Leverandørs håndtering af kemikalier var årsag til klorudslip


Den klor, der blev leveret til Avedøre Idrætscenter dagen før uheldet den 10. januar, var forurenet. Tekniske undersøgelser viser ingen fejl på svømmehallens egne tekniske anlæg.
13. februar 2019
Tekniske undersøgelser af kemikalierum og -installationer i svømmehallen i Avedøre Idrætscenter viser, at det ikke var selve anlægget eller personalets brug af det, der var skyld i kloruheldet i svømmehallen den 10. januar, hvor op mod 100 børn og voksne måtte evakueres. 
I stedet tyder undersøgelserne på, at der skete en fejl, da leverandøren dagen før – den 9. januar – fyldte kemikalier på svømmehallens tanke.
Her blev den samme slange brugt til at pumpe både svovlsyre og klor fra lastbilen til svømmehallens tanke, og fordi slangen ikke blev skyllet grundig nok mellem de to påfyldninger, blev den klor, der blev fyldt på svømmehallens tank, forurenet med svovlsyre. Det var denne forurening, der udviklede de giftige klordampe.
Teknologisk Institut, som har stået for undersøgelserne, understreger i den afsluttende rapport, at der normalt bliver der brugt forskellige slanger til forskellige kemikalier netop for at undgå forurening.
Hvidovre Kommune overvejer nu, om der skal rejses krav om erstatning mod leverandøren.