Hjemmepleje og hjemmesygepleje samles

Skal sikre borgerne en bedre kvalitet og styrke fagligheden
1. februar 2019

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at kommunens hjemmepleje og hjemmesygepleje skal samles under en fælles ledelse. I dag er de to organiseret som to forskellige enheder, og det har betydning for bl.a. den kvalitet borgerne oplever i hjemmesygeplejen.

 - Ved at samle hjemmepleje og hjemmesygepleje, får vi mulighed for at give borgerne et bedre tilbud, fordi de opgaver de to områder løser er tæt forbundet med hinanden, fortæller Ældre- og Sundhedsudvalgets formand Lars Gundelack Jensen, der tilføjer, at omlægningen også vil styrke samarbejdet mellem de forskellige faggrupper og ruste den kommunale hjemmepleje til fremtidens behov.

Sammenlægningen af hjemmeplejen og hjemmesygeplejen betyder, at den nuværende organisatoriske opdeling af hjemmeplejen i 4 grupper ændrer sig. Distrikterne skal fremover stå for plejen hele døgnet, da aften- og nattevagten nedlægges som enhed. Hjemmeplejen vil være organiseret i 3 distrikter, som både tilbyder hjemmepleje og hjemmesygepleje.

Ledelsen af hjemmeplejen og hjemmesygeplejen ændrer sig også, da distriktslederne refererer til lederen af hjemmeplejen. Ledelsen består af lederen af hjemmeplejen og en souschef. Den nye organisering skal skabe grundlag for stærkere faglig og kvalificeret ledelse tæt på medarbejderne.

Udover omlægningen af hjemmepleje og hjemmesygepleje bliver der oprettet et kontaktcenter, der skal være med til at sikre at borgerne samt hjemmeplejens og hjemmesygeplejens samarbejdspartnere fx region og akutteam kan komme i kontakt med hjemmeplejen.