anlæg, som er med til at gøre Hvidovre til en smuk og velfungerende by. 
Tirsdag den 26. november blev bygherrer, arkitekter og entreprenører på to byggerier hædret ved en sammenkomst i kommunalbestyrelsens mødesal på Hvidovre Rådhus. 
Hvidovre Sundhedscenter på Hvidovrevej 272 blev præmieret for den vellykkede transformation af bygningen på Hvidovrevej fra posthus til lyst og venligt sundhedscenter:
 - Det gamle posthus har fået nyt liv som et flot og velfungerende sundhedscenter, hvor mange borgere har deres gang i forbindelse med genoptræning, sygepleje eller sundhedstilbud, sagde borgmester Helle Adelborg.
I motiveringen for valget af Hvidovre Sundhedscenter som årets bygning hedder det bl.a. ”Grebet, materialevalg samt genanvendelse af konstruktionen fra den gamle postbaldakin understøtter på fornem vis bygningens djærve og robuste karakter”.
Ved præmieringen var det projektleder, arkitekt Hans Robin Lybecker Francke, leder af Projekt og Bygherreteamet Inge-Marie Slettebøe Bagge- Jørgensen begge fra Hvidovre Kommune, salgs- og udviklingschef Jens-Jacob Paludan og produktionschef Lennart Rezzoug fra Øens Murerfirma og Sofie Peschardt fra Nordic Office of Architecture og Charlotte Klarskov Andersen fra Orbicon, der modtog blomster, diplom og indmuringsplade for arbejdet med Hvidovre Sundhedscenter.

Hædrende omtale til Grønholtvej 31
En privat bolig på Grønholtvej 31 i Hvidovre fik hædrende omtale for renovering, om- og tilbygning. 
I præmieringsudvalgets motivering hedder bl.a.: ”Byggeriet udtrykker imponerende engagement og kampgejst i det udfordrende arbejde med at bevare, om- og tilbygge et vandtårn fra 1909 til en tidssvarende bolig. Byggeriet bidrager til at bevare historien i det omgivende villakvarter.” 

Det er Hvidovre Kommunes Bygningspræmieringsudvalg, der vælger, hvilke byggerier der skal hædres. Udvalget består af borgmester Helle Adelborg, kommunaldirektør Nich Bendtsen, direktør Gert Nelth, kommunalbestyrelsesmedlemmerne René Langhorn og Charlotte Munch, arkitekterne Carsten Holgaard, Dorthe Keis og Rita Justesen, centerchef Anne Pallesen fra Center for Trafik og Ejendomme og udviklingskonsulent og projektleder Vibeke Otepka fra samme center.