Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Hvidovre og København får støtte til sikring mod stormflod

Realdania og Miljø- og Fødevareministeriet giver 1,5 mio. kr. til det videre arbejde med at sikre Kalveboderne mod stormflod. Kommunerne skal nu finde et tilsvarende beløb ved efterårets budgetforhandlinger.
5. september 2019

Gennem de seneste 1.000 år er København og Hvidovre blevet ramt af en stormflod fra syd med et par hundrede års mellemrum. Med klimaforandringerne vil denne type stormfloder blive hyppigere, og de vil kunne anrette skader og tab i milliardklassen, da både boliger, erhverv og vigtig infrastruktur vil blive ramt. Eksempelvis risikerer Øresundsbroen, jernbane, Metroen og elforsyningen at blive påvirket af længerevarende nedbrud i driften.

Derfor haster det med at få beskyttet hovedstadskommunerne mod stormfloder fra syd. Og nu får Københavns og Hvidovre kommuner en økonomisk håndsrækning, så de kan udarbejde et såkaldt modningsprojekt for en fælles sikring for eksempel med dæmning og porte på tværs af Kalveboderne i nærheden af motorvejsbroen.

”Klimaforandringerne er desværre allerede en realitet. Derfor er vi nødt til at sikre os mod både skybrud og stormflod. Da vand ikke respekterer kommunegrænser, er det afgørende, at vi samarbejder med de kommuner, vi deler udfordringer med. Jeg ser frem til det fremtidige samarbejde med Hvidovre og de mange interessenter, der skal inddrages i det videre arbejde,” siger stedfortrædende teknik- og miljøborgmester Karina Vestergård Madsen (EL).

Hvidovre fik en forsmag på fremtidens stormfloder i januar 2017, hvor vand fra Kalveboderne blev presset op gennem Harrestrup Å og oversvømmede dele af et villakvarter.

”Vi har allerede her i Hvidovre set, hvilke ødelæggelser stormflod og vandstigninger kan betyde. Stormflodssikring er en kæmpestor opgave, som en enkelt kommune som Hvidovre ikke kan løfte alene. Derfor er jeg glad for, at Realdania har givet tilsagn om økonomisk støtte, så vi nu får mulighed for at sætte undersøgelser i gang med henblik på at udvikle de gode løsninger på tværs af kommunegrænser,” siger Hvidovres borgmester Helle Adelborg (A).

De to kommuner skal nu i fællesskab finde 1,75 mio. kr. ved efterårets budgetforhandlinger, så de kan matche det beløb, som staten og Realdania giver i støtte til det fremadrettede arbejde. Modningsprojektet skal konkretisere de overordnede rammer for stormflodsikring, som kommunerne allerede har vedtaget. Det vil kræve afklaring af en række forhold vedrørende jura, miljø og finansiering. Der vil desuden være dialog med en bred kreds af interessenter, bl.a. sejlklubber, Danmarks Naturfredningsforening, Banedanmark, Vejdirektoratet og Metroselskabet. Efter modningsprojektet skal der tages stilling til igangsættelse af en fase med udarbejdelse af konkrete forslag til den fysiske sikring.

Fakta

Københavns Borgerrepræsentation og Hvidovre Kommunalbestyrelse har i kraft af hhv. Københavns Stormflodsplan 2017 og Risikostyringsplan for Køge Bugt begge peget på, at en såkaldt ”Ydre sikring”, der forbinder diget omkring Vestamager med diget omkring Avedøre Holme, principielt vil være at foretrække frem for en indre  sikring, som i givet fald skal etableres langs kysten ud mod Kalveboderne og langs kajerne i Københavns Havn. Samlet anbefaler kommunerne et tværkommunalt samarbejde, da begge kommuner har kyst til Kalvebod, og en sikring mod stormflod er til gavn for begge kommuner, da en stormflod kan påvirke store dele af infrastrukturen med store tab til følge. Eksempelvis kan Øresundsbroen, jernbane, Metro, elforsyning mv. blive påvirket af længerevarende nedbrud i driften.

Med modningsprojektet tages der fat på at konkretisere de tiltag, som kommunerne har vedtaget om stormflodssikring i ovennævnte planer. Projektet skal være med til at kvalificere beslutningsgrundlaget for at udarbejde forslag til en fysisk stormflodssikring. Det vil kræve afklaring af en række forhold (tekniske, juridiske, miljø- og finansieringsmæssige rammer samt muligheder), der sætter rammen for den fysiske sikring. Der vil desuden være dialog med en bred kreds af interessenter, bl.a. sejlklubber og Metroselskabet.