Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Human Care vinder udbuddet af privat hjemmepleje i Hvidovre

Omkring 100 borgere får i forvejen praktisk hjælp og personlig pleje af det lokale firma. Nu skal de øvrige brugere af privat hjemmepleje vælge, om de fra 31. januar 2020 vil bruge samme leverandør eller kommunens egen hjemmepleje.
27. september 2019
Kommunalbestyrelsen har besluttet, at det er firmaet Human Care, der fra 31. januar 2020 er privat leverandør af hjemmehjælp i Hvidovre Kommune. Det betyder, at borgere, der er visiteret til personlig pleje og/eller praktisk hjælp, fremover kan vælge at bruge kommunens hjemmepleje eller Human Care.
Hidtil har borgerne har haft tre forskellige private leverandører at vælge imellem, men for at sikre et mere smidigt og tættere fagligt samarbejde mellem kommunen og leverandøren, besluttede kommunalbestyrelsen i forbindelse med budget 2019, at der nu kun skal være en enkelt leverandør.
- Flere ældre, tidligere udskrivning fra hospitalerne og flere komplicerede forløb gør, at der er behov for et tættere samarbejde mellem fx hjemmepleje, den kommunale sygepleje, genoptræningen og hospitalet, og vi er overbevist om, at ordningen med en enkelt privat leverandør vil styrke det tværfaglige samarbejde til glæde for den enkelte borger, siger chef for Center for Sundhed og Ældre i Hvidovre Kommune, Nicolai Kjems. – Vi er opmærksomme på, at nogle af borgerne er kede af at skulle skifte leverandør, men vi kan forsikre dem om, at vi fra kommunens side både i udbudsprocessen og fremover har haft og vil have fokus på, at de får den bedste hjælp.
Nicolai Kjems tilføjer, at kommunen i forvejen har gode erfaringer med samarbejdet med Human Care, der i dag kommer hos 100 borgere i Hvidovre. Desuden ligger der en flot tilsynsrapport fra det uanmeldte eksterne tilsyn med Human Care i 2018.
Human Care vandt udbuddet ved samlet set at score højest ud fra kriterier som bl.a. pris, færrest mulige hjælpere i borgerens hjem, efterlevelse af de visiterede indsatser, dokumentation og samarbejde med kommunens visitation, sygepleje, genoptræning og andre samarbejdspartnere.
Borgere, der modtager hjemmehjælp fra private leverandører, vil i slutningen af september modtage information fra kommunen om den nye leverandør, muligheden for at vælge mellem Human Care og kommunens hjemmepleje og den videre proces frem mod 31. januar 2020, hvor den nye ordning træder i kraft. En ny ordning med tøjvask træder i kraft samtidigt, og dette vil de berørte borgere også få nærmere besked om. 
Human Care har hovedafdeling i Hvidovre og løser desuden opgaver for Københavns og Gladsaxe kommuner.
Udover en styrkelse af det faglige samarbejde omkring den enkelte borger forventer Center for Sundhed og Ældre også, at der kan spares penge på den nye ordning. Hvis alle de borgere, der i dag har privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp, vælger Human Care, viser kommunens beregninger, at der kan spares ca. 3,0 mio. kr. årligt.
Der har været to klagesager i udbuddet, men i starten af juli afgjorde Klagenævnet for Udbud, at udbudsprocessen i Hvidovre Kommune var forløbet, som den skulle. Klagenævnet pålagde samtidig de to firmaer, som havde klaget, at betale sagsomkostninger til Hvidovre Kommune.