Ny plan for håndtering af regnvand i Risbjerg-Svendebjergkvarteret

Kommunen, HOFOR og beboerne i området har sammen fundet løsninger til at skybrudssikre området.
14. juni 2019
Først var det Strandøre i den sydøstlige del af Hvidovre; så var det Risbjerg-Svendebjergkvarteret, og flere boligområder står for tur, når Hvidovre bid for bid igennem de kommende år skal sikres mod skybrud. Både i Strandøre og Risbjerg-Svendebjergkvarteret har borgerne og Hvidovre Kommune samarbejdet om at finde løsninger på, hvordan store mængder regnvand kan opsamles og ledes væk fra bygninger og veje, og nu ligger der en færdig skybrudsplan for Risbjerg-Svendebjergkvarteret.
- Arbejdet begyndte med Regnvandsugen i sommeren 2018, hvor vi havde nogle arrangementer for borgerne med temaet regnvand, fortæller borgmester Helle Adelborg. - På en workshop efter Regnvandsugen kom en gruppe beboere i Risbjerg-Svendebjergkvarteret så med forslag til, hvordan vi på offentlige arealer og veje og i de private haver kan skybrudssikre og skabe ekstra værdi for kvarteret på samme tid. 
Helle Adelborg forklarer, at nogle af løsningerne fx både sikrer mod skybrud og øger trafiksikkerheden eller gør området mere grønt.  
- Jeg vil gerne sende en stor tak til borgerne i Risbjerg-Svendebjergkvarteret, siger hun. – De har virkelig lagt et stort engagement i arbejdet, og deres bidrag har været uundværlige for den flotte konkretiseringsplan, der er resultatet af arbejdet. Nu kan vi fra kommunens, HOFOR’s og borgernes side også se frem til at udmønte planen i fællesskab. Kun sammen kan vi løfte udfordringen med flere og voldsommere skybrud.
Konkretiseringsplanen for Risbjerg-Svendebjergkvarteret skal bruges som udgangspunkt for politiske beslutninger om prioritering, finansiering og drift af løsningerne, som først herefter skal udformes mere detaljeret. Planen med skybrudstiltag for Risbjerg-Svendebjergkvarteret kan findes på hvidovre.dk.
Arbejdet med regnvand i Strandøre og Risbjerg/Svendebjerg er en del af udmøntningen af Hvidovre Kommunes Strategi for Klimatilpasning. En del af strategien er et lave skybrudsplaner for de boligområder, der vil være mest udsatte ved store mængder regn. Voldsomt vejr med store mængder regn og storme er en konsekvens af klimaforandringerne.
Risbjerg-Svendebjergkvarteret er prioriteret som ét af de første områder, der skal have en plan for skybrud, fordi det er et af de mest udsatte områder i Hvidovre, og fordi HOFOR inden for en kortere årrække forventer at renovere kloakker i området. Ved at samtænke skybrudssikring og kloakarbejder får man billigere projekter og færre gener for borgerne.