Hvidovre Kommune kan ses i nyt hovedstadsudspil


I Regeringens nye hovedstadsudspil er der blevet lyttet til flere af Hvidovre Kommunes ønsker. Udspillet sætter fokus på Holmene og giver blandt andet mulighed for nye boligområder i Hvidovre og en længe ventet mulighed for en ny lokalplan for Avedøre Holme. Borgmester Helle Adelborg efterlyser dog samtidig mere fokus på trængsel og støj i udspillet.
25. januar 2019

Regeringen har netop offentliggjort sit udspil for fremtidens udvikling af hovedstaden. ’Danmarks Hovedstad’ er titlen på udspillet, og flere af de nye initiativer vækker begejstring på Hvidovre Rådhus.

Holmene, som er Hvidovre Kommunes vision for en udvidelse af Avedøre Holme, er omtalt i udspillet som et af de projekter, Regeringen vil satse på.

Hovedstadsudspillet kommer få uger efter, at Hvidovres borgmester stod side om side med erhvervsminister Rasmus Jarlov, økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille og beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen og præsenterede visionerne om ni kunstigt anlagte øer i vandet uden for Avedøre Holme med plads til 380 virksomheder og 12.000 medarbejdere.

”Vi er rigtig glade for den opbakning, Regeringen viser, og vi ser frem til at komme videre med visionerne. Der er ingen tvivl om, at Holmene kan komme til at spille en central rolle i udviklingen af fremtidens hovedstad,” siger Hvidovres borgmester Helle Adelborg, som samtidig er godt tilfreds med, at andre af Hvidovres ønsker er blevet tilgodeset i det nye udspil fra Regeringen.

”Fra Hvidovre Kommunes side er der blevet arbejdet hårdt på at gøre Regeringen opmærksom på de ønsker, vi har, så vi kan udvikle Hvidovre i en fortsat positiv retning til glæde for både vores borgere og vores lokale erhvervsliv. Når vi nu ser det endelige hovedstadsudspil, kan vi se, at det hårde arbejde har båret frugt,” siger Helle Adelborg.

Et af de vigtige ønsker, som der er blevet lyttet til, handler om, at to af kommunens såkaldte grøn-kile-arealer med jordbrug og nedlagte gartnerier tages ud af den nye Fingerplan for at gøre det muligt at lave boliger på områderne. Det er et område ved Byvej, hvor Hvidovre Kommune ønsker at give mulighed for at etablere nye, lave og ikke mindst klimavenlige boliger. Planen er, at der kan komme mellem 200-400 nye boliger på arealerne. 

”Der er mange mennesker, som flytter til Hvidovre i disse år, og samtidig er der mange af vores nuværende borgere, som er på udkig efter et alternativ til deres nuværende boliger. Derfor er det positivt, at vi nu får mulighed for at udlægge et område i grønne omgivelser og tilbyde op mod 400 boliger,” siger Helle Adelborg.

Et andet stort ønske, som Regeringen imødekommer, er en ændring af de særlige restriktioner, der i dag hviler over Avedøre Holme. Området har i mange år været reserveret til virksomheder med særlige beliggenhedskrav, som er virksomheder, der er særligt belastende for miljøet med for eksempel støj, udledning af spildevand og røg. Fremover vil denne reservation kun gælde Råhavnen, som er en meget lille del af Avedøre Holme. Ændringen giver Hvidovre Kommune en længe ønsket mulighed for at lave en ny og mere tidssvarende lokalplan for industriområdet.

”Vi har i mange år arbejdet hårdt for at få ændret, at området skal være for til virksomheder med særlige beliggenhedskrav. Nu kan vi gå i gang med at lave en ny lokalplan som giver mulighed for, at virksomhederne fx kan få lov til at udvide ved at bygge ud og til,” siger Helle Adelborg.

Foruden de tre ovennævnte ting indeholder hovedstadsudspillet også en erklæring om at gøre noget ved den stigende trængsel i hovedstaden. Især forundersøgelsen af en udvidelse af Amagermotorvejen er interessant for Hvidovres borgere. Dette blev der allerede afsat penge til, da Finansloven for 2019 i efteråret kom på plads.

Men netop trængslen og støjen burde have fået et langt større fokus i udspillet, mener borgmester Helle Adelborg, der især peger på, at der er brug for at få løst støj- og trængselsudfordringerne på hele Vestegnen.

”Trængslen er et kæmpe problem på hele Vestegnen, og her savner jeg flere konkrete tiltag fra Regeringen. Med vores nye vision for Holmene vil der i fremtiden komme endnu flere personer, som hver dag skal ind og ud af Avedøre Holme, og derfor skal vi have gjort noget ved trængslen, og det er ikke en opgave, vi alene kan løse i Hvidovre. Samtidig skal vi have fokus på de støjgener, som trængslen giver både fra vores mest trafikerede veje men også fra togbanerne, der går gennem Hvidovre, ”siger Helle Adelborg.

Hovedstadsudspillet blev præsenteret torsdag af regeringen på et pressemøde på virksomheden Disa Industries A/S i Høje Taastrup. Udspillet har været undervejs siden maj 2018, og Regeringen oplyser, at de fleste initiativer kan sættes i gang med det samme efter otte ugers høring.