Rundkørsel på Rebæk Plads skal gøres mere sikker – lukkes for biltrafik i sommerferien

For at gøre rundkørslen på Rebæk Plads mere sikker for især cyklister, skal rundkørslen bygges om. Derfor vil den være lukket for al biltrafik fra 1. juli til 15. august (tidl. fremgik det, at arbejdet forventes færdig 9. august, men det er udsat til 15. august).
27. juni 2019

For at gøre rundkørslen på Rebæk Plads mere sikker for især cyklister, skal rundkørslen bygges om. Derfor vil den være lukket for al biltrafik fra 1. juli til 15. august.

Rundkørslen på Rebæk Plads ved Kløverprisvej vil være lukket for biltrafik i perioden fra 1. juli til 15. august. Konkret lukkes der for biltrafik i alle retninger ved både Kløverprisvej (fra Avedøre Havnevej såvel som fra Hvidovrevej), Rebæk Allé (fra nord såvel som fra syd), Immerkær og Femagervej.

Det vil stadig være muligt for cyklister og fodgængere at benytte rundkørslen i perioden, mens bilister skal køre andre veje.

Mens ombygningen af rundkørslen finder sted, vil der være skiltet med omkørsel ad andre veje, herunder via Vesterskel, Præstemosen og Møllehøjsvej samt Hædersdalvej, hvor en bom vil blive åbnet for gennemkørsel af biltrafik.

Ombygningen af rundkørslen sker som led i projekt Sorte pletter/systematisk uheldsbekæmpelse, og blev tirsdag aften godkendt af Kommunalbestyrelsen.

Over den seneste årrække er der årligt registreret 2-3 færdselsuheld om året i rundkørslen. Det er i de fleste tilfælde biler og cykler, som er stødt sammen.

En ombygning af rundkørslen kan være med til at give et fald i uheldsrisikoen på 50-70 procent og vil især gøre turen i rundkørslen mere sikker for cyklister og fodgængere.

Ombygningen betyder, at der kommer cykelsti og fodgængerfelt på hævede flader på tværs af alle vejgrene i rundkørslen, trekantsheller i vejgrenene på Kløverprisvej, reduktion af bredden af cirkulationsarealet ved opbygning af overkørselsareal i den inderste del af rundkørslen og generel forbedring af skiltning og afmærkning ved rundkørslen.

Se kort